Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Fiatgeld

Het geld wat momenteel gedrukt wordt is door niets gedekt. De enige dekking is vertrouwen. Fiatgeld wordt dit genoemd. De waarde van dit fiatgeld is afhankelijk van het vertrouwen wat er in gesteld wordt. In de periode dat de zgn. “goudstandaard” werd gehanteerd werd het geld gedekt door de waarde van het achterliggende goud. Sinds het loslaten van deze goudstandaard kunnen centrale banken net zo veel geld printen als ze maar willen, zonder dat er de tegenwaarde aan goud hoeft te zijn. Zolang het vertrouwen er is, is er niks aan de hand. Valt dit vertrouwen weg dan blijft er van de waarde van het fiatgeld weinig of niets meer over.

Banken

Het uit het niets gecreëerde geld vindt haar weg in de markt als zijnde “leningen”. De centrale banken lenen het uit aan de private banken tegen een rentevergoeding en de private banken lenen het weer uit aan hun cliënten tegen een hogere rente. Doordat er onbeperkt geld is geprint zijn de leningen navenant meegegroeid. Zo erg zelfs dat  complete landen in de problemen zijn gekomen omdat hun schulden zo hoog zijn geworden dat het haast niet meer mogelijk is om alléén al de rentekosten te betalen. Er is zo ontzettend veel fiatgeld geproduceerd, dat de afnemers ervan inmiddels bezwijken onder de schuldenlast. Ook de private banken hebben enorme schulden bij de (overigens ook private)centrale banken. Weliswaar is dat geld weer uitgeleend aan andere partijen, maar als die in moeilijkheden komen dan heeft dat directe en fatale gevolgen voor de banken. Alles hangt aan elkaar en stort in als een kaartenhuis als de schakel tussen lenen en aflossen wordt verbroken.

Overheden

Bij overheden is het al net zo gesteld, ook die leven ver boven hun stand. Jaar op jaar worden nieuwe schulden gemaakt. Voor schulden die moeten worden afgelost worden weer nieuwe leningen uitgeschreven en per saldo neemt de staatsschuld alleen maar toe in plaats van dat het minder wordt. Als morgen de balans wordt opgemaakt en we zouden af moeten rekenen met elkaar dan draait dit uit op een mondiaal faillissement.

Kaartenhuis

Hebben ´gewone´ mensen en zelfs ook politici moeite om een juist begrip te krijgen van hoe het financiële systeem nou eigenlijk in elkaar steekt, banken weten als geen ander dat het allemaal kaartenhuizen zijn die in elkaar donderen als er ergens hiaten ontstaan in de cashflow. Het is dit probleem waar we momenteel mee geconfronteerd worden. Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en Italië geraken in de positie dat ze in de nabije toekomst niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Het rentepercentage over hun schulden loopt dan snel op naar onverantwoorde hoogtes. Ook de Verenigde Staten hebben onlangs het schuldenplafond moeten verhogen van 14.200 miljard naar 16.200 miljard dollar. Het steeds meer geld (lees: leningen) pompen in deze landen doet de problemen alleen maar vooruitschuiven en zal het niet oplossen, eerder verergeren. Na het loslaten van de goudstandaard waren de banken eindelijk verlost van de groeibeperking die de goudstandaard met zich meebracht. Er kon namelijk niet meer geld geproduceerd worden dan dat er goud in de kluizen van de centrale banken lag opgeslagen. Na het loslaten van de goudstandaard kon er zoveel geld gecreëerd worden als de banken maar wilden en deed goud er niet meer toe. Vanaf die tijd spraken de bankiers eigenlijk een beetje meesmuilend over goud. Nu het vertrouwen in fiatgeld met rasse schreden aan het afnemen is begint de interesse voor goudbezit weer te groeien. Ook bij de banken, ze moeten wel. Werd de goudprijs aanvankelijk door de banken kunstmatig laag gehouden door het steeds maar weer dumpen van grote hoeveelheden in de markt, nu lukt dit niet meer omdat de vraag van particulieren naar goud zo groot is dat de banken niet meer in staat zijn om de prijzen te drukken. Nu worden ze wel gedwongen om weer goud te kopen omdat anders hun positie bij een eventuele “financiële meltdown” zodanig precair wordt dat hun bestaansrecht in gevaar komt.

Jacht op goud begonnen

In het tweede kwartaal van 2011 groeide het goudbezit van de gezamenlijke centrale banken met een factor 4. Volgens de Wall Street Journal kochten zij in deze periode 69,4 ton goud. Dat is 4 x meer dan in die periode een jaar eerder, toen kochten zij 14,1 ton. Ook de ´centrale bank´ van de  centrale banken, de Zwitserse Bank of International Settlement (B.I.S.) verdrievoudigde in 2010 haar goudvoorraad van ongeveer 5 miljoen naar 15 miljoen ounces.

Nationalisering goudmijnen

Hugo Chaves, de president van Venezuela heeft aangekondigd dat de goudmijnen van Venezuela genationaliseerd zullen worden. De belangrijkste goudmijnen zijn in handen van een Russisch bedrijf. In februari annuleerde de Venezolaanse regering al de concessie aan een Canadees bedrijf. Tevens maakte Chaves bekend dat hij 211 duizend kilo goud gaat terughalen naar Venezuela. Dit goud ligt momenteel opgeslagen in buitenlandse depots. Hij is zo vastbesloten in dit voornemen dat hij verklaarde: “Als er niet genoeg ruimte is in de Centrale Bank, dan kunnen we het altijd nog opslaan in de kelders van het Miraflores presidentiële paleis”.

Goudcertificaten

Al deze handelingen en de veranderde opstelling naar goud door de centrale banken, wijzen erop dat het een en ander gaande is in de wereld. Partijen zijn hun posities aan het innemen. Naarmate het “schuldenspook” verder waart, zal de aanslag op fysiek goud voortduren en de prijs nog stevig opdrijven. Het is niet het goud wat een ´bubble´ aan het worden is, het is de goudprijs die aantoont hoe groot de ´bubble´ van het fiatgeld feitelijk is. Zodra de situatie in de wereld escaleert en het moment is aangebroken dat ook de goudcertificaten zullen worden ´verzilverd´ breekt de hel pas echt los want dan zal uitkomen dat de banken tientallen keren meer ´goud´ hebben  verkocht dan er ooit is gedolven. De bankiers zijn dus niet alleen verantwoordelijk is voor het ongelimiteerd creëren van fiatgeld, maar zij hebben hun positie ook misbruikt om ´fiatgoud´ te creëren. Door dit niet bestaande goud regelmatig op grote schaal in de markt te dumpen trachten zij de prijs van het “echte” goud zodanig te manipuleren dat het bedrog niet boven water zal komen.

De onvermijdelijke ´monetaire meltdown´ die er zeker aan zal komen zullen edelmetalen hun oorspronkelijke dekkingsfunctie weer teruggeven. Men zal  beseffen dat ´groei van de economie´ aan fysieke wetten gebonden is. Door hun magische aantrekkingskracht op de mens zijn edelmetalen hiervoor de meest aangewezen grondstoffen.

De buitensporige en waanzinnige groeipercentages die de banken en multinationals altijd hebben nagejaagd, en door hun ongelimiteerde geldcreatie ook hebben bereikt, slaan helemaal nergens op en zijn alléén maar gebaseerd op een abnormale en buiten alle proporties zijnde hebzucht.


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl