Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Herman van Rompuy

Herman van Rompuy

De Europese leiders hebben in Brussel na één dag vergaderen een akkoord bereikt. De ‘president’ van de EU, Herman van Rompuy , was kennelijk zo blij dat er nu eindelijk eens een eurotop is gehouden met een direct akkoord dat hij maandagavond rond acht uur triomfantelijk twitterde: “Verklaring over groei en banen aangenomen.”

Banengroei

De eurozone staat op springen omdat er eindeloos en oeverloos wordt gedebatteerd over hoe de schuldencrisis moet worden opgelost zonder werkelijk tot een oplossing te komen. Als gevolg van die schuldencrisis zijn er in Europa ongeveer 23 miljoen jongeren werkloos. Zonder tot een oplossing van de schuldencrisis te komen is men het in Brussel wel eens geworden over hoe die enorme werkloosheid onder jongeren moet worden aangepakt. Het moet voor jongeren makkelijker worden gemaakt om een baan te krijgen via zgn. ‘werkervaringsplekken’. Hiervoor moeten ongebruikte EU-gelden worden ingezet in de landen met de grootste jeugdwerkloosheid. Dit zijn Griekenland, Italië, Portugal en Spanje. Toevallig ook de landen met de grootste schuldenlast.

Mooie woorden zonder inhoud

In de verklaring staat ook dat de financiering van het midden- en kleinbedrijf moet worden gestimuleerd. Dat zijn mooie woorden maar zonder inhoudelijke betekenis. Afgevraagd moet worden hoe deze stimulering kan worden bereikt. De Europese Centrale Bank heeft in december 2011 500 miljard zéér goedkope euro´s beschikbaar gesteld aan de banken en in februari mogen ze nog eens 500 miljard euro tegemoet zien. De bedoeling was dat met dit goedkope geld de Europese  economie zou worden gestimuleerd, maar de  banken gebruiken dit geld eigenlijk alléén maar om hun balansen te versterken en om zéér rendabele maar uiterst riskante staatsobligaties op te kopen van de in moeilijkheden verkerende landen. Het bedrijfsleven kan niet profiteren van deze miljarden omdat de banken op grote schaal weigeren deze euro´s aan hen uit te lenen. Nu moet de Europese Unie 20 miljard niet besteedde EU-gelden beschikbaar stellen om banen te creëren. Banen worden gecreëerd door bedrijven en niet door de door overheden gefinancierde ‘werkervaringsplekken’. Productie van goederen en diensten zorgen voor banen, maar als de bankensector niet bereid is de productie van deze diensten en goederen te financieren dan kunnen er werkervaringsplekken worden gecreëerd tot je een ons weegt en toch opgezadeld worden met een hele generatie jongeren die werkloos thuiszitten omdat er geen banen zijn. Het is onbegrijpelijk dat de President van de ECB, Mario Draghi, de banken in de gelegenheid heeft gesteld om deze miljarden naar eigen goeddunken te besteden. Als het doel was om de economie te stimuleren dan zou het beter geweest zijn om die miljarden beschikbaar te stellen onder de voorwaarde dat deze ook daadwerkelijk in de economie worden gepompt en niet gebruikt voor eigen gewin.

 Sociale onlusten

Christine Lagarde, de voorzitter van het IMF, waarschuwt de Europese leiders ervoor dat niet alleen de nadruk wordt gelegd op bezuinigingen. Zij roept de sterkere landen op om toch vooral de overheidsuitgaven niet zodanig te beperken dat zij een rem worden op de economie. Door de enorme bezuinigingen wordt de koopkracht van de bevolking ernstig aangetast met als gevolg een recessie in een  groot aantal Europese landen. Aan de andere kant is het oplopen van de staatsschulden naar onhoudbare niveaus onaanvaardbaar en bevindt de hele Europese Unie zich in een spagaat waar niet uit te komen is. Nederland presenteert zich steeds als een van de besten  uit de klas en eigent zich het recht toe om anderen de les te mogen lezen, maar heeft, ondanks vergaande bezuinigingen, zelf ook een begrotingstekort van 4,3%. De extra bezuinigingen die zullen moeten worden doorgevoerd om het begrotingstekort terug te brengen naar 3% zullen een verdere daling van de koopkracht betekenen, waardoor de economie en het aantal banen nog verder zullen afnemen. Vooraanstaande economen en een aantal niet Europese regeringsleiders zien de toekomst van Europa dan ook somber in en verwachten voor de komende tijd veel sociale onlusten. Sommigen van hen verwachten zelfs dat de vrede hierdoor in gevaar komt

Euro is een splijtzwam

Nog steeds blijven onze leiders roepen dat de euro goed was en goed is voor Europa. Dat de bevolking van diverse landen in de eurozone zo langzamerhand aan de bedelstaf is geraakt doet hier, volgens hen niet aan af. In tegenstelling tot wat onze leiders ons vertellen zijn wij echter de mening toegedaan dat de euro een compleet mislukt experiment is en dat de landen met de meeste spoed zouden moeten terugkeren naar hun eigen munt, met voor ieder land een eigen centrale bank die gerund wordt door de eigen overheid en niet door een aantal private bankiers die er alleen maar op uit zijn om via hun corporaties en hedgefondsen de rendementen van het  fiatgeld naar hun eigen kluizen te transporteren. Zo kunnen deze landen dan via hun eigen monetaire beleid zelf de waarde van hun munt bepalen en slepen zij de overige Europese landen niet mee in de afgrond wat betreft hun staatsschulden. De invoering van de euro heeft de Europese landen niet dichter bij elkaar gebracht maar heeft juist gefunctioneerd als een splijtzwam die de verschillen tussen de Europese landen alleen maar duidelijker en zichtbaarder heeft gemaakt.

 


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl