Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Verloedering van de maatschappij

De verloedering van de maatschappij neemt de laatste jaren in rap tempo toe. Het vindt plaats in alle sectoren van de samenleving en is zo langzamerhand algemeen goed geworden bij haast alle banken, bedrijven en instellingen. Het is zelfs zo dat, als je de boel niet belazert je er eigenlijk ‘niet bij hoort’. De bankensector is wel de belangrijkste vervuiler op dit gebied en zijn inmiddels verworden van ‘respectabele’ instituten tot heuse criminele organisaties. Op grote schaal hebben bankiers de boel opgelicht op een wijze die uiteindelijk als gevolg had dat de hele wereldeconomie in elkaar stortte in 2008. De verantwoordelijken hiervoor werd de hand boven het hoofd gehouden en zijn nooit gestraft voor deze misdaden. Integendeel zelfs, zij werden ‘beloond’ voor hun misdaden door het beschikbaar stellen van enorme hoeveelheden geld  door de overheden om de banken weer van nieuw geld te voorzien en de bankiers hun functies te laten behouden (QE1 en QE2, LTRO1 en LTRO2, ESM). Intussen gaan de bankiers gewoon door met hun malversaties en oplichtingspraktijken (LIBOR, Barclays, HSBC Deutsche Bank), terwijl de bevolking van complete landen in de armoede wordt gestort omdat zij op moeten draaien voor de kosten die het gevolg zijn van al deze misdaden. Door  het afwentelen van de kosten op de schouders van de burgers en het niet strafrechtelijk vervolgen van de fraudeurs  laten de overheden zien dat zij feitelijk aan de kant staan van de fraudeplegers en zij dus eigenlijk net zo crimineel zijn. Natuurlijk worden alle maatregelen die genomen zijn door de overheden, via de door de financiële sector gecontroleerde nieuwsmedia aan de ‘gewone burger’ burger verkocht als zijnde ‘noodzakelijk, rechtvaardig en vooral onvermijdelijk’. De banken worden wat betreft frauduleuze praktijken onmiddellijk op de voet gevolgd door de geprivatiseerde overheidsbedrijven, die een magnetische aantrekkingskracht schijnen te hebben op louche figuren die het met de moraal niet zo nauw nemen. Talloze voorbeelden van frauduleus handelen zijn er te noemen bij woningcorporaties, zorginstellingen, telecombedrijven, openbaar vervoer enz.

Lao Tse

De ontwikkelingen die nu in onze Westerse maatschappij gaande zijn doen ons denken aan de Chinese wijsgeer, Lao Tse, die ongeveer 600 jaar voor Christus leefde in China. Deze wijsgeer stond in groot aanzien bij de keizer van China en heeft richtlijnen over een bepaalde levenswijsheid en gedragscodes geïntroduceerd die als voorbeeld hebben gediend voor de wetgeving in China welke later door de Chinese wijsgeer K’ong Fu Chi (Confucius) schriftelijk zijn vastgelegd. Een van de belangrijkste onderdelen van deze wetgeving is gebaseerd op de volgende wetmatigheid:

“Als de keizer goed is, zijn de ministers goed”
“Als de ministers goed zijn, zijn de bestuurders goed”
“Als de bestuurders goed zijn, is het volk goed”

Misschien is dit het, waar het momenteel in de wereld aan schort?

 


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl