Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Open brief van Astrid Essed aan Koning Willem Alexander:

koning en koninginAAN DE KONING VAN NEDERLAND, WILLEM ALEXANDER
Prins der Nederlanden
Prins van Oranje Nassau
Jonkheer van Amsberg

 

Betreft: Uw betrokkenheid bij het Waterproject in de Negev Woestijn”het Koning Willem Alexander Project”

Amsterdam, 24 april 2013

  Hoogheid,

Ik wil graag uw aandacht vragen voor het volgende:

 Met verbazing en teleurstelling heb ik er kennis van genomen, dat u uw naam hebt verbonden aan een waterproject, het zogenaamde ”Koning Willem Alexander Project”, dat wordt uitgevoerd door het Joods Nationaal Fonds Nederland in de Negev woestijn,  opgezet ter ere van uw inhuldiging als Koning op 30 april 2013. Aangezien u kennelijk niet op de hoogte bent van de drijfveren en doelstellingen van het Joods Nationaal Fonds Nederland en de Israëlische etnische zuiveringen van de Bedouinen in de Negev woestijn, verschaf ik u bij deze de volgende achtergrondinformatie.

 Het Joods Nationaal Fonds Nederland

”De inwoners van Mitspe Ramon zijn gedwongen om kostbaar drinkwater te gebruiken om hun gewassen te bevloeien….een probleem dat we samen met u willen aanpakken!” https://www.inhuldigingsboek.nl/het-waterproject.html Het klinkt allemaal zo onschuldig en betrokken, dat waterproject waaraan u uw naam verbonden hebt. De werkelijkheid echter, zowel wat betreft het Joods Nationaal Fonds Nederland als de humanitaire situatie van de in de Negev woestijn wonende Bedouinen, is een stuk grimmiger.Volgens de informatie op de website van het Joods Nationaal Fonds Nederland is haar kerntaak ”het ontwikkelen en leefbaar maken van het land Israël ten behoeve van al zijn bewoners”  Wanneer met ”al zijn bewoners” bedoeld wordt de Joods-Israëlische, dan klopt die informatie. Anders niet. De Palestijnen, zoals u zult weten de oorspronkelijke bewoners van Palestina [De toenmalige Turks Ottomaanse kolonie voor de komst van door het zionisme geïnspireerde Joodse ”pioniers”], worden door de Israëlische moederorganisatie, [in 1901 opgericht] het Joods Nationaal Fonds, stelselmatig gediscrimineerd. Bij mijn weten heeft het Joods Nationaal Fonds Nederland daarvan nooit afstand genomen en evenmin van de rol, die het Israëlische Joods Nationaal Fonds tot de dag van vandaag speelt in de onderdrukking van de Palestijnse bevolking. Bovendien is het in 1902 opgerichte Joods Nationaal Fonds Nederland door de historische jaren heen het boegbeeld geweest in het promoten van eerst het zionisme en daarna de Staat Israël. Dat deze tot stand is gekomen als neo koloniaal project, waarbij volkomen voorbij werd gegaan aan het fundamentele recht op zelfbeschikking van de tot dan toe gekoloniseerde Palestijnen, mag anno 2013 als bekend worden verondersteld. Want wat is het stichten van een Staat in het land van een ander volk, de rechten van dat andere volk negerend, anders?

 Het is alsof de Batavieren na 2000 jaar afwezigheid in het huidige Nederland een eigen Staat willen stichten…….

 Terug naar het heden

 Etnische zuiveringen Bedouinen

 De meest zwaarwegende reden waarom u uw naam niet zou moeten verbinden aan dit Waterproject zijn de etnische zuiveringen van de Bedouinen die door de Israëlische Overheid worden uitgevoerd in de Negev woestijn. Dit is niet nieuw: Sinds 1948 in de zogenaamde ”Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog zijn Bedouinen uit de Negev woestijn etnisch gezuiverd, zoals u o.a. in de documentatie van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch kunt lezen. Door de jaren heen is dit proces van etnisch zuiveringen doorgegaan. Maar ook nu, rond de tijd dat u uw naam aan dit Waterproject hebt verbonden, gaat dit onrecht door, waartegen recentelijk fel is geprotesteerd door mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Volgens dit Amnesty bericht dreigen 30.000 Bedouinen te worden verdreven. Als rechtvaardiging wordt door de autoriteiten ‘economische ontwikkeling´en het ´niet erkend zijn´ van de Bedouinendorpen opgegeven. Maar welk excuus ook gebruikt wordt, het is niet valide en bovendien internationaalrechtelijk en moreel verwerpelijk. Etnische zuiveringen zijn streng verboden volgens artikel 49, 4e Conventie van Genève. Volgens artikel 7, Statuut van Rome, zijn het misdaden tegen de menselijkheid. Ik meen u hierbij genoeg argumenten van internationaalrechtelijke en humanitaire aard te hebben aangedragen, waarom u zou moeten afzien van het verbinden van uw naam aan dit Negev Waterproject. Daarbij dient u ook voor ogen te houden, dat Israël sinds 1967 bezettende macht is in de Palestijnse gebieden, ondanks VN Resolutie 242 uit 1967, zich schuldig maakt aan de bouw-uitbreiding van volgens het Internationaal Recht illegale nederzettingen, een illegale Gaza blokkade in stand houdt en een eveneens illegale Muur bouwt. Om van de bloedige Israëlische militaire expedities, met name in Gaza, nog te zwijgen.

 Tot slot
Door uw naam te blijven verbinden aan dit Waterproject associeert u zichzelf zowel met bezettingsstaat Israël als meer specifiek, met het grote onrecht, dat de Bedouinen in de Negev woestijn wordt aangedaan. Mensen, die al generaties in dit gebied wonen en steeds grootschaliger worden gedeporteerd. Wanneer u persisteert in deelname aan dit Waterproject doet u echter meer dan het impliciet steunen van onrecht U schendt uw constitutionele verplichtingen Op 30 april aanstaande legt u Deo volente de Eed op de Grondwet af. De Eed, die in zich draagt artikel 90, waarin staat, dat Nederland de Internationale Rechtsorde zal bevorderen. Israël heeft meer dan overtuigend getoond, het Internationaal Recht aan zijn laars te lappen Dat en het feit, dat het onrecht tegen de Bedouinenbevolking in de Negev weerzinwekkend en onacceptabel is, moet voor u reden zijn, uw naam los te koppelen van dit Waterproject.

 Anders start u uw Koningschap met een smet op uw blazoen

 Ik vertrouw erop, dat dit niet zal gebeuren.

 Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief

 Hoogachtend

 Astrid Essed

 Amsterdam

 

 


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl