Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Merkel en Rutte op de knieën

Mario Monti

De van de Goldman Sachs bank afkomstige Italiaanse premier, Mario Monti, heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Nederlandse premier Rutte op de knieën gedwongen. Zij moesten akkoord gaan met een regeling die de in problemen verkerende Italiaanse en Spaanse banken van liquide middelen gaat voorzien zonder dat dit op de staatsbegrotingen van Italië en Spanje gaat drukken. Nu waren de leiders van de Noordelijke eurolanden eigenlijk al schoorvoetend akkoord met dit plan maar er moest eerst nog flink onderhandeld worden over hoe alles in het werk zou gaan bij het groeipact en een zgn. bankenunie. Maar hier strooide Mario Monti roet in het eten door samen met de Franse President Hollande en de Spaanse  Premier Rajoy te weigeren in te stemmen met het groeipact in zijn geheel. Eerst directe hulp voor voor de Spaanse en Italiaanse banken nu, en later spreken we wel verder over hoe dit afgewikkeld gaat worden. M.a.w. eerst de poen en over de terugbetaling hebben we het later wel. Zo niet, dan laten we de boel gewoon klappen en zien we wel waar het schip strandt. Pure chantage dus! Mario Monti had al eerder verklaard dat er ‘grote rampen’ stonden te gebeuren als de top  niet zou slagen. Deze manier van onderhandelen heeft Mario  Monti in de Verenigde Staten geleerd als Goldman Sachs bankier toen in 2008, na het uitbreken van de kredietcrisis de Amerikaanse bankiers dreigden het complete monetaire systeem op te blazen als ze financieel niet geholpen zouden worden. Nu werden Angela Merkel en Mark Rutte met de rug tegen de muur gezet en moesten zij in een onverantwoord korte tijd een beslissing nemen over een handeling met te veel ongewisse gevolgen. Het zou verstandig zijn geweest wanneer Merkel en Rutte op voorhand serieus hadden laten onderzoeken wat de gevolgen zouden zijn van een vertrek uit de eurozone. Een werkelijk onafhankelijk onderzoek en niet een onderzoek waarvan de uitkomst van tevoren al vaststaat. Mocht zo’n onderzoek daadwerkelijk als uitkomst hebben gehad dat de gevolgen hiervan te overzien waren geweest dan hadden de Goldman Sachs politicus Mario Monti en en zijn Zuidelijke kornuiten vast wel een toontje lager gezongen omdat zij dan op voorhand hadden geweten dat hun chantagepoging eerder nadelig, dan voordelig voor hen had uitgepakt.

De ook van de Goldman Sachs afkomstige president van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi, noemde het (ja, hoe kan het ook anders?) een goed akkoord.

Het hele akkoord op één A4-tje

Brussel, 29 juni 2012
VERKLARING VAN DE TOP VAN DE EUROZONE
– 29 juni 2012 –
• Wij bevestigen dat de vicieuze cirkel tussen de banken en de overheden absoluut moet
worden doorbroken. De Commissie zal binnenkort op basis van artikel 127, lid 6,
voorstellen formuleren voor één enkel toezichtmechanisme. Wij vragen de Raad om die
voorstellen met spoed, nog voor eind 2012, te behandelen. Wanneer er een doelmatig
enkelvoudig toezichtmechanisme, waarbij ook de ECB is betrokken, voor de banken in de
eurozone wordt ingevoerd, zou het ESM op grond van een reguliere beslissing de
mogelijkheid kunnen hebben banken rechtstreeks te herkapitaliseren. Het systeem zal op
passende voorwaarden steunen, zoals naleving van regelgeving voor staatssteun, die moeten
gelden voor een specifieke sector of instelling of voor de hele economie en moeten worden
geformaliseerd in een memorandum van overeenstemming. De Eurogroep zal de situatie van
de Ierse financiële sector onderzoeken met het oog op het nog duurzamer maken van het
goed presterende aanpassingsprogramma. Gelijke gevallen zullen een gelijke behandeling
krijgen.
• Wij dringen aan op de snelle sluiting van het memorandum van overeenstemming dat is
verbonden aan de financiële steun aan Spanje ten behoeve van de herkapitalisatie van zijn
banksector. Wij herhalen dat de financiële steun zal worden verstrekt door de EFSF totdat
het ESM beschikbaar komt, waarna de steun aan het ESM zal worden overgedragen, zonder
een hogere rangorde te krijgen.
2
• Wij herhalen dat wij vastbesloten zijn te doen wat nodig is om de financiële stabiliteit van
de eurozone te garanderen, met name door de bestaande EFSF-/ESM-instrumenten op een
flexibele en efficiënte manier in te zetten om de markten te stabiliseren voor lidstaten die
hun landenspecifieke aanbeveling en hun andere verplichtingen – met inbegrip van de
respectieve tijdschema’s – op grond van het Europees semester, het stabiliteits- en groeipact
en de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden naleven. Deze voorwaarden
moeten in een memorandum van overeenstemming worden opgenomen. Wij zijn verheugd
dat de ECB ermee heeft ingestemd namens de EFSF/het ESM op te treden teneinde
doeltreffend en efficiënt marktoperaties te verrichten.
• Wij dragen de Eurogroep op deze besluiten vóór 9 juli 2012 uit te voeren.
________________________

 


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl