Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Protesten

De protesten die in Israël al een paar weken aan de gang zijn beginnen steeds grotere vormen aan te nemen. Als we de reguliere media mogen geloven dan zijn de protesten van de Israëliërs van een heel andere aard dan de protesten in de overige Arabische landen. Zij willen ons doen geloven dat het in Israël alléén maar gaat om de veel te hoge prijzen en te dure huisvestingsmogelijkheden. Maar het gaat inmiddels om meer zaken dan alléén maar de huurprijzen en leefomstandigheden.

Tegenstelling rijk en arm

Zij protesteren vooral ook tegen de scheve verhoudingen die zijn ontstaan tussen rijk en arm en de bevoordeelde positie van een kleine groep ´elitairen´. De Israëlische regering wordt zwaar gedomineerd door een aantal zéér rijke en vooraanstaande ´Zionistische´ families en organisaties. De volgelingen en sympathisanten van deze organisaties maken ongeveer 10% van de bevolking uit. Deze zijn voorstander van het volledig kapitaliseren, commercialiseren en privatiseren van Israëlische overheidsinstellingen en zijn de initiatiefnemers van de uitbreiding van Israël door de ontwikkeling van nederzettingen in bezette gebieden. Aanvankelijk stond de bevolking achter de koers die de regering vaart, maar die steun is snel aan het afbrokkelen en heeft plaatsgemaakt voor een een groeiende onvrede.

2nd Baron de Rothschild

Baron de Rothschild

Om een beter inzicht te krijgen over deze spectaculaire omslag onder de bevolking moeten we even teruggaan in de tijd. en wel naar de zgn. Balfourverklaring uit 1917. Hierin wordt voor het eerst, uit naam van de Engelse Koning, George V, melding gemaakt dat het Kabinet van de Koning welwillend staat naar het idee om te komen tot de oprichting van een Joodse staat in Palestina. Deze verklaring was gericht aan Baron de Rothschild (Walter Rothschild, 2nd Baron Rothschild) , een vooraanstaand lid van een zéér rijke Joodse bankiersfamilie die gevestigd was in Londen. Baron de Rothschild was in die tijd de belangrijkste persoon van de Zionistische Federatie en hem werd verzocht deze verklaring over te dragen aan de Zionistische Federatie.

Machtige ´Joodse´ bankiers maken de dienst uit

Het is dezelfde Rothschild familie die momenteel verantwoordelijk is voor het beleid wat de Israëlische regering voert. Het vermogen van deze Rothschild familie is onnoemelijk groot en kan door niemand worden ingeschat omdat zij al sinds de 18e eeuw de dienst uitmaken op het gebied van geldcreatie en goud. Vanaf 12 september 1919 tot 8 april 2004 was het de bank “N.M. Rothschild & Sons“, op wiens kantoor 2 keer per dag de goudprijs werd bepaald. Rothschild is dominant in haast alle Centrale Banken ter wereld, de Bank of International Settlement, het IMF en de Wereldbank. Dit toont wel ongeveer aan hoe immens groot het vermogen van de Rothschild dynastie moet zijn. De financiering van de Joodse staat wordt voor 100% verzorgd door deze Joodse bankiersfamilie en de Joods-Amerikaanse banken,  Goldman Sachs, Wells & Fargo, Citibank, JPMorgan, Kuhn, Loeb & Co. en nog een aantal anderen. Eigenlijk is er sprake van dat de Rothschilds de staat Israël ´bezitten´. Hun invloed op het beleid van de Israëlische regering is van doorslaggevende aard en het leidt geen twijfel dat de politici doen wat deze geldschieters van hen verwachten. Zonder de steun van deze machtige bankiersfamilies zou Israël geen enkele kans maken op overleving in het ´vijandige´ Arabische gebied. Met hun hulp is het Israëlische leger uitgegroeid tot een van de modernste legers ter wereld.

Nederzettingen

Het zionistische streven om een groot aantal Israëlische nederzettingen te bouwen op Palestijns grondgebied is er de oorzaak van dat de spanningen in die gebieden steeds verder oplopen. De bouw van die nederzettingen gaat ten koste van het grondgebied van de Palestijnen en heeft erin geresulteerd dat er op de Westbank steeds minder Palestijns gebied overblijft. De ´vergeldingsaanvallen´ van de gefrustreerde Palestijnen worden door de Israëlische regering aangegrepen om de wereld duidelijk te maken dat niet de Israëliërs, maar de Palestijnen de boosdoeners zijn. Intussen wordt steeds meer Palestijns grondgebied onteigend om plaats te maken voor nieuwe nederzettingen. Bij deze onteigeningen spelen zich hartverscheurende taferelen af als Palestijnen uit hun huizen worden verdreven en hun woningen met behulp van het Israëlische leger met de grond worden gelijkgemaakt. Steeds meer Israëliërs zijn het met deze expansiedrift niet eens en streven ernaar om een beleidsverandering te forceren die een vreedzaam samenleven met de Palestijnen mogelijk moet maken. Intussen wordt het leven in Israël steeds duurder en komen hele bevolkingsgroepen in de financiële problemen. Deze ontwikkelingen en het feit dat men begint te beseffen dat een kleine groep ´elite´ de oorzaak is van alle ellende zorgen ervoor dat de Israëlische bevolking eindelijk in opstand komt en zich steeds heftiger aan het keren is tegen het eigen regime.

Overeenkomsten met de opstanden in de rest van de Arabische wereld zijn er dus wel degelijk omdat het niet alleen maar de hoge huurprijzen zijn die aan de basis van deze protesten staan, maar vooral ook omdat er fundamentele beleidsveranderingen worden geëist die het voor de Israëliërs mogelijk moet maken om betaalbaar en vreedzaam tussen de Arabische volken te kunnen leven. Het is niet voor niets dat veel van de protesterende Israëliërs zeggen dat datgene wat in Tunesië, Egypte, Jemen en Libië is gebeurd, zeker ook in Israël moet kunnen.

Dat de enorme protesten steeds op de “Rothschild Boulevard” plaatsvinden kan geen toeval zijn.


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl