Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Gevolgen van privatiseren

De uit Amerika overgewaaide ‘ideologie‘ om staatsbedrijven en publieke instellingen als commerciële bedrijven aan de markt te verkopen is inmiddels tot wereldgodsdienst verheven. “Privatiseren” wordt het genoemd. Zowat alles wat we vroeger “openbare nutsinstellingen” noemden is in handen gekomen van zakenmensen die met deze bedrijven veel geld willen gaan verdienen. De politiek verantwoordelijken voor deze massale ‘uitverkoop’ hebben de bevolking steeds met de hand op het hart verzekerd dat privatisering in het belang is van de burger omdat het allemaal veel efficiënter en goedkoper kan als deze bedrijven de concurrentie met de vrije markt moeten aangaan. Het privatiseren is al aan de gang vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw maar heeft vooral de laatste 15 jaar een enorme vlucht genomen. Kennelijk heeft géén van de politieke partijen behoefte aan een onderzoek voor het maken van een tussenbalans om eens te kijken of het maatschappelijk belang nou werkelijk wel zo goed gediend wordt als wordt gezegd. Dit is opmerkelijk omdat er onder de bevolking een grote weerstand tegen privatisering is.

Calamiteiten

Intussen stapelen de calamiteiten zich in een razend tempo op. Op alle fronten worden we geconfronteerd met wanbeheer en fraude bij de geprivatiseerde bedrijven. Woningcorporaties, zorginstellingen, pensioenfondsen en het openbaar vervoer komen herhaaldelijk negatief in het nieuws door geleverde wanprestaties en grote verliezen die gemaakt worden door incapabele bestuurders.

Woningcorporaties

Alleen de woningcorporaties al verloren de laatste jaren miljarden euro’s door verkeerde investeringen en onverantwoorde grondaankopen. Tal van bestuurders komen in opspraak omdat zij zichzelf trakteren op gigantische salarissen en bonussen. Intussen bekommeren zij zich niet om hun werkelijke taak, namelijk het creëren van betaalbare woningen. In plaats hiervan storten zij zich op marktsegmenten waar ze niks te zoeken hebben, zoals bijvoorbeeld een 175 miljoen euro kostend drijvend hotel en luxe vakantieoorden in het buitenland.

Openbaar vervoer

Bij het openbaar vervoer is het al niet anders. Sinds de privatisering leveren zij de een na de andere wanprestatie maar verhogen wel steeds de tarieven omdat ze het financieel anders niet redden. Intussen staan peperdure hogesnelheidstreinen te verrotten op een spoorwegemplacement omdat een inderhaast opgezette en miljarden verslindende hoge snelheid spoorwegnetwerk niet aan de beveiligingseisen voldoet. Door achterstallig onderhoud en verkeerde aanbestedingen begeven wissels en seintoestellen het bij de minste weersveranderingen. Toch trakteren de bestuurders zichzelf op buitensporig hoge salarissen en bonussen als beloning voor het door hen gevoerde wanbeleid.

Gezondheidszorg

Gisteren maakte onderzoeksinstituut Nyfer bekend dat de zorgkosten in Nederland sinds 2000 zijn verdubbeld. De zorgkosten per  gemiddelde Nederlander komen dit jaar uit op ongeveer 5600 euro. Politiek Den Haag tracht ons wijs te maken dat de explosieve stijging van de zorgkosten het gevolg is van de vergrijzing van de bevolking. Volgens het onderzoeksbureau heeft dit echter niets te maken met de vergrijzing maar alles met ondoelmatigheid van de zorgaanbieders en zorginstellingen. Zij hebben weinig belang bij doelmatigheid omdat hun inkomsten afhankelijk zijn van geleverde zorg en niet van de bijdrage aan gezondheid of de kwaliteit van het leven. M.a.w. de gezondheidszorg heeft belang bij zoveel mogelijk ongezonde mensen. In juli 2011 meldden wij in een artikel dat gezondheid van de mens nadelig is voor de  farmaceutische industrie en dat zij groot belang hebben bij een ‘ongezonde’ bevolking. Hierop werd veel kritiek geleverd als zijnde een onjuiste voorstelling van zaken. Het rapport van Nyfer bevestigt nu echter het tegendeel.

Pensioenfondsen

Amateurisme, ondeskundigheid en wanbeheer van de pensioenbeheerders plus het afromen van de beleggingswinsten door de overheid hebben ertoe geleid dat het complete pensioenstelsel in Nederland op de schop moet. Sinds de privatisering van  het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) is het met de dekkingsgraad van dit fonds snel bergafwaarts gegaan. Zo erg zelfs dat de betaalbaarheid van de pensioenen in gevaar is gekomen. Ook hier weer wordt door politiek Den Haag de snel groeiende vergrijzing van de bevolking als oorzaak aangewezen. Zij wensen absoluut niet meer geconfronteerd te worden met de grote pensioenroof die zij hebben laten plaatsvinden vanaf het midden van de jaren tachtig. Er werden toen miljarden aan pensioenpremies door de overheid en het bedrijfsleven ingevorderd plus dat de beleggingswinsten voor een groot gedeelte moesten worden ingeleverd. Deze (gestolen) winsten en premies werden door de regering gebruikt om hun begrotingstekorten te dekken en het bedrijfsleven mocht de winsten en premies gebruiken voor de eigen bedrijfsvoering. Deze kaalplukkerij zijn de pensioenfondsen nooit meer te boven gekomen. In die tijd hadden de pensioenfondsen vaak een dekkingsgraad van meer dan 200% waarmee tot in lengte van jaren de pensioenen geïndexeerd konden worden betaald. Nu zitten de meeste pensioenfondsen opgescheept met een armzalige dekkingsgraad van tussen de 80 en 90% en moeten de pensioenuitkeringen in april 2013 drastisch worden verlaagd om het pensioenstelsel in de toekomst nog enigszins betaalbaar te houden.

 


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl