Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Wat is geld?

Talloze boeken en manuscripten zijn er geschreven over het fenomeen “geld”, zowel wetenschappelijk als populair wetenschappelijk. De meesten van deze boeken zijn echter geschreven in een jargon wat voor de gemiddelde mens niet te begrijpen is. Deze wetenschappelijke en populair wetenschappelijke schrijvers verzanden al snel in een, voor de leek, onbegrijpelijke technische woordenstroom waar geen touw aan vast te knopen is. Dit is de reden dat de mens, ondanks dat deze zijn hele leven dagelijks met geld te maken heeft, totaal geen benul heeft wat de essentie van het geld nou eigenlijk is. We vinden het allemaal de gewoonste zaak van de wereld dat we aan het einde van de maand een geldbedrag op onze rekening krijgen gestort als zijnde een vergoeding voor gewerkte uren. Salaris noemen we dat. Met dat geld kunnen wij op onze beurt dan weer rekeningen betalen en boodschappen doen. Omdat we met het verdiende geld ook anderen weer arbeid kunnen laten verrichten is geld dus zowel een bewijsdocument voor geleverde arbeid als een tegoedbon voor nog te leveren arbeid.

Wie creëert het geld?

Op de vraag wie het geld creëert krijg je in negen van de tien keer het antwoord dat dit de overheid wel zal zijn. Dit is echter een wijd verbreid en zeer hardnekkig misverstand. Het recht van geld maken is in handen van private bankiers. Het was  Koning-stadhouder Willem III van Oranje die al in 1694 toestemming gaf om de Bank of England op te richten. Deze bank was een private onderneming en kreeg het absolute alleenrecht om geld te creëren. De ‘edelen’ van die tijd waren de private aandeelhouders van de Bank of England. Direct na de oprichting ervan leende de koning het voor die tijd enorme bedrag van 1,25 miljoen Engelse ponden, waardoor een van de eerste schuldverhoudingen ontstond tussen de staat en bank. Het bleef niet bij de Bank of England alleen. Ook in andere Europese steden werden zogenaamde Centrale Banken opgericht die in handen kwamen van de ‘elite’. Het waren de koningen, keizers, kardinalen en keurvorsten die hun zucht naar macht en welstand via deze banken bevredigden en de burgers als onderpand gebruikten zodat deze als ‘belastingkoeien’ werden uitgemolken. De Nederlandsche Bank werd in 1814 opgericht door Koning Willem I samen met de ‘elite’ als aandeelhouders. Sinds 1948 is de Nederlandse staat de enige aandeelhouder. Bij de overdracht van De Nederlandsche Bank aan de staat zijn er echter een paar ingewikkelde bepalingen opgenomen die er voor zorgden dat de zeggenschap over de bank volledig in handen bleef van de vorige eigenaars. Zo mag de staat maar één van de tien commissarissen leveren. Het alleenrecht van geldcreatie bleef echter aan de bank voorbehouden.

Nieuw geld als lening

Wanneer iemand geld leent bij eender welke bank dan heeft deze bank de bevoegdheid om dat geld uit het niets te mogen creëren. De bank levert de lener dus ‘tegoedbonnen’ voor arbeid zonder er zelf arbeid voor verricht te hebben. Hier vangt de bank rente over. Als iemand bijvoorbeeld een lening afsluit voor het kopen van een huis van, zeg maar € 300.000- met een looptijd van 30 jaar en een rente van 5%, dan heeft de bank aan het einde van de rit zijn geleende € 300.000,- terug en daarbovenop nog eens ruim € 400.000,- aan rente-inkomsten, zonder dat de bank zelf ook maar één cent hoefde te investeren. De enige handeling die de bank hiervoor heeft moeten verrichten is het invoeren in de computer van de Centrale Bank een bedrag van € 300.000,- op naam van de lener. Op dat moment is er nieuw geld gecreëerd en is de lener ervoor verantwoordelijk.

Verkoop zonder inkoop

Dat is nog eens lekker verkopen! Verkopen zonder te hoeven inkopen. Dit privilege is alléén aan bankiers voorbehouden. Het is daarom dat door de tomeloze hebzucht van deze ‘elite’ bankiers de mensheid door misleidende reclames en campagnes is gemanipuleerd om maar zoveel mogelijk te lenen. Ook de leiders van landen zijn bezweken voor de verleiding van  het geld lenen, vooral ook omdat de centrale banken dit enorm hebben gestimuleerd. Wat dat betreft doen de huidige machthebbers in hun zucht naar macht en welstand niet onder voor de koningen, keizers en kardinalen van weleer. En het principe is nog steeds hetzelfde: “Het bezit van de bevolking ongevraagd inzetten als borgstelling en onderpand voor hun leningen door hen uit te melken als belastingkoeien.” De huidige financiële situatie in Europa is er het voorbeeld van.

Geldcreatie terug naar de staat

De private bankensector heeft bewezen niet in staat te zijn tot enige beheersing en beteugeling van haar tomeloze graai- en hebzucht. Zij hebben op alle fronten misbruik gemaakt van hun monopoliepositie op het gebied van geldcreatie. Tevens zijn zij voor de verleiding bezweken om grootschalige fraude te plegen wat betreft waardebepalingen van hun producten en hebben zij oplichting gepleegd bij het verkopen van waardeloze financiële derivaten. Ondanks al deze misdrijven worden zij door de politiek en de ‘onafhankelijke’ rechtelijke macht niet aangepakt. Deze feiten zouden méér dan voldoende redenen zijn om het recht van geldcreatie van de private bankiers af te nemen en dit recht weer terug te geven aan de democratisch gekozen en gecontroleerde overheid. De opbrengsten van de geldcreatie zouden dan terug kunnen vloeien naar de belastingbetaler in plaats van naar de private banken met hun absurde winsten en bonussen. Dat de politiek niet in staat is om hier ook maar enige verandering in te brengen komt omdat ook zij voor hun financiering afhankelijk zijn van de banken. Met het afstaan van het recht op het scheppen van geld aan de bankensector heeft de politiek haar “ziel verkocht aan de duivel”.

 

 


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl