Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Astronomisch kapitaal vergaard in tweeënhalve eeuw

Guy de Rohschild

Guy de Rothschild

Wanneer het geschatte vermogen $490.000.000.000.000.000,- (vierhonderdnegentigduizend triljoen dollar) van de bankiersfamilie “De Rothschild” onder de wereldbevolking verdeeld zou worden dan zou iedere wereldburger 70 miljoen dollar ontvangen.
Dit is een astronomisch bedrag die het voorstellingsvermogen vér te boven gaat. Zo verschrikkelijk veel geld kan onmogelijk in één mensenleven bij elkaar worden geharkt. Het lijkt zelfs onmogelijk dat zoveel familiebezit opgebouwd kan worden over een aantal generaties. Toch heeft de Rothschild familie dit huzarenstukje geleverd in nog geen tweeënhalve eeuw.

(door redactie toegevoegd op 6 nov) Als uitgangspunt voor dit enorme vermogen is $ 6 miljard dollar genomen waar de Rothschild familie volgens Frederick Morton (officiële biograaf van de familie) in 1850 over beschikte. Dit bedrag is omgerekend met een investeringsgroei van 8% over 150 jaar met als resultaat $ 491,409.triljoen. (internationaal worden er verschillende waarden aan een triljoen gegeven,wij hebben gekozen voor de goedkoopste variant, nl. een 1 met 12 nullen).

Rothschild

red shieldDe stamvader van de Rothschild familie werd in 1744 in Frankfurt (Duitsland) geboren als Mayer Amschel Bauer. De vader van Mayer was de Asjkenazische Jood Moses Amschel Bauer, goudsmid en in het bezit van een pandjeshuis. Toen Moses Bauer overleed nam Mayer het pandjeshuis over van zijn vader en begon van daaruit zijn imperium op te bouwen. Boven het pandjeshuis van de oude Bauer was een rood schild geplaatst die op de kleine Mayer Amschel veel indruk maakte. Toen hij op latere leeftijd in contact kwam met de hoge adel en daar als goudhandelaar zaken mee ging doen liet hij de familienaam Bauer veranderen in Rothschild.

Papieren goud en fractioneel bankieren

Als goudhandelaar en goudbewaarder brachten de rijken en de adel hun goud bij Rothschild en kregen hiervoor een document als bewijs van het gewicht in goud wat in bewaring was afgegeven. Als spoedig gingen die  documenten een eigen leven leiden en werden deze gebruikt om financiële transacties te doen zonder dat het goud de kluizen van Rothschild hoefde te verlaten. De sluwe Mayer Amschel merkte al gauw dat het bij hem in bewaring gegeven goud zelden of nooit werd opgeëist, omdat deze documenten als een soort van bankbiljetten gingen functioneren waarmee de transacties betaald werden. Men vertrouwde er volledig op dat, wanneer een document werd ingeleverd, het op het document vermelde gewicht in goud zou worden meegegeven. Dit bracht hem op het idee  om het bij hem in bewaring gegeven goud uit te gaan lenen aan derden die hem hiervoor een rentevergoeding moesten betalen. Zodoende werd hij de eerste bankier die het ‘papieren goud’ introduceerde en het fractioneel bankieren in praktijk bracht, maar feitelijk een crimineel was omdat het vertrouwen van degenen die het goud bij hem in bewaring gaven door deze manier van handelen ernstig werd geschonden.

Obsessie voor centrale banken

Mayer Amschel Rothschild kreeg vijf zonen en vijf dochters. Zijn vijf zonen stuurde hij naar vijf belangrijke Europese steden die alle vijf belangrijke posities in de bankierswereld bemachtigden. De belangrijkste van de vijf zonen was de naar Londen gestuurde Nathan Mayer Rothschild. Gedreven door het succes van zijn vader werd hij geobsedeerd door de wens een centrale bank op te richten met het recht om geld te mogen creëren. Als voorbeeld had hij de “Bank of England” die in 1694 werd gesticht als de bankier van de Britse regering onder het koningschap van Willem III, koning van Engeland en stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel. In 1688 werd Willem III de Engelse troon beloofd als hij de heersende bankiers het recht gaf om geld te creëren. Zijn twijfel hierover werd weggenomen doordat hij tegen 8 % rente zoveel mocht lenen als hij wilde en de bankbiljetten het opschrift kregen “The Bank of England – redeemable (inwisselbaar tegen) in Gold or Silvercoins”. In 1694 werd de  Bank of England (BoE) gesticht, die op haar beurt weer een voorbeeld werd voor de banken op het continent. Het brein hierachter was William Patterson; een vooraanstaand bankier. Hij stemde er in toe de koning te voorzien van goud uit zijn eigen bankreserve en papiergeld, om zodoende de enige bankier te worden van de Engelse schatkist. Zodoende werd de Bank of England een privé-onderneming. Nathan Mayer Rothschild kwam in 1814 in het bezit van de Bank of England toen hij door manipulatie van de beurs tijdens de val van Napoleon Bonaparte de zeggenschap kreeg over de totale Engelse economie inclusief de Bank of England. Uit die tijd stamt zijn gezegde: “Give me control of a nation’s money, and I care not who makes the laws”.

Grootste schuldeiser ter wereld

Evelyn Robert de Rothschild

Sir Evelyn de Rothschild

Hierna hebben de nazaten van de Rothschild familie niet stilgezeten en zijn, samen met hun bancaire vriendjes,  gestaag in het bezit gekomen van bijna alle centrale banken in de wereld, waaronder ook de Amerikaanse Federal Reserve System in 1913. Met hun uit het niets tevoorschijn getoverde geld kopen zij staatsobligaties op van alle landen ter wereld waardoor de overheidsschulden mondiaal inmiddels zo hoog zijn opgelopen dat deze nooit meer kunnen worden terugbetaald. Op 1 januari 2012 bedroeg de totale globale buitenlandse schuld een miljoen keer een miljard dollar. Als geweten is dat het proces van renteontvangsten al 250 jaar lang aan één stuk door dag in dag uit richting centrale bankiers gaat en we tellen ook de renteontvangsten uit de particuliere sector hierbij op dan komt het duizelingwekkende vermogen van de Rothschild bankiers in een meer geloofwaardig perspectief te staan. De machtspositie van de bankiers is buiten alle proporties geraakt en maakt dat zij zich inderdaad geen zorgen meer hoeven te maken over wie de wetten maakt. Voor de vele misdaden die de afgelopen decennia door de bankiers zijn gepleegd is er letterlijk niet één van in de gevangenis terechtgekomen. Zij zijn de grootste schuldeisers ter wereld en laten de bevolking van complete landen in armoede creperen. Ondertussen plunderen (bail in Cyprus, Griekenland) en frauderen (Libor) de bankiers en hun politieke lakeien er nog steeds naar hartenlust op los en wordt alle welvaart die de afgelopen 100 jaar met bloed, zweet en tranen is verkregen opgeofferd aan de schathemelrijke particuliere eigenaars van de banken c.q. centrale banken.

Ondanks de schulden die zij uit hebben staan wentelen zij zich in een rijkdom die zijn weerga niet kent. Niet zo verwonderlijk natuurlijk omdat zij voor de schulden, die voor ons angstig reëel zijn, zelf geen cent hebben hoeven investeren. Deze uit het niets getoverde geldstroom levert hen al 250 jaar lang dag in dag uit astronomische rente inkomsten op en iedereen die deze particuliere geldcreatie aan de kaak stelt wordt vakkundig uit de weg geruimd (moord op President Lincoln, mislukte  aanslag op President Jackson, moord op President Garfield en moord op President Kennedy)

Is dit nou echt wat de mensheid wil? Het recht op geldcreatie en de revenuen ervan behoren toe aan het volk en niet aan een kleine kliek van ‘elite’ en criminele private bankiers. Wordt het geen tijd dat we ons eens achter de oren gaan krabben en het heft in eigen hand gaan nemen?

Hieronder een paar paleizen die geen koning of keizer zich nog kan veroorloven, maar waarvan het bezit voor een Rothschild bankier geen enkel probleem oplevert.

 

Rothschild palace1

rothschild palace2

rothschild palace3

rothschild palace4

rothschild palace5

rothschild palace6

rothschild palace7

rothschild palace8


 • Anonymous

  Alleen de centrale bank van Noord Korea en Cuba zijn nog niet van De Rothschild’s

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • niels bosman

  helaas de aandeelhouders zijn niet in handen van de staat, de FED al helemaal niet. ECB bestaat uit aandeelhouders nationale centrale banken. De nationale banken zijn deels in handen van de staat en deels in handen van aandeelhouders, dat zijn vaak grote corporaties. De commissarissen van bestuur zijn nog steeds die grote families, zoals van Fenteren-Vlissingen.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Paypine

  Fout nummer 1: 1 triljoen is een 1 met 18 nullen, period. In het Engelse “trillion” zijn het misschien 12 nullen. Een 1 met 12 nullen is altijd een biljoen in het Nederlands. https://nl.wikipedia.org/wiki/Biljoen

  Fout nummer 2: 8% gemiddelde stijging over 150 jaar is volstrekt onrealistisch. Dat is alleen haalbaar onder de meest perfecte omstandigheden.

  Fout nummer 3: 6.000.000.000 * 1.08^150 = 619.0000.000.000.000 (Dus 690 BILJOEN en niet 491 Triljoen)

  Fout nummer 4: 619.000.000.000.000 / 7.000.000.000 = 88.000 per persoon en dus niet 70.000.000. Scheelt slechts een factor 1000!

  Goed stuk en knap rekenwerk! Tijd om de misleidende kop aan te passen?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Calcu

  Rente op rente 150 jaar…..

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Sasha

  Volgens de Joodse enceclopedie was in 1850 het vermogen 650.000.000 dollar. Één nul eraf van het uitgangspunt en het vermogen per inwoner van deze planeet.

  http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12909-rothschild

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • disqus_PjSFTCbkbe

  Ik heb nagedacht volgens mij
  Ze hebben geld machine.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • JJJansen

  Is jammer dat er onwetende zijn, die reageren ! Truth hurts!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • JJJansen

  je moest eens weten hoe?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • truth hurts

  want die zou je het liefst de mond snoeren…..

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Hennie

  Laten wij dan maar hopen dat de oerknal er snel komt..Wij niets zij ook niets. Een fam. of wie dan ook mogen nooit bepalen over het lot van de wereldbevolking.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • truth hurts

  dat wordt dan ook niet bepaald door 1 familie of entiteit.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • DAVIDSELECTA

  Vinden ze leuk
  VOOR GOD SPELEN
  IK ZEI ALTIJD AL
  AARDE IS PARADIJS
  DE MENS MAATKT ER HEL VAN
  IK ZIT MIJN TIJD UIT
  MIJN GELUK
  VROUWEN WILLEN MIJ NIET
  GEEN NAZAAD
  ACHTERAF VERMOEDE IK ZOIETS AL
  ALS HUN MOND GROOT GENOEG IS
  VREET DIE AARDE MAAR OP
  IK BEN BEZIG OM ZSM MET PENSIOEN TE GAAN DOOR TE SPAREN
  GOD STRAFT WEL VANZELF
  DUS IK HOEF NIET TE VLOEKEN
  BODO SHAFFER WAS OOK EN DUITSER
  MAAR HIJ BEDOELDE BV DEZE FAMILIE DIE DE VERKEERDE RIJKE MENS IS
  DAVIDSELECTA POTIMAN

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • DAVIDSELCTA

  Wie moeten we dan geloven?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Dennis

  Nee, daar heb je niet gelijk in. Zij bezitten daadwerkelijk wel alle banken cq centrale banken. Spelen in op oorlogen creëren; doel: minder mensen op de aardennen = schuld per levend persoon vele malen hoger, omdat zij de schuld die de staat heeft met minder man moeten afbetalen. Aan de centrale banken aka Rothschild.
  Ps. Er waren 5 centrale banken niet van Rothschild, dat waren: SYRIË, Soedan, Iran, Noord Korea en Cuba. Waar IS er nu oorlog? Ohja.. Syrië! En waar waren in de afgelopen decennia oorlogen? Ohja in Soedanese en Iran. Deze “VRIJE” landen en inwoners zijn nu ook slaaf geworden. Wie de volgende wordt is geen raadsel. Namelijk Noord Korea. Wie gaat dat voor de familie Rothschild doen? De VN! Bij Iran en Soedan deed Amerika het. En daarna Cuba die gaat vallen.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Dennis

  Aarde*

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • truth hurts

  je moet je medicijnen wel op tijd innemen!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Truthhurts

  Iemand die de waarheid wil verkondigen maar een eenvoudige rekensom niet kan maken zou ik bij financiele vraagstukken zelden vertrouwen. Dat daarnaast aantoonbaar andere feiten verkeerd zijn, opzettelijk of niet, waaruit een correlatie maar geen causaal verband maakt het stuk dubieus in het beste geval en crimineel in het slechtste geval. Dit stuk bevat niets meer dan leugens, statischtische leugens, onwaarheden en verdraaiing. Toch jammer

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Kanweltellen

  Inflatie vergeten, inflatie maakt vermogen MINDER waard, dus het is nog minder dan een ton? Jammer joh

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • farzan

  ik vind het wel mooi wat hij allemaal zegt hoor! jammer dat hij geen nazaad krijgt! toch raar dat vrouwen hem niet willen.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Rob Hill

  Nee inderdaad. De datum waarop hij dat zou hebben gedaan ligt na zijn dood. Dat is toch curieus is ‘t niet, is ‘t wel? Vele ‘bronnen’ claimen dat Amschel Rothschild de uitspraak heeft gedaan in 1838. Toen was de beste man al 26 jaar dood.

  Het is maar de vraag of de uitspraak überhaupt gedaan is en zo ja, wanneer en door wie. Er is niets dat aantoont dat de uitspraak gedaan is, laat staan dat bekend is door wie en dus ook wanneer.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Rob Hill

  De Rothschilds waren succesvolle bankiers en zakenlieden. En nog steeds is het een vermogende familie. Ze hebben echter nooit zoveel geld gehad als wordt beweerd. Ook zijn ze niet de eigenaar van centrale banken (dat zijn gewoon organisaties van de staat) en is ook de BIS niet van de familie Rothschild. En de BIS bezit geen andere banken en is ook niet opgericht om WOII/holocaust te financieren. Het is een regulerende instelling die autonoom opereert om interventie van regeringen met tegenstrijdige belangen die geldverkeer kunnen bemoeilijken met alle gevolgen voor betalingen (nationaal en internationaal).

  Wat is er mis met meerdere huizen, grondstukken, etc. te hebben. Dat kunnen mensen zich veroorloven door er hard voor te werken. Het is nu eenmaal zo dat niet iedereen hetzelfde heeft. En dat is ook nergens voor nodig.

  Het zou raar zijn als iemand die heel hard werkt dag in dag uit -en daarmee veel geld verdient- dat moet gaan delen met iemand die minder succesvol blijkt c.q. andere talenten heeft die zich minder makkelijk te gelde laten maken.

  De meeste mensen in armoede. Dat is maar de vraag. Wat is armoede. Die grens ligt per land anders. Persoonlijk kan ik zeggen dat ik me niet arm voel. In tegendeel. Ik kan alles doen en laten wat ik wil zonder dat ik me ook maar één tel zorgen hoef te maken over wat dan ook.

  De vergelijkingen die je doet met Euromillions… waarop is deze gebaseerd? Daarvoor moet je weten wat deze mensen liquide middelen hebben. En dat is niet bekend. Maar niet zoveel dat het 90% van de globale geldvoorraad betreft.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • jermain gijswijt

  de mooiste man op aarde!!! vergeet dat niet!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • van elst

  hij heeft gelijk.
  heel mooi verwoord.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • truth hurts

  dank je

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • truth hurts

  allemaal onzin

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • truth hurts

  allemaal onzin.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • truth hurts

  geen rotschild dus

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • truth hurts

  onzin

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • truth hurts

  nee, de FED is geen prive eigendom

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Emiel

  De oerknal was 13.7 miljard jaar geleden…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • truth hurts

  of met andere woorden, je hebt zelf geen argumenten in te brengen, maar wilde toch even reageren…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Coert

  Knap! En dat op een wereldvrrmogen van ongeveer 75 triljoen. Factor 7?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Patrick de Schepper

  Dus twee en een halve eeuw geleden nóg minder…?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • yarakkkkk020

  jullie kkmoeder

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Argus Von Aufstahl

  Een biljoen in het Engels is een miljard. Het vermogen van de Rothschilds wordt geschat op 490 miljard. De wereldbevolking is 7 miljard. $490 miljard gedeeld door 7 miljard is 70 euro per persoon. Afgezien dat het raar is dat de rijkdom in de wereld zo enorm scheef verdeeld is, kun je bij dit bericht stellen dat de talenten voor rekenen, factchecken en zelfstandig nadenken ook best oneerlijk verdeeld zijn. Gewoon-nieuws = nepnieuws.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Airflow

  Hop ! En nu de jas met de mouwen op de rug weer aan en terug de isoleer in !

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Airflow

  Als iedereen 70 miljoen krijgt ligt alles op zijn gat. Want waar haal jij je brood ? Niet bij de bakker, want die gaat met 70 miljoen op de bank echt geen brood meer bakken. Plee kapot ? Geen loodgieter die meer komt, daar zijn ze te rijk voor.

  Thumb up 0 Thumb down 0

ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

INTERESSANTE WEBSITES

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2017 gewoon-nieuws.nl