Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Bron: het Nederlands Opinieplatform CitaReg.nl  Auteur: Joost de Weter

Rutte II slechtste kabinet sinds 1945

lastenverzwaring2Het begint eentonig te worden, de hardleersheid van dit stuntelkabinet. Reden om te blijven hameren op de destructieve gevolgen van de meest incapabele regering sinds 1945. Nederland heeft sindsdien 28 kabinetten gehad, onder leiding van in totaal 15 verschillende ministers-presidenten. Met vlag en wimpel kan Mark Rutte als de meest ondermaatse premier aangemerkt worden.

Nederland geldt op dit moment als de Zieke Man van Europa. Alle omringende landen doen het beduidend beter. Nergens valt de economische groei zo tegen als in Nederland. Dat heeft alles te maken met het ronduit domme beleid van dit kabinet. In weerwil van alle economische en psychologische wetmatigheden blijft de regering Rutte op haar dogmatische en vernietigende koers verder varen.

Kabinet schuift verantwoordelijkheden af

Waarom wordt de Nederlandse burger nu twee keer gepakt in de eigen portemonnee? Op de allereerste plaats door alle nationale lastenverzwaringen, welke voor de een ingrijpender zijn dan voor de ander. Het slechtst komen de zwakste groepen in de samenleving er vanaf door allerlei stapelingen van lastenverzwaringen. Denk aan chronisch zieken en gehandicapten, maar ook de werkende middenklasse en de gepensioneerde ouderen worden vol getroffen. De hogere inkomens blijven daarbij redelijk buiten schot. Cadeautje van Rutte aan zijn trouwe achterban.

De burger wordt echter nogmaals door dit kabinet gepakt, en wel op lokaal niveau. De regering stoot namelijk steeds meer taken af en gooit ze bij de gemeenten over de schutting. Vanaf volgend jaar moeten gemeenten de jeugdzorg en zorg voor langdurig zieken en ouderen overnemen van het Rijk. Ze krijgen daar echter 2,9 miljard euro minder voor. Lokale overheden moeten verder een half miljard aan de nieuwe kabinetsbezuinigingen bijdragen. De groei van het aantal ouderen en andere demografische ontwikkelingen betekenen nóg eens 2,7 miljard aan extra uitgaven. Volgens het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (COELO) betekent dat er een gat van 6,1 miljard euro in 2017 bij de gemeenten zal ontstaan. Een tekort dat gemeenten niet kunnen dichten door hun belastingen te verhogen.

Gemeentelijke bezuinigingen worden lastenverzwaringen

jorritsma_anp_1024

Het is opvallend dat de gemeenten niet protesteren tegen dit catastrofale kabinetsbeleid. Komt dat misschien omdat deze dame toevallig de voorzitter is van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)

Om hun begroting sluitend te maken moeten lagere overheden daardoor fors bezuinigen. Dat zal gevolgen hebben voor de uitvoering van WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) met betrekking tot de thuiszorg en ouderenverzorging, voor culturele en sociale voorzieningen zoals bibliotheken, zwembaden, maar ook voor het onderhoud aan wegen en riolen. Op alles zal worden bezuinigd, ook op investeringen in schoolgebouwen. Het gevolg is dat niet alleen de sociale cohesie onderuit geschoffeld wordt, maar ook dat armlastige burgers eerder nul op het rekest zullen krijgen wanneer ze voor hulp bij de gemeente aankloppen. ZZP’ers die door het huidige kabinetsbeleid hun werk hebben zien verdwijnen mogen bij de gemeentelijke sociale dienst aankloppen voor een bijstandsuitkering. Gemeenten zullen echter alles uit de kast trekken om een instroom in de bijstand praktisch onmogelijk te maken. Immers, gemeenten ontbreekt het door toedoen van dit kabinet gewoon aan geld. Werklozen zullen voor een uitkering regulier werk moeten verrichten, waardoor arbeidsverdringing zal plaats vinden. Dat komt dan bovenop de arbeidsverdringing van de nieuwe arbeidsimmigranten uit Oost-Europa, die door toedoen van Brussel de eerste twee jaar minder premies hoeven af te dragen dan Nederlandse werknemers, en daardoor goedkoper zijn voor werkgevers.

Kortom, we worden door dit kabinet twee keer gepakt. Vraag blijft alleen wanneer de overheid zelf eens gaat bezuinigen. Alles wordt op de burgers afgewenteld terwijl de regering zichzelf geen enkele beperking oplegt. Donaties aan Brussel gaan gewoon door, crisis of geen crisis, en de aanschaf van het defensiespeeltje JSF mag rustig 4,5 miljard kosten. Ook daarvoor mag de belastingbetaler de beurs trekken.

Bron: CitaReg.nl

 

 


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl