Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Huis van Afgevaardigden VS

demmink-568x379

Joris Demmink

In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is een motie ingediend door de Republikeinse politicus Chris Smith, waarin wordt gesteld  dat Nederland ongeschikt is voor het huisvesten van een VN-hof vanwege de opstelling in de zaak-Demmink. De motie ligt nu bij een commissie van het Huis van Afgevaardigden.

CDA-Kamerlid Omtzigt is bezorgd over deze motie en noemt deze”zeer schadelijk”. In Amerika zijn er twijfels gerezen over de zorgvuldigheid en grondigheid van het onderzoek in Nederland naar oud-topambtenaar van Justitie Joris Demmink.

Sabotage bij onderzoek kindermisbruik

Over Joris Demmink gaan al jarenlang de meest sinistere verhalen in de rondte. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege aantijgingen over kindermisbruik. Ook wordt er gesuggereerd dat hij betrokken is geweest bij de Rolodex-zaak. Dit was een justitioneel onderzoek naar de betrokkenheid van topambtenaren bij seksueel misbruik van minderjarige jongens. Dit onderzoek werd in 1997 uitgevoerd en is naar men vermoedt van boven af gesaboteerd. Het onderzoek dat de Amsterdamse politie en justitie uitvoerden was gericht tegen een netwerk van minderjarige jongensprostituees en ronselaars. Daarbij kwamen onverwacht de namen van de topambtenaren in beeld. Tot dat moment registreerde de politie alleen telefoonnummers. Zo werd duidelijk wie met wie contact had. Toen de top van het Openbaar Ministerie toestemming gaf gesprekken ook af te tappen werden de contacten van de ene op de andere dag verbroken. Het tactisch onderzoek waar ook de rijksrecherche bij was gehaald werd daarna wegens gebrek aan bewijs geseponeerd. Bronnen die nauw betrokken waren bij het onderzoek zijn ervan overtuigd dat er is gesaboteerd.

Hüseyin Baybaşin

In 1995 kwam Baybaşin in Nederland terecht waar hij politiek asiell aanvroeg, de Turkse overheid zou hem willen vermoorden vanwege zijn betrokkenheid bij de Koerdische afscheidingsbeweging, aldus Baybaşin. Ook zou hij te veel weten over betrokkenheid van Turkse autoriteiten bij smokkel van verdovende middelen, moord, geweldpleging, ontvoering en afpersing. Hetzelfde jaar (1995) verzocht Turkije Nederland om uitlevering van Baybaşin. De rechter verbood de uitlevering op 28 oktober 1997 omdat Baybaşin gemarteld was en er gevaar was dat hij weer gemarteld zou worden vanwege zijn betrokkenheid bij de Koerdische zaak. Op 27 maart 1998 werd hij in Nederland gearresteerd op verdenking van onder andere het leidinggeven aan een criminele organisatie en drugshandel. Baybaşin zat jaren in voorarrest omdat het Openbaar Ministerie de zaak moeilijk rond kreeg, zo betwistte Baybaşin onder andere het bewijsmateriaal. Op 30 juli 2002 werd Baybaşin na een langdurig en spraakmakend proces veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor moord, gijzeling en drugshandel. Baybaşin vocht zijn veroordeling aan omdat deze grotendeels was gebaseerd op taps van telefoongesprekken, Baybaşin beweerde dat de taps en de transcripties waren gemanipuleerd.De advocaten van Baybaşin verzochten om de originele bandopnamen van de afgeluisterde telefoongesprekken, zodat ze konden nagaan of de tapverslagen gemanipuleerd waren. Dit verzoek werd afgewezen. Het Hof in Den Bosch bevestigde de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep op 7 oktober 2004, waarmee de levenslange gevangenisstraf van Baybaşin bleef staan. Baybaşin ging in cassatie doch dit beroep werd door de Hoge Raad verworpen.

Ook na zijn veroordeling in hoger beroep ontkende Baybaşin schuldig te zijn aan de feiten waarvoor hij veroordeeld was. Hij zei het slachtoffer te zijn van een complot tussen de secretaris-generaal van het ministerie van justitie Joris Demmink en de Turkse overheid. Demmink zou het strafproces tegen Baybaşin onder druk van Turkije beïnvloed hebben omdat de Turken Demmink chanteerden met seksuele escapades met jonge jongens. In april 2007 deed Baybaşin aangifte tegen Demmink wegens het beïnvloeden van zijn strafzaak en seks met minderjarigen, ook deed hij aangifte tegen een officier van justitie die eveneens de strafzaak had beïnvloed. Na een intern (niet openbaar) onderzoek besloot het Openbaar Ministerie om Demmink niet te vervolgen. Het onderzoek had uitgewezen dat er geen sprake was van enig strafbaar feit, aldus het OM. De aangifte was volgens het OM grotendeels gebaseerd op een ‘mysterieus’ aanvullend rapport dat volgens de advocaten van Baybaşin afkomstig was van de Turkse overheid. Volgens het OM konden de advocaten van Baybaşin geen duidelijkheid verschaffen over de authenticiteit van het document en was het onduidelijk wie de opstellers van het rapport waren. Deze beweringen werden door de advocaten van Baybaşin bestreden.

Advocaten vragen Hof om strafvervolging in te stellen

De advocate van Baybaşin beweerde dat het OM ernstig tekort was geschoten en dat het onderzoek – voor zover daar al sprake van was – niet deugde. Zij startte in mei 2008 een artikel 12-procedure tegen de Staat bij het gerechtshof in Den Haag. In een artikel 12-procedure wordt geëist dat het Openbaar ministerie iemand vervolgt. Baybaşins advocate vroeg het Hof het OM te dwingen tot strafrechtelijke vervolging van Demmink en de Bredase officier van justitie Hillenaar. Beiden zouden schuldig zijn aan de onterechte veroordeling van Baybaşin, aldus de advocate. Op 17 oktober 2008 verklaarde het Haagse Hof Baybaşin niet-ontvankelijk in de klacht tegen Demmink omdat Baybaşin zelf geen slachtoffer was van seksueel misbruik door Demmink en dus geen belanghebbende was. Andere door Baybaşin aangevoerde feiten tegen zowel Demmink als Hillenaar werden door het Hof van tafel geveegd als zijnde ongegrond, onvoldoende concreet en/of onvoldoende onderbouwd.

Amerikaanse diplomaat

“Groot schandaal in Den Haag staat op uitbreken”

“Een belangrijk politiek schandaal staat op ontploffen in Nederland. Het verhaal erachter is zo smerig, en het Nederlandse toedekken ervan zo energiek, dat het breed openbreken ervan tot gevolg zou kunnen hebben dat het Internationale Hof van Justitie, het belangrijkste juridische orgaan van de Verenigde Naties, Den Haag moet verlaten.”

Dit schrijft de Amerikaanse diplomaat en oud-ambassadeur Richard W. Carlson vandaag in een opiniebijdrage ‘Schandaal in Den Haag’ op TribLive, de website van de Amerikaanse krant de Pittsburgh Tribune-Review. Carlson wijst op de de verheven juridische doelstellingen waarmee het Nederlandse ministerie van Justitie zichzelf aanprijst, een ministerie “dat tot voor kort geleid werd door een beweerdelijk seksueel roofdier – Joris Demmink”, aldus Carlson.

 


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl