Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Al het politieke gehannes en geharrewar over de politietrainingsmissie in Kunduz, Afghanistan zou eigenlijk helemaal niet nodig hoeven zijn. Groen Links en D66 hamerden erop dat de trainingsmissie alléén civiele politietaken mag bevatten en geen directe of indirecte  betrokkenheid bij militaire operaties. Ondanks het feit dat dit in een oorlogssituatie een onrealistisch standpunt is heeft het kabinet de toezegging gedaan deze eisen te respecteren, waarop Groen-links en D66 hun steun aan deze missie gaven.

Oorlogsgebied

De opleiding vindt plaats in Kunduz. De laatste tijd is Kunduz opgeschrikt door diverse aanslagen en de onveiligheid in dat gebied neemt toe. Tijdens de opleiding is de kans reëel aanwezig dat de trainers en de aspirant-agenten het doelwit vormen van aanslagen door  Talibanstrijders. Dit is niet te voorkomen. Het is tenslotte oorlogsgebied. De beveiliging van deze missie wordt gedaan door de Duitsers die de militaire leiding hebben in het Kunduz. De bedoeling is om 545 mensen naar Afghanistan te sturen. De 165 Nederlandse militaire mentoren onder wie 30 marechaussee´s, die de Afghaanse agenten begeleiden zijn kwetsbaar omdat zij patrouille moeten gaan lopen. Zij zullen soms buiten of in regionale posten moeten overnachten. De overige 350 militairen zijn er voor militaire en facilitaire ondersteuning van de politietrainers. Ook zijn er permanent 4 F-16 straaljagers in Afghanistan die eventueel te hulp kunnen schieten bij calamiteiten.

Nederland

De kosten van de missie worden geraamd op 500 miljoen euro, waarvan het grootste gedeelte wordt gebruikt voor facilitaire en beveiligingsdoeleinden. De vraag rijst waarom niemand op het idee komt om deze politietraining in Nederland te geven. Op Nederlands grondgebied is het beveiligingsvraagstuk niet van toepassing. Alle faciliteiten zijn hier al aanwezig en hoeven niet overgevlogen te worden. De aspirant agenten kunnen in alle rust, zonder gevaar, hun opleiding volgen. De F-16 straaljagers en de 350 militairen voor facilitaire en militaire ondersteuning van deze missie zijn niet nodig. De kans dat er onder de Nederlandse militairen slachtoffers vallen wordt hierdoor geminimaliseerd. Het oefenen met Afghaanse aankomende politieagenten in Nederland is tevens goed voor de opleiding van Nederlandse militairen in het algemeen. Oorlogssituaties kunnen worden nagespeeld zonder dat er slachtoffers vallen, zodat deze aspiranten volledig getraind kunnen terugkeren naar Afghanistan om daar hun politietaken te vervullen.

Bezuinigen

Het leger moet de komende tijd 1 miljard euro bezuinigen. Je zou toch zeggen dat op deze wijze al een groot gedeelte van die bezuinigingen kan worden gerealiseerd.

Waarom zo omslachtig en ingewikkeld doen als het ook makkelijk kan?


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl