Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Gisteravond is bekend geworden dat er op dit moment naar gestreefd wordt om een rechts minderheidskabinet te vormen. Deze zou dan de steun krijgen van de PVV van Geert Wilders.
Lange tijd heeft het er naar uitgezien dat zo´n minderheidskabinet niet gewenst was. Dat zo´n kabinet ook geen lang leven kon leiden, maar een geslepen politicus als Geert Wilders wist al vanaf het begin van de informatierondes dat er geen andere opties zijn in het politieke klimaat van Nederland. 

Gezien het aantal zetels in de Tweede Kamer kunnen alléén linkse partijen geen meerderheid vormen.
Een middenkabinet van linkse partijen met het CDA is ook niet mogelijk omdat de standpunten te ver uiteenliggen.
Een paars of een paars plus kabinet kan ook alweer niet omdat de standpunten van de PvdA en de VVD niet  bij elkaar te voegen zijn.
En een rechts meerderheidskabinet is ook al niet mogelijk omdat bij de rechtse partijen, ja u raadt het goed, de standpunten ook met elkaar in botsing komen.  Vooral die van het CDA en de PVV.

Alle partijen hebben wat betreft de PVV een regeringsverband voor uiterst onwaarschijnlijk gehouden omdat ze allen, zowel links als rechts, expliciet een zwaartepunt hebben gemaakt van de door de PVV gelanceerde zgn. “Kopvoddentax”. Wel is het zo dat de VVD, het CDA en de PVV op de grote en belangrijke politieke vraagstukken niet zo veel verschillen van elkaar.

Eigenlijk kan je zeggen dat de gevestigde partijen met open ogen in de val zijn gelopen die Geert Wilders heeft opgezet. Want hebben de andere partijen hun hele portemonnaie op de “Kopvoddentax” gezet, voor Geert Wilders is het maar wisselgeld, wat hij zo inlevert. Natuurlijk weet Wilders dat het CDA nooit aan haar achterban kan verkopen dat ze in een regering gaat plaatsnemen samen met de PVV in verband met diezelfde “Kopvoddentax” en uiteraard nog een paar zaken. Wilders weet ook wel dat als hij openlijk water bij de wijn doet wat betreft zijn extreme standpunten ten opzichte van de Islamisering, het CDA alsnog zou kunnen worden overgehaald om aan zo´n regering deel te nemen. Maar dat is niet wat Wilders wil.

En wel om twee redenen.
Ten eerste zou hij bij zijn achterban alle credits verspelen omdat hij gezichtsverlies lijdt en ten tweede moet hij ministers gaan leveren. Met alle respect voor de Kamerleden van de PVV maar echt capabele ministers zie ik er nog niet tussen zitten, dus die zou hij van elders moeten aantrekken. Er staan niet veel zwaarwegende prominenten te popelen om PVV minister te worden. Zeker niet gezien het voorbeeld van het kabinet Balkenende I met de Lijst Pim Fortuyn.  Dan is er ook nog een derde reden maar die zal Geert Wilders nooit hardop zeggen. Het is in het algemeen immers zo dat partijen die regeringsverantwoordelijkheid dragen aan het eind van die regeerperiode genadeloos worden afgestraft door de kiezer. Heel vaak is het zo dat juist oppositiepartijen winsten behalen bij verkiezingen.
Nu slaat hij twee vliegen in één klap. Hij regeert niet maar hij gedoogt.

Om zijn gedoogsteun te krijgen moeten de VVD en het CDA in ieder geval op voorhand de toezegging doen dat het Immigratiebeleid behoorlijk wordt aangescherpt. Dat de veiligheid van de burgers zal moeten worden verbeterd en dat de ouderen en de minima in de samenleving niet de dupe gaan worden van het enorme bezuinigingsbeleid.

Als tegenprestatie doet Wilders de toezegging dat hij niet met extreme eisen op tafel zal komen.

Als er dan na deze regeerperiode verkiezingen worden gehouden dan heeft hij, wat zijn standpunten betreft, zowat alles bereikt wat hij wilde en zullen de VVD en het CDA maar moeten afwachten wat hun bezuinigingsbeleid voor hun kiezers heeft betekend. Het is nl. zo, als aan belangrijke zaken van Geert Wilders wordt voldaan dan betekent dit dat er minder geld naar ontwikkelingshulp gaat, dat er minder geld naar Immigratie gaat en wordt er zodoende al bezuinigd op een wijze waar de bevolkiing niets van voelt.

Daarentegen zijn de bezuinigingsmaatregelen van de VVD en het CDA, lastenverzwaring, meer eigen bijdrages, geen loonsverhogingen of heel weing, direkt voelbaar voor de kiezers, dus niet populair.

Chapeau voor mijnheer Wilders! De sluwe vos gaat nog iedereen versteld doen staan!

Zo´n minderheidsregering met gedoogsteun van de PVV heeft mijns inziens meer kans van slagen dan alle mogelijkheden die tot nu waren bekeken zonder medewerking van de PVV.

Voor de groei van de Islam in Nederland is het voorlopig wel een pas op de plaats. Maar ja, zo werkt democratie.


 • Annamarie

  Ik deel uw mening volkomen en ik mocht wensen dat er meer journalisten in dit land een voorbeeld aan deze eerlijke nieuwsgaring zouden nemen.
  Al te zeer is algemeen bekend dat bepaalde journalisten het nieuws naar hun hand en hun persoonlijke (linkse) menig proberen te zetten en zo de burger te willen sturen.
  Jammer voor deze indoctinatie-journalisten is er internet en zijn de burgers soms nog slimmer dan de riool-journalisten.

  Thumb up 3 Thumb down 1

 • Jaap

  Hoe word de groei van de Islam dan tegen gegaan.

  Bedoel we krijgen gewoon CDA/VVD beleid

  Geen 1 anti islam standpunt van de PVV haalt het.

  Thumb up 3 Thumb down 1

 • Evert Kruwen

  Vooral na de val van het kabinet Balkenende-III in februari van dit jaar, heeft het denken, praten en schrijven over politiek enorm geleefd, in ieder geval op internet, het -ook:- in ieder geval meest veelzijdige medium qua diversiteit in meningen (dit in tegenstelling tot TV, radio en de kranten, waarin alléén de traditioneel linkse-liberale-grefo-geluiden te horen waren en zijn).

  De analyse in bovenstaand artikel is perfect, zelfs
  de meest fanatieke PVV-hater kan niet om deze voor hem ongemakkelijke waarheid heen.

  Bij dit alles zien we echter over het hoofd dat (nationale) politici zichzelf een veel te grote rol en macht toedichten t.a.v. wat er maatschappelijk gebeurt. Dit doen zij deels ook bewust, om zo voor hun (potentiële) electoraat te suggereren, dat de kiezers het in ons land voor het zeggen hebben. Anders gezegd: dat via een stem op een bepaalde politieke partij, de kiezer indirect een grote macht zou uitoefenen.

  Men vergeet echter dat de macht in geen enkel land uitsluitend bij de (gekozen) politici ligt. Er zijn daarnaast de belangrijke vierde macht (de ambtenaren, de bureaucratie), de vakbonden, werkgevers, grote bedrijven, de non-gouvernementele organisaties (waaronder vooral de industrieën van ontwikkelingshulp, milieu en klimaat), die enerzijds grote druk op de politiek uitoefenen (als lobby-groepen), anderzijds de maatschappelijke ontwikkelingen in grote mate beïnvloeden, omdat zij zélf aan die maatschappij deelnemen – en dit alles zonder nauwelijks enige democratische controle.

  En daarbij vergeten we ook hoe zeer de nationale politiek al decennia afhankelijk is van die in Washington, Brussel en “Mekka”.

  Politici suggereren nog steeds dat zij de maatschappij kunnen vormen, de oude maakbaarheidsgedachte, waarvan wij denken dat deze alléén door links gekoesterd wordt. De maakbaarheidsgedachte heeft zich inmiddels ook in typisch “rechtse” topics genesteld, zoals het denken te kunnen bestrijden/verminderen van de criminaliteit, het beperken van de immigratie en het tegengaan van de islamisering.

  ALS we al een kabinet krijgen zoals beschreven in bovenstaand artikel, is dat relatief het beste voor Nederland, en ook het beste voor de nog in ontwikkeling zijnde P.V.V. Dat heeft Wilders absoluut als een meesterlijk strateeg goed doorzien én gedaan.

  Open grenzen, immigratie, islam én criminaliteit zijn met elkaar verbonden door veertig jaar falend immigratie- en integratiebeleid, waarmee ik met nadruk niet zeg dat iedere immigrant en/of moslim een crimineel is.

  Het CDA zal op het gebied van vrijheid van godsdienst (en dus de voortgang van het bouwen van moskeeën en islamitische scholen betreffende) geen enkele ruimte aan de PVV laten, dit omdat zij de islam als een religie als alle andere ziet, en niet (wil of kan) inzien hoe kwalijk de ideologisch-politieke kant van de islam is.

  @Jaap, 31 juli, 11.33uur: in dit opzicht heb je dus volkomen gelijk: geen enkel direct anti-islam-standpunt van de PVV zal het halen: t.o. de regering van PVV/CDA niet, en uiteraard zeker niet t.o. de linkse oppositie in de Kamer.

  Het enige wat de PVV kan bedingen is een immigratiestop en ook hier weer niet “een immigratiestop uit islamitische landen”, omdat een dergelijke formulering strijdig is met (alweer) de vrijheid van godsdienst (in de visie van het CDA) en bovendien diverse internationale verdragen.

  Rutte heeft in zijn overduidelijke flirt met de PVV vóór de verkiezingen, de “dragelijke” formulering gevonden voor een immigratiestop uit moslimlanden, namelijk “een stop voor kansarme immigranten” – een formulering draaglijk voor het CDA en draaglijk voor allerlei internationale instituties. In de praktijk immers zullen de meeste “kansarme immigranten” uit moslimlanden komen.

  Zo kan de PVV via de door Rutte (of diens spindokters) gevonden formulering toch de verdere immigratie van moslims beperken, en daarmee dus ook het voortschrijdende proces van islamisering afremmen of vertragen. Verder kan de PVV o.a. het beperken/stoppen van subsidies aan het oerwoud aan “samen”werkende moslimorganisaties, het beperken/stoppen van de geldstromen naar de “prachtwijken”, “positieve” discriminatie bij overheidsinstellingen e.d. van de regerende partijen eisen.

  Zoals in het slot van het artikel terecht staat: “Voor de groei van de islam is het VOORLOPIG [E.K.] wel pas op de plaats”. Komt dit kabinet er in deze vorm bij nader onderhandelen toch niet, of komt er ná dit kabinet weer een kabinet met één of meer linkse partijen er in, dan zal de islamisering weer verder voortschrijden. Inderdaad, ook de macht van de POLITIcus Wilders en de PVV zijn te klein om de maatschappij ook in dit opzicht te “maken”.

  Als overtuigd anti-islamist ben ik hierin erg pessimistisch, de islam zal doorgroeien in de Nederlandse (en andere westerse) samenleving(en).

  Thumb up 4 Thumb down 1

 • Evert Kruwen

  @Mûzelf: in februari van dit jaar viel zelfs al Balkenende-Vier (III heeft er ook nog even kort tussen gezeten).

  Thumb up 0 Thumb down 1

 • WCT

   
  “Wij, leden van het Christen-Democratisch Appel, staan pal voor onze grondrechten.
  Daarom spreken wij ons uit tegen een regeringssamenwerking, enz. enz . Zo was de aanhef van de petitie van een aantal CDA leden, petitie groep CDA’ers)

  Maar laten wij eens een kijkje nemen in de CDA gelederen :

  Turkse infiltratie in het CDA: Turkse CDA-kandidaat C. Coruz was circa 11 jaar lang bestuurslid was van de fascistische organisatie S.O.T.A. die zelfs Hitler-aanhangers uitnodigde: de Grijze Wolven, Turkse bewonderaars van Hitler. Coskun Çörüz was niet alleen bestuurslid van de controversiële Islamitische Universiteit te Rotterdam, maar scheen ook banden te hebben (gehad) met de racistische en fascistische Turkse moslimorganisatie Grijze Wolven – o.a. berucht wegens de aanslag op de paus Johannes Paulus II in 1981 door het Grijze Wolven-lid Mehmet Ali Agca en de moord op de Turks-Armeense journalist Hrant Dink in 2007 – en was elf jaar lang bestuurslid geweest van Stichting S.O.T.A, een in Haarlem gevestigde stichting die er onder meer naar streefde de Turkse volkeren in één groot rijk te verenigen. Veel turken die zelfs anti- Christelijk zijn, zijn nu invloedrijke personen geworden binnen CDA. Coskun Cörüz, Nihat Eski, Osman Elmaci, Nihat Ulusoy uit Schiedam, Ahmet Taskan van CDA Utrecht, Alaattin Erdal, deelraadslid van Charlois in Rotterdam: Deze Turkse CDA leden zijn anti-Westers en pro-islamitisch. Islamitische Stichting Nederland (ISN), die het merendeel van de Turkse moskeeën in ons land beheert, Diyanet die namens Turkse overheid moskeen bouwt, Islamitische organisaties die de rechten van de Christenen in Turkije ontkennen zijn nu representatief binnen CDA. Het CDA is geïnfiltreerd door Turken? Schokkend dat de petitie organisatoren opgestoken zijn door dit soort gevaarlijke elementen die onder leiding van de externe mogendheden opereren. Toenemende invloed van islamieten in CDA is nu voelbaar. Na PVDA en D66 is nu CDA aan de beurt: N. Albayrak van PVDA, rechterhand van J. Cohen en Cohen wilt geen immigratiestop voor de kansloze miljoenen Moslims, Fatma Koser Kaya aan de top van D66 en Petchold is hard tegen de immigratiestop…Voor de verkiezingen zijn er 1.500 Turkse politici uit Europa op uitnodiging en kosten van de Turkse regering een “conferentie” in Istanbul hebben bijgewoond. Boodschap aan hen was: niet te integreren in het land waar ze wonen, maar juist politiek actiever te worden, in actie komen waar nodig is! Deze politici hebben de mogelijkheid in Nederland (of een ander Europees land) politiek actief te zijn op basis van hun nationaliteit van dat land. Daarnaast zullen zij ook de Turkse nationaliteit hebben. Ze bemoeien zich overal mee en als er iets niet in hun straatje past dan komt de hele colonne in opstand.
  Het is allang bekend dat de Turken Groot-turkije op hun netvlies hebben. Nu wilt Turkije eenmaal de grenzen van Europa oversteken, verder niks!. Het gaat om een politieke doel! Voor de Turken is EU lidmaatschappij een middel voor de heilige massa immigratie naar zwakke Europa en dit is niet anders dan, toen ze aan de grenzen van het Byzantijnse rijk (grootste Europese rijk van 1000 jaar geleden, vergelijkbaar met huidige EU) stonden. Toen moesten ze ook afwachten, middels ging hun immigratie gewoon door. Even later is het rijk verzwakt, in het oosten van klein Azië (huidige Armenië en Koerdistan) ontstonden nomaden enclaves, Christelijke bevolking nam sterk af. Toen de Turken het grens bij de Van Meer konden oversteken, vielen ook miljoenen Moslims van hele regio binnen. Als gevolg, complete Islamitische volksverhuizing en verval van hele Christelijke beschaving tot de poorten van Wenen…Nu hetzelfde verhaal: Grote vijand van de Christenen organiseert hier zijn infiltranten en onderdrukt gelijktijdig de christenen van Turkije. Eerst sturen islamitische landen miljoenen mensen het land uit omdat ze niet in staat zijn hen een behoorlijk bestaan te bieden en vervolgens proberen ze er een vijfde colonne van te maken. Kijk om u heen, overal, in ieder moslimgestuurde land worden christelijke mensen verjaard, vermoord en getreiterd. Met name in het Midden-Oosten, in landen als Libanon, Turkije, Syrie en Egypte lijden christenen, worden zij vervolgd, geterroriseerd en verjaagd. Waar is onze petitie groep gebleven? Hoor jij iets over de brutale vervolging van de christenen?

  Je hoort nu niks van deze splintergroep over de executies van de Iranese vrouwen. Hoor jij iets van de CDA Turken over bv, schending van de mensenrechten: discriminatie etniciteit en religie van niet-moslims, christenen, joden, atheïsten, vrouwenonderdrukking, uithuwelijken van zeer jonge kinderen, besnijden, polygamie – doodstraf op afvalligheid van het geloof, bloedwraak, het uitoefenen of gedogen van radicalisering, extremisme. CNV, FNV en HBO-Raad vrouwen hebben nog steeds hun heilige hoofddoek brigades, terwijl miljoenen vrouwen dit vlagje willen weggooien voor hun vrijheid…Deze brigades zijn de vakbonden van Moslims geworden. Je hoort nu niks van deze brigades over de geweld tegen de Iranse vrouwen. Hoofddoek brigades hebben hun ziel aan de Duivelse krachten verkocht en verblind dankzij Ramadan etentjes en nog meer bekende bekering tactieken. Pakistaanse Moslims in nood maar nu waar zijn al die olierijke Moslims gebleven? Waar zijn al die Islamitische landen gebleven? Krijgen deze arme Moslims hulp van een Islamitische land of van een olierijke baron die met de miljarden speelt?
  Iranse vrouwen tot dood veroordeeld door steniging zegt niks bij de Hoofddoek vakbonden!!!.

  Hoor jij wat van CNV vrouwen over de schending van de mensenrechten: discriminatie etniciteit en religie van niet-moslims, christenen, joden, atheïsten, vrouwenonderdrukking, uithuwelijken van zeer jonge kinderen, polygamie, doodstraf op afvalligheid van het geloof, bloedwraak. Dit is echt vals: CDA is van begin af een belangrijke doelwit van Turkije geweest, vanuit Ankara wordt alles nauwkeurig bijgehouden, wie en welke mogelijke posities? Zelfs de gemeenten zijn het doelwit geworden.! De CDA, dankzij de infiltratie is of bijna van de pot gerukt of van God verlaten. De gevolgen van de infiltratie zijn rampzalig voor de Nederlandse bevolking. Dit splintergroep, product van jarenlange infiltratie binnen CDA heeft geen enkele achting voor de Nederlanders. Een christen-democratische partij heeft niets bij de infiltranten te zoeken, wel bij de Nederlandse burger. Een nieuwe onheilige alliantie met de huidige non-integrale Moslims is echter desastreus.
  Moslims wijzen de normen en waarden van Nederlandse cultuur af. Geen westerse namen, nooit naar een Christelijke kerk of synagoog, geen Nederlandse TV, vlag, volkslied, geen Nederlandse normen en waarden! Moslims hebben geen enkele binding met de Nederlandse cultuur en rechtsorde, die voor hen gewoon niet bestaan. Dat zijn hoogstens tijdelijke zaken, die zij moeten ondergaan in afwachting van de oorlog en uiteindelijke heerschappij. Sinds meer dan 40 jaar zijn er in Nederland circa 640 000 Moslims geboren en geen enkele kind heeft een westerse naam gekregen. Is dit wat die petitie organisatoren integratie of niet gepolariseerde samenleving noemen? De macht van een beweging wordt bepaald door het aantal aanhangers en hun wil om die macht te gebruiken. De islam zorgt door een hoog geboortecijfer voor een steeds groter aantal aanhangers en heeft de wil om daar gebruik van te maken. Inmiddels zullen de moslims verder zijn gestegen en wij verder gezakt. Het geboortecijfer in Europa daalt gestaag verder.
  Europa telt steeds meer moslims, die weinig ophebben met democratie en vrijheid, die daardoor steeds meer onder druk komt te staan. Tot dat moment proberen zij een gematigd en vredelievend imago te presenteren. Intussen misbruiken zij ieder middel om hier een islamitische meerderheid te vormen door middel van : Beroep op de grondrechten m.b.t vrijheid van discriminatie, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs, vrijheid van vereniging. Deze principes en rechten erkennen zij niet voor anderen, maar worden voor henzelf met veel kabaal opgeëist. Zelfs een kind van 7 jaar zegt “”Marokko is mijn land””. Zij is hier geboren. Haar opa/oma wonen al 40 jaar hier, spreken geen woord Nederlands, haar moeder is hier geboren, spreekt redelijk Nederlands maar hoofdzakelijk Marokkaans en zit dik in de kleren, hoofddoek, haar zusje van 11 begint al Marokkaanse jurken te dragen. Als ze snoep komt bietsen vraagt ze of er varkensvlees inzit. Zij heeft het altijd over wat niet mag voor Allah. Deze familie voelt zich met Nederlandse uitkering en paspoort niet Nederlands(er). Turkije zal altijd een thuis haven zijn voor alle turken, ongeacht haar/zijn generatie. De betrokkenheid van Turkije naar zijn mensen toe waar dan ook ter wereld is de kracht wat Turkije heeft om zoveel volkeren te onderwerpen aan de islam…
  En nu over het zeer kwalijke en duivelse karakter van de islam hoor je die oude garde niet! Accepteert de islam de andere religies als volstrekt gelijkwaardig? Accepteert de islam een strenge scheiding tussen moskee en staat? Accepteert de islam het recht van een individu om het geloof vaarwel te zeggen? Is de islam een voorstander van democratie naar westers model? Je hoort niks over al die christenen die overal in de wereld vervolgd worden door moslims. Deze CDA leden willen de grondrechten o.a. vrijheid van godsdienst garanderen voor moslims in Nederland. Dus vrijheid garanderen voor een “godsdienst/politieke ideologie” die geen andere godsdienst naast zich duldt! Bovendien is het de islam die iedere niet-moslim op de wereld uitsluit. Zij moeten zich alsnog bekeren of anders gedood worden. Gemakshalve vergeten de ondertekenaars van het manifest dat de islam volledig in strijd is met de Universele verklaring voor de Rechten van de Mens, niet alleen met de grondrechten ven Nederland…De islam is wel degelijk een ideologie en religie die uiteindelijk onze vrijheden wil aantasten. De fanatieke aanhangers van deze religie misbruiken de hen gegeven vrijheid om uiteindelijk onvrijheden te verkondigen en in te voeren.
  De islam is een krijgslustige godsdienst die andere godsdiensten te vuur en te zwaard bestrijdt. Nederlandse christenen die over pakweg 25 jaar nog in vrijheid hun geloof willen belijden, zouden dus juist voorstander moeten zijn van de immigratiestop uit islamitische landen.

  Prominenten, zijn niet anders dan de actievoerders van het islamitische expansie politiek! Prominenten van oude garde zijn verantwoordelijk voor de huidige situatie. Ze lieten het land onder de voeten van hun heilige islamieten die op hun beurt willen bezetten. Christelijke “Prominenten” hebben het steeds over “grondrechten, bij elkaar houden, minderheden beschermen etc..”, Hoe kom jij aan zo’n islamitische minderheid die van den vreemden ontstaat, grotendeels via illegale immigratie, importbruiden van neef/nichtjes concentreert zich hoofdzakelijk op het feit dat misbruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om naar Nederland te komen, vooral bij migratie uit landen als Turkije, Marokko en Somalië: Het gaat om het kunstmatig vergroten van de islamitische bevolking, voornamelijk Turken en Marokkanen die hier geïsoleerde machtsblokken gaan vormen die zich door huwelijksmigratie en hoge geboortecijfers snel uitbreiden en hele wijken en steden overheersen en daarna uit moet groeien tot een meerderheid, die met geweld of democratische middelen ons land moet onderwerpen aan de islamitische landen. Weer zeuren over polarisatie: Helaas is het juist de oude garde die de islam steunt en financiert. Deze ‘prominenten’ zijn uit een ver en grijs, oud, verleden. Niet van deze tijd. En ze willen de normen en waarden van toen, nu nog indoctrineren. Of te wel, dit soort politiek is niet meer van deze tijd. Tijden veranderen, ook politiek gezien!
  Oude garde met zijn utopie is de beste polariseerder. Naïeve kliek die gevaarlijke verwachtingen opwekt heeft geen goede informatie. Moslims zijn per definitie polaire t.o.v. Europeanen en groei is altijd uit elkaar! Ze blijven polaire, dit is niet nieuw, niet veroorzaakt door een politieke partij, het is sinds 1400 jaar zo geweest. In Zwitserland is er geen anti-islamtische partij, maar toch zijn ze niet minder agressieverder dan hier. Daar bouwen ze ook hun apartheid. In Nederland 640 000 Moslim kinderen geboren en geen enkele heeft een Nederlandse naam gekregen? Splintergroep, pro islamitische Christenen, corrupte prominenten, denken juli dat deze Moslims vergrijzing probleem gaan oplossen? Stop met die demagogie. Je verkoopt je ziel aan die gemaskerde duivel voor een ramadan etentje! Moslims komen niet naar Nederland, omdat ze ons een-warm-hart-toedragen , nee aanpassen is er niet bij , maar wel het veroorzaken van maatschappelijke – en sociale onrust. Het probleem van die dwaze, loze mantra is dat er nooit geen echt, op vertrouwen gebaseerd “bijeen” is geweest. Ten diepste willen en mogen moslims (= onderworpen … enkel aan haatbaard nr 1 Mohammed ) niet assimileren, bijeenzijn met niet koosjere westerlingen.

  Als zij zo voor hun grondrechten staan, dan moet het hen toch pijn doen hoe de grondrechten voor verschillende groepen verschillend worden toegepast? We zien zelfcensuur door musea, journalisten, spotprenttekenaars op last van de zgn. gevoeligheden van moslims; we zien gescheiden gemeenteloketten voor man en vrouw t.b.v. moslims, nota bene in gebedshuizen; we zien hoe anders- en niet-gelovigen, vrouwen beschimpt door moslims; we zien (dreiging van) geweld tegen de rechtstaat en diezelfde grondrechten uit naam van de islam; Jezus mag worden beledigd, maar oh wee als je iets over Mohammed hebt te zeggen.
  Hier is sprake van een ondemocratische actie van een stel ongelooflijke naïevelingen, stuk voor stuk nog met een fopspeen in de mond en onvoorstelbaar dom. Het CDA openstellen voor Islamieten die grootste vijanden van de Christelijkheid zijn? De islam, dat is een politieke stroming die per definitie ondemocratisch is. Lees de koran er maar eens op na en lees en hoor de uitleg van de imams en ayatolla’s maar eens. De Islam streeft uitdrukkelijk naar een dictatuur. De koran roept op tot oorlog, tot het uitroeien van “ongelovigen”; heeft letterlijk een broertje dood Christenen, Boeddhisten, Hindoes, agnosten, atheïsten en vooral aan Joden.
  Politiek gedreven islamieten zijn bezig zich belangrijke posities en toenemende invloed te verwerven in Europa. Ze doen dat onder andere via politieke partijen. In Nederland met name via de PvdA, D66 en GroenLinks. De corrupte deel van het CDA wil moslims massaal de partij binnenhalen. Ab Klink en vorige voorzitster van het CDA, mevrouw Van Bijsterveldt, zei op een bijeenkomst van de Islamitische Universiteit Rotterdam dat het CDA „de moslims wil omarmen.” Beide CDA-leiders kozen voor een oververtegenwoordiging van islamieten op de CDA-Tweede Kamerlijst… Sinds maart 2007 is er één afgevaardigde in de CDA-fractie voor de 300.000 orthodox-christelijke kiezers van het CDA, terwijl er op de kandidatenlijst van het CDA drie islamieten stonden voor de slechts circa 2000 islamitische CDA-stemmers! Corrupte kliek omarmt potentiële islamitische kiezers en leden van het CDA en neemt daartoe deel aan islamitische gebedsdiensten in moskeeën. Gevaarlijke prominenten bendes willen ook dat Turkije -met 80 miljoen moslims- in de EU komt. Ziet deze bende niet dat de islamisering van Europa dan nog sneller zal verlopen? Van de CDA-kiezers is 80 procent tegen deze uitbreiding. Veel CDA-kiezers zijn van deze feiten niet op de hoogte… Als de genoemde demografische ontwikkeling doorzet, kan de verwachting van de Libische leider Gaddafi en Somalische piraten in vervulling gaan. Gaddafi verklaarde 4 jaar geleden dat „50 miljoen islamieten in Europa, met hulp van Allah, de islam naar de overwinning zullen leiden zonder zwaard, zonder geweer, zonder verovering. Over enkele decennia zullen zij het Europese continent hebben omgebouwd” (Le Figaro, 22 september 2006).
  Het behouden van de fundamentele waarden van onze democratie is vele malen meer waard dan de Moslimlanden politiek of olie geld…Je moet juist staan voor de vrijheidsrechten van Nederlanders, niet alleen van de Moslims.

