Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Staatsschulden en begrotingstekort

Het Verdrag van Maastricht werd ondertekend op 7 februari 1992 en diende ter oprichting van de Europese Unie. In het verdrag werd o.a. bepaald dat er een Economische en Monetaire Unie (EMU) gevormd zou worden met één gemeenschappelijke munt, de euro. Het verdrag trad in werking op 1 november 1993 en sindsdien vormden de landen van de Europese Gemeenschap (EG) tezamen de Europese Unie (EU). Om de stabiliteit van de nieuwe Europese munt te garanderen is in 1997 het zogenaamde Stabiliteits- en Groeipact tot stand gekomen. Hierin werd nog eens extra de  nadruk gelegd op de afspraken in het Verdrag van Maastricht dat de staatsschuld niet meer dan 60% van het BBP  mag bedragen en het begrotingstekort van een Europese lidstaat de 3% niet mag overschrijden. Het Europese Hof van Justitie oordeelde op 13 juli 2004 dat landen een boete kunnen krijgen als ze het pact schenden.

Verloop van de Nederlandse staatsschuld als percentage van het BNP. De rode lijn toont de afgesproken norm in het Verdrag van Maastricht.

Nederland stond eind 2010 op de wereldranglijst van landen met de hoogste staatsschuld in percentages van het Bruto Binnenlands Product (BBP) op de 27e plaats. Volgens het Verdrag van Maastricht mag de staatsschuld van een land in de Europese Unie niet meer zijn dan 60% van het BBP en mag het begrotingstekort niet meer dat 3% bedragen. Eind 2010 had de Nederlandse overheid een staatsschuld van 371 miljard euro en deze liep in 2011 op naar 394 miljard euro. Begin maart 2012 is de Staatsschuld voor de eerste keer in de geschiedenis boven de 400 miljard euro uitgekomen. Volgens de Rijksoverheid is dit gelijk aan 66% van het BBP. Nederland overschrijdt hiermee de norm van het Verdrag van Maastricht met 6%. Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) zal het begrotingstekort voor Nederland in 2012 stijgen naar 4,1%. Het bestraffende vingertje van Minister Jan Kees de Jager naar de lidstaten die zich niet aan de afspraken van Maastricht houden getuigt dus van hypocrisie omdat hij zelf ook de regels met voeten treedt.

Afspraken grootschalig geschonden

Dat de afspraken van Maastricht door de eurolanden op grote schaal worden geschonden blijkt uit onderstaande gegevens:

Land Staatsschuld % BBP

België 96,8%
Duitsland 83,2%
Finland 48,4%
Frankrijk 81,7%
Griekenland 142,8%
Ierland 96,2%
Italië 119,0%
Luxemburg 16,4%
Nederland 62,7%
Oostenrijk 72,3%
Portugal 93,0%
Spanje 60,1%
Slovenië 38,0%
Cyprus 69,8%
Malta 68,0%

Alléén Finland, Luxemburg en Slovenië hebben een staatsschuld die ruim onder de 60% van het BBP ligt. De overige 12 landen overschrijden de 60% norm, waarvan Griekenland en Italië zelfs ver boven de 100% uitstijgen. Ook de “motoren” van de EU, Duitsland en Frankrijk, hebben een staatsschuld die meer dan 80% bedraagt van het BBP. Opvallend in dit rijtje is Spanje. Dit land wordt door de financiële markten gezien als een ‘probleemland’ terwijl de staatsschuld van Spanje met 60,1% van het BBP voldoet aan de norm. Hier spelen echter de particuliere schulden een negatieve rol vanwege de totale ineenstorting van de huizenmarkt. Ook Nederland heeft de potentie om een ‘probleemland’ te worden vanwege te hoge particuliere schulden. Nederland bezit de grootste hypotheekschuld per huiseigenaar van in totaal meer dan 720 miljard euro. Door de fiscale voordelen van de renteaftrek van de hypothecaire leningen zijn de Nederlandse huizenprijzen gestegen naar gemiddeld 7 jaarsalarissen terwijl een hypotheek maximaal eigenlijk maar 4,5 jaarsalarissen mag bedragen.

 

De belangrijkste oorzaken van de oplopende Nederlandse staatsschuld waren de reddingsoperaties van de banken in het vierde kwartaal van 2008. Deze reddingsoperaties drukten niet op de begroting maar deden wel de staatsschuld oplopen. Inmiddels is ruim 75% door de banken terugbetaald en zou je verwachten dat deze terugbetalingen zijn gebruikt om de staatsschuld weer terug te dringen. In bovenstaande grafiek is te zien dat tot 2010 de staatsschuld alleen maar is toegenomen.  Op dezelfde grafiek is te zien dat de Nederlandse staatsschuld vanaf 2000 is opgelopen van ruim 200 miljard euro naar 371 miljard eind 2010. Inmiddels zijn we aanbeland in 2012 en is de 400 miljard gepasseerd. Een bijna verdubbeling van de staatsschuld sinds de invoering van de euro.

De politici willen ons nog steeds doen geloven dat de invoering van de euro heeft gezorgd voor een enorme toeneming van de welvaart. Wij kunnen alleen maar constateren dat de staatsschuld van Nederland sinds de invoering van de euro bijna is verdubbeld en we feitelijk 200 miljard armer in plaats van rijker zijn geworden.

 

 


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl