Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Bron: Het Nederlands Opinieplatform CitaReg.nl  Auteur: Bart Uienpeller

Ouderen worden financieel kaalgeplukt

belastingbriefVolgens de plannen van het kabinet zullen gepensioneerden in 2014 het meeste moeten inleveren. Hun koopkracht daalt volgend jaar met 1,5 procent. Deze onheilstijdingen van Prinsjesdag zullen echter snel worden ingehaald door nóg meer naargeestig nieuws, namelijk een verdere inkomensachteruitgang voor ouderen.

Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) werkt, in navolging van zijn partijleider Diederik Samsom, bewust mee aan de beeldvorming dat ouderen in Nederland rijk zijn. De reden daartoe is simpel: ouderen blijven een aantrekkelijke doelgroep voor lastenverzwaring. Om de tekorten van het eerder verkwanselde overheidsgeld te dekken worden ouderen op termijn financieel kaalgeplukt.

Asscher heeft op eigen initiatief een commissie ingesteld om te onderzoeken hoeveel geld er nog bij ouderen te halen valt. Het rapport vormt de opmaat naar toekomstig kabinetsbeleid. Volgens de uitkomsten van die werkgroep, onder leiding van oud-directeur van het Centraal Planbureau (CPB) Henk Don, zijn 40 procent van de ouderen rijk. Ze beschikken gemiddeld over een eigen vermogen van 200.000 euro. Tevens stelt de commissie Don dat ouderen de afgelopen 23 jaar een betere financiële positie hebben opgebouwd dan jongeren in diezelfde periode. Het klinkt als een verwijt, alsof ouderen zich daarvoor moeten schamen.

Dat de overheid generaties tegen elkaar opgezet is meer dan kwalijk. Het is toch logisch dat een jongere minder vermogend is dan een oudere. Daarbij zijn de jongeren van nu rijker dan de jongeren van toen. Ouderen moeten zeker solidair zijn met jongeren, het zijn immers ook hun kinderen en kleinkinderen, maar om ouderen nu onderuit te halen omdat jongeren minder vermogend zijn, is toch echt een brug te ver. Veel ouderen springen hun kinderen al financieel bij. Het gaat de overheid trouwens niet eens om die jongeren. Ze worden er gewoon bijgesleept voor de beeldvorming.

20 procent inkomensverlies 2008/2013

Op basis van deze door de overheid zelfgeschapen beeldvorming circuleert er in politiek Den Haag een lijst met maatregelen waardoor AOW’ers er meer dan 10 procent op achteruit zullen gaan. Vergeten wordt dat de pensioenen sinds 2008 niet meer geïndexeerd zijn. Dat is een inkomensverlies van totaal 12,7 procent door inflatie. Tel daarbij op dat er in 2013 in veel gevallen fors op de pensioenen is gekort en dat de inkomstenbelasting is verhoogd met 4 procent. Plus het feit dat voor ouderen een extra lastenverzwaring is doorgevoerd door de zvw-premie te verhogen van 5 naar 5,65 procent, die volledig zelf betaald moet worden. Dit in tegenstelling tot werknemers die voor deze belastingverhoging compensatie krijgen omdat de zvw-premie voortaan door de werkgever betaald wordt. Ouderen zijn dus driedubbel gepakt: geen inflatiecorrectie op pensioenen, pensioenkortingen en een belasting/premieverhoging. Het totale inkomensverlies in de periode 2008/2013 is voor veel ouderen meer dan 20 procent.

Oudere moet zijn eigen huis opeten

huis opetenVoor onze regering is dat nog niet genoeg. Ouderen zijn immers rijk, dus er valt nog genoeg te halen. Zoals eerder gesteld is een oudere volgens de overheid rijk indien hij meer dan 200.000 aan eigen vermogen heeft. Dat lijkt misschien heel wat, maar bij nadere beschouwing valt die rijkdom nogal mee. Wanneer iemand met een modaal inkomen in 30 jaar tijd, door te werken en te sparen, uiteindelijk een huis heeft van 200.000 euro ziet de overheid dat als een toekomstige bron van inkomsten. Volgens de plannen van de commissie Don moeten ouderen in de toekomst hun langdurige zorg gaan betalen uit de overwaarde van hun huis.

Zolang de oudere nog in dat huis woont bouwt hij door die langdurige zorg een schuld met rente op jegens de overheid. Bij overlijden moet er met de overheid direct worden afgerekend. Deze eist dan een deel van de overwaarde van het huis op. Erfgenamen hebben het nakijken. Spaarzaamheid wordt dus in de toekomst bestraft. Het zogenaamde ‘appeltje voor de dorst’ gaat naar de schatkist van de overheid, omdat de AWBZ wordt afgebouwd. Dat voor die AWBZ jarenlang premie is betaald wordt gemakshalve vergeten. Een zorgbehoeftige gepensioneerde met een eigen huis, AOW en een klein aanvullend pensioen wordt in feite gedwongen zijn eigen huis op te eten.

Dat ouderen de zorgkosten omhoog jagen is een pertinente verdraaiing van feiten. Volgens een recent rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zal de vergrijzing een veel kleinere invloed op de stijging van de zorgkosten hebben dan nu wordt aangenomen. Volgens een rapport uit 2012 van zorgverzekeraar Achmea komt de stijging van de zorgkosten slechts voor 20 procent door de vergrijzing. De marktwerking in de zorg, de inefficiëntie binnen de sector en de zorgfraude zijn de werkelijke oorzaken waardoor de zorgkosten de pan uitrijzen. Om de tekortkomingen van de zorgsector dan af te wentelen op ouderen, door ze als grootverbruikers van zorg te bestempelen en ze het etiket rijk op te plakken als vrijbrief om ze kaal te plukken, is ronduit een schande.

Ouderen zullen nog meer gekort worden

ouderen kortenMaar de overheid heeft nog meer onaangename verrassingen voor ouderen in petto. Namelijk de volledige fiscalisering van de AOW. Over de AOW moet in de toekomst AOW-premie betaald worden. Ook worden op termijn de fiscale ouderenkortingen geschrapt, wat de overheid 3,8 miljard oplevert. Verder is de fiscale tijdbom van de commissie van Dijkhuizen nog steeds levensgroot aanwezig. Deze commissie, in 2012 door staatssecretaris Frans Weekers (VVD) in het leven geroepen, wil op termijn naar nog maar twee belastingtarieven: 37 en 49 procent. Het lagere belastingtarief voor ouderen, waar in de pensioenopbouw terdege rekening mee is gehouden, komt daarmee te vervallen. Gepensioneerden gaan, als het aan de commissie van Dijkhuizen ligt, van 19,1 procent over de eerste schijf en 24,1 procent over de tweede schijf naar één tarief van 37 procent. Daarboven geldt het tarief van 49 procent. Het zal waarschijnlijk gefaseerd gebeuren, maar de inkomensafbraak van ouderen gaat hiermee gewoon door.

Gepensioneerden draaien op voor falende overheid

Het is triest dat gepensioneerden die hun hele werkzame leven belasting en premies hebben betaald en die een waardevast pensioen is beloofd, nu aan het einde van de rit het gelag mogen betalen en gestraft worden voor hun spaarzaamheid. Het verkwanselde overheidsgeld door banken te redden, steun aan EU-noodfondsen, mislukte infrastructurele projecten, een inefficiënte belastingdienst en zorgsector hebben de samenleving honderden miljarden euro’s gekost. Daarbij bezuinigt de overheid zelf nauwelijks. Om de tekorten te dekken worden nu de ouderen gebruikt. Zij zijn een makkelijke prooi voor de overheid. Ze kunnen immers geen kant meer op. Tegelijkertijd wordt er aan negatieve beeldvorming gedaan en ouderen een schuldcomplex aangepraat, om de tekortkomingen van de overheid te verdoezelen. Het bewijst maar weer eens opnieuw dat de overheid de meest onbetrouwbare partner is die een mens in zijn leven kan tegenkomen.

Bron: CitaReg.nl


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl