Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

 

Crisis en voedselbanken

Steeds meer mensen weten niet meer hoe ze financieel het einde van de maand moeten halen. Er is een crisis. Voedselbanken krijgen steeds meer klanten. De bouw ligt voor een deel stil. Kleine zaken gaan failliet. Dokters moeten weer hun eigen studie gaan betalen en de cultuur wordt ernstig bedreigd. Pensioengerechtigden moeten jaren langer doorwerken en de zorg wordt geleidelijk onbetaalbaar. Spanje en Griekenland moeten mede door ons overeind gehouden worden. De internationale criminaliteit tiert welig omdat binnen de EU alle grenscontroles zijn opgeheven.

 70% van Nederlanders wil terug naar gulden

guldenAl deze ellende vindt zijn oorsprong in de toenemende spanningen binnen de Europese Unie. De thans tien jaar in gebruik zijnde euro, die het symbool moest zijn van het EU-ideaal, is nooit populair geworden. Meer dan 70 procent van de Nederlanders wil het liefst onze 700 jaar oude, stabiele, handige en klassieke gulden terug. Al met al een goede aanleiding de historie van de Europese Unie en de euro nog eens te bestuderen. Het zal dan pijnlijk  duidelijk worden dat het hele EU-gebeuren gebaseerd is op bedrog, hele en halve onwaarheden, valse voorlichting en het smijten met geld. Vooral door sterk overschatte politici.

Alleen het allereerste begin was gebaseerd op een mooie naoorlogse droom, namelijk het voorkómen van een derde, allesverwoestende wereldoorlog, door het reguleren van de belangrijkste economische en industriële middelen. Zo ontstond in 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. In 1967 werd daaruit de Europese Gemeenschap (de EG) gevormd, die in 1992 te Maastricht leidde tot de vorming van de huidige Europese Unie, de EU. Die zou garant staan voor blijvende vrede en welvaart.

Opvangcentrum uitgerangeerde politici

paleis eu

Presidentieel paleis EU

Het Centrale Bestuur van de EU werd te Brussel gevestigd in een vergaderpaleis dat destijds al 1 miljard euro kostte. Het secretariaat kwam in Luxemburg en het parlement in Straatsburg terecht. Elke maand reizen 626 EU-parlementariërs op en neer van Brussel naar Straatsburg om te vergaderen. Ze worden gevolgd door twintig immense vrachtwagens vol met dossiers. Die absurde verhuizingen kostten tien jaar geleden al meer dan 1 miljoen euro per dag. Er werken in Brussel ruim 50.000 ambtenaren die ieder tussen de 10.000 en 21.000 euro per maand verdienen. Nog afgezien van speciale, ruime vergoedingen en soepele belastingtarieven. Brussel is de ultieme toekomstdroom geworden van alle in Nederland uitgerangeerde politici.

Euro of oorlog

Bundeskanzler Kohl

Helmut Kohl

De voormalig Duitse bondskanselier Helmut Kohl kreeg in februari 1996 voor zijn EU-propaganda een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit te Leuven. In zijn dankrede zei hij: „ Entweder der Euro, oder Krieg ”: dus we konden kiezen tussen de euro of weer een oorlog. Het was een schaamteloze vorm van demagogie en chantage. In ons land waren de meest fanatieke eurodrammers: Wim Kok (PvdA), destijds premier, (wijlen) Wim Duisenberg, destijds president van De Nederlandsche Bank, en Gerrit Zalm (destijds VVD-minister van Financiën), die ons bijna dagelijks via de televisie de euro opdrongen. Dat deden ze zelfs schaamteloos via kinderprogramma’s.

Hamerstuk

In ons parlement werd over zoiets extreem belangrijks als het overgaan op een geheel ander monetair systeem, slechts twintig minuten gepraat. Alsof het ging om iets onbenulligs. Zo gehersenspoeld waren onze volksvertegenwoordigers. Ze realiseerden zich kennelijk niet dat afschaffing van de nationale munteenheid (dus de gulden) een aanpassing van onze grondwet vereiste. Daarvoor waren dan nieuwe verkiezingen noodzakelijk geworden. Maar daar werd met geen woord over gerept. De euro was heilig verklaard.

Op 1 januari 2002 werd de gulden door de euro vervangen. De overheid maakte er een soort volksfeest van, hoewel 70 procent van de Nederlanders die euro helemaal niet zag zitten. De onkosten van de gigantische geldomwisseling bleken voor ons land alleen al 10 miljard euro te bedragen. Dat bedrag moest vrijwel geheel door onze middenstand worden opgebracht. Maar ons nationale lachebekje, Gerrit Zalm, verklaarde toen dat de onkosten binnen één jaar zouden zijn terugverdiend door de grote economische voordelen van de euro. Dat was pure luchtfietserij. De geldwisseling leverde de gemiddelde Nederlander ongeveer 33.000 euro verlies aan koopkracht op. Sindsdien zijn de prijzen van ons levensonderhoud continu gestegen.

Superstaat

Inmiddels ontwikkelde de EU zich tot een soort superstaat die alle Europese landen zijn wil oplegde. De meeste van onze wetten komen thans uit Brussel en niet meer uit Den Haag. De zogenaamde euro-elite, bestaande uit toppolitici en hoge ambtenaren, stuurt aan op de vorming van een superstaat met een eigen president, een eigen regering, een volkslied, een EU-vlag, een eigen krijgsmacht, een grondwet en verder alles wat een normaal land een eigen identiteit verschaft.

Lappendeken

Het basale probleem is echter dat Europa helemáál geen land is. Het is een lappendeken van tientallen nationaliteiten en bevolkingsgroepen die ieder hun eigen taal, tradities, mentaliteit, levensstijl en geschiedenis hebben. De in dit verband door verblinde eurofielen vaak gebruikte vergelijking met de Verenigde Staten van Amerika gaat dan ook beslist niet op.

