Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Griekenland

Alle inspanningen van de politici om de euro te redden van de ondergang hebben tot nu toe geleid naar nog meer onzekerheid en hebben het vertrouwen in de euro zeker niet doen toenemen. De beloftes van de Grieken om orde op zaken te stellen worden consequent niet nagekomen, deels omdat ze niet nagekomen kunnen worden en deels omdat de politieke wil van de Grieken ontbreekt. Gisteren is de missie van de “trojka” (EU, IMF, ECB) onverwacht uit Griekenland vertrokken om zich te beraden over het voornemen om de volgende tranche van 8 miljard euro wel of niet beschikbaar te stellen. Zoals het er nu naar uitziet zal dit niet  gebeuren omdat geen enkele toezegging van de Grieken waargemaakt kan worden. Zo worden de doelstellingen van de belastingopbrengsten bij lange na niet gehaald, de privatisering van overheidsbedrijven levert nog niet één derde op van wat werd beoogd en in plaats dat het overheidstekort afneemt neemt deze alleen maar schrikbarend toe.

Bereidheid voor steun brokkelt af

De bereidheid van de overige lidstaten om Griekenland koste wat het kost te redden van de ondergang neemt zienderogen af. De top van het Duitse bedrijfsleven stelde zelfs voor om een aparte muntunie op te zetten voor de landen die hun financiële zaken wel op orde hebben. Zij zouden ervoor gepleit  hebben om Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Finland uit de eurozone te laten stappen om een eigen, nieuwe munteenheid te creëren. Hans Olaf Henkel, voormalig hoofd van de Federatie van Duitse Industrieën, voerde drie redenen aan voor dit scenario.

  • De Europese politici hebben alle beloften van het Verdrag van Maastricht gebroken. De fundamentele regel dat geen enkel land een begrotingstekort van meer dan 3% mocht hebben is meer dan 100 keer ongestraft overtreden.
  • Door toetreding van Griekenland tot de eurozone waren de Grieken ineens in staat om tegen, voor hen ongekende, lage tarieven een enorme en onverantwoorde schuldenberg op te bouwen. De clausule in het Verdrag van Maastricht dat er geen bailout door de andere lidstaten mocht worden toegepast is volledig opzij gezet door de goedkeuring van het eerste reddingsplan voor Griekenland.
  • Het argument van de politici dat de euro zou zorgen voor meer éénheid heeft tot nu toe alleen maar geleid dat er grote spanningen zijn ontstaan tussen de diverse landen. Zo waren de protesten in Athene, Lissabon en Madrid niet alleen gericht tegen de enorme bezuinigingen maar vooral ook tegen de politici van de noordelijke Europese regeringsleiders waaronder Angela Merkel en de Minister van Financiën Jan Kees de Jager.

Frits Bolkestein

Frits Bolkestein

Ook in Nederland neemt de bereidheid om Griekenland te helpen met rasse schreden af. Gisteravond pleitte de oud voorman van de VVD, Frits Bolkestein, in het tv-programma “Nieuwsuur” ervoor om Griekenland uit de eurozone te verwijderen. Hij vindt dat de EU niet langer kan doormodderen in de pogingen om het vertrouwen in de euro te herstellen. Weliswaar vindt hij dat de steun aan de Grieken moet doorgaan maar alléén op voorwaarde dat zij uit de eurozone zullen stappen.

Eieren voor geld

In het zakenleven geldt een ongeschreven wet die luidt dat het in bepaalde omstandigheden beter is om eieren voor je geld te kiezen en je verlies te nemen, dan eindeloos doormodderen met halfslachtige beslissingen en maatregelen. Politici zijn geen zakelijke ondernemers en missen kennelijk dit inzicht. De invoering van de euro in de EU was een goed plan en had zeker een groot succes kunnen worden als iedereen zich aan de afspraken had gehouden. Dat dit niet is gebeurd komt hoofdzakelijk omdat politici aan een chronische angst lijden dat ze niet meer herkozen zullen worden. Deze angst zorgt ervoor dat ze hun kiezers liever in de waan laten dat het allemaal wel goed zal komen en de zaken mooier voorstellen dan ze zijn, in plaats van hen de keiharde waarheid te vertellen die nodig is om de problemen op te lossen. Zolang dit ´kiezersbedrog´ zal blijven voortduren is het beter om ieder land zijn eigen munt terug te geven dan één gezamenlijke munt te voeren. Een gezamenlijke munt betekent namelijk dat we met zijn allen met één portemonnee moeten doen en daar is heel veel vertrouwen voor nodig. Zolang politici alleen maar voor eigen gewin werken is het voeren van een gezamenlijke munt een “utopie” gebleken die uiteindelijk heeft gezorgd voor massaal misbruik en een groeiend wantrouwen naar elkaar.


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl