Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Revolutie

bestorming bastilleDoordat elites zich aan de bovenkant van de maatschappij bevinden, kunnen deze selectiecriteria zich onttrekken aan controle vanuit de rest van de maatschappij. Dit geldt vooral voor totalitaire systemen, maar ook in een bureaucratie, expertocratie of meritocratie kunnen de criteria onduidelijk zijn.

De ‘elitairen’ van nu bestaan voor een deel uit ‘adellijke’ families die zich al een paar honderd jaar aan de bovenkant van de samenleving bevinden, zoals vorstenhuizen en families die voor hun diensten werden beloond met adellijke titels. De vorsten in die tijd hadden  de absolute macht en konden naar willekeur beslissen over leven en dood van ieder individu in de samenleving. De onderdrukte bevolking werd steeds ontevredener en begon in opstand te komen tegen de arrogante adel. De bestorming van de Bastille in Parijs op 14 juli 1789 wordt algemeen beschouwd als het begin van de Franse Revolutie en kostte een groot deel van de adel letterlijk de kop, waaronder die van koning Lodewijk XVI en koningin Marie Antoinette. Naderhand werd de Franse revolutie ‘gekaapt’ door Napoleon Bonaparte die zichzelf in 1804 tot keizer van Frankrijk liet kronen. Na een aantal oorlogen, waarbij Napoleon grote delen van Europa veroverde, werd hij uiteindelijk in Waterloo verslagen door de Britse Hertog van Wellington. Hierna kwam er overal in Europa een soort van democratiseringsproces op gang en ontstonden er in de loop van de tijd democratische landen met een door het volk gekozen regering en president. De meeste Europese landen bleven echter vasthouden aan een koning als staatshoofd met een door het volk gekozen regering. De absolute macht werd geleidelijk aan uit handen genomen van deze vorsten en overgedragen aan de regering welke op haar beurt weer werd gecontroleerd door een parlement van gekozen volksvertegenwoordigers.

Rijkdom en armoede

amschel mayer rothschildDe pracht en praal en weelderige levenswijze waarmee de adel de ogen uitstak van de armoedige bevolking is hen na het uitbreken van de Franse Revolutie fataal geworden. Er was één machtige en steenrijke familie in die tijd die hier lering uit heeft getrokken en bedacht samen met de jezuïet Adam Weishaupt een plan om hun macht te kunnen consolideren en uitbreiden zonder het gevaar te lopen dat in de toekomst deze macht van hen afgepakt zou kunnen worden. Dit was de Rothschild familie. Een van de belangrijkste regels voor de nazaten van deze familie was dat zij nooit met hun rijkdommen mochten pronken en dat zij altijd op de achtergrond in het geheim hun macht zouden uitoefenen. Lees hiervoor: Adam Weishaupt: Architect rijkdom en macht huidige elite (1) en (2). Het was deze Rothschild familie die in de tijd van Napoleon zowel de Fransen als de Engelsen met hun met goud verdiende kapitalen financierden om hun oorlogen te kunnen voeren. Momenteel bezit de Rothschild familie, samen met een klein aantal andere schatrijke families, w.o.  de Rockefeller familie zowat alle centrale banken van de wereld en hebben zij een monopoliepositie afgedwongen op het recht van geldcreatie. Vanaf de tijd van Napoleon hebben zij van alle oorlogen beide partijen gefinancierd, waaronder de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Ook waren zij de geldschieters van de Russische revolutie en financierden zij Mao Ze Dong bij de communistische machtsovername in China. Zij orkestreerden alle grote beurscrashes in de wereld w.o die van Londen in 1814, Wall Street in 1929 en de bankenzwendel in 2008 zonder dat zij voor het grote publiek kwamen bovendrijven als de aanstichters ervan.

Internet

Zo hebben zij meer dan 200 jaar incognito op de achtergrond kunnen opereren. Het enige waarmee ze de publiciteit haalden waren de ‘charitatieve’ instellingen die zij stichtten en waarmee ze de aandacht konden afleiden van hun criminele activiteiten. Waar Adan Weishaupt, de Rothschilds en later de Rockefellers geen rekening mee hebben kunnen houden was het ontstaan van het internet. Met de komst van het internet kwam er ineens zoveel informatie vrij waar voorheen alleen insiders en ingewijden over konden beschikken. Iedereen die de beschikking heeft over een computer met internetaansluiting kan nu op ieder moment van de dag bij informatie welke daarvoor onbereikbaar was. Zodoende zijn de namen en activiteiten van mensen en organisaties zoals bijvoorbeeld de Bilderberg groep komen bovendrijven die maar al te graag anoniem en in de duisternis hadden willen blijven. De burgers van veel landen zijn momenteel door de misdragingen van de hautaine en arrogante elite net zo kwaad als in de tijd van vóór de Franse Revolutie. Als de elite niet snel oog krijgt voor deze kwaadheid kan het nog eens beroerd voor ze aflopen! In ieder geval vinden ze het héél onprettig en krijgen ze het zichtbaar benauwd als ze onverhoeds in de picture komen.

 


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl