Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Geen leider

Dat het CDA volkomen de weg kwijt is lijkt wel duidelijk. De ruk naar rechts die het CDA heeft gemaakt na het vorige partijcongres, waarin besloten werd om samen met de VVD  regeringsverantwoordelijkheid te nemen met gedoogsteun van PVV, heeft een catastrofale uitwerking op de partij gehad. In 2010  leed het CDA een enorme nederlaag bij de Tweede Kamer verkiezingen en verloor in één keer maar liefst 20 zetels. De houdbaarheidsdatum van Jan Peter Balkenende was verstreken en dat hebben de kiezers massaal laten weten.  De PVV daarentegen boekte een historische overwinning en ging van 9 zetels naar 24 zetels. Grote paniek sloeg toe bij de beleidsmakers van het CDA en, afgaande op de overwinningen die de rechtse partijen maakten, besloten zij om ook maar een ruk naar rechts te maken. Nog vers in het geheugen ligt het dramatische partijcongres waarin voor- en tegenstanders van regeringsverantwoordelijkheid samen met de VVD en gedoogsteun van de PVV met elkaar in de clinch raakten. Uiteindelijk koos een meerderheid van 60% voor samenwerking met de VVD en PVV. Hiermee hoopte het CDA de wind in de zeilen te krijgen om zodoende weer in een groeifase terecht te komen. Dat dit een ernstige inschattingsfout is geweest blijkt uit recente opiniepeilingen waarin het CDA nog maar goed is voor 12 zetels. Ook het feit dat er zich geen duidelijke, bevlogen en charismatische leider binnen het CDA bevindt doet steeds meer kiezers zich van het CDA afwenden.

 Niet geloofwaardig

Afgelopen zaterdag is er weer een partijcongres geweest en tijdens dat congres is besloten om een ‘radicale’ middenkoers te gaan varen. Het is volstrekt onduidelijk waar dat radicale voor staat, omdat het midden nou eenmaal niet radicaal kan zijn. In de categorieën “links en rechts” heb je de mogelijkheid om aan beide kanten naar het extreme uit te wijken. In het midden heb je zowel iets van links als van rechts in je, dus is het onmogelijk om radicaal in het midden te staan. Omdat men kennelijk bij het CDA denkt dat het begrip ‘radicaal’ een factor is waarmee je op dit moment stemmen kan winnen heeft men deze kreet uit de kast getoverd. Dat zij zich hierdoor nog ongeloofwaardiger maken dan ze al zijn schijnt men niet te willen beseffen. Het is meer van: “Zoals de wind waait, zo waait mijn jasje.” Het CDA staat er van oudsher om bekend dat zij al decennia lang van beide walletjes eten. Regeringsperiodes met zowel de VVD als PvdA hebben ze talrijke malen achter de rug. Zo hebben ze altijd in het centrum van de macht gestaan en op het pluche van de regenten gezeten. Het is pas echt fout gegaan met het CDA toen de radicalisering toesloeg in Nederland. Ze verloren veel stemmen aan de PVV van Geert Wilders, maar een afdoend antwoord hebben ze hierop nooit kunnen vinden. Ondanks de verslechterende leefomstandigheden in Nederland bleef het CDA vasthouden aan oude dogma´s en kwam niet verder dan degenererende opmerkingen richting de PVV en Geert Wilders. Dat ze later zijn gaan samenwerken met de VVD en zich lieten gedogen door de PVV heeft de geloofwaardigheid van het CDA al helemaal geen goed gedaan, zo blijkt nu uit de opiniepeilingen. De laatste peilingen laten zien dat de SP de grootste partij van Nederland is geworden en dat ze zelfs een aanzienlijk aantal zetels van de PVV afpakken. Deze ommezwaai van de kiezer naar radicaal links zal er toe hebben bijgedragen dat het CDA nu ook een ruk naar links maakt in een nieuwe poging de gunst van de kiezer te verkrijgen. Alleen is de kiezer niet gek. Die heeft wel door dat het CDA alleen maar uit is op macht en dat hun standpunten zomaar van de één op de andere dag ‘radicaal’ kunnen veranderen om die macht te behouden.

Emile Roemer

Emile Roemer

Als het CDA echt nog zou willen scoren dan zouden ze een voorbeeld moeten nemen aan Emile Roemer van de SP. Die durft tenminste openlijk de confrontatie aan te gaan met het hele zooitje corrupte bankiers en grootindustriëlen, die samen met het CDA, PvdA en de VVD al decennia lang de boel lopen te belazeren en het land stukje bij beetje verkwanselen aan een ten dode opgeschreven Europese Unie. Het gesjoemel en de jacht op abnormale winsten van de banken en multinationals is iets waar de kiezer momenteel de buik meer dan vol van heeft. De oprechte en overtuigende verontwaardiging die Roemer hierover publiekelijk laat zien spreekt de kiezer, zowel van links als van rechts, aan en verklaart waarom de SP in de opiniepeilingen momenteel de grootste partij van Nederland is. Omdat de CDA prominenten teveel zijn verweven met deze ‘elite’ is de kans dat ze nog ooit het licht zullen zien zo goed als afwezig.

 

 


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl