Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Ra Ra hoe kan dat?

magic moneyWanneer u zich bij een bank meldt om een lening af te sluiten dan zal de bank, als blijkt dat u kredietwaardig bent, u deze lening verstrekken. Het door u geleende bedrag wordt door de bank op uw rekening bijgeschreven. Waarschijnlijk denkt u dat de bank dit geld  ergens in een kluis heeft liggen en het vervolgens op uw rekening stort. Dit is een complete misvatting. De bank hééft dat geld helemaal niet. Het enige wat de bank wél heeft is de toestemming van de centrale bank om het door u gevraagde bedrag als nieuw geld te mogen creëren. Op het moment dat u uw handtekening onder het leencontract heeft gezet is het nieuwe geld gecreëerd en bent u er verantwoordelijk voor dat dit bedrag binnen de afgesproken tijd aan de bank wordt terugbetaald. Tot zover is er, buiten het feit dat de bank dit geld eigenlijk niet heeft,nog  niks aan de hand en lijkt alles te kloppen. U leent geld en u spreekt een termijn af waarbinnen het zal worden terugbetaald dus.., logisch toch…?

Discrepantie

Maar zo logisch als het lijkt is het echter niet. Wat u namelijk wél met de bank heeft afgesproken is, dat u over het geleende bedrag rente moet gaan betalen. Die rente wordt door de bank niet als nieuw geld gecreëerd en bestaat feitelijk dus nog niet. Toch zult u dat moeten gaan betalen. U moet om zo te zeggen dit niet bestaande geld voor de bank gaan ‘witwassen’. Het zal de bank een worst zijn waar u het vandaan haalt, als u het maar betaalt. Hoe u aan het rentebedrag komt is dus uw zaak maar tevens uw probleem. Want, hoe kunt u nou geld dat nooit gecreëerd is (dus niet bestaat) aan de bank gaan terugbetalen?

Méér lenen

Als we het heel zwart wit bekijken zit er dus eigenlijk maar één ding op en dat is; méér lenen om ook de rente te kunnen betalen! Dat hiermee in een vicieuze cirkel terecht wordt gekomen komt moge duidelijk zijn. Toch zit er feitelijk niets anders op. Met die extra lening wordt er namelijk weer nieuw geld gecreëerd waarmee de rente kan worden betaald. Dat over die extra lening ook weer rente zal moeten worden betaald is iets waar dan maar beter niet over nagedacht kan worden.

Wanneer we alle leningen op één grote hoop gooien, ligt de werkelijkheid natuurlijk veel genuanceerder dan hierboven geschetst. Door de enorme hoeveelheid staats- bedrijfs- en particuliere leningen die verstrekt zijn en de verscheidenheid in de looptijden ervan is er een gigantische cashflow aan het rondgaan die door zijn complexiteit verbloemt wat er werkelijk gaande is.

Onderpand

Of het nu een particulier, een bedrijf of een staat is, banken zullen altijd als garantstelling voor de terugbetaling van hun leningen eisen dat er een onderpand als tegenwaarde wordt afgegeven. Wanneer het een particulier betreft zal deze, als hij een hypotheek afsluit het aangekochte huis  als onderpand aan de bank moeten afstaan. Bedrijven zullen hun bezittingen als onderpand moeten inzetten en staten zullen hun belastingeninkomsten en rijksbezittingen als onderpand moeten afgeven. Hoe dit in zijn werk gaat  hebben we gezien in Griekenland waar grote hoeveelheden staatseigendommen  in de verkoop zijn gedaan toen zij hun leningen niet meer konden betalen.

Er moet méér betaald worden dan er geld in omloop is

fractioneel bankierenEr is nooit genoeg geld in omloop om alle leningen plus interest te kunnen terugbetalen. Het geld om de leningen te verstrekken wordt door de banken uit het niets gecreëerd maar het geld om de rentebetalingen te kunnen doen niet. Er is dus altijd minder geld in omloop dan dat er daadwerkelijk moet worden betaald. Om dat gat te dichten moeten er dus steeds nieuwe leningen worden afgesloten om de betalingsverplichtingen te kunnen blijven  nakomen. Momenteel geeft de Nederlandse overheid per dag 55 miljoen euro méér uit dan dat er aan inkomsten ontvangen wordt en dit bedrag wordt steeds groter. Ondanks de miljardenbezuinigingen loopt de staatsschuld iedere dag opnieuw op en is het de belastingbetaler die er uiteindelijk voor moet opdraaien. De enigen die er werkelijk profijt van hebben zijn de banken al doen ze net alsof ze het heel moeilijk hebben.

Voorbeeld

Stel dat er in Europa door de banken 5.000 miljard euro aan staatsobligaties, bedrijfsleningen, hypotheken en particuliere leningen  wordt verstrekt met een looptijd van gemiddeld 20 jaar tegen een gemiddelde rente van 5%. Dit ziet er dan als volgt uit;

 • De banken creëren 5.000 miljard euro nieuw geld uit niets.
 • Na 20 jaar moet er 5.000 miljard euro aan aflossing plus 5.000 miljard euro aan rente betaald worden.
 • De bedrijven, particulieren en belastingbetalers moeten 10.000 miljard euro betalen, waarvan 5.000 miljard aan rente.
 • De 5.000 miljard door de banken uit het niets gecreëerde euro’s worden weggestreept (hoofdsom)
 • Resultaat voor de banken; 5.000 miljard keiharde échte  euro’s die uit niets zijn gecreëerd.

In dit voorbeeld is nog niet eens het fractioneel bankieren meegenomen, waarbij de banken in de gelegenheid worden gesteld iedere euro 25 tot 30 keer te kunnen uitlenen, waar bij iedere keer uitlenen weer nieuw geld wordt gecreëerd!

Als dit geen magic is…?


 • Dat geld uit niets is gecreereed wist ik al voor de eerste crisis.als de mensen toen niet met alles eeb joax riepen dan waren we niet zo diep gezonken.maar ja veevolk blaatte graag mee met propagandamachines van de eliten.maar wisten niet dat ze maar pionnen van de monrtaire eliten zijn.nu is het bijna te laat om de zinkende schip genaaamd EU nog te redden..daar lachtende monetaire eliten(bilderbergers, commitee 300, tlc) zich wel rond om u en ik, het schapebvolk/veevolk.de slachtbank is nu al opgezet voor meeblatende, hoax roepende klootjesvolk.
  Alleen als we een worden, kracht bundelen als volkeren en tegen de elitenclub verzetten Al mss dat we het zinkende schip EU kunnen redden.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Wieberen Tjeerdsma

  Nu de volle omvang van dit bedrog al langere tijd bekend is en zeker bij de politici, die hier heel direct mee geconfronteerd worden, vraag ik me af, wat doen we hier nou eigenlijk mee. Het lijkt er tot dusverre op dat we gewoon doorgaan met een systeem wat echt niet werkt. Ga we zo door, dan zijn politici bewust bezig met sabotage en traineren van de bevolking en zullen ze daar vroeger of later op afgerekend worden. De staat der Nederlanden is een koninkrijk en geen particuliere onderneming. Geeft de regering toestemming aan de Nederlandse Bank ( die in werkelijkheid in handen is van buitenlandse geldscheppers) om het Nederlandse volk te tiranniseren, dan zijn wij door de politieke elite als slaven verkocht aan een vreemde mogendheid en zal het hoogste Nederlandse rechtsorgaan moeten ingrijpen.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Marg00tje

  Waar blijft die rente dan? Een huis wat je koopt brengt het vierdubbele op alleen al aan rente

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • mirjam

  Zo ! dit begrijpen en weten wij nu , we pakken riek en fakkels ,schuim in de mondhoeken want ik verwacht dan ook NU een revolutie ! of sukkelen we zo door ??

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • BeyondTime

  Er zijn hier twee dingen aan de hand: (1) de genoemde ongedektheid van de rentesom & (2) die niet met nadruk genoemde sociale ongerechtigheid dat we de rente niet aan onszelf als volk betalen zoals in het geval van een souvereine in werkelijke staatshanden zijnde munt, maar aan particuliere partijen;
  Mochten we aan punt 2 willen werken dan is daar misschien nog wel een weg toe te vinden, maar zal er veel meer weerstand overwonnen moeten worden dan als we alleen het hoognodige doen en het systeem wiskundig kloppend gaan maken. Laten we dus focussen op punt 1.
  Als we dus opkomen voor het (actief) dekken van de rentesom dan is het handig om te bedenken welke instellingen we dan voorstellen om dat te doen. Mijn voorstel: de nationale centrale banken. Enkel hoe dient dit geld dan ‘actief’ te worden gedekt? Daarmee bedoel ik te zeggen dat als we (hyper)inflatie willen voorkomen dat dan de productie van goederen en diensten ook navenant moet groeien en dat deze genoemde instelling of liever de staat dient te moeten besluiten aan wie er opdracht moet worden gegeven voor het produceren van wat mijns inziens in het algemeen belang zou moeten zijn.
  Mijn voorstel: laten we kiezen voor opwaardering van de dimplomatiek door de rentedekking te besteden aan de vorming van ‘democratisch belichaamde internationale souvereine verbindingen’: een soort verbindingstaten met eigen bevoegheden zoals het sluiten respectievelijke bilaterale verdragen tussen elk paar relevante landen (relevantie bestaat als er voldoende handel tussen de betreffende landen bestaat of valt te verwachten) in de vorm van zowel wetgeving als beleid.
  Een paar simpele voorbeelden: een verbindingstaat inclusief een getrapt verkozen verbindingsparlement tussen Nederland en Duitsland (dus gefinancieerd door de rentesom bij te drukken) om de banden tussen deze twee EU-leden aan te halen en te optimaliseren. Dit alles onder het motto dat elke cultuur zijn eigenheid kent en daarvan afgeleid dat elke specifieke internationale relevante relatie tussen twee landen daarmee ook geheel uniek is.
  Als we met z’n velen zoiets gaan voorstellen dan kunnen mijns opvattings meteen interne souvereiniteit eisen voor alle lidstaten van de Europese Unie, maar om de bestaande Europese politieke elite tevreden niet teveel tegen de haren in te strijken hen de suggestie geven om elke specifieke verbindingstaat vorm te geven en deze te leiden gezien de nieuwigheid van het nu nog niet ontwikkelde verschijnsel van de verbindingstaat.
  De argumenten waarmee we kunnen schermen dienen mijns inziens de focus te leggen op economisch gewin: betere relatie en op maat gemaakte bilaterale verdragen zorgen voor optimalisatie van de handel tussen elk paar van landen.
  Wat ik nog vergeet te zeggen: zo’n verbindingstaat dient volgens mij een eigen bescheiden parlementair apparaat te hebben die getrapt verkozen is (anders krijgen we teveel algemene verkiezingen) de direct verkozen parlementen van elk paar betrokken landen kiezen elk 50% van de leden van dit compacte parlement. De Europese Unie vaardigt een voorzitten van dit bilaterale parlement af om gemeenschappelijkheid te scheppen. De souvereiniteit om bilaterale wetgeving, verdragen en beleid te vormen dient te liggen bij de bilaterale parlementen.
  Tot zover even mijn gedachtenspin. In hoeverre de rentesom in verhouding staat tot de financieringsbehoeften van zoiets als bilatarale staten is mij nu even onduidelijk; ik ben niet zo van de getallen nochthans; wellicht een leerpunt voor mijzelf.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Apekool

  Telkens wordt een belangrijk aspect binnen dit systeem niet benoemd: faillissement, ofwel, afschrijving van schuld zonder tegenprestatie.

  Dat is namelijk de manier waarop je zonder extra schuld de balans weer sluitend te krijgen.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • hendriks

  we sukkelen door, wedden. Mensen gaan pas in aktie komen als ze niets meer te verliezen hebben en dan wordt het ook echt gevaarlijk.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Frits

  Haha, Apekool. Als het een belangrijk aspect zou zijn zou het veel meer aandacht krijgen. En zoals je ongetwijfeld weet staat de bank altijd vooraan in de rij van schuldeisers. De balans klopt altijd wel, dat is ook niet waar het hier om gaat.
  Wat je wel kan zeggen is dit. Naarmate het aantal faillissementen toeneemt wordt het voor banken inderdaad een belangrijk aspect. Dat zien we vandaag de dag gebeuren. Banken zijn zuinig met de kredietverlening ivm de slechte economische situatie. Het resultaat hiervan? Het gaat economisch nog slechter, want er komt maar mondjesmaat geld in omloop.
  Wie is nou de hoofdschuldige van deze hele economische misère? De banken zelf met hun gok gedrag en verkoop van vergiftigde derivaten. Het resultaat van dit alles? Mensen komen er nu achter dat ze tientallen jaren, zo niet meer dan honderd jaar al worden gebruikt als slaaf van de bank elite. En met deze groeiende bewustwording zal ook de weerstand tegen de bankiers groeien. Men zal andere alternatieven introduceren. Men komt tot de ontdekking dat we NIET in een ECONOMISCHE crisis zitten, maar in een SYSTEEM crisis. Het systeem is corrupt.
  Wat ik persoonlijk het allermooiste aan bovenstaande vind? Dat de hebberigheid van de financiële elite er toe heeft geleid dat ze hun eigen ondergang hebben geforceerd. Was hun jacht naar winst binnen de perken gebleven dan hadden ze wellicht tot in het einde der tijden door kunnen gaan met het slavendrijven (rentebetalingen).
  Nu is het echter afgelopen, de dagen van bankiers en banken zoals we ze nu kennen zijn geteld :-)!
  M.vr.gr.
  Frits

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Gerry Rietdijk

  Waarom gaan politicy maar beperkt mee?? ze zien wat ze teweeg brengen en dan vluchten ze………

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Gerry Rietdijk

  We lachen en kijken simpel naar de Egypte, Ukraine etcetc WIJ staan aan de vooravond van ons eigen spectakel!!!!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Wieberen Tjeerdsma

  Interessante visie met heel bruikbare ideeën, maar zitten naar mijn mening ook nog een aantal zaken die het oude denken nog teveel vertegenwoordigen. Economie op basis van woeker blaast zichzelf ten alle tijde op het is gewoon een kwestie van tijd de grondgedachte over wat economie werkelijk is moet eerst worden bijgesteld en gefundeerd in het menselijk brein, voordat wij werkelijk een slag kunnen maken in de ontwikkeling van de mensheid, die evolueert door voortschrijdende cumulatieve kennis.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Wieberen Tjeerdsma

  evolueren geeft minder collateral damage. Op de barricaden en bijltjesdag is onderhand achterhaald, omdat het nieuwe regime meestal gewoon de rollen omdraait, waarmee je van de regen in de drup of soms in een stortbui komt. Leren van de fouten en samen een nieuw systeem opzetten met de opgedane kennis zet meer zoden aan de dijk en levert alleen winnaars op i.p.v. winnaars en verliezers.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Wieberen Tjeerdsma

  negativiteit lost niets op, gewoon de handen uit de mouwen en met frisse moed de gecreëerde puinhoop om gaan vormen tot een bruikbaar model, waar iedereen vrolijk van wordt, zelfs de grootste pessimist.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Wieberen Tjeerdsma

  Rente creëert tijd, maar woeker is door God verboden, omdat dat grote schade toebrengt aan een gezonde en respectvolle habitat.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Wieberen Tjeerdsma

  Zodra ze gecorrumpeerd zijn op het pluche en hun zakken beginnen te vullen, zijn de idealen, waarmee ze de politiek ingegaan zijn verdwenen. Dit geeft de beperkte houdbaarheidsdatum. Politici over de houdbaarheidsdatum