  Deze CDA leden zijn druk doende hun eigen belangen veilig te stellen dat is duidelijk. Als ze namelijk bezig zouden zijn met algemene landsbelangen dan hadden ze het beleid van hun partij ten aanzien van bijvoorbeeld door de externe mogendheden gesteunde massale moskeebouw, anti-Nederlandse islamscholen en kwaadaardige Islamitische hersenspoeling bij de jeugd wel veroordeeld. Deze groep moet zich schamen. Ze zeggen dat ze christen te zijn maar in werkelijkheid voor geld en macht te gaan is een veel groter kwaad. Het is de wereld op zijn kop en de islamisering in ons land heeft zeer ernstige vormen aangenomen waarvan helaas een heel groot gedeelte van de burgers op dit moment de schadelijke gevolgen niet overzien.

  Het inwilligen van onze volgende, concrete eisen:

  – De Nederlandse nationaliteit moet gaan vervallen voor wie ook een andere nationaliteit heeft, en geen aparte wetten en regelingen meer voor bijstand, huursubsidie of kinderbijslag voor mensen zonder Nederlandse nationaliteit; Het enige dat helpt tegen de continue inmenging van zowel Turkije als Marokko is afschaffen van de dubbele nationaliteit.

  – Remigratie van honderden duizenden kansloze Moslims is onvermijdelijk. Stop alle subsidies en zinloze investeringen om ze hier te laten groeien. Investeer alleen in de terugkeer projecten.
  – Minder regelgeving, en bij de ministeries moeten 400.000 adviseurs, commissieleden en bestuurders weg, waarvan alleen al 300.000 (!) bij het Ministerie van Onderwijs;

  – Geen TBS meer maar opsplitsing in enerzijds een nieuwe krankzinnigenwet voor mentaal gestoorden en anderzijds minimumstraffen voor bij voorbeeld geweldsdelicten;

  – Verbod op alle islamitische organisaties, omdat de islam als sekte een levensgevaarlijke bedreiging vormt voor anders gelovigen;

  – Er moet een limiet ingesteld worden op de massa immigratie: als er uit een land, meer dan 500 000 mensen vertrekken, zou VN onmiddellijk ingrijpen. VN die ook van Nederland geld krijgt moet in die landen vrije regio’s creëren. Let op, dit zijn geen tijdelijke kampen in een nabije land etc..Vrije landgebieden voor de massa-immigranten moeten uitsluitend in het land van herkomst, niet in een andere land gecreëerd worden. Tijdelijke kampen zijn nooit een succes geweest en worden ze nooit een oplossing voor de sterk groeiende massa-immigratie vanuit Moslimlanden. Neem Marokko, net als een andere Islamitische land, willen bijna alle Marokkanen weg, tot nu toe zijn er ongeveer 9 000 000 Marokkanen naar EU landen doorgesluisd. Uit Iran zijn er ongeveer 10 000 000 mensen weggegaan… Uit Turkije, richting Europa zijn er meer dan 11 000 000 mensen vertrokken en komt er geen einde! Somalië, Pakistan, Soedan, Nigeria, Ghana en al die andere islamitische landen stoppen niet zomaar met hun uitstoot verplaatsing! VN moet zorgen dat bv, in Somalië een vrije landgebied gecreëerd wordt. Turkije moet toestemming geven voor een vrije landgebied voor de remigreerde Turken, onder het gezag van VN moet er in Marokko zelf een vrije land gebied gecreëerd worden.

  – Cao’s moeten niet meer alleen gelden voor de laagste lonen maar voor alle salarissen, inclusief bonussen en directiesalarissen;

  – Geen doelgroepenbeleid of minimabeleid meer, omdat wetten of regelingen steeds voor iedereen gelden; herstel van onze burgerrechten zoals recht op inspraak en recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
  – Terugdraaien van alle privatiseringen bij de openbare nutsvoorzieningen;

  Waarom deze eisen? Probeert U zich maar eens ons land voor te stellen, als slechts een paar van deze eisen al vervuld worden.

  Thumb up 2 Thumb down 0

ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

INTERESSANTE WEBSITES

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2017 gewoon-nieuws.nl