Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Speculeren en frauderen

Marcel de V.

De kwaliteit van bestuurders van geprivatiseerde overheidsoverheidsinstellingen in Nederland is, gezien de resultaten die zij behalen, beneden alle peil. Hierdoor wordt de doelstelling van de privatisering, nl. kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering door  efficiënter werken, lang niet gehaald. Of het nu gaat om het openbaar vervoer, onderwijsinstituten, zorginstellingen of woningcorporaties, steeds opnieuw worden we geconfronteerd met schrikbarend slechte resultaten. In november 2011 en 5 april 2012 schreven wij al over de nare gevolgen van de privatisering voor de burger, maar nu blijkt ook nog eens dat er voor miljoenen euro’s werd gefraudeerd.

Vestia

Speculatie met ondoorzichtige en ingewikkelde rentederivaten hebben voor Vestia, de grootste woningcorporatie van Nederland, een voorlopig verlies opgeleverd van 1,5 miljard euro. Door het uitblijven van rentestijgingen moest dit bedrag worden bijgestort. Dat deze renteverzekeringen zéér riskant zijn was kennelijk niet doorgedrongen tot de directie van Vestia. Bovendien blijkt er ook nog gefraudeerd te zijn en is een hoge functionaris van Vestia, Marcel de V., aangehouden op verdenking van omkoping, witwassen en belastingfraude. De fraude kwam aan het licht toen een tussenpersoon naar het OM is gestapt om een boekje open te doen over zijn samenwerking met de V. Het blijkt te gaan om tussenpersoon Arjan G. die werkt voor bureau FiFa-Finance in Laren. Dit bureau brengt banken en publieke instellingen zoals corporaties en ziekenhuizen bij elkaar om transacties af te sluiten met zgn. rentederivaten. Via deze rentederivaten trachten de publieke instellingen zich te verzekeren tegen rentestijgingen op hun leningen. FiFa-Finance ontvangt provisie voor deze bemiddeling. Vermoedelijk is bij de transacties met Vestia een buitensporig hoge provisie overeengekomen, waarvan een deel is doorgesluisd naar treasurymanager Marcel de V.

Rol van de banken

Een buitensporig hoge  provisie kan alléén samen gaan met een buitensporig grote transactie en afgevraagd moet worden wat de rol van banken hierin is geweest. Het zijn de ABN-AMRO en de Deutsche Bank die deze derivaten aan Vestia hebben verkocht en gezien het belachelijk hoge aantal derivaten wat hiermee is gemoeid lijkt het erop dat deze twee banken hun zorgplicht ernstig hebben geschonden. De zorgplicht van banken houdt in dat zij wettelijk de verplichting hebben om hun cliënten een goed product te adviseren die past bij het risicoprofiel van de klant.  Tevens moet de bank nagaan hoe de klant er financieel voorstaat en of hij aan zijn verplichtingen kan voldoen. De zorgplicht is ingevoerd omdat aanbieders van financiële producten over het algemeen meer kennis hebben van die producten dan hun cliënten. In plaats van het verkopen van een absurd groot aantal derivaten hadden zij Vestia moeten waarschuwen voor de enorme risico’s die aan deze derivaten zijn verbonden. Onderzocht zou moeten worden op welke manier deze transacties tot stand zijn gekomen, hoeveel van de normale provisieregeling is afgeweken en op welke wijze de provisiebetalingen zijn gedaan.

Weinig kennis van zaken

Het probleem met de rentederivaten heeft zich niet beperkt tot Vestia alléén. Ook andere woningcorporaties moesten honderden miljoenen bijstorten omdat zij zich ingedekt hadden tegen rentestijgingen. Het gaat hierbij om een bedrag van in totaal 300 miljoen euro. Een aanzienlijk bedrag maar het blijft een fractie van de 1,5 miljard die Vestia moest bijstorten. Deze 300 miljoen moesten door een vijftiental woningcorporaties worden bijgestort. Ondanks dat bestuurders van woningcorporaties te maken hebben met enorme geldbedragen blijkt het zo te zijn dat zij doorgaans geen verstand van zaken hebben. Herhaaldelijk komen zij in het nieuws door foute beslissingen, verkeerde investeringen of grote verliezen. De bestuursfuncties van deze corporaties zijn heel vaak in handen van mensen afkomstig uit de politiek of andere overheden die niet door kennis van zaken maar als beloning voor het verlenen van hand en spandiensten op deze bestuursfuncties zijn terechtgekomen. Dat deze baantjesjagers de dienst uitmaken bij woningcorporaties en er door hun onkunde miljarden worden verkwanseld is niet meer van deze tijd en zou niet  mogelijk moeten zijn.

 


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl