Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Top van de financiële wereld.

De president van de Nederlandsche Bank, de heer Nout Wellink is waarschijnlijk de machtigste man van Nederland. Behalve dat hij President is van De Nederlandsche Bank, bekleedt hij nog een aantal zéér belangrijke internationale nevenfuncties.

Vanaf juli 2006 is hij voorzitter van het Bazels Comité voor Bankentoezicht. Sinds 1997 heeft hij zitting in de directie van de Bank voor Internationale Betalingen, die hij van 2002 tot 2006 voorzat. Hij is ook lid van de Group of Ten Governors, de vergadering van centrale bankpresidenten van de G-10,  Governor van het Internationaal Monetair Fonds en lid van de Financial Stability Board. Dit zijn allemaal functies in de top van de financiële sector, die hem maakt tot een van ´s-werelds best ingelichte personen wat betreft de plannen en werkwijze  van de Internationale Bankiers Dynastieën.

De afgelopen paar jaar is er veel kritiek geweest op zijn functioneren. Hem wordt bijvoorbeeld verweten dat hij niet goed heeft zitten opletten toen de ABNAMRO verkocht werd. Het faillissement van IceSave zag hij niet aankomen, evenals het debacle van de DSB. Over zijn buitenlandse bemoeienissen wordt in de Nederlandse media niet gerept.  Maar ook als lid van de “Group of Ten Governors”  heeft hij behoorlijk zitten slapen, terwijl de door de FED “georganiseerde” financiële crisis zich onder zijn ogen voltrok. Of hij echt heeft zitten slapen kan worden betwijfeld. Het is haast onmogelijk dat zijn “vriendjes”  Henry Paulsen, Ben Bernanke en hun Goldman Sachs vazallen dit allemaal hebben kunnen organiseren zonder dat de andere leden van de Group of 10 Governors ook maar iets gemerkt hebben.

Pensioenfondsen mogen niet in goud

De dubbele moraal van Wellink wordt vooral zichtbaar in het standpunt wat hij inneemt over goud.

Op 9 februari 2011 heeft Wellink via een rechterlijke uitspraak een pensioenfonds gedwongen om het grootste gedeelte van haar belegging in physiek goud te verkopen. Goud zou te risicovol zijn en niet in het belang van de deelnemers. Het pensioenfonds is hiertegen in beroep gegaan. Ook heeft Wellink het buitenlandse goudhandelaren héél moeilijk gemaakt om aan Nederlandse ingezetenen goud te verkopen. Allemaal maatregelen die erop uit zijn om het goudbezit te ontmoedigen.

Centrale Bank wel in goud

De Nederlandsche Bank zelf heeft een enorme hoeveelheid goud in haar bezit. Hoeveel goud er werkelijk ligt opgeslagen is geheim. De Nederlandsche Bank hoeft hierover geen verantwoording af te leggen. Dit is wettelijk geregeld. De wet over deze geheimhouding stamt nog uit de tijd van Koning Willem I en werd door hem afgedwongen toen hij in 1814 de Centrale Bank oprichtte. Het kan 600 ton goud zijn maar het kan ook 2000 ton zijn. Alleen de directie van De Nederlandsche Bank weet het.  Het kan haast niet anders zijn dat een eventuele ineenstorting van de Euro de reden is voor het aanhouden van deze goudvoorraad, alhoewel dit niet hardop wordt gezegd. De Nederlandsche Bank gebruikt goud als risicodekking voor een eventueel waardeloze papieren euro, maar een pensioenfonds moet haar goud verkopen omdat het als belegging te risicovol zou zijn. Dit is tegenstrijdig en het laat tegelijkertijd zien dat hij maling heeft aan de belangen van de deelnemers van dat pensioenfonds. De Nederlandsche Bank zelf hoeft nota bene geen mededelingen te doen over haar goudvoorraad. Dat de Rechterlijke Macht de eis van DNB aan het pensioenfonds heeft gehonoreerd toont aan hoe machtig Nout Wellink is.

Wie gelooft er nog in bankiers?

In deze tijd waarin bankiers van over de hele wereld zijn ontmaskerd als ongelofelijk inhalige oplichters, zou een Centrale Bank geen geheim meer mogen hebben over haar vermogen. Een volkomen achterhaalde situatie. Ernstige achterdocht van de burger is hier wel op zijn plaats. Ook een Centrale Bankier is een bankier. Alle bankiers hebben jarenlang op criminele wijze woekerwinsten binnen gesleept door het duur verkopen van waardeloze rotzooi en gebakken lucht. Niet één bank uitgezonderd. Dat dit allemaal kon geschieden onder  het toeziend oog van Centrale Bankiers geeft te denken.

Er is een gezegde in de financiële wereld die luidt:

“Als een centrale bankier praat, liegt hij”.


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl