Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Evolutie

upgrade mensNa het publiceren van het artikel “Psychiater geeft op sterfbed toe dat ADHD een verzonnen ziekte is“op onze website, is de discussie in Nederland en België over dit onderwerp weer hoog opgelaaid. Vóór en tegenstanders van het gebruik van ‘medicatie’ vliegen elkaar in de haren en de één weet het nog beter te vertellen dan de ander. Wat opvalt is dat er een rode draad door deze hele discussie loopt, namelijk het gegeven: “Sinds ik medicatie gebruik heb ik minder problemen met mijn omgeving en de omgeving met mij”. Het blijkt dat interactie met de ‘omgeving’ een van de belangrijkste problematische factoren is voor mensen met ADHD. Het drukke,  chaotische en vaak opstandige gedrag van een ADHD’er, roept in veel gevallen irritatie op bij de mensen in zijn directe omgeving en die irritatie zorgt er vervolgens voor dat spanningen gaan oplopen met als gevolg, hevige verwijten en uiteindelijk resulterend in hysterisch gedrag aan beide kanten.

Intelligentie Quotiënt

brHet is opvallend in de discussie dat onderbelicht blijft dat mensen die de diagnose ADHD hebben opgeplakt gekregen in héél veel gevallen een beduidend hoger IQ hebben dan de ‘gemiddelde’ mens. Naarmate een ADHD’er opgroeit blijken zij vaak over een discussievaardigheid te beschikken waar geen speld tussen te krijgen is. Ook dat levert in veel gevallen problemen met de omgeving op omdat de mens nou eenmaal van nature moeite heeft om toe te geven iets ‘fout’ te hebben gezien of gedaan. Dit speelt vooral in de relatie “ouders / kind”. Al heel snel vinden ouders hun kind brutaal als zij door hem of haar worden terechtgewezen. Ook wordt vaak minder goed geluisterd naar het kind waardoor de inhoudelijke argumenten van het kind niet tot de ouders doordringen. Het gevolg is dat het kind zich niet serieus genomen voelt en nog opstandiger wordt, zodanig dat ouders hun kind als onhandelbaar gaan zien. Dit is in de meeste gevallen de reden dat wanhopige ouders zich tot de medische wereld wenden voor het vinden van een oplossing. Tot de eind jaren vijftig van de vorige eeuw was het in de meeste gezinnen zo dat vader werkte en moeder voor het huishouden en de opvang van de kinderen zorgde. Ook was de hiërarchische structuur van de maatschappij  compleet anders dan deze nu is. In die tijd waren de dominee, mijnheer pastoor, oom agent, de dokter en de schoolmeester reële autoriteiten en keek niemand ervan op als een kind van een van hen een ‘draai om zijn oren’ kreeg. “Dat zal hij wel verdiend hebben”, zei men dan. In die tijd bestond ADHD als ‘ziekte’ nog niet. Het is wel van alle tijden dat er drukke en minder drukke kinderen waren, maar dat werd over het algemeen normaal gevonden, maatschappelijk aanvaard en gaf verder geen problemen.

Maatschappij evolueert niet mee

Vanaf de jaren zestig is men begonnen medische termen te verzinnen voor kinderen die opvoedkundige problemen ondervonden. MBD, was de eerste term die gebruikt werd voor kinderen die druk en zogenaamd onhandelbaar waren. MBD stond toentertijd voor Minimal Brain Damage. Men ging ervan uit dat deze kinderen tijdens de geboorte of een  operatie op vroege leeftijd zuurstofgebrek hebben geleden waardoor hun hyperactieve gedrag verklaard kon worden. Onderzoek wees uit dat bij de meeste van deze kinderen geen enkele hersenbeschadiging aangetoond kon worden en werd de term veranderd in Minimal Brain Dysfunction.

Inmiddels zijn we ruim een halve eeuw verder en heeft men de aanduiding MBD vaarwel gezegd en vervangen door ADHD. In het Nederlands wordt het ook wel  “aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis”genoemd. Het “aandachtstekort” slaat hier niet op het krijgen van te weinig aandacht, maar op het onvermogen van de ADHD’er om aandacht te kunnen schenken aan zijn omgeving. De enorme toename van het aantal diagnoses ADHD wordt tevens veroorzaakt door de maatschappelijke veranderingen. Voor iemand met ADHD is het belangrijk dat er structuur aanwezig is, dat er regels zijn en er regelmaat is, maar vooral aandacht en waardering. De snel veranderende en verhardende maatschappij die geen oog meer heeft voor het verband tussen persoonlijke inzet en beloning en vaak maatregelen neemt die niet met elkaar in overeenstemming zijn doen bij iemand met ADHD bewust of onbewust onbegrip en onvrede veroorzaken. Nemen we hierbij het doorgaans hogere IQ van deze kinderen dan zou de medische wetenschap onderzoek moeten gaan verrichten naar een kennelijke evolutionaire ontwikkeling die gaande is waardoor de kinderen steeds slimmer en intelligenter worden. Wanneer dit bewezen kan worden dan blijkt dat we met het toedienen van medicijnen om deze ontwikkelingen tegen te gaan, volledig op de verkeerde weg zijn. Het is best mogelijk dat deze onderzoeken al gedaan zijn maar niet openbaar gemaakt worden. Ten eerste zit de maatschappij niet te wachten op vrije en onafhankelijke mensen met een compleet eigen en niet beïnvloedbare mening, en ten tweede maakt de farmaceutische industrie duizenden miljarden winst om het steeds  groeiend aantal hoogbegaafde ADHD’ers er onder te houden. Er wordt geen enkele poging ondernomen om deze vrije en oorspronkelijke geesten zich op hun eigen unieke wijze te laten ontwikkelen, daar is de maatschappij niet op ingericht. Deze heeft alleen belang bij een middelmaat. Om deze buitengewone mensen terug te brengen naar de middelmaat worden ze op sufmakende psychose verwekkende ‘medicijnen’ gezet.

Jacob Barnett

Jacob Barnett is een 14-jarige autistisch genie wiens moeder werd verteld dat haar zoon waarschijnlijk nooit zou lezen of schrijven. Inmiddels is gebleken dat hij een hoger IQ heeft dan Albert Einstein. Vandaag de dag is Jacob al bezig met zijn Master’s Degree in de kwantumfysica, terwijl de meeste van zijn leeftijdsgenoten nog steeds op de middelbare school zitten. Hij is momenteel ook bezig met het ontwikkelen van zijn eigen originele theorie in astrofysica, blijkt uit recente rapporten.


 • Ruud Beckrop

  Nieuwetijdse kinderen, hooggevoelig, krijgen vaak een label ADHD, ADD,etc. Vaak hebben zij een onbalans tussen lichaam en geest, kunnen moeite hebben met concentreren en leren, ervaren onrust en zijn niet in balans.

  Dit kan behandeld worden met Bioresonantie-therapie. Concentratievermogen en leerprestaties kunnen hiermee verbeteren. Gedragsproblemen kunnen verminderen. Ze ervaren dan meer rust en balans en zijn prettiger in de omgang voor hun omgeving.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Christa

  Heb het nieuwetijdsgebeuren een flinke periode aardig gevolgd. Als deze therapie écht is zou zoiets geen geld horen te kosten toch?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Willem Troost

  ADHD is goed voor de maatschappij zelf ik heb ADHD en fiets 40 kilometer om geld te besparen nu dat er gezegt wordt dat er crisies is en heb veel mensen geopserveert toe ik op een zorginstelling heb gezeten ik rookte me joint en ging aan het werk in het bos een ADHDER het veel in hun mars praat op moment als het rustig veel afgelijdt dingen te gelijkte tijd willen doen iedereen helpen maar worden de touwje strak getrokken dan gaan ze flippen weet er alles van laat mensen in hun eigenwereld vooral de mensen met ADHD !!!! haal elke mens uit de in richting die Adhd hebt net zet te op de bouw of laat ze hun eigen bedrijf beginnen of zet ze in voor onderzoeken wij ADHDers zijn er niet voor niets!!!!! WEDDEN DAT WIJ EEN BETERE WERELD KUNNEN MAKEN dit wist ik al voor dat ik de medicatie moest ga slikken nu ben ik gestopt en kan veel beter over dingen na denken en zoek altijd voor als een op lossing en er is nog nooit wat gedaan en gezegt over de dingen die ik bedacht heb maar dat komt wel wacht maar als ik me dipolma heb 😀 DR TROOST

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Miss Molly

  Appels met peren…
  Een discussie over ADHD, en wat wordt er als voorbeeld gegeven? Een autist, waarschijnlijk met Asperger’s. Zo wordt iedere discussie toch bij voorbaat ziinloos?

  De problemen tussen ADHDers en hun omgeving zijn echt niet alleen (en zelfs niet voornamelijk) vanwege hun IQ. Er zijn namelijk ook zat ADHDers met een IQ beneden gemiddeld.
  Zelf zie ik het zo: IQ is een combinatie van kennis enredenatie-, combinatie- en deductievermogen. Als je slim bent, zie je veel verbanden. Een ADHDer kan geen prikkels buitensluiten en neemt dus, vaak onbewust, heel veel informatie op. Iemand met de intelligentie om al die nutteloze en ongerelateerde feitjes te combineren, om ‘out of the box’ te denken, zal veel baat hebben met een database die veel groter is dan gemiddeld. Een intelligent kind zal door zijn ADHD dus nog intelligenter worden (of lijken) omdat hij uit een grotere kennisbron kan putten. Hij hoeft dus niet eens beter te kunnen redeneren of combineren, hij heeft gewoon veel meer feiten tot zijn beschikking om te combineren……
  Voor iemand met een lager intelligentieniveau is al die losse kennis eerder een belasting, omdat hij niet de vaardigheid heeft om de juiste feiten te vinden in die hele rijstebrij.

  Het grootste probleem van een ADHDer is dat hij al op zijn impulsen gereageerd heeft voordat hij die impuls aan zijn verstand en ervaring kan toetsen. Je bent dus slim, maar je reageert dom. ALs iemand je uitscheldt, ros je hem instinctief volledig in elkaar, terwijl je het met woorden doodsimpel van hem gewonnen zou hebben. Er zit een duiveltje in je, een neanderthaler, die jou, de intelligente, denkende mens, altijd te snel af is. DAT is de essentie van de sociale problemen van de ADHDer, hij heeft al op zijn ruggemerg gereageerd voordat hij de kans krijgt om na te denken.
  De medicijnen vertragen je reactie net die ene nanoseconde die je nodig hebt om de kans te krijgen ZELF ook een duit in het zakje te doen, voordat die oermens in je reageert

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Daretobedifferent

  ADHD, Autisme, Borderline… Zou het niet gewoon zo kunnen zijn dat mensen nu eenmaal verschillen en dat er voor alles een ‘schaal’ is, waarbij de één zich op 1 en de ander op 10 maar veel meer mensen zich er tussenin bevinden? Medicijngebruik als je een gevaar vormt voor jezelf of een ander en niet als je afwijkt van het gemiddelde!

  Thumb up 1 Thumb down 0

 • Steven

  Vind de overtuigingen nogal pittig, zeker zonder onderbouwing: “Ten eerste zit de maatschappij niet te wachten op vrije en onafhankelijke mensen met een compleet eigen en niet beïnvloedbare mening”. Zijn dit niet juist de ondernemers van de maatschappij? Ik vraag me af of je kan zeggen dat mensen niet onafhankelijk mogen denken. Nederland is toch trots op grote en kleine ondernemers? Dat is in die zin ook maar een overtuiging dat dat zo is!
  Forget what you know is dan inderdaad de boodschap, ook mbt overtuigingen over de maatschappij.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Steven

  Interessante stelling Christa.
  De therapie kost denk ik geen geld, maar wel de tijd van de therapeut.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • kees

  Sufmakend medicijn? Ik doe eindelijk eens wat door mijn concerta! En dan heb ik het niet over psychosociale kwesties waarin ik eindelijk eens ‘normaal’ kan zijn: ik kan nu gewoon de vaat doen wanneer ík dat wil, ik bepaal nu wat ik denk wanneer ík dat wil. In plaats van de hele dag moe zijn van een eindeloze gedachtenstroom, van denken en doen als kip zonder kop!

  En dat onze maatschappij bepaalde verwachtingspatronen heeft van mensen, sja, dat heb ik ook van mijn leerlingen (Waar ik nu trouwens haast elke werkdag te laat voor de klas zou staan, als ik mijn concerta niet had).

  Acht jaar over een een 4-jarige HBO studie doen vind ik niet alleen psychosociaal onwenselijk (dus vervelend voor anderen), ik vind het voor mijzelf erg vervelend.

  Verder niets geen bijwerkingen, ik voel mij nu beter dan ooit!
  Hartelijke dank, farmaceutische industrie!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Barbara

  Helemaal mee eens , je haalt de woorden uit mijn mond. Precies zoals mijn dochter is!! En door de medicatie voelt zij zich goed, zit lekker in haar vel: en dáár gaat het toch om??

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Miss Molly

  Die niet vergoed wordt, omdat het effect niet wetenschappelijk aangetoond kan worden.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Miss Molly

  Precies. ADHD-medicatie werkt stimulerend, net als caffeïne, guarana en amfetamine. Bij een ADHDer heeft het het paradoxale effect dat het juist rustiger en beheerster (NIET suf) maakt, omdat het de onvoldoende aanwezigheid/werking van de remmende neurotransmitter dopamine complementeert.

  Als iemand suf wordt van de medicatie, moet er serieus gekeken worden naar een ander medicament of een andere dosering van de huidige medicatie. Vaak is het een probleem met een te snelle opbouw naar een ‘volwaardige’ dosis of een verkeerd begrip van wat voor die persoon een volwaardige dosis zou moeten zijn. Sommige mensen hebben minder medicatie nodig dan in de doseringsindicatie wordt aangegeven. Als iemand verkeerd reageert op elke dosis van elk medicijn, is het verstandig de diagnose nog eens tegen het licht te houden. Soms wordt ten onrechte de diagnose ADHD gesteld, terwijl er in feite sprake is van overgevoeligheid voor bepaalde voedingsstoffen of van een chronische stressreactie op extreme omgevingsfactoren, Een kind dat consequent uit zijn slaap gehouden wordt of zich inherent onveilig voelt zal ook ADHD-symptomen gaan vertonen, zonder dat het ADHD heeft.
  ADHD is een overreactie op prikkels die door niet-ADHDers als normaal ervaren worden, maar op daarwerkelijk extreme prikkels (stress, geluidsoverlast e.d.) zal iedereen ADHD- of ADD-achtige reacties ontwikkelen. Bij een ADHDer zijn die reacties echter al extreem bij een niet-extreme prikkel, omdat het normale dempingssysteem van de hersenen (door dopamine) niet of onvoldoende functioneert. De medicatie is bedoeld om deze demping op een normaal, of althans normaler, niveau te brengen. Het is zeker niet de bedoeling om ook een overprikkelingsreactie op een extreme (abnormale) prikkel af te vlakken. Dat is een natuurlijk, gezond mechanisme, dat intact moet blijven.

  Een ADHDer die goed is ingesteld op de juiste dosering medicatie behoudt dus zijn mentale scherpte, maar krijgt de mogelijkheid zich op de relevante prikkels te concentreren en zijn impulsieve eerste reactie te toetsen aan zijn (bewuste) verstand en zijn ervaring. Caffeïne heeft – in mindere mate – hetzelfde effect. Het is niet voor niets dat veel onbehandelde ADHDers zwaar koffie- en cola-verslaafd zijn. 3 tot 4 liter koffie op een dag is voor een onbehandelde ADHDer niet abnormaal. Zonder die koffie – of medicatie – kan hij vaak totaal niet functioneren, omdat zijn gedachten en impulsen alle kanten tegelijk opgaan. De natuurlijke remming van de vrije dopamine ontbreekt, en die wordt aangevuld door stoffen in de koffie of de medicatie.
  Alleen zijn extreme hoeveelheden koffie slechter dan de medicijnen. Ritalin is al meer dan 60 jaar op de markt, en bij lange-termijn-onderzoeken zijn bij verantwoord gebruik geen negatieve bijwerkingen aangetoond. Maar het blijven medicijnen, bij onverantwoord gebruik, chronische overdosering of misdiagnose is er wel degelijk kans op schade, net zoals bij alle medicatie voor alle aandoeningen.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Kritischbekeken

  Dat voorbeeld van die autist is inderdaad een beetje misplaatst. De labelling van ADHD als ziekte echter ook. Het is inderdaad zo dat mensen met ADHD vaak veel talenten en een hoge intelligentie hebben en het is zonde dat de focus vaak op de negatieve kanten ligt.

  Hier nog een interessant stukje van een ervaringsdeskundige:

  http://hollenofstilstaan.wordpress.com/2013/11/14/adhd-bestaat-niet/

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Sayonara_SI

  Ik weet niet welke medicijnen er aangehaald worden in dit verhaaltje, maar kan eerlijk zeggen dat ik als ‘hoogbegaafde’ ADHDer eindelijk kon gaan studeren toen na ruim 20 jaar ik een aantal jaar geleden toch medicatie ben gaan gebruiken. Ik wordt er NIET suf van en indien dit wel het geval is bij mensen dan slikken ze echt de verkeerde medicatie.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • nannon

  Uit deze discussie zou je inderdaad kunnen opmaken dat adhd-ers intelligenter zijn! Ik zou het niet beter kunnen verwoorden. De schrijver van dit artikel en die psychiater zijn vast geen ervaringsdeskundigen! Daarbij wil ik de redenen voor medicatie van dit artikel volledig ontkrachten. Het zijn vage veronderstellingen alsof ik een domme ouder zou zijn die geen discussie kan voeren met mijn kind en haar daarom medicatie geef we worden duidelijk onderschat!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Ger

  Medicatie KAN een oplossing zijn. We weten echter niet wat die chemische middelen op de lange termijn veroorzaken.
  Misschien is een juist voedingspatroon en leefstijl beter. Vermijd suikers, kleur- en smaakstoffen, tarweproducten en stress.
  Neem verantwoordelijkheid voor je denken en doen en vooral het laten. Succes!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • m vd laan

  Reclame!

  Thumb up 0 Thumb down 0

ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

INTERESSANTE WEBSITES

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2017 gewoon-nieuws.nl