Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Financieel dogma

Econoom Ad Broere is auteur van twee boeken die de ‘ins’ en ‘outs’ van het globale bankensysteem en de wisselwerking ervan met de maatschappij op uiterst onthutsende wijze blootlegt. Het eerste boek heeft als titel “Een menselijke economie” en het tweede boek “Ending the global casino“. Beide boeken gaan over het financiële stelsel wat we nu hebben en hij wil laten zien dat er echt een einde moet komen aan het financiële systeem wat we nu kennen. Hij heeft een groot aantal jaren gewerkt bij banken en heeft als zodanig veel ervaring opgedaan over het financiële stelsel en hoe het inwerkt op de economie. In de tijd dat Ad Broere in de bankensector werkzaam was had hij niet dezelfde visie als die hij nu heeft, hij was er toen van overtuigd dat banken nuttig werk deden. Dat banken intermediair waren tussen geld en klant en dat ze ervoor zorgden dat het geld daar terechtkwam waar het hoorde. Hij leefde in de veronderstelling dat banken het geld inleenden en keurig weer uitleenden en daar een marge op maakten. Hij zegt: “Mijn hele visie is pas later gekomen, na de ervaringen die ik in het bankwezen heb opgedaan. Ik kreeg steeds meer in de gaten dat banken er niet waren voor de maatschappij, ook waren zij er niet om te zorgen dat  het geld daar terechtkwam waar het het meest nodig was, maar dat banken instituten waren om met zo min mogelijk risico een zo hoog mogelijk rendement te halen”.

Tijdens een interview werd Ad Broere gevraagd wat er verstaan kan worden onder een  financieel dogma.

“Het grootste dogma is eigenlijk het economische dogma dat de mens onbeperkte behoeftes heeft en kiest uit schaarse middelen. De mens is steeds bezig met te optimaliseren en die keuzes te maken waardoor hij zijn behoeftes het best kan bevredigen met zijn schaarse middelen. Dat is een zéér eenzijdige visie op de mens, alsof de mens alléén maar bezig zou zijn met het bevredigen van zijn materiële behoeftes”.

Ieder percentage rente over nul is nul

Over de werkwijze van de banken zegt hij:

“Het berekenen van rente is onnatuurlijk, dat hoort niet want je kunt eigenlijk niets vragen voor iets wat niet bestaat. Geld is namelijk geen bestaand iets op zich, maar we hebben er iets van gemaakt wat het niet is. Geld krijgt pas zijn waarde van wat wij er door materialen, handelingen en arbeid aan toevoegen. Bijvoorbeeld, als ik jou iets lever wat waarde heeft dan kun je dat tot uitdrukking brengen door geld, maar wij hebben het juist omgedraaid. Wij zeggen: “Eerst moet er geld zijn en dan kunnen we pas wat doen”.

Piramidesysteem

Ad Broere werd gevraagd om uit te leggen waarom hij in een van zijn boeken geld als een piramidesysteem kwalificeerde.

“Op het moment dat geld uit het niets geschapen wordt vormt zich de piramide. Als we bij het begin van het ‘moderne’ banksysteem kijken, dan is het moment waarop centrale banken zich gingen ontwikkelen de basis geweest voor het piramidesysteem”. De “Bank of England” werd opgericht in 1694. Naderhand werden door dezelfde bankiers in andere landen ook centrale banken opgericht.  Deze banken waren private ondernemingen, d.w.z. ze waren niet in handen van de overheid maar in handen van private personen. Zij gebruikten die banken voor commerciële doeleinden. Zij schiepen geld, wat aanvankelijk gedekt werd door goud. Deze dekking was fractioneel, wat betekent dat het meeste geld wat gecreëerd werd maar voor een klein gedeelte door goud werd gedekt. Het merendeel van het geld werd werd uit lucht geschapen en door niets gedekt. Door private bankiers werd dus geld geschapen uit het niets en uitgeleend aan overheden en particulieren die hier rente over moesten betalen. De rente ging rechtstreeks naar de private bankiers, die aan de staatsschulden enorm veel geld verdienden. Niet alleen aan de enkelvoudige rente, maar ook aan de rente over rente. De oorsprong en de werkwijze van dit systeem is doorgezet tot op de dag van vandaag. Zo gaat er dus al ruim tweehonderdvijftig jaar lang aan één stuk door van onderuit die piramide een fabelachtige geldstroom naar de (private)top. Deze top bestaat uit maar een handjevol bankiersfamilies die al vanaf de tijd dat de eerste centrale banken werden gesticht erbij betrokken zijn. 

Stadhouder/Koning Willem III

Het is overigens interessant om te weten dat de belangrijkste persoon die toestemming gaf voor de oprichting van een centrale bank met piramidestructuur, de Nederlandse Stadhouder/Koning Willem III was. In 1688 werd hem de Engelse troon beloofd als hij de heersende bankiers het recht gaf om geld te mogen creëren. Aanvankelijk had hij hier zijn twijfels over maar deze werden weggenomen door het aanbod dat hij tegen 8% rente net zoveel geld mocht lenen als hij maar wilde en de bankbiljetten zouden het opschrift krijgen “The Bank of England – redeemable (inwisselbaar tegen) in Gold or Silvercoins”. Zodoende gaf hij de bankiers in 1694 toestemming voor de oprichting van de “Bank of England”

(wordt vervolgd)

 ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl