Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Liever vandaag nog dan morgen eurozone verlaten

Nooduitgang

Ondanks dat politici er maar op blijven hameren dat de invoering van de euro grote economische voordelen heeft gebracht voor Nederland wil het grootste deel van de Nederlandse bevolking liever vandaag nog dan morgen de eurozone verlaten. Er is nooit een referendum gehouden over de vraag of de Nederlander aan het euro-experiment wilde meedoen of niet. Wel zijn er in het begin van de jaren 90 enquêtes gehouden onder de bevolking waaruit bleek dat 70% van de Nederlanders een voorstander was van de invoering van de euro. Het was niet zo dat de voorstanders van de invoering hun mening hadden gebaseerd op economische kennis, maar eerder op sentimenten als: “leuk om bij zo´n monetaire unie te horen”.

Centrale banken overstag

Toen eenmaal het politieke besluit was genomen om te onderzoeken of een gezamenlijke Europese munt haalbaar was, hebben alle centrale banken van Europa zich achter dat besluit geschaard en zijn met enthousiasme de voorbereidingen gaan uitvoeren. Een aantal jaren daarvoor echter hadden de centrale banken van een aantal Noordelijke landen, w.o. Duitsland en Nederland nog veel weerstand tegen de invoering van één gezamenlijke munt omdat, volgens hen de economieën in Europa teveel verschillen vertoonden. Toen eenmaal de garantie werd afgegeven voor het zgn. “stabiliteitspact” (niet meer dan 3% begrotingstekort), gingen zij overstag. De vraag rijst dan waar het uiteindelijk is misgegaan.

Griekenland

Het was in 2000 al duidelijk dat Griekenland een zwakke broeder was en de cijfers die door de Griekse overheid waren aangeleverd werden met de grootste argwaan bekeken. Economische specialisten waren fel tegenstander van deelneming van Griekenland aan de eurozone maar de politici legden deze bezwaren naast zich neer en besloten alsnog om de Grieken mee te laten doen. Arjo Klamer, hoogleraar economie aan de Erasmus universiteit ziet de Grieken dan ook als boosdoener en oorzaak van de huidige Europese schuldencrisis. Hij wijst erop dat Griekenland zich vanaf het begin nog geen enkele keer aan het stabiliteitspact heeft kunnen houden en overschreed de 3% grens telkens weer. Daarom alleen al  is het onbegrijpelijk dat banken zoveel Griekse staatsobligaties in bezit hebben.

Invoering euro nooit wetenschappelijk onderzocht

Het is overigens absurd dat bij zo´n omvangrijk project als de invoering van de euro er geen enkel wetenschappelijk onderzoek is geweest naar de effecten van zo´n gezamenlijke munt. De argumenten dat de Euro ervoor zou zorgen dat het heel veel voordeel ging opleveren voor de Europese burger is niet wetenschappelijk onderbouwd en blijkt gewoon uit de lucht gegrepen te zijn door opportunistische politici die dachten onsterfelijke roem te behalen met dit, in hun ogen zo prachtige experiment. Michiel Vergeer, oud hoofd econoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zegt dat het effect van de euro nauwelijks meetbaar is. Het argument dat geen deelneming aan de euro ons land in een onhoudbare situatie zou brengen wat betreft onze concurrentiepositie ten opzichte van andere landen is grote lariekoek. Landen als Groot Brittannië, Denemarken en Zweden handhaven zich zonder de euro prima in het internationale handels- en geldverkeer.

Alleen maar nadelen

Gerrit Zalm

De gewone burger daarentegen heeft maar al goed de nadelige effecten van de euro ondervonden. Om te beginnen heeft de Nederlander sowieso te weinig euro teruggekregen voor zijn gulden. Wanneer de werkelijke waarde van de gulden was gehanteerd had de euro 2 gulden moeten kosten, maar door politiek gehannes en slap optreden van toenmalig Minister van Financiën, Gerrit Zalm, kostte de euro ons fl. 2,20. Hierdoor werd de totale Nederlandse bevolking in één keer 10% armer. Ook beloofde deze minister met de  hand op het hart dat hij er streng op zou toezien dat het bedrijfsleven geen slaatje zou slaan uit de invoering van de euro door prijsaanpassingen. Hieraan heeft hij geen woord gehouden en binnen de kortste tijd was de euro net zoveel waard als vroeger de gulden. Kostte ten tijde van de gulden een biertje op een A1 locatie gemiddeld fl. 2,- tegenwoordig betaal je voor datzelfde biertje € 3,-. Omgerekend is dat fl. 6,60, een verhoging van 330% in nog geen 10 jaar. En dit is nog maar één voorbeeld. Mocht het zo zijn dat de euro toch voordelen zou hebben opgeleverd, wat zijn die voordelen dan waard gebleken, nu blijkt dat de meeste Europese landen financieel aan de afgrond zitten en de hele Europese Unie rechtstreeks afstevent op een faillissement. De enigen die hieruit nog voordeel mogen plukken zijn de banken. Deze worden, als beloning voor het verkwisten van al ons geld, volgestopt met verse euro´s om zodoende weer over voldoende cash te kunnen beschikken. Dat die nieuwe euro´s moeten worden opgebracht door de argeloze en niet met kennis opgezadelde burgers, zal de bankiers en politici een worst wezen. Het zijn de parlementariërs die besluiten dat hun burgers dit moeten gaan betalen. En de huidige democratie werkt op zodanige wijze dat, mocht een parlement besluiten om nee te zeggen dan wordt er net zolang doorgestemd totdat er uiteindelijk een ja uitkomt.

De Europese burger heeft dus niet alleen zijn eigen munt opgegeven maar ook zijn democratische rechten.


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl