Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Einde crisis in zicht, of juist helemaal niet?

crisismanagementIn deze column probeer ik de term “crisis” zoveel mogelijk te vermijden. Het is een erg beladen woord en roept volgens velen alleen maar negativisme op waarbij de gedachten veelal afdwalen naar  de chaotische taferelen van de depressie in de jaren dertig. Toen was er een ineenstorting van ongekende omvang.

Door veel columnisten wordt de huidige krimp en de toekomstige crash vergeleken met die van de grote depressie. Mijns inziens is dat onjuist omdat de huidige economische neergang plaatsvindt in een totaal andere wereld. In deze tijd zijn er middelen beschikbaar die er toe kunnen bijdragen om de zaken beter in de hand te houden. Vooral wat betreft de nieuwe communicatiemiddelen, zoals internet, mobiel telefoonverkeer, telebankieren, sociale media en noemt u maar op. In de jaren dertig was er (beperkt) telefoonverkeer en de telex. Er kan dus nu veel beter en vooral sneller en duidelijker gecommuniceerd worden dan in de jaren dertig. Zou het kunnen zijn dat door de nieuwe wijze van communiceren de wereld is gered van een eventuele nieuwe financiële ineenstorting?

Het probleem

Toen de kredietcrisis uitbrak is er snel een lapmiddel toegepast door overheidsgeld over te hevelen naar de banken. Vanaf dat moment werd het kredietprobleem (mede) een schuldenprobleem maar dan neergelegd bij de overheden. En dus kunnen we nog even vooruit totdat ook bij de overheden de schulden tot over het hoofd groeien. Zie bijvoorbeeld het Amerikaans schuldenplafond, nota bene wettelijk vastgelegd op 16,7 biljoen dollar, maar waarschijnlijk met het grootste gemak zo meteen weer verhoogd. De gevolgen daarvan, nog meer rente- en aflossingsverplichtingen op de overheidsbegroting, gaan we allemaal meemaken. Zo ook in alle eurolanden waar de staatsschuld ruim boven de afgesproken limiet is uitgekomen. Deze limiet is uiteraard niet voor de flauwekul bedacht toen men de euro-muntunie oprichtte. Toch loopt de staatsschuld gewoon verderop. In het afgelopen half jaar zelfs met 15 miljard euro. Ondertussen doet de politiek net alsof hun neus bloed en dat het de gewoonste zaak van de wereld is. Ze zullen waarschijnlijk bij de volgende begroting, net als bij de voorgaande, de belastingen weer op slinkse wijze verhogen, want er moet natuurlijk meer betaald worden voor al die nieuw uitgegeven staatsleningen. De opeenstapeling van staatsschuld kan niet oneindig doorgaan ook al hebben de overheden de modernste middelen voor handen om “adequaat” in te grijpen. Hoe je het ook wendt of keert, uiteindelijk komt het allemaal op ons bordje. De burger betaalt. En niemand anders.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

financial-crisis3Op een bepaald moment zal er een keer onvrede ontstaan bij de in slaap gesuste bevolking, als blijkt dat de beloofde verbeteringen nog altijd niet zichtbaar zijn. O ja, de laatste maand was de werkloosheid niet verder opgelopen, dus er is nog hoop. En o ja, de woningmarkt lijkt wat aan te trekken, dus ook daar gloort weer hoop. Zal best zo zijn, maar dan van korte duur, want de lange termijn verwachting zal niet positief kunnen zijn zolang de gemiddelde burger elk jaar meer wordt geknepen ten gunste van de overheidsbegroting. De begrotingen van alle eurolanden zullen elk jaar grotere tekorten laten zien zolang de staatsschulden alleen maar oplopen in plaats van deze af te lossen. Kortom, de hard werkende burger blijft de klos en zal dat eerdaags gaan inzien. Naar mijn idee zijn we niet ver meer verwijderd van het punt dat de doorsnee-burger het nodig vindt z’n ongenoegen te uiten op een andere wijze dan ondergetekende dat via een artikeltje van zich afschrijft. Zie ook het stemgedrag wanneer er nu verkiezingen zouden zijn.

Lees verder op: Biflatie.nl


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl