Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

H.A.A.R.P.

In 1993 startte de Amerikaanse regering met een wetenschappelijk-militair  project, genaamd H.A.A.R.P. (High frequency Active Auroral Research Program). HAARPs primaire doel is wetenschappelijk onderzoek naar de bovenste lagen van de aardatmosfeer bekend als de ionosfeer. De ionosfeer bevindt zich tussen de atmosfeer en magnetosfeer, en kent een snelle toename in dichtheid van vrije elektronen. HAARP onderzoekt alle hoofdlagen van de ionosfeer.

In een toelichting van een verslag aan het Europees Parlement van 14 januari 1999 werd HAARP als volgt omschreven:

Een wapensysteem dat het klimaat ontregelt 

HAARP; programma voor het onderzoek van hoogfrequente straling (High Frequency Active Auroral Research Project) wordt gezamenlijk uitgevoerd door de Amerikaanse luchtmacht en marine, in samenwerking met het Geophysical Institute of the University of Alaska, Fairbanks. Soortgelijke proeven worden eveneens uitgevoerd door Noorwegen, waarschijnlijk op de Zuidpool, maar ook in de voormalige Sovjetunie. HAARP is een onderzoeksproject in het kader waarvan met uitrusting op de grond, een net van antennes die ieder hun energie ontvangen van een eigen zender, delen van ionosfeer worden opgewarmd met krachtige radiogolven. De gegenereerde energie warmt bepaalde delen van de ionosfeer op met het gevolg dat er in de ionosfeer eveneens gaten vallen en kunstmatige lenzen ontstaan.
HAARP kan voor vele doelen worden ingezet. Door de elektrische eigenschappen in de atmosfeer te manipuleren kunnen enorme krachten worden gestuurd. Indien dit wordt gebruikt als wapen kunnen de gevolgen voor de vijand verwoestend zijn. Door middel van HAARP kan miljoenen malen meer energie naar een exacte plaats worden gedirigeerd dan met iedere andere traditionele zender. De energie kan eveneens worden gericht tegen een bewegend doel, hetgeen nuttig kan zijn bij de bestrijding van vijandelijke raketten.
Het project maakt het eveneens mogelijk beter met onderzeeërs te communiceren en de weersomstandigheden op de wereld te manipuleren. Ook het tegenovergestelde is echter mogelijk, namelijk het storen van de communicatie. Door de ionosfeer te beïnvloeden kan de mondiale communicatie worden gestoord, terwijl tegelijkertijd de mededeling van de gebruiker doorkomt. Een andere toepassing van het systeem is het maken van röntgenfoto’s van de aarde tot op enkele kilometers diepte (via aarddoordringende tomografie) om aardolie- en gasvelden te lokaliseren, maar eveneens onderaardse militaire uitrusting. Radar die over de horizon heen kan kijken en objecten op lange afstand kan definiëren, is een verdere toepassing van het HAARP-systeem. Op deze manier kunnen naderende objecten worden opgezocht achter de kromming van het aardoppervlak.

Het onderzoeksterrein van HAARP bevindt zich net ten westen van het Wrangell-St. Elias nationaal park, op de locatie van de voormalige OTH-radar. Er waren 14 universiteiten betrokken bij de planning van dit onderzoekscentrum. Het voormalige OTH-gebouw bevat nu de controlekamer, kantoren en keuken van HAARP. Verder staan er op het terrein kleinere gebouwen voor meetinstrumenten. Er is een vergunning gegeven om in totaal 180 antennes op de locatie te mogen zetten.

Het HAARP-terrein is in drie etappes gebouwd.  Het Developmental Prototype (DP), welke 18 antenne-elementen telde en waar de basistesten plaatvonden. Filled Developmental Prototype (FDP), met 48 antenne-eenheden en de Final IRI (FIRI), welke alle 180 antenne-eenheden bezit. Sinds de zomer van 2005 staan alle antennes op hun plek.

Elk antenne-element  bestaat uit een gekruiste dipool die kan worden gepolariseerd voor lineaire, ordinary (O-mode), of extraordinary-mode (X-mode) transmissies en ontvangst. HAARP kan tussen de 2.8 en 10 MHz uitzenden. Het terrein bevat tevens een fasegestuurde kortegolf zendinstallatie. (Klik hier voor het volledige rapport.)

Maar HAARP kan nog veel meer.

De laatste 35 jaar is het aantal wereldwijde natuurrampen dramatisch gestegen. In 1952 werden er over de hele planeet 25 grote calamiteiten geregistreerd, in 1975 was dit aantal nog 75, en vorig jaar werd een absolute piek genoteerd van ruim 850, meer dan 11 x zoveel als slechts 35 jaar geleden.
In de periode 2000-2009 kwamen meer dan 780.000 mensen om bij in totaal 3852 natuurrampen. Ruim 2 miljard mensen (!) ondervonden in meer of mindere mate de gevolgen hiervan. De laatste 10 jaar hebben met name zware aardbevingen voor vele honderdduizenden slachtoffers gezorgd. Daarnaast waren ook stormen (22%) en extreme temperaturen (11%) de oorzaak van veel doden. De totale financiële schade voor de maatschappij wordt geschat op $ 960 miljard dollar.
Het nieuwe decennium is zoals iedereen weet met dezelfde trend begonnen. In Europa, Noord Amerika en China sneuvelde het ene na het andere winter- en sneeuw record. Wereldwijd zijn er nog nooit zoveel vulkanen tegelijkertijd actief geweest. Zware aardbevingen richtten enorme verwoestingen aan in Haïti en Chili. Dit jaar is er een nieuw fenomeen bijgekomen, duizenden vogels vallen dood op de grond en honderdduizenden vissen spoelen dood aan op stranden en oevers van rivieren.

Het lijkt niet toevallig dat deze rampen allemaal plaatsvinden sinds HAARP op volle sterkte uitgetest kan worden. Wetenschappers die zich hebben teruggetrokken uit het HAARP-project omdat ze zich niet meer konden verenigen met het doel en de eventuele gevolgen ervan, hebben gemeld dat HAARP het allemaal in zich heeft om dit soort rampen te kunnen veroorzaken.

In document H.R. 2977 van 2 oktober 2001 van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden aan President Bush staat het volgende geschreven: 

The term “exotic weapons systems” includes weapons designed to damage space or natural ecosystems (such as the ionosphere and upper atmosphere) or climate, weather, and tectonic systems with the purpose of inducing damage or destruction upon a target population or region on earth or in space.

Zo te zien zijn ze al volop met hun speeltje aan de gang.


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl