Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

We willen het nog maar steeds niet geloven maar het moment dat we moeten beseffen dat het geld op is komt met rasse schreden naderbij. De politieke leiders wringen zich in allerlei bochten in hun pogingen om hun onderdanen te doen geloven dat de financiële problemen van tijdelijke aard zijn. Zij proberen de indruk te wekken dat door allerlei bezuinigingsmaatregelen en het houden van een openbare verkoop van staatsbezittingen aan de banken en multinationals het in de toekomst weer beter zal gaan. Intussen verarmt de gehele samenleving in rap tempo. In de zogenaamde ‘probleemlanden’ worden maatregelen genomen die haaks staan op de belofte van de politiek dat door de invoering van één gezamenlijke munt de welvaart zou toenemen. Lonen worden daar met ongehoorde percentages verlaagd en moeizaam verkregen sociale zekerheden worden gesloopt met de snelheid waarmee de Twin Towers zijn ingestort. De euro is ingevoerd als een munt die in alle landen van de eurozone evenveel waard zou moeten zijn. In de 10 jaar dat de euro daadwerkelijk in het dagelijkse leven wordt gebruikt zijn de verschillen echter dramatisch groot geworden.

Devaluatie

Nomura, een internationaal opererende financiële instelling, heeft een analyse gemaakt van de verschillende eurolanden. Zou de muntunie uit elkaar vallen en ieder land zou weer zijn eigen munt moeten gaan gebruiken dan gaan er enorme devaluaties plaatsvinden.

De Griekse munt zou zo´n 60% moeten devalueren. De Portugese munt zou 50% goedkoper worden. Landen als Ierland, Italië, België en Spanje zouden hun munt zien dalen met 25-35% ten opzichte van de huidige euro. Ook de zogenaamde ‘sterkere’ landen als Oostenrijk, Frankrijk, Nederland en Finland zouden een devaluatie ondergaan van tussen de 7 en 10%. Alleen Duitsland zou zijn nieuwe munt iets sterker zien worden.

Euro onhoudbaar

Gezien de grote verschillen lijkt het onhoudbaar dat de euro in zijn huidige vorm kan blijven voortbestaan. De voorgenomen bezuinigingen, lastenverzwaring en het afbreken van de sociale zekerheden zullen deze onderlinge verschillen niet weg kunnen nemen. Nemen we hierbij ook nog het stagneren van de economieën door de vermindering van de koopkracht, dan lijkt de euro zijn langste tijd gehad te hebben. Blijven de politici, bankiers en de CEO´s van de multinationals hardnekkig proberen de euro overeind te houden door de gevolgen van hun wanbeleid op de bevolking af te wentelen, dan gaat Europa een tijd vol opstand en onlusten tegemoet waar alle Europese regeringen op den duur door zullen sneuvelen.


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl