Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Centrale Banken

Momenteel is de Rothschild Family dominant in alle Centrale Banken van de wereld. Ook in het overkoepelend orgaan van deze banken, het IMF (Internationale Monetaire Fonds). Het is een misvatting om te denken dat het IMF een overheidsinstantie is of dat het geleid wordt door de Verenigde Naties. Het is gewoon een doodordinaire private instelling die uit is op winstbejag en opgezet door de door Rothschild gedomineerde Centrale Banken van haast alle landen.
Er zijn maar drie Centrale Banken waar de Rothschilds geen grip op hebben, nl. Noord Korea, Iran en Libië. Vóór de val van het regime van Saddam Hoessein behoorde ook Iraq hierbij, maar dat is inmiddels hersteld. Het is geen toeval dat deze landen door de ´vrije´ Westerse wereld gezien worden als zijnde de “As van het Kwaad”.

Paus Benedictus en Baron de Rothschild

Financierder Vaticaan

De complete financiële handel en wandel van de Rooms Katholieke Kerk is al sinds 1823 overgenomen door de Rothschilds en dat is nog zo tot op de dag van vandaag.

Vrouwelijk nageslacht

De Rothschilds hebben natuurlijk niet alleen mannelijke telgen voortgebracht. Ook een aanzienlijk aantal dochters werd geboren. Het zal dus duidelijk zijn dat er een aantal families zijn die in bloedlijn gerelateerd zijn aan de Rothschild Family en een andere achternaam voeren. Er zijn talrijke Koninklijke families in Europa die een bloedlijn hebben met de Rothschilds. Ook de volgende familienamen zijn gerelateerd aan de Rothschilds:  Astor; Bundy; Collins; duPont; Freeman; Kennedy; Morgan; Oppenheimer; Rockefeller; Sassoon; Schiff; Taft; Van Duyn enz.
Via deze families is een zéér ingewikkeld netwerk opgezet van banken, bedrijven en organisaties.

Financiering oorlogen en revoluties

Was de macht van de Rothschilds al haast onaantastbaar vóór 1913, na het opzetten van de Federal Reserve was er geen houden meer aan. Hun financieringsdrift en de ongelimiteerde mogelijkheden om geld te creëren zorgden ervoor dat zij zowel Duitsland, Frankrijk, Engeland en later Amerika financierden om de Eerste Wereldoorlog te kunnen voeren. Ook maakten zij het financieel mogelijk dat de Russische revolutie kon worden uitgevoerd. Later via allerlei ingewikkelde constructies financierden zij zowel Nazi Duitsland als de Geallieerden.

In de tussentijd bloeiden hun bedrijven waar zij meerderheden van aandelen in bezaten als nooit tevoren. Scheepsbouw, vliegtuigbouw, tanks, raketten, munitie, de farmaceutische industrie, olie-industrie, de voedselindustrie, de tabaksindustrie en ga zo maar eindeloos door. Al deze industrieën sponnen garen bij oorlogen. Het is geen toeval dat de Eerste Wereldoorlog, de Russische Revolutie en later de Tweede Wereldoorlog elkaar in rap tempo opvolgden. Het mag toch algemeen worden aangenomen dat, als er geen partijen zijn die deze oorlogen financieren, er ook geen oorlogen gevoerd kunnen worden. Na elke gruwelijke oorlog werden de Rothschilds exponentieel rijker.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de Koude Oorlog gevoerd. Ook hier zijn er talloze aanwijzingen dat de Rothschilds zowel de Navo als het Warschaupact financieerden. Deze Koude Oorlog deed de bewapening in de wereld toenemen tot ongekende hoogte maar ook de winsten van de bedrijven die deze wapentuigen ontwikkelden. Om die nieuwe wapens te testen werden er een aantal regionale oorlogen gecreëerd zoals die in Korea en daarna Vietnam.

Balfour Verklaring

In 1917 kreeg Baron Rothschild (Walter Rothschild, 2nd Baron Rothschild) een brief van de toenmalige Britse Minister van Buitenlandse Zaken Arthur James Balfour waarin stond vermeld dat de regering van Zijne Majesteit welwillend stond naar het idee om een Joodse Staat in Palestina te vestigen. Uiteraard met inachtneming van de burgerlijke en  religieuze rechten van de niet Joodse gemeenschappen in Palestina. Deze brief is de geschiedenis ingegaan als de zgn. “Balfour Verklaring”.
In het voorjaar van 1948 kopen de Rothschilds President Harry S. Truman om met 2 miljoen dollar om Israël te erkennen. Met deze dollars kon Truman de campagne van zijn tweede ambtstermijn financieren. Vervolgens verklaarden zij Israël als een soevereine Joodse Staat en binnen een half uur erkende de Verenigde Staten als éérste de staat Israël.
Toen de vlag van Israël werd onthuld werd duidelijk dat op de vlag een blauw gekleurde versie van het rode hexagram van de Rothschild Family was geplaatst. Er was binnen de Joodse gemeenschap een enorme weerstand tegen dit hexagram maar tevergeefs.

Midden-Oosten

Hiermee verkregen de Rothschilds de grootste potentiële oorlogsgenerator onder controle die zijn weerga in de geschiedenis niet kent. Het was te verwachten dat de Arabische Moslimlanden dit nooit zouden kunnen accepteren. Talloze oorlogen zijn er gevoerd in deze regio, waaronder de “Zesdaagse Oorlog” en de “Yom Kippoer Oorlog”.  Tevens werden er internationaal vele terreuraanslagen gepleegd en hieruit ontstond weer een oorlog; “The War on Terror”, welke op dit moment wereldwijd in volle hevigheid plaatsvindt. Omdat terroristische organisaties hun acties veelal financieren met de teelt en handel in drugs is er ook nog een “War on Drugs”. Kortom één en al oorlog.

Bankfraude

Terwijl zich al deze gruweldaden afspelen, hebben in de tussentijd de door Rothschild gecontroleerde banken (Lehman Brothers, JP Morgan, Goldman-Sachs, AIG, Citigroup enz.) zich op dusdanige wijze gedragen met malversaties en grootschalige oplichting met medeweten en toestemming van de Federal Reserve en de Amerikaanse regering Bush dat er een internationale financiële crisis is ontstaan die niet meer op te lossen is en waarschijnlijk het einde gaat betekenen van het huidige financiële systeem.

Tot zover onze berichtgeving over de Rothschild Family.

Wij hebben ons in onze afleveringen doelbewust niet ingelaten met theorieën van de zogenaamde Conspiricy-aanhangers (Complot theorie) maar ons alléén beperkt tot controleerbare feitelijkheden en datums.

Gutle Rothschild Schnaper

Gutle Rothschild Schnaper, de moeder van de eerste 5 gebroeders Rothschild, zei vlak voor haar dood:

“Als mijn zonen geen oorlog wilden dan was er ook geen oorlog”.


 • maxdetak

  Vakwerk…klasse om dit te melden.

  Lees prof Anthony Sutton… Wall street and the rise of Hitler.
  Zo wordt duidelijk hoe de amerikaanse Joden de witte boorden o.a. Ig Farben opzette en dit naar Duitsland verplaatste met o.a. Cyclon B in hun koffer.

  De Nazies deden t vuile werk doch werden na de oorlog via t vaticaan naar Zuid Amerika gesmokkeld .
  Via het vaticaan zijn er minstens 400 overgebracht waarvan er velen nog leven met o.a. het geld van dezelfde joodse amerikaan.

  Dat de joden hier door eigen soort zijn omgebracht willen weinigen onder ogen zien doch het is de realiteit.

  Prof Anthony Sutton heeft nog werk nagelaten en zijn speurwerk is uniek .
  Lees eens over de trilateral commision and skull and Bones de amerikaanse tak van Bilderberg.

  Controleerbare feiten…niet meer niet minder.

  Thumb up 34 Thumb down 5

 • maxdetak

  Dat de joden hier dank zijn en mede door eigen soort zijn omgebracht willen weinigen onder ogen zien doch het is de realiteit.
  De joden welke wij dit aan vertelde wilde er niet aan doch zelfs in Israel weten velen t.

  Op zich is dit geen punt doch besef dat als je zelfs eigen soort vergast dit met andere geloof of overtuiging geen enkel probleem zal zijn.

  De Georgia Stones staan er niet voor niets en je weet nu wie ze heeft betaald.

  Het gaat om de intentie van de Rothchild
  De intentie van Goldmans Sachs- Monsante -Bilderberg

  (Bestudeer eens de feiten over zaden van Monsante.
  Het wordt de amerikaan verboden om biol. of niet gemanipuleeerd zaad in de schuur te hebben )

  Dat Goldmans Sachs een hongersnood creeert is geen nieuws deze lieden hebben een andere intentie.

  Ze voelen zich een superieur ras en soort en daar moet zowel de gewone jood alswel de gewone christen en alle andere voor weg.

  Wat er ten tijde van WWII gebeurde en hoe… gebeurt nog steeds.
  Er is niets verandert.

  Print uit en herlees.

  Thumb up 22 Thumb down 6

 • maxdetak
 • Naam

  Nou, doe eens een plaatje van dat heul ingewikkelde netwerk?

  Je kan een hoop claimen maar het laten zien, liefst met referenties erbij, is een stuk interessanter.

  Thumb up 12 Thumb down 11

 • Pingback: Rothschild, Keizer zonder troon | Sp00kje Nieuws()

 • Pingback: Rothschild´s geldmachine | Gewoon-Nieuws.nl()

 • Jopie

  Is het trouwens niet zo dat Putin (Rusland) de Rothschilds verjaagd heeft? Deze ex-jood-nu-orthodox-christen blijkt erg zeker van zijn zaak:

  http://www.realzionistnews.com/?p=205

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • nadorst

  Leuke samenvatting. Zelf ben ik geconfronteerd met de rijkdom en voormalige macht van de Rothschilds, op wintersport in Frankrijk. Megeve is gesticht door de Rothschilds en trekt nog steeds een selecte groep multimiljonairs aan. Zelf hoor ik daar uiteraard niet bij.

  Nadat ik een jaar of 6 boeken aan het lezen ben over het onderwerp (een stuk of 10), kom ik tot de conclusie dat er op het internet voornamelijk ongefundeerde verhalen staan geschreven. Qua boeken, zijn er de roman achtige boeken en de meer feitelijke. Daarnaast zijn er de positieve schrijvers (supporters van de Rotschilds) en de negatieve (vaak anti Semitisch).

  Het is dus erg lastig om exact achter de feiten te komen. Een van de beste boeken als het feiten betreft, is “shell en de Rothschilds”. In dit boek staat zeer feitelijk omschreven hoe Henry Deterding samen met de Rothschilds het bedrijf Shell opbouwt. Hij had dit niet zonder het kapitaal van de Rothschilds kunnen doen. Hieruit is dus een heel mooi bedrijf ontstaan waarin al 100 jaar heel veel boterhammetjes worden verdiend voor heel veel gezinnen. Ook blijkt uit het boek dat de Rothschild een zee goede neus hadden voor zaken. Nergens in dit verhaal lees je dat Deterding zaken moet doen door anderen te belazeren of zo. Wel heeft Rothschild meer informatie waardoor ze een voorsprong hebben bij aan en verkopen.

  Al het gaat om oorlogen, dan moet je je realiseren dat er 200 jaar geleden ongeveer 25 banken waren. De helft was van Rothschild. Als er gefinancierd moest worden, kon een regering niet om de Rotschilds heen. Daarnaast zul je als goede financier je risico moeten spreiden (beide partijen financieren, om 50% kans te maken om je geïnvesteerde kapitaal te behouden. Verlies op de consuls leden ze dus altijd, de winst zat hem in de financiering van de leveranciers van oorlogsmaterieel. Of de Rothschilds aanmoedigden om oorlog te voeren is de vraag. Hiervoor zul je geen bewijs vinden.

  Een aardig stuk over een oorzaak van WO1 en de belangen daaromtrent is hier te vinden:
  http://www.afvn.nl/wo_1/doolaard.htm Het heet “Hoge hoeden en pantserplaten” geschreven door A. den Doolaard in 1933.

  Voor mezelf heb ik rondom alle verhalen over de Rothschilds de volgende conclusies getrokken:
  De rijkdom van de Rothschilds lijkt ontstaan de zijn uit enerzijds handige handel, gekoppeld aan een zeer groot kapitaal van de keurvorst Hesse van Kassel, waarover ze vrijelijk konden beschikken. Door ook handig met dit zeer grote kapitaal om te springen en te investeren in de juiste sectoren, is dit kapitaal vergroot.
  Joden zijn eeuwenlang vervolgd, gediscrimineerd en ingeperkt in hun mogelijkheden. De Rothschilds hebben alle mogelijkheden aangegrepen om een beter bestaan voor joden op te bouwen. Ze hebben het soclialisme aangemoedigd, omdat deze geen onderscheid zouden maken tussen rassen, geloven etc, maar iedereen gelijk behandelden. Daarnaast hebben ze Lening geholpen om hun zeer grote investeringen in de Russische olievelden te beschermen.

  Ofwel, jammer dat die Rotschilds altijd uitsluitend zo negatief afgeschilderd worden, ze hebben zeer veel bereikt voor heel veel mensen.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 • Theo Lucius

  Er wordt hier gezegd dat “de door Rothschild gecontroleerde banken (Lehman Brothers, JP Morgan, Goldman-Sachs, AIG, Citigroup enz.) zich op dusdanige wijze gedragen met malversaties en grootschalige oplichting met medeweten en toestemming van de Federal Reserve” dit klopt maar het gaat nog verder de federal reserve wordt gerunt door o.a iemand van de rothschildt. Als je gaat kijken dan staat de federal reserve ook niet op de blauwe overheidspagina’s in het telefoonboek in de usa. Dus een federale bank wordt geleidt door bankiers die ook nog hun eigen bank runnen. dit is zoiets als een slager die zijn eigen vlees keurt. Daarnaast zou een van de rotschildst ook op een hoge positie op het ministerie van financieen zitten.

  Thumb up 0 Thumb down 0

ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

INTERESSANTE WEBSITES

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2017 gewoon-nieuws.nl