Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Zo waarlijk helpe mij…..

Op initiatief van oud-bankmedewerker Hans Ludo van Mierlo is het sinds 1 januari 2013 verplicht voor topbestuurders van banken en verzekeraars en hun commissarissen om een zogenaamde bankierseed af te leggen. Het ligt in de bedoeling om in de loop van 2013 deze eed uit te breiden tot iedere medewerker van een bank of verzekeraar die klanten financieel advies geeft. Op deze manier tracht men het mogelijk te maken dat er een cultuuromslag zal plaatsvinden in de financiële sector. In de bankensector zijn zo’n 250.000 mensen werkzaam waarvan een groot gedeelte in aanmerking komt voor het afleggen van zo’n eed. Of deze cultuuromslag ook daadwerkelijk zal gaan plaatsvinden moet ernstig worden betwijfeld. Er is namelijk op geen enkele wijze een sanctie op te leggen bij het niet nakomen van deze eed of belofte. Het brabbelen van de woorden: “Zo waarlijk helpe mij god almachtig”, of “dat beloof ik”, zal naar alle waarschijnlijkheid van weinig invloed zijn op het moment dat een bank- of verzekeringsmedewerker een dubieus product aan de man kan brengen, waarvan de omzet tot hogere provisie  en bonus voor de voor de bankmedewerker zal leiden. De uitgenaste ‘whizzkids’ van de banken en verzekeraars maken de producten vaak zo ingewikkeld en duister dat zelfs de directie over het algemeen niet exact weet hoe ze in elkaar steken. De voor de bank gunstige financiële vooruitzichten bij verkoop van deze producten zijn meestal voldoende voor de bestuurders om deze producten in hun pakketten op te nemen. Verder is het de vraag of werknemers wel opgewassen zijn tegen de druk van hun werkgevers door te weigeren producten te verkopen die ‘goed’ zijn voor de bank of verzekeraar maar voor een leek vaak moeilijk of niet  in te schatten risico’s met zich meedragen, zeker als het gaat over langlopende producten. Voorbeelden hiervan zijn er overvloedig bij de verkoop van dubieuze financiële derivaten aan woningcorporaties, scholengemeenschappen en zorginstellingen, die hierdoor stuk voor stuk in de financiële problemen zijn gekomen.

 


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl