Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Kwart miljard euro per jaar om burger te controleren

Niet alleen de NSA gaat voor totale controle op de sociale media.
Voor 230 miljoen euro per jaar houdt een Europese inlichtingendienst de burger in het oog.

Iedere burger een potentiële ‘terrorist’

wolfgang schäuble

Wolfgang Schäuble

Er wordt volop gewerkt aan de uitbouw van de Europese Geheime Dienst. Dat heeft de nieuwssite Deutsche Wirtschaftsnachrichten gemeld. De dienst zou moeten worden ingeschakeld om onder meer de strijd tegen het terrorisme efficiënter te organiseren. Critici voeren echter aan dat de activiteiten zich echter zouden kunnen toespitsen op het bespioneren van eurosceptici, andersdenkenden of andere figuren met een ongewenst profiel. Ook zou het mogelijk worden om belastingontwijkers gemakkelijker op te sporen. De dienst zou aan de Europese belastingbetaler 230 miljoen euro per jaar kosten. Eén van de drijvende krachten achter het initiatief is volgens de nieuwssite de Duitse politicus Wolfgang Schäuble.

“Door het oprichten van een Europese geheime dienst kan de controle op de Europese burger efficiënter worden aangepakt,” aldus Deutsche Wirtschaftsnachrichten. “Dat was met de afzonderlijke geheime diensten van de individuele lidstaten veel moeilijker.” Er wordt op gewezen dat Wolfgang Schäuble, huidig minister van financiën van Duitsland, al langer aanstuurt om op Europees niveau een grotere samenwerking tussen politie, militaire eenheden en geheime diensten tot stand te brengen en destijds als minister van binnenlandse zaken ook in Duitsland aan gelijkaardige samenwerkingsverbanden heeft gewerkt.

Strijd tegen andersdenkenden

Het nieuwe korps zou dertienhonderd medewerkers tellen. “Het is nog enigszins te begrijpen dat inspanningen zouden worden gedaan om fiscale ontwijking en fraude beter te kunnen opsporen en dat er een betere coördinatie zou komen op het gebied van strafvervolging en rampenbestrijding, maar het wordt veel bedenkelijker wanneer het apparaat kan worden ingezet tegen alle mogelijke critici en andersdenkenden,” merkt Deutsche Wirtschaftsnachrichten nog op. “Op dat ogenblik dreigt de creatie van een gecentraliseerde superstaat waarin de basisrechten van de burger ongemerkt geschonden kunnen worden.”

Nauwelijks controle

Het European Union Intelligence Analysis Centre (IntCen) moet een versterking betekenen voor de Europese politiedienst Europol, maar wordt volgens Deutsche Wirtschaftsnachrichten met een grote geheimzinnigheid omgeven. “Er wordt wel aangevoerd dat alleen noodzakelijke informatie zal worden verzameld en er wordt ook gewag gemaakt van een passende veiligheidscontrole, maar het is nauwelijks bekend welke activiteiten de dienst al dan niet mag opzetten en bovendien lijkt ook elke democratische controle op de werking van het korps te ontbreken,” wordt er opgemerkt. “Het blijft ook volstrekt onduidelijk op welke manier de privacy van de burger zal worden gerespecteerd.”

Bron: WijWordenWakker.org


 • Marg00tje

  Juist de grootste schurken zijn zij zelf…..

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Jacqueline Donker

  En maar klagen over Amerika, excuses eisen terwijl ze zelf geen haar beter zijn. De eerste die ze zouden moeten controleren zijn degene die het oprichten!!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • HB

  Eerder was (ook volgens DWN) al officieel sprake van een EU-potje waaruit een soort vijfde colonne moet worden bekostigd om op forums van sceptische websites professioneel tegengas te geven aan EU-kritiek.

  Ook de pers kreeg al een veeg uit de pan: eurosceptische media zouden in het vervolg niet meer op de eerste rij mogen zitten bij het verstrekken van Brusselse informatie.
  Zouden onze MSM daarom zo braaf en volgzaam zijn?

  Werd ‘democratie’ ooit aangeduid als één van de hoofdpijlers waarop Europa rust, stilaan krijgt de dictatuur nu vaste vorm.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • JanOkee

  Volslagen gewone mensen worden al jaren ‘getarget’ door non lethal weapons.

  “a brazen daylight racketeering under the watchfull eyes of law and law enforcement.”

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • EU was en is project van de bilderbergers…..

  Thumb up 0 Thumb down 0

ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

INTERESSANTE WEBSITES

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2017 gewoon-nieuws.nl