Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Frauderende bestuurders

Zo langzamerhand begint het erop te lijken dat Nederland, sinds de privatisering van overheidsinstellingen, wordt gerund door criminele organisaties. Het bekend worden van gevallen van wanbeheer en frauduleus handelen door topbestuurders zijn aan de orde van de dag. Voorzitter Marc Calon van Aedes, de vereniging van woningcorporaties, wil dat er afspraken gemaakt worden om te voorkomen dat corporaties er een potje van maken. Want het lijkt wel of er geen woningcorporatie meer is waar geen smet aan kleeft. Frauderende bestuurders, slordig met de kas omgaan en toezichthouders die niet ingrepen zijn zaken die de afgelopen jaren in grote aantallen zijn voorgekomen.

Huurders betalen voor gokverslaving topbestuurders Vestia

De in de problemen geraakte woningcorporatie Vestia heeft overeenstemming bereikt met de banken over de afwikkeling van een schuld van 1,3 miljard euro. Deze overeenstemming voorkomt het faillissement van deze woningcorporatie. De megaschuld van 1,3 miljard euro is ontstaan doordat de directie van Vestia zich had gestort op de aankoop van, door banken uitgegeven, rentederivaten. Hiermee dacht de woningcorporatie een fortuin te kunnen verdienen mocht de rente gaan stijgen. Omdat de rente is gedaald ten opzichte van de afgesproken contractuele rente van de derivaten kwamen de de derivaten ‘onder water’ te staan en moest de woningcorporatie ongeveer 1,5 miljard euro bijstorten. De financiële topman is gearresteerd op verdenking van fraude. Het faillissement van Vestia is weliswaar voorkomen maar de huurders worden opgezadeld met de kosten ervan. Tal van renovatieprojecten bij Vestia worden stilgelegd en nieuwe huurders kunnen abnormale huurverhogingen tegemoet zien. De huidige huurders zullen ook met huurverhogingen worden geconfronteerd maar die mogen niet meer bedragen dan het wettelijk vastgestelde percentage.

Fraude: Meer regelmaat dan uitzondering

De Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Bejaarden (SGBB) is in de problemen gekomen door al te ambitieuze bouwplannen van haar directeur. Naderhand is gebleken dat deze zaken heeft gedaan met een bevriende zakenpartner. Het is gebleken dat deze oud-directeur, Gerard van der Z, heeft gefraudeerd met miljoenen euro’s van de corporatie en is hiervoor veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Het OM zag hem samen met ontwikkelaar Richard S. als leiders van een criminele organisatie.

Woningcorporatie WSG heeft tegen voormalig directeur Peter Span een miljoenenclaim ingediend. Deze heeft volgens interim directeur Peter Ruigrok de corporatie enorme financiële schade berokkend met omstreden grondaankopen.

Woningcorporatie Rochdale claimt miljoenen euro’s van voormalig directeur Möllenkamp. Hij zou steekpenningen hebben aangenomen voor transacties die nadelig waren voor de corporatie. Tevens zou Möllenkamp zichzelf een veel te riant salaris en pensioen hebben gegeven.

Woningcorporatie de Key ontslaat twee directeuren op staande voet. Zij zouden de Raad van Commissarissen hebben misleid over grondaankopen. Tevens heeft een tussenpersoon fors verdiend aan deze grondaankopen. Deze zou er 3,2 miljoen euro aan verdiend hebben.

Woningcorporatie Servatius uit Maastricht wil 60 miljoen euro verhalen op ex-topman Leks Verzijlbergh en acht toezichthouders.  Volgens de corporatie is de ex-topman enorme risicovolle verplichtingen aangegaan en heeft de Raad van Toezicht gefaald door niet tijdig in te grijpen.

Woningcorporatie PWS ontslaat directeur Henk S. op staande voet in verband met omvangrijke fraudezaak.

Banken

Ook de banken gaan niet vrijuit. De twee belangrijkste leveranciers van de rentederivaten, de ABNAMRO en de Deutsche Bank, hadden Vestia moeten wijzen op het enorme risico wat zij liepen met deze derivaten. Ook hadden zij moeten onderzoeken of Vestia wel solvabel genoeg zou zijn voor het geval de derivaten onder water zouden komen te staan. Tevens is er het vermoeden dat deze banken grote bedragen zouden hebben betaald aan tussenpersoon, Arjen G, die daar weer een gedeelte van zou hebben doorgesluisd naar Marcel V, de gearresteerde financiële topman van Vestia.

Topje van de ijsberg

Het is triest om te moeten constateren dat dit nog maar het topje van de ijsberg is. Het betreft hier fraude en wanbeheer alléén  bij woningcorporaties, maar feitelijk komt het voor in alle segmenten van de samenleving. De gezondheidszorg, openbaar vervoer, havenbedrijven, chipshol affaire, de rechterlijke macht, illegale prijsafspraken enz. enz.

Het is dus niet zo verwonderlijk dat je je openlijk mag gaan afvragen of criminele individuen en organisaties de macht aan het overnemen zijn. Het beangstigende van deze ontwikkeling is de halfslachtige houding van de overheid, de politiek en de toezichthouders die keer op keer laten zien niet opgewassen te zijn tegen deze verloedering.

 

 


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl