Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Goede doelen als geldmachines

collectebusOver de ‘zee’ van goede doelen waarin we kennelijk zo sterk moeten geloven is veel kritiek ontstaan. Fraudes, tonnen aan salarissen, disproportionele overheadkosten, vertrekpremies, grote lease-auto’s, panden op A-locaties, vrijwel de helft of meer van het vermogen belegd en dan ook nog eens in controversiële zaken zoals clusterbommen, landmijnenproducten (onderzoek Zembla 2007), zwaar vervuilende mijnbouw, tabak, kinderarbeid, en ga zo maar door.

Sindsdien zien we nóg pregnantere ‘salvo’s’ in reclameblokken, met continu nieuwe namen en ‘merken’. Er moet en zal véél geld ingezameld worden hoe dan ook, lijkt het. Sommige nemen de helft van ‘commercial breaks’. Gaat het geld naar de zgn. goed doelen, en hebben ze überhaupt positief effect?

Inmiddels moeten financiële jaarverslagen en salarissen gepubliceerd worden, maar zijn we dan klaar?
Bekende goede doelen worden hier doorgelicht. Schokkende bevindingen… erger dan voor te stellen…

CliniClowns

cliniclowns

Overgewaaid uit de VS. In eerste instantie denk je aan vrijwilligers, totdat je er achter komt dat het een voltijdse organisatie is met betaalde banen! Volgens de openbare exploitatie kost een CliniClown
€ 200.000 per jaar aan salaris en overhead. Ex-directeur en marketeer Hans Geels ontving
127.678,95 incl. lease-auto en vergoedingen en kwam van het KWF en de NCRV.

Huidige directeur Barbara Hellendoorn-Mineur, MBA, komt eveneens van het KWF en strijkt een vergelijkbaar salaris op. De organisatie bestaat uit een directie met staff en een productie- met HR-afdeling zoals ieder ander bedrijf.

Hoe wordt je CliniClown? Zoals elke baan; de juiste opleiding en je moet auditie doen. Van dat laatste is uiteraard iets voor te stellen, maar CliniClown als betaalde baan? 

Hartstichting

hartstichting1

Wederom een zeer zwaar opgetuigde organisatie met voorzitters, directeuren en vele managers; met een keur aan extra betaalde professionele banen.
Voormalige directeur Hans Stam nam jaarlijks

€ 244.510 mee incl. lease-auto en vergoedingen, 181.119 excl.

Zonder al die extra’s voldoet het salaris van de huidige directeur inmiddels aan de commissie-Wijffels met 139.985… maar dit is zonder alle extra’s van tenminste 25%.

Van medisch directeur Volkert Manger Cats werd de arbeidsovereenkomst in 2004 beëindigd.  De rechter concludeerde echter dat Manger Cats tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd in 2007 door de Hartstichting moest worden doorbetaald.

Volgens het downloadable financieel jaarverslag 2012:
totaal vermogen ca. 94 miljoen…
waarvan effecten ca. 68 miljoen !!

Werkelijk besteedt aan hart en vaatziekten: 47,5 miljoen, ofwel maar 51% !!

Heeft de stichting effect?

De Hartstichting is o.m. close met Unilever dat ons naar Margarine heeft omgeturnd. Maar margarine heeft juist aderverkalking met hart- en vaatproblemen veroorzaakt en vele mensen vroegtijdig naar de eeuwige jachtvelden gestuurd. Het werd een embedded onderdeel van de slechte welvaart-voedselgewoonte. De Hartstichting werkt samen met deze slechte voedingsindustrie !!

Omdat kinderen steeds minder lang verblijven, zoeken ze nu een nieuwe markt: CareClows voor demente bejaarden… 

Dit is geen goed doel. Het is beschermde geldmachine als een voltijds bedrijf dat zichzelf in stand wil houden. Bovendien schuiven directeuren door vanuit dezelfde kringen.

Giro 555 – Samenwerkende Hulp Organisaties

giro 555

Dit is eenvoudig maar schokkend. Alle donaties gaan naar de deelnemende partners, niet naar acties die continu gepromoot worden. Alle acties en oproepen via media zijn reclameblokken inclusief grote
Tv-acties. De media rekent haar normale tarief per minuut. 

Partners zijn in dit stuk verderop doorgelicht zoals het Rode Kruis, Stichting Vluchteling en Unicef.
De bevindingen zijn shocking, méér dan de stoutste dromen ooit zouden vermoeden !!

Stichting Vluchteling draait op overheidssubsidie (belastingen) inclusief de riante salarissen.
Bij Unicef verdwijnt maar liefst $ 1.025 miljoen (25 %)  !!
Aan overhead waarvan dikke topsalarissen en overige kosten. Het beleid is tegenwoordig dat kinderloze ouders in weeshuizen moeten verblijven. Unicef heeft het adoptieprogramma gestopt en beloonde daar de regeringen in Afrika voor. De sterftecijfers van die weeshuizen zijn 60%.
57% Zijn donaties via onze direct belastingen. 32% Komt onder meer van Multinationals, Banken en Investeerders met dubbele bodem als ‘filantropie’. Weeshuizen in ontwikkelingslanden zijn juist een bron van Kinderarbeid en Child Traffic. Ook de VN draagt bij (belastinggeld), hoeveel is niet te achterhalen.
Het Rode Kruis is ook een verhaal apart.

KWF Kankerbestrijding

kwf

Ook hier weer een zwaar opgesierde organisatie met betaalde banen. 

Dit is dé ultieme geld- en gokmachine.

Ca. 80% van balanstotaal bestaat uit effecten (beleggingen), situatie 2010 !!
Liquide middelen onbestemd: 33 miljoen.

Directie ca. € 214.000 salaris (2010).
De vorige rond 236.432,25, incl. lease-auto en vergoedingen.

Hierover hoeven we weinig woorden vuil te maken; schandalige situatie, een kankergezwel op zich.

Het ergste… dichloorazijnzuur… Onderzoek naar goedkope geneesmiddelen tegen kanker worden al lang geblokkeerd. In de jaren 70 werd dichloorazijnzuur ontdekt in Canada. In eerste instantie stopt het tumor-cellen en laat gezonde cellen delen. Vervolgens degenereren de foute cellen.

Het is een bestaande organische verbinding. Patenteren is juridisch niet mogelijk. Daarom is de farma niet geïnteresseerd in dichloorazijnzuur: zonder patent is het onmogelijk om onderzoekskosten terug te verdienen. In 2010 werd het herontdekt met 100% succes in de vijf test-gevallen, maar wordt grootschalig onderzoek ondersteund door KWF? Nope !

Sterker nog, het KWF-vermogen wordt overwegend benut voor financiële spelen, niet voor onderzoek. Het kleine restant gaat naar bestaande onderzoeksrichtingen zoals chemo en bestraling en volstrekt niet naar nieuwe richtingen en mogelijke alternatieven. Een niet-onderzochte richting bestaat dus al lang, maar geen cent onderzoek gaat er naar toe, terwijl dichloorazijnzuur wel eens de sleutel zou kunnen zijn. De gehele farma- en zorgindustrie raadt het af als kwakzalverij, maar wil het ook niet onderzoeken…

We lezen dat 50% van kankeronderzoek in Nederland gesteund wordt door KWF… Dan is het ook geen wonder dat er nauwelijks vooruitgang wordt geboekt !!

Longfonds (voorheen Astmafonds)

longfonds

Draagt het CBF-Keurmerk. Zou goed moeten zitten wellicht. We gaan eens kijken.

Op het downloadable financieel jaarverslag 2012 vallen een aantal zaken op:

Een totaal vermogen      € 17.088.182 
waarvan financiële activa     7.736.650
en contuïteitsreserve           5.603.559

Continuïteitsreserve betekent het constante bedrag dat intern nodig is om te blijven bestaan.

Totaal inkomsten: ca. 15,8 miljoen.
Besteed:              ca. 11,5 miljoen.

Ca. 4,3 miljoen ( 27% ) verdwijnt? Waanzinnig !!

Waar gaat het allemaal aan op? Studies, huur gebouw, inrichting, salarissen en andere indirecte bestedingen… Het longfonds heeft 75 vast medewerkers in dienst. Directeur Michael Rutgers schept jaarlijks 168.750,00 op, incl. lease-auto en vergoedingen.

Dit is ronduit schokkend !!

Wat stelt CBF-Keurmerk voor?! Niets, maar daar verdween eerder ook 2 ton aan beleggingen.

Nierstichting

nierstichting

Deze stichting heeft qua opzet veel weg van het Longfonds, al is het pand een zeer bescheiden onderkomen zoals het zou horen naar mijn mening. Maar het is een zware organisatie met een 5-koppig management team en 50 medewerkers in vaste dienst. Een 8-koppige raad van toezicht staat er boven.

Totaal vermogen             € 34.976.000                   Totaal inkomsten       19.435.000
waarvan Effecten               19.904.000                   Besteed                    12.997.000
en continuïteitsreserve         7.385.000

Ca. 6,5 miljoen ( 33% ) verdwijnt zoals het Longfonds aan studies, huur gebouw, inrichting, salarissen en andere indirecte bestedingen…

Totale personeelskosten waren in 2012 waren € 2.638.000…
Directeur Oostroms staat voor € 153.481, incl. lease-auto en vergoedingen.
Ex-directeur Paul Beerkens werd geridderd door Ab Klink… Die ontving € 239.286,15, incl.

Conclusie: zoals het Longfonds, ronduit uitermate shocking en zeer teleurstellend !!

 Oranje Fonds

oranjefonds

Een monumentale organisatie in een monumentaal pand in Utrecht, super luxe ingericht.

Het eerste wat opvalt: 8 bestuurders met een massa aan kapitale betaalde nevenfuncties.

Voorzitter Joop Wijn, CDA, Raad van Bestuur ABN-AMRO (!)

De nevenfuncties in de top en commissieleden zijn verbijsterend zoals… houdt u zich even vast:
Directeur van Deloitte, commissaris van de Koning Overijssel, lid raad van bestuur SHV Holdings N.V., THEY adviesbureau branding en communicatie, Burgemeester Breda…
En directie, voorzitter, lid of commissaris bij Lotto, European Foundation Financial Investment, VNO/NCW, Schipholgroep, CDA, VU, SWR, OECD, Diabetes Vereniging Nederland, Koninklijke Luchtmacht…

En nog een grote berg… Het kan niet op…

Is het nog zinvol om de salariëring van directeur Van der Giessen te noemen van dit asociale fonds?
€ 154,530, excl. lease-auto en vergoedingen. Inclusief tikt dat richting 200.000.

Prins Bernhard Cultuurfonds

prins_bernhard_cultuurfonds

Hier hebben we de extreemste geldwolf.

Hij werd graaier 2006 genoemd, Voorzitter (regent) Alexander Rinnooy Kan (D66) kreeg € 2.000.000 mee van de ING na beëindiging van z’n functie in de Raad van bestuur ING voor een betaalde baan als SER kroonlid. Tevens is hij voorzitter Raad van Toezicht van het AMC.

Hij reageerde destijds geagiteerd, want
€ 2.000.000, dat waren hele normale bedragen in zijn banken-beleving !

Wat doet een goed doel in godsnaam met zo’n immorele voorzitter en een enorm uitgebreide organisatie in monumentale panden per provincie en een monumentaal landelijk pand aan
de Herengracht waar het goud welhaast van de wanden druipt. Het is ee
n superluxe fonds kennelijk.

Directeur Adriana Esmeijer schept € 216.540,00 op, incl. lease-auto en vergoedingen.

De organistie is extreem uitgebreid met adviescommissies, afdelingsbesturen met secretariaten en een college van adviseurs. Jaarverslagen zijn te downloaden, maar hier neem ik wederom niet de moeite. Ook dit is megalomane oranjerie. Wellicht voortgekomen uit traditie, maar dit past niet als goed doel.

Rode Kruis (onderdeel van de SHO, giro 555)

rode kruis logo

Ambassadeurs:
Irene Moors, Humberto Tan, Eric Corton, Floortje Dessing en Yfke Sturm

Betaald? Een flinke snabbel heet dat.

Een 11-koppig bestuur met zware namen als ZH van Vollenhoven, Paul Rosenmöller (GroenLinks) en Dick Berlijn (ex-Commandant der Strijdkrachten).

Op deze ‘club’ is veel kritiek. De internationale bestedingen zijn niet te achterhalen.

Directeur is Cees Breederveld (tot 1 januari 2014). In Nederland alleen al zit er een enorme beroepsorganisatie achter, als ware het een massale ‘machinebureaucratie’… alla luchtmacht, betaalde beroepskrachten. Het wordt gerund als een militair bedrijf kennelijk met Dick Berlijn in de top. Die was tot voor kort ook voorzitter van een welbekende landelijke intensieve lobbyclub (maatschappij) van multinationals waarin namen domineren als Philips, General Electrics, Artesia, Wegener en vele multinationals en investeerders met de grootste multinationale accountants…

Het zegt iets over de mentaliteit. Een  kolossale overhead en kostenintensief vanwege diep vermengde agenda’s aan de top; dikke business met oncontroleerbare financiële uitgaven en routes.

Organogram (val niet van uw stoel).

Strategie, Beleid & Verenigingszaken, onderverdeeld in 6 afdelingen met managers.
Finance & Control, 6 afdelingen en managers.
Marketing & Fondsenwerving, 8 afdelingen met hoofden.
Hulpverlening, 7 afdelingen met managers
Dat alles verdeeld over 7 regio’s met daaronder weer afdelingen per district.

Het rode kruis zit traditioneel embedded in de maatschappij dus het klinkt een kolossale organisatie aannemelijk, maar het is net zo volkomen ondoorzichtig als de reguliere zorg of een traditionele club van ambtenaren zoals dat vroeger ging, zoniet nog ouderwetser… en dientengevolge enorm kostenintensief als gevolg van een waterhoofd aan overhead en dure indirecte functies en niet controleerbare uitgaven. Aan de jaren 50 doet me dit denken… We hebben het nog altijd over een zgn. vrijwilligersorganisatie… Maar een massaal deel is beroeps met zelfs vele betaalde stagiaires en privaat gepolitiseerde business.

We checken het financieel jaarverslag Nederland; een doorlopende reclame. Een balans met kosten en baten is niet te vinden. Het enige is een mooie gestileerde maar uiterst vage grafiek:

Totaal inkomsten:                                              82,0 miljoen
waarvan besteed aan internationale activiteiten:    35,9
en nationale hulpverlening:                                  25,9

20,2 Miljoen gaat op aan betaalde organisatie, inkoop en overhead !!

De term ‘internationale activiteiten’ is mistig. Wat werkelijk aan hulpverlening werd besteed is met geen mogelijkheid te achterhalen. Het is een ‘spaghetti’ en ‘rijstebrij’ van financiën en activiteiten.

Hoe kan dat ook anders met zo’n overcomplex gehouden organisatiestructuur. Het lijkt Philps wel van vóór Jan Timmer… een grote zwarte doos waarin totaal niet te volgen was wat er allemaal gebeurde, terwijl er miljoenen in om gaan en corrupt met betaalde vaste lobbies in Den Haag en Brussel.

Geen samengestelde / geconsolideerde balans met kosten en baten, of niet gepubliceerd… 

Oncontroleerbaar,
en direct vermengd met multinationale geopolitieke oorlogsagenda’s en mediapropaganda, zoals b.v. Amnesty International (AI).

Het werkt strategisch samen met de omstreden Nationale Postcode Loterij die er gewoonweg ernstige misleidende praktijken op nahoudt en met 3FM Serious Request. Denk niet dat alle media-inspanningen kosteloos zijn als hulp. De media rekent normale productie- en zendkosten met alle bijkomende rekeningen en salarissen zoals voor alle projecten.

Via deze topzetels zijn er deals met bedrijven als Philips, General Electric, politiek, Banken, media…. Voor het goede doel ?? Neen, voor dikke internationale business en topbaantjes. Gewoonweg stuitend.

lees het hele artikel op: MoneyCrisis.wordpress.com

 


 • pepper

  Mee eens. Wel 1 opmerking… NATUUR LIJK heeft een cliniclown het volste recht op een salaris. Het is echt niet zomaar de clown uithangen en ook de vooropleiding is serieuze kost. Ze komen namelijk elke dag opnieuw in aanraking met, letterlijk, doodzieke kinderen. Daar wil je natuurlijk geen halve zool bij hebben, maar iemand die een sociale vooropleiding op goed niveau.
  In mijn ogen verdienen ze meer salaris dan de directeur!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Willem van Bommel

  De grote vraag is natuurlijk: waarom geven wij Nederlanders zo graag? Zijn “wij” zo gul, of is het gewoon makkelijk met een paar centen een goed gevoel te kopen?
  Zonder ons geld hadden al deze “business-modellen” natuurlijk helemaal geen bestaansrecht…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Josette

  Naast deze lijst, graag een lijst van goede doelen plaatsen die zich belangeloos inzetten…geen salarissen, geen giga PR gelden, geen overhead enz enz…Gewoon charmante en oprecht betrokken, zonder financiele eigen belangen…zoals het bedoeld is/was…maar het kan, op het hoogste niveau, politiek, zorg, zorgkantoren, media enz…”Wij” doen het…www.dexfoundation.nl Mocht er ooit zo,n lijst gepubliceerd worden…houden wij ons aanbevolen…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • PPPPPPPPPP

  Kom mensen, gewoon blijven storten aan deze zieligheidsindustrie, geld genoeg!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Albert Willems

  De enigste waar ik aan geef is het Leger des Heils. De rest zijn schooiers in de letterlijkste zin, ook al gaan ze duur gekleed, dat parasieten uitschot.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Silber eye

  Omdat mensen kuddedieren zijn, de roofdieren zetten populaire publieksgeile artiesten, voetballers in etc, het stemvee kiest zijn idool en begint te ejaculeren, daarna neemt het roofdier onder ander ook onze overheid hun aandeel.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Dirkje

  Ik weet niet hoe het tegenwoordig is, maar Foster Parents Plan is vaak in het nieuws geweest en niet omdat ze het zo goed deden.
  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=NBNA03052002_004

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • schijnheilig

  Leger Des Heils
  5 directeuren samen ruim 355.000,00!
  De naam is zo heilig niet

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • naam

  …en dat is precies wat “kapitalist” bedoelde. Domme reactie. “wie niet met ons is, is tegen ons”.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Marty Goorts

  Waar ik en met mij gelukkig vele anderen, al jaren voor wordt gewaarschuwd. Dat de mensen die doneren dat doen voor de bekende kat in de zak, en zich ook allemaal laten ringeloren door dat soort oplichters !!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Marty Goorts

  Als je de beleggingen ziet in onroerende goederen door datzelfde schijnheilige leger des onheils. Plus de vorstelijke salarissen die alom aan de (raar maar waar) hogere staf wordt uitgedeeld voor het niets doen. Dan geef je als je je verstand ook echt gebruikt ook daar geen cent meer aan !!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Marty Goorts

  Helaas, die bestaan niet. Terwijl ze er wel zouden moeten zijn !!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Marty Goorts

  Maar het is gelijk met eieren en de politiek, de grootste nullen krijgen het meest !!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Marty Goorts

  Het zijn gewoon allemaal zakkenvullers die er geen zak voor doen !!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Marty Goorts

  Maar veel politici al of niet meer in de regering, zijn aandeelhouder of zitten als commissaris in zulke stichtingen. Dus dan komen ze aan hun eigen extraatjes en daar zijn ze allemaal schijnheilig mee !!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Marty Goorts

  Schijnheilige zakkenvullers !!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Marty Goorts

  Misschien omdat die niet bestaan !!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Marty Goorts

  De kinderen waar voor wordt gedoneerd en hun verblijfplaatsen worden in alle landen waar ze doneren. Met precies dezelfde kinderen die men hier in Nederland ondersteunt ook doorgespeeld aan andere mensen in andere landen. Plus het feit dat de dorpen waar zogezegd het geld voor wordt opgehaald van iedere 50 euro slechts 1 cent krijgen. Zoals al vaker te zien is geweest op de Duitse TV zenders. Die niet bang zijn om zulke organisaties ook daadwerkelijk aan de schandpaal te nagelen !!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Leon

  ben je eerlijk waar zo stupid? jammer man:(

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Gerard

  Kleine Non-profit organisaties bieden vaak meer directe hulp als de grote.
  http://www.jeromedamey-foundation.nl

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Gerard

  jeromedamey-foundation.nl

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Ben Ekeler

  Stichting Hoogvliegers is zo’n Goed Doel.
  Geen betaalde bestuursleden, geen leaseauto’s, geen strijkstok.
  Met een budget dat bij andere goede doelen niet eens voldoende is om de directeur van te betalen laten ze elk jaar 1000 kinderen een ongekend avontuur beleven. Hoogvliegertjes zijn kinderen, chronisch of levensbedreigend ziek, of met een mentale of lichamelijke handicap tussen de 6 en 17 jaar die zelf een vliegtuig mogen besturen ! Kijk maar op http://www.stichtinghoogvliegers.nl

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • hendrik

  De Eindafrekening krijgen ze allemaal vanzelf gepresenteerd …. God s gebod GIJ ZULT NIET STELEN is ook voor hun van toepassing

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Alexandra

  Beste Kapitalist,
  Alsof het intelligent is om te zeggen dat een goed doel door een competente directeur bestuurd moet worden, waarmee u dan bedoeld dat iemand die genoegen neemt met een normaal salaris niet competent zou kunnen zijn!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Ton Claessen

  Veel van de conventionele kankeronderzoek-organisaties doen hun best om de indruk te wekken dat ze op zoek zijn naar de genezing van kanker, maar in feite zijn ze daar helemaal niet in geïnteresseerd!! Het gaat niet om de patiënten maar om de patenten!!

  Over KWF en vergelijkbare instellingen hoeven we weinig woorden vuil te maken; schandalige situatie, het zijn kankergezwellen op zich!! Zie ook mijn website: http://wapensindestrijdtegenkanker.blogspot.nl/

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Jarl

  Waarom moet een CliniClown een vrijwilliger zijn? Leg mij dat eens uit!
  Sowieso wordt er veel te veel gebruik gemaakt van vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld buschauffeurs, de kunstensector en goede doelen. Betaal mensen gewoon een redelijk loon voor het werk wat ze doen. Zo te zien hebben de ‘goede doelen’ daar genoeg geld voor.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Kees

  Stichting Vajra is ook een hulporganisatie die belangeloos helpt. Ik heb begrepen dat reiskosten etc uit eigen zak betaald worden. Organisatoren steken 100% van de giften in het doel en niet in een eigen salaris.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Charlie

  355 / 5 = 71.000 per jaar per directeur. Dat is een acceptabel salaris voor iemand op die functie. Je ziet 100.000 en hoger bij goede doelen, wat dan wel (te)veel wordt.
  Het moet wel een redelijk salaris zijn. Wat je anders krijgt is dat er geen (hoog) gekwalificeerde mensen in die organisaties krijgt, omdat ze elders meer kunnen verdienen. Wat zou u doen? Voor 30.000 bij een goed werken, of voor 60.000 bij een commercieel bedrijf werken?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • E Landwaard

  H e l e m a a l waar,
  Dunant deed goed, Dunant deed vanuit het Hart.
  Echter goede doelen zijn als een magneet voor bestuurljke profiteurs. Zo ook het Rode Kruis.
  Helaas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

INTERESSANTE WEBSITES

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2017 gewoon-nieuws.nl