Adolf Hitler

adolf hitler2

Hoe dit alles akelig begint te lijken op het ideaal van wijlen Adolf Hitler, die de gehate leuze had van ’Ein Volk, ein Reich, ein Führer’ (Eén volk, één rijk en één grote leider), blijkt uit het feit dat ook hij ernaar streefde om van de etnische, geografische en taalkundige lappendeken van Europa, één groot rijk te smeden waarin alle positieve eigenschappen van de diverse Europese bevolkingsgroepen, tot één machtige natie zouden worden samengesmeed.

Momenteel zijn er in Europa genoeg politici en financierders te vinden die maar al te graag bereid zijn en staan te trappelen om dit ‘ideaal’ alsnog te verwezenlijken. Naar hun persoonlijke motieven mag geraden worden, maar zoals het spreekwoord al zegt: “Hoogmoed komt vóór de val”! Zowel Napoleon als Adolf Hitler kwamen een héél eind maar moesten toch het onderspit delven en gingen roemloos ten onder.

Lees het hele artikel van prof. Bob Smalhout op: WijWordenWakker.org

 


 • Bij nader inzien

  Als ik dit soort verhalen lees slaat bij mij de droefheid toe. Zoveel onkunde, zoveel ongerelateerde dingen op één hoop gegooid. Het is eigenlijk teveel domheid om een kort en bondig antwoord op te geven.

  laat ik ermee volstaan door te zeggen dat het kiezen of delen is: of we zijn er tevreden mee dat we de facto door de VS geregeerd worden en door hen misbruikt worden om hun militaire en daaraan onlosmakelijk gekoppeld hun financiële belangen over de hele wereld te behartigen ten koste van onszelf, of we zoeken naar een weg om onze eigen belangen te behartigen. Als mini-staatje op deze wereld is er geen sprake van dat we dat in ons eentje kunnen. Evenmin als we in staat zijn de ongelofelijk snel groter wordende kloof tussen rijk en zeer arm nog te dichten. Een steeds groter deel van ons volk zal uiteindelijk genoegen moeten nemen met lonen die niet ver boven die van gewone arbeiders in China liggen.

  Meneer Smalhout behoort helaas tot de categorie die het wel prima vindt dat we die kant uit gaan. Het feit dat iemand die zich professor noemt voor een blad als de Telegraaf werkt zegt mijns inziens genoeg. Leugens en manipulaties aan de lopende band om dat kleine segment steeds super-rijke mensen aan nog meer bezit te helpen ten koste van de rest van ons volk.

  Wilt U straks weer uren aan de grens staan als U even naar Duitsland of België wilt? Om van dat vernederende “zet je auto maar even daar neer” niet te spreken als ze je dan weer even gaan controleren of je niet ergens iets in je wagen hebt liggen dat niet aan de voorschriften voldoet. Wilt U de Hamburg als haven sterk bevoordeeld zien ten koste van Rotterdam? Want als Duitsland zonder extra kosten gewoon in eigen land de goederen uit de rest van de wereld kan krijgen zullen ze dat zeker de voorkeur geven boven het klooien met guldens, wisselkoersen, bankwinsten en bergen administratiekosten. Om nog maar niet te spreken van vrachtwagens die soms een hele dag aan de grens staan om aan alle douaneformaliteiten te voldoen. Hoge kosten, enorm veel ongemak en een onmetelijke schadepost voor onze economie.

  Nee, als we weer iets van greep willen terugkrijgen op onze economie dan kan dat uitsluitend in de EU context. Wat daarvoor nodig is? Allereerst het terugdringen van de invloed van banken en multinationals, dus een meerderheid van stemmen op echt linkse partijen dus geen PvdA maar SP als we over Nederland praten. Verder een terugkeer van werkgelegenheid doordat we “onze eigen broek weer gaan ophouden”. Geen slavenarbeid door Chinezen voor een paar honderd euro per maand maar een echt fatsoenlijk loon waarvan je leven kunt door zelfverzekerde werknemers in eigen land. Ja, daarvoor is een zekere mate van protectionisme nodig, daar is absoluut niets mis mee tenzij je wilt dat straks half Nederland het met een loontje van enkele honderden euro’s per maand moet gaan doen. Tenslotte steeds meer regelgeving over de kwaliteit en herstelbaarheid van de producten die we kopen en gebruiken. Naar schatting 80% van de dingen die we nu nieuw kopen zijn feitelijk onnodig maar ze zorgen er wel voor dat we daardoor van al onze vrije tijd beroofd worden, enorme afvalbergen hebben, al onze grondstoffen opmaken en uiteraard dat we de miljardairs in een zo snel mogelijk tempo tot multimiljardairs maken.

  Te weinig mensen beseffen dat we onszelf totaal ten gronde richten, zowel sociaal als materieel. Kijk maar eens naar de reportage van Brandpunt, 2 weken gelden waarin de rijke industrieel Servan-Scheiber een boekje opendoet over de manier waarop de graaiers de wereld zoals we die nu kennen binnen 30 jaar totaal ten gronde gericht zullen hebben. Niets doen is mee verzuipen. Naar drogredenaars als Smalhout luisteren is de zekerste weg naar de ondergang. Bestudeer je wereld, kijk naar de veranderingen over de laatste pakweg 15 jaar en trek die lijn door naar de toekomst. je zult je rot schrikken! met de eurocrisis heeft dat echt niets te maken, er zijn veel grotere dingen gaande.

  Thumb up 0 Thumb down 0

ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

INTERESSANTE WEBSITES

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2017 gewoon-nieuws.nl