Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Goldmoney liquideert goudrekeningen Nederlanders

In maart van dit jaar liet de in Jersey gevestigde  zilver- en goudhandelaar “Goldmoney” aan Nederlandse afnemers weten tijdelijk geen nieuwe rekeningen te openen voor Nederlandse ingezetenen. Bestaande rekeningen zouden gewoon hun transacties kunnen blijven uitvoeren. Dit in verband met een op handen zijnde wijziging van de reglementen door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Inmiddels zijn we een half jaar verder en is het tijdelijke karakter van het verbod op nieuwe rekeningen omgezet naar definitief. Goldmoney ligt in de clinch met de AFM omdat deze stelt dat er een vergunning nodig is voor het verkopen van goud aan Nederlandse ingezetenen. Dit omdat de AFM (sinds kort) de mening is toegedaan dat goud een beleggingsproduct is en dat bedrijven die deze producten verkopen derhalve moeten voldoen aan de regels die hiervoor gelden. Goldmoney is het hier volstrekt niet mee eens en gaat nu nog een stap verder door zich compleet uit de Nederlandse markt terug te trekken. De Nederlandse rekeninghouders zijn aangeschreven met de mededeling dat hun rekeningen m.i.v. 1 november geliquideerd zullen worden. Voor de afwerking van deze liquidaties kunnen zij kiezen uit een aantal mogelijkheden: fysieke levering van het goud in kleine goudbaren of het omzetten naar cash op de eigen betaalrekening. Dat het Goldmoney en de Nederlandse autoriteiten ernst is met deze maatregel blijkt uit het gegeven dat er in de Nederlandse goudmarkt  jaarlijks gemiddeld voor 200 miljoen euro rondgaat.

Aanbieders van goud die het aangekochte goud fysiek afleveren bij hun klanten in Nederland hoeven van de AFM géén vergunning te hebben. Wordt er echter opslagmogelijkheid in het buitenland en verdere dienstverlening zoals terugkoopgaranties aangeboden dan dient de goudaanbieder wel over een vergunning te beschikken.

Controle op goudbezit

De motieven voor deze veranderde opstelling van de AFM zijn niet moeilijk te achterhalen. Het is al een poosje aan de gang dat overheden met steeds meer regelgeving de controle over edelmetalen willen krijgen. Tot het ontstaan van de economische crisis waren de overheden totaal niet geïnteresseerd in het wel en wee van de markt voor edelmetalen. Hun uit het niets gecreëerde fiatgeld maakte de dienst uit en er werd minzaam neergekeken op edelmetalen zoals goud, zilver en platina. Deze onverschilligheid veranderde echter na het uitbreken van de crisis toen de Amerikaanse en Europese centrale banken besloten om biljoenen dollars en euro´s bij te drukken om de economische catastrofe te lijf te gaan.  Door deze nog nooit vertoonde uitbreiding van fiatgeld sloeg de angst voor inflatie toe, waardoor de vraag naar goud enorm toenam. Omdat de gigantische uitbreiding van het fiatgeld niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd en de financiële crisis met de dag dramatischer vormen aanneemt zien de overheden zich gedwongen om maatregelen te nemen voor het geval er een financiële meltdown gaat plaatsvinden. Één van die maatregelen zou het confisqueren van goud kunnen zijn. De geschiedenis leert dat dit al eerder is gebeurd. In 1933 nam President Roosevelt de volledige particuliere goudvoorraad van de Amerikaanse bevolking in beslag. Goudbezit werd strafbaar gesteld en de strafmaat voor het illegaal in bezit hebben van goud kon oplopen tot 10 jaar gevangenis en 10.000 dollar boete.

Voorbereidende maatregelen

Dat de overheid bezig is om alvast voorbereidende maatregelen te treffen voor een eventuele confiscatie blijkt uit het feit dat de handel in fysiek goud, wat bewaard wordt binnen de Nederlandse landgrenzen niet aan een vergunningenstelsel onderhevig is terwijl de handel in fysiek goud wat in het buitenland wordt bewaard wel de nodige vergunningen (met bijkomende restricties) moet hebben. Omdat de aankoop van edelmetalen in Nederland alléén kan geschieden met registratie van de naam en adres van de koper en gewicht van het edelmetaal, is het voor de overheid een makkie om te achterhalen waar het is, wie het in bezit heeft en hoeveel het is.

Ligt dit edelmetaal echter opgeslagen in het buitenland dan kan de overheid er met haar grijpgrage klauwen niet bij.


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl