Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Basisinkomen als geboorterecht

grundeinkommenEr zijn de laatste tijd behoorlijk wat discussies gaande over het begrip “basisinkomen”. Het “basisinkomen” houdt in dat iedere burger als ‘geboorterecht’ van de staat een inkomen ontvangt waarmee de belangrijkste levensbehoeften van de mens (wonen, eten, drinken en scholing) betaald kunnen worden. Voorstanders van het basisinkomen staan lijnrecht tegenover de tegenstanders ervan. Het meest gehoorde argument van de tegenstanders is: “Waarom zou je nog gaan werken, als je al een inkomen hebt”?

Hieronder een opsomming van de voor- en nadelen van het basisinkomen door de voorzitter van de vereniging “Basisinkomen”, Ad Planken (voorstander)  en econoom Aldert Boonen, FNV bondgenoten (tegenstander).

Tegen

“Voor niks gaat de zon op. Jaarlijks een kleine 14.000 netto euro voor iedereen…dat is meer dan wat een schoonmaker verdient!
Moet je je voorstellen dat Rutte dat bovenop zijn salaris krijgt.
Ik vind dat onrechtvaardig.
Wie gaat dat betalen, als je iedereen te pas en te onpas geld geeft.
Dat kost de staat grofweg 240 miljard per jaar.
Meer dan zorg, onderwijs, veiligheid, wegen en ontwikkelingssamenwerking  bij elkaar.
Een gezin met twee kinderen zou – in de ideale situatie van de Vereniging Basisinkomen- 60.000 euro krijgen.
Waarom zou je dan nog gaan werken?
Niet voor je inkomen.
Werk moet lonen.
Ja, allerlei leuke, creatieve dingen doen, maar wie maakt er schoon, werkt in de fabriek?
En hoe komt de overheid aan geld voor de politieagent, de onderwijzer en de verpleegkundige?
Iedereen moet economisch zelfstandig zijn.
Je eigen broek ophouden in principe, en als je dat niet kan springt de gemeenschap bij met een uitkering.
Je wilt toch niet totaal afhankelijk zijn van de samenleving?
Wat als opeens de opvatting verandert?
Weg basisinkomen. Dan sta je daar!
Nee, slecht idee.
Waar ik wel voor ben is om het inkomen niet te belasten tot 20.000 euro, met daarboven een vlaktaks en een toptarief.
Dan kun je ook de zorgtoeslag, huursubsidie en hypotheekrenteaftrek afschaffen.
Scheelt bureaucratische rompslomp én is rechtvaardig.

Vóór

“Basisinkomen is een geboorterecht, dat in de grondwet vastgelegd zou moeten worden.
Als iedereen gelijk geboren wordt,  delen we ook gelijk in de bronnen van de natuur.
Het is onzin dat het onbetaalbaar is om elk individu een basisinkomen te bieden van ongeveer 1200 euro .
Talloze rekenmodellen weerleggen dat.
Het kost 24 miljard per jaar.
Wat is dat vergeleken met de staatsschuld of de miljarden aan belastingontduiking en fraude?
Het is een gebrek aan politieke wil als we het niet invoeren.
Onrechtvaardig dat Rutte het ook krijgt, zegt u?
Waarom? Meneer Rutte is toch ook geboren?
In principe krijgt iedereen het, ongeacht leeftijd en gezinssamenstelling.
Veel uitkeringen komen te vervallen.
Dat scheelt veel geld, rompslomp en de controle instanties kun je opheffen.
De armoedeval verdwijnt.
Betalen voor arbeid is onethisch.
Basisinkomen zorgt voor een loskoppeling van inkomsten en arbeid.
Daarmee krijg je een andere relatie tot werk.
Dan kun je kiezen voor iets waar je je ziel en zaligheid in legt.
Natuurlijk wordt er dan nog schoongemaakt.
Iedereen wil wat doen, met mensen te maken hebben.
En denk eens aan de kleine ondernemer of zelfstandige: hij hoeft niet bang te zijn als het even tegenzit.
Het biedt bestaanszekerheid.
Het bestrijdt ook criminaliteit.
Jongeren kunnen langer leren en er is minder reden tot afgunst.”

Conclusie

In een eerder artikel hebben wij al eens een opsomming gegeven van de voordelen van een basisinkomen voor iedereen. De tegenargumenten die de econoom van de FNV opsomt zijn in wezen van een bedenkelijke soort en sluiten niet meer aan op de realiteit van de 21e eeuw. Door de automatisering is er een onomkeerbaar proces op gang gekomen dat op den duur steeds meer werklozen zal opleveren omdat machines en robots almaar ingewikkeldere werkzaamheden kunnen overnemen. Deze vakbondseconoom zit vastgeroest in het oude denkpatroon “voor wat hoort wat”. Hij kan zich niet losmaken van de gedachte dat de mens nutteloos is als hij niet werkt. Kennelijk heeft hij zelf geen zin om te werken omdat hij zelf al aangeeft dat, als je een basisinkomen zou hebben: “Waarom zou je dan nog werken”? Zou het niet zo kunnen zijn mijnheer de vakbondseconoom: “Omdat het mag, en omdat het leuk is om te werken? Het bijkomend voordeel ervan is dat er dan extra dingen gedaan kunnen worden waarvoor het basisinkomen niet toereikend genoeg is. Dit zal de economie véél meer  doen opleven dan de duizenden miljarden euro’s die aan de de corrupte bankiers beschikbaar worden gesteld, waarmee ze vervolgens voor eigen gewin gaan speculeren op de internationale beurzen.. Tevens laat de vakbondsman zien dat hij een afgunstig karakter heeft omdat hij het onrechtvaardig vindt dat ook premier Rutte recht heeft op het basisinkomen. Het zou pas onrechtvaardig zijn als Rutte zijn basisinkomen niet zou krijgen! Verder gaat hij totaal voorbij aan het gegeven dat de aanstormende automatiseringsgolf in de nabije toekomst zowat iedereen werkloos zal maken en dat het de allerhoogste tijd is om snel met een, voor de economie, bruikbaar alternatief te komen.


 • ik ben grote voorstander !! :-p

  Thumb up 10 Thumb down 2

 • Zeer wenselijk bij veel mensen! I

  Thumb up 7 Thumb down 1

 • Khannea Suntzu

  This should be fairly obvious by now.

  http://www.scoop.it/t/arguments-for-basic-income

  Thumb up 1 Thumb down 1

 • Ik ben absoluut voor een basisinkomen voor iedereen, als ze toch uit het niets geld kunnen creeren en bij drukken dan kunnen ze ook een inkomen voor iedereen creeeren.Lees meer…

  Thumb up 1 Thumb down 1

 • astrid

  Inderdaad Lilian:

  Het kost maar 1 programmeer regel om voor iedereen voldoende geld te creëren. Dit kan dus binnen 1 dag, wereldwijd, en kost niets. De structuren en belastingen lossen dan vanzelf op : http://eennieuwestructuurinonsbewustzijn.nl/

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • De waarde van geld omzetten in ENERGIE in plaats van goud wat we niet meer hebben, ieder mens heeft een energetische waarde!!! Dat da over de hele wereld gelijk invoeren, zo kunnen arme Afrikanen ineens wel hun eten kopen.Lees meer…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Robin Ketelaars

  Teken ook even het Europese Burgerinitiatief voor Onvoorwaardelijk Basisinkomen via http://sign.basicincome2013.eu Dit initiatief kan met 1 miljoen handtekeningen uit heel Europa (35000 in nederland) zorgen dat er onderzoek wordt gedaan door de EU en de nationale regeringen om basisinkomen als sociale zekerheid in te voeren.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Linda Jansen

  Waar ik ook zoek ik kan het antwoord op 2 vragen niet vinden.
  1 als het basisinkomen zoals hier staat op 1200 komt en dit in plaats moet gaan komen van de toeslagen en uitkeringen zullen veel mensen die afgekeurd zijn of gepensioneerd er honderden euro`s op achteruit gaan . Dit is dan dus een afbraak van het inkomen voor de zwakkere groepen . hoe word dit dan opgevangen met dit model ?
  2 als de meeste mensen er op vooruit gaan en meer te besteden hebben zullen er altijd prijsstijgingen komen waardoor het geld minder waard word . Hoe zien ze hier de oplossing voor de prijzen bevriezen is ook geen optie

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • nieuwsvanopperdoes

  Het basisinkomen wordt onvermijdelijk. Ongeveer de helft van Nederland werkt voor (semi)publieke organisaties. Met alle informatisering en robotisering wordt een steeds groter deel overbodig.

  Voor de private sectoren is groei nodig om afbraak van werkgelegenheid te compenseren. Het is de vraag of steeds meer spulletjes nodig en gewenst zijn.

  Voor een betere argumentatie van de voordelen zie: http://www.youtube.com/watch?v=ExRs75isitw

  Ik veronderstel dat Jan Modaal “op gevoel” stemt en dit niet gaat begrijpen als je zo naar het politieke landschap kijkt. .

  Thumb up 0 Thumb down 0

ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

INTERESSANTE WEBSITES

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2017 gewoon-nieuws.nl