Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Van de slogan van Barack Obama tijdens zijn vorige verkiezingscampagne “Yes we can”, is helemaal niets overeind gebleven. De meeste Amerikanen waren behoorlijk gecharmeerd van deze slogan, omdat zij dachten dat hierdoor Amerika ten goede zou veranderen. Aan veranderingen waren de Amerikanen wel toe na het absurde bewind van George W. Bush. Deze heeft op een ongelofelijke manier gesjoemeld met de ‘waarheid’ om zowel in Irak als in Afghanistan een oorlog te kunnen beginnen. Tevens heeft Bush de democratische rechten van de Amerikanen drastisch ingeperkt door de invoering van de zogenaamde “Patriot Act” en de bouw van een groot aantal “Fema Camps”. Ook heeft hij door een verandering in de wetgeving voor de banken in zekere zin de kredietcrisis op zijn geweten. Obama heeft beloofd dat hij al deze misstanden zou herstellen.

Patriot Act

Deze antiterreurwetgeving is ingevoerd na de aanslagen van 11 september 2001. Het doel van deze wet was om de Amerikaanse overheid meer bevoegdheden te geven om informatie te vergaren en de mogelijkheid om op te treden in geval van ‘vermeend’ terrorisme. De Republikeinse senator Ron Paul wees erop dat geen enkel congreslid deze nieuwe wetgeving mocht lezen. Verder werd er van diverse kanten op gewezen dat het onmogelijk kon zijn om in zo´n korte tijd na de aanslagen deze wet te schrijven en concludeerden dat de Patriot Act in feite al klaar lag vóór de aanslagen. Eind 2003 tekende Bush de “Intelligent Authorization Act” die nog meer opsporingsbevoegdheid aan de FBI gaf  en gezien kan worden als een verlengstuk en uitbreiding van de Patriot Act. Op 16 december 2005 stemde de Amerikaanse Senaat tegen de verlenging van deze wet maar vijf dagen later op 21 december bereikte de Senaat een akkoord inzake 107-56. Dit werd vastgelegd in de “USA Patriot Improvement and Reauthorization Act”. Hierdoor werd het tijdelijke karakter van de Patriot Act feitelijk naar permanent gebracht omdat deze wet tot in het oneindige steeds opnieuw verlengd kan worden. Deze wet houdt ook voor de Europese burger een risico in omdat op grond van de Patriot Act en een hieruit voortvloeiende Amerikaanse Cloud Computing Provider ook de gegevens en databases van Europese klanten kunnen worden opgevraagd.

Fema kampen

In de afgelopen 10 jaar zijn er in Amerika meer dan 800 detentiekampen gebouwd en ingericht. Sommige van deze kampen kunnen meer dan 100.000 mensen herbergen. Deze kampen staan in ‘the middle of nowhere’ en zijn allemaal verbonden met het spoorwegnetwerk. Momenteel staan deze enorme complexen helemaal leeg en is er alleen onderhouds- en schoonmaakpersoneel aanwezig.Volgens de officiële versie van de Amerikaanse overheid zijn deze kampen gebouwd voor eventuele ‘noodsituaties’. Over wat deze noodsituaties dan wel kunnen zijn worden geen mededelingen gedaan. Wat vooral opvalt aan deze kampen is het gegeven dat ze allemaal zwaar beveiligd zijn tegen ontsnappingsmogelijkheden. Dit impliceert dat de mensen die er in de toekomst zullen vertoeven daar waarschijnlijk niet uit vrije wil zijn terechtgekomen. Op 12 december 2011 is er een wet aangenomen (Sectie 1031 van de NDAA) die de Amerikaanse overheid toestemming verleent om iedere Amerikaanse burger die ook maar enigszins verdacht wordt van het steunen of verspreiden van terroristische gedachten, zonder tussenkomst van een rechter te arresteren en voor onbepaalde tijd gevangen te houden op ‘geheime’ plekken. Tegelijkertijd is er een project opgestart genaamd “Project Overview and Anticipated Project Requirements”. Dit project behelst het op grote schaal aantrekken van personele bezetting voor de Fema-kampen. Het ligt in de bedoeling om deze diensten uit te besteden aan particuliere bedrijven zoals, beveiliging en catering bedrijven. Het is niet zo verwonderlijk dat deze detentiekampen zijn gebouwd. De Amerikaanse overheid verwacht in de zeer nabije toekomst enorme onlusten in Amerika. Het kan namelijk niet lang meer duren tot het Amerikaanse financiële systeem in elkaar dondert. Op dit moment domineert de Eurocrisis de internationale gemoederen en zijn alle ogen op Europa gericht, alhoewel de Amerikaanse schuldenproblematiek vele malen groter is en de financiële situatie van de banken een gemanipuleerd beeld geeft van de werkelijkheid. Er komt onherroepelijk een moment dat de Amerikaanse bevolking erachter zal komen dat de Verenigde Staten compleet zijn leeggeroofd en dat zij in een razend tempo hun kunstmatig gecreëerde welvaart zullen verliezen. Dat dit met heftige onlusten gepaard zal gaan heeft de ‘elite’ al wel zien aankomen en hebben daarvoor hun maatregelen al lang in het geheim genomen.

Verkiezingsbeloften

Zoals het er nu naar uitziet breekt Barack Obama zowat al zijn verkiezingsbeloften en blijkt de man die zogenaamd  pal stond voor vernieuwing en verandering in de Amerikaanse samenleving niet meer te zijn dan een handlanger van de gevestigde puriteinse elite. Hij was een fel tegenstander van het gebruik van Guantanamo Bay als detentiecentrum voor terroristen en zou deze sluiten als hij tot president zou worden gekozen. In plaats hiervan heeft hij besloten dat Guantanamo Bay gewoon in gebruik blijft als gevangenis. Hij beloofde de Patriot Act niet te verlengen maar nu blijkt dat deze antiterreurwet eigenlijk, als een soort noodtoestand, definitief is afgekondigd. Hij zou de Wall Street Bankiers aanpakken maar tijdens zijn afgelopen regeerperiode blijkt precies het tegenovergestelde, de Wall Street Bankiers hebben Barack Obama aangepakt. Hij zou de wereld veiliger en vooral vrediger maken. In plaats hiervan uit hij zich in steeds dreigender taal en probeert uit alle macht om, samen met het zionistische Israël, de wereld achter zich te krijgen om oorlogszuchtige acties tegen Iran te kunnen gaan ondernemen.

Kortom, de hoop die wij allen op hem gevestigd hadden blijkt ijdel geweest te zijn en we mogen hopen dat er nu eens een keer een Amerikaanse president zal worden gekozen die alle mooie beloftes ook werkelijk zal nakomen.


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2017 gewoon-nieuws.nl