Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Verbijsterend

diederik_stapel_universiteit_tilburg_800

Diederik Stapel

De commissie die onderzoek deed naar de fraude die hoogleraar Diederik Stapel in Tilburg creëerde, noemt de fraude ‘verbijsterend’.  “Wangedrag zonder precedent, uitzonderlijk laakbaar gedrag, waardoor de wetenschap in hoge mate is geschaad. We zijn van de ene in de andere verbazing gevallen”, aldus voorzitter Levelt, die de fraude ‘zeer aanzienlijk’ noemt. Sinds 2004 had Diederik Stapel verzonnen data gebruikt in zeker 55 artikelen in toonaangevende tijdschriften op het gebied van de sociale psychologie. Een schokkend geval van wetenschappelijk fraude, dat niet op zichzelf staat, noch een uitzondering vormt..!

British Medical Journal

Uit een artikel van het BMJ, het ‘British Medical Journal’: “Wetenschappers vervalsen data om hun studies gepubliceerd te kunnen krijgen en klokkenluiders worden onder druk gezet om dit te verzwijgen, zeggen hun eigen collega’s. Een opiniepeiling van BMJ toont aan dat 13% van artsen en wetenschappers op de hoogte zijn en getuige waren van door collega’s vervalste testresultaten met het doel deze gepubliceerd te kunnen krijgen. Onderzoek bij 2.800 experts in Engeland wees ook uit dat 6% bekend was met mogelijk misleidende, op basis van foutief onderzoek tot stand gekomen, testresultaten binnen hun eigen instituut!

Deze poll werd gepresenteerd op een meeting, georganiseerd door het BMJ en de Ethische Reclame Commissie (Cope). Dr Fiona Godlee, hoofdredacteur van BMJ, zegt hierover : “Hoewel wij geen duidelijk zicht hebben op het juiste aantal misleidende wetenschappelijke artikelen in Engeland, blijkt hier toch uit dat het hier over een aanzienlijk aantal gaat en dat Engelse instituten duidelijk tekort schieten in een adequate aanpak hiervan”.

Jonge academici vertelden BMJ dat zij werden geadviseerd om hun bezorgde twijfels voor zich te houden om hun carrière niet in gevaar te brengen en werden op het hart gedrukt hiermee niet naar buiten te komen op straffe van beëindiging van hun contract. Dr Elizabeth Wager (verantwoordelijke bij Cope) voegt hier aan toe : “Dit onderzoek stemt overeen met onze ervaring in soortelijke gevallen van onwillige instituten die de media onjuist voorlichten en tekortschieten bij het nachecken van verkregen misleidende testresultaten.

Eerder deze maand hebben gezondheidsexperts al in BMJ gewaarschuwd voor het niet openbaar maken van relevante klinische testresultaten, iets wat patiënten in gevaar kan brengen.  Dr. Richard Lehman van de Oxford Universiteit en BMJ’s klinisch epidemiologe Dr. Elizabeth Loder riepen eerder in een artikel op om het publiceren van deze ‘willekeurige en onvolledige resultaten’ een halt toe te roepen. Ze vroegen met name om grondiger omschreven richtlijnen en meer transparantie bij de testresultaten en zich niet alleen te baseren op hetgeen uiteindelijk gepubliceerd wordt. Zij concludeerden dat degenen die testresultaten achterhouden, ‘hun ethische plicht naar de testpersonen hebben geschonden’. (Bron HIER)

rode wijnRode wijn behoeft geen krans, maar de onderzoeker wel?
Het kan zo zijn dat je van rode wijn misschien tóch niet langer leeft.. Zeg eens eerlijk, je hebt het ‘feit’ achter in je hoofd zitten, dat dit wél zo is, nietwaar? Want dat was toch uit wetenschappelijk onderzoek gebleken..? Dát ‘feit’ vertellen we elkaar natuurlijk het liefst, bij het openen van weer een flesje rode wijn.. Maar wetenschapper Dipak K. Das deed wel onderzoek naar het verband tussen rode wijn en een langer leven en concludeerde op basis van de resultaten dat je langer leeft als je regelmatig een glas drinkt, maar de Universiteit van Connecticut, waar Dr. Dipak Das hoofd was van het cardiovasculaire team, heeft een paar dagen geleden bekend gemaakt dat deze onderzoeker gegevens heeft vervalst en verzonnen. Da’s nou jammer..

De aanleiding voor onderzoek naar de handel en wandel van déze wetenschapper, was een tip uit 2008. Alle activiteiten van de wetenschapper werden nagelopen en wat bleek? In maar liefst 145 gevallen heeft hij zich schuldig gemaakt aan het verzinnen en vervalsen van onderzoeksgegevens…!

De universiteit heeft 11 wetenschappelijke tijdschriften op de hoogte gesteld van hun onderzoek naar onderzoeker. Dipak Das, die in 2010 nog verklaarde als verweer tegen de aanklachten, dat hij slachtoffer was van een ‘complot’, is op non-actief gesteld en wordt ontslagen.

NRC-onderzoek: Universiteiten behandelden ruim 100 zaken van wetenschapsfraude! Volgens kwaliteitskrant NRC, hebben Nederlandse universiteiten en academische ziekenhuizen de afgelopen jaren in zo’n 102 zaken van wetenschapsfraude behandeld, waarvan ten minste 27 zaken gegrond verklaard zijn. Zeker 16 wetenschappers werden bestraft door ontslag, overplaatsing of middels een ernstige berisping. De meest voorkomende vorm van wetenschapsfraude was plagiaat, het pikken van andermans onderzoeksresultaten en/of onderzoek. Ook het verzinnen of ‘bijwerken van onderzoeksgegevens’ scoorde hoog. Ook werden auteursnamen onterecht weggelaten bij publicaties. NRC hield  een enquête onder alle universiteiten en medische centra over wetenschappelijke fraudezaken sinds 2005.

Dat jaar committeerden de instituten zich aan een code die voorschrijft hoe onderzoekers zich horen te gedragen. Niet eerder was bekend hoe vaak en in welke hoedanigheid wetenschapsfraude zich voordoet. Deze code blijkt dus gedeeltelijk te werken; in ieder geval zijn de 102 zaken boven water gekomen. Maar de vraag blijft natuurlijk, welke frauduleuze zaken onbestraft blijven, doordat ze niet ontdekt zijn, of omdat ze teveel voor ‘maatschappelijke onrust’ zouden zorgen..

Hoe er gefraudeerd wordt.. Volgens universitair docent aan de Universiteit Groningen, psycholoog Maarten Derksen is er meer mis in de wetenschappelijke wereld. Derksen doceert ook wetenschappelijke ethiek aan zijn studenten en in een interview, afgelopen September met dagblad Trouw, verklaart hij: “Wetenschappelijke fraude klinkt heel sensationeel. Ik zou het erg jammer vinden als deze zaak Diederik Stapel wordt afgedaan als een uitzondering. We kunnen niet collectief onze handen schoon wassen, er zijn wel meer dingen die fout zijn.” Derksen somt probleemloos voorbeelden op van praktijken in de wetenschap die misschien minder erg zijn dan het compleet verzinnen van data, maar toch laakbaar kunnen worden genoemd.

ghostwriting– Ghostwriting: komt in de biomedische wetenschap veelvuldig voor. Het raamwerk voor een artikel wordt geschreven door een externe expert, die niet zelden werkt bij een farmaceutisch bedrijf dat belang heeft bij de voorgenomen publicatie. ‘Onafhankelijke’ wetenschappers zetten vervolgens hun namen boven het stuk..!

– Fishing: het lukraak, ongericht zoeken in databestanden naar gegevens. En als er wat interessants opduikt, dit dan presenteren als een doelbewust uitgevoerd onderzoek.

– Knijpen en kneden: gegevens uit datasets zolang bewerken en aanpassen totdat er ‘iets significants’ uitrolt.

– Strategisch publiceren: een mooi onderzoek opknippen in meerdere hapklare publicatiebrokjes en deze dan in verschillende wetenschappelijke bladen publiceren om zoveel mogelijk publicaties te scoren.

– Name dropping: vaak staan er tussen de auteursnamen boven artikelen namen van wetenschappers die niets of bijna niets aan het artikel hebben bijgedragen. Vooral hoogleraren willen graag als mede-auteur worden opgevoerd. Dat scheelt weer in de publicatielijst.

Veel van de problemen met wetenschappelijke fraude zijn terug te voeren op de publicatiedruk, zegt Derksen. Want wetenschappers moeten publiceren in wetenschappelijke bladen, want alleen het schrijven van een paar mooie boeken is niet voldoende. De artikelen in vooraanstaande, Engelstalige wetenschappelijke vakbladen vormen de basis voor een succesvolle wetenschappelijke carrière,zo simpel is dat. Derksen: “Ik zeg niet dat de hele wetenschap rot is, maar ik zeg evenmin dat de wetenschap brandschoon is. De discussie over wat zuivere wetenschap is, zou eens echt moeten worden gevoerd, ook de psychologie spiegelt zich meer en meer aan de geneeskunde. Zeker in de sociale psychologie is de publicatiedruk enorm.”

Fraude Farmaceutische Industrie

Alle gevallen hierboven lijken tot op zekere hoogte nogal onschuldig.. Vooralsnog geen man overboord, hoewel het allemaal niet fraai is wat deze wetenschappers presteren. Maar anders wordt het natuurlijk allemaal als farmaceutische wetenschappers, willens en wetens cijfers gaan frauderen om farmaceuten kansen te geven hun producten, jouw en mijn medicijnen.., op de markt te brengen, onder ‘valse bewijsvoering’..! Nou en dat gebeurt op grote schaal, zoals veel klokkenluiders ons laten weten. Ook diverse overheidsonderzoeken hebben in de loop der tijd een beeld geschetst van een farmaceutische octopus, die haar invloed op alle wetenschappelijke en overheidsniveaus heeft doen gelden.

Klokkenluider John Virapen, oud-directeur van Big Pharma.
John-Virapen-Bijwerkingen
Het is bijvoorbeeld John Virapen, oud-directeur uit de farmaceutische industrie, die een stevig boekje opendoet over farmaceutische wetenschappelijke fraude. Virapen werkte zich op tot directeur van een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld in Zweden. In die functie heeft hij meegewerkt aan corruptie, omkoping van ambtenaren e.d. om medicijnen goedgekeurd te krijgen. Later begon Virapen zich te realiseren dat de farmaceutische industrie uitsluitend geïnteresseerd is in winst en in het geheel niet in de gezondheid van de consument. De farmaceutische industrie creëert zelfs nieuwe ziekten om verzekerd te zijn van omzet..!

In 2008 publiceerde John Virapen het boek ’Side Effects Death’ dat in het Nederlands verscheen, met als titel ‘Bijwerkingen, waarvan sommige dodelijk kunnen zijn’. Het boek is een ware ‘wake-up call’ voor diegenen die het verhaal in detail willen horen. Heb jij nog een  ongelimiteerd geloof in de farmaceutische INDUSTRIE, dan raden we je aan het boek te lezen. En als je in de gezondheidszorg werkt en je patienten hoog in het vaandel hebt staan, lijkt dit boek sowieso een ‘must’..!  Wist je bijvoorbeeld dat de meer dan 75% (!!) van de vooraanstaande medische wetenschappers betaald/gefinancierd wordt door de farmaceutische industrie? En ken je het spreekwoord: “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt’

Lees het hele artikel op: WantToKnow.nl

 


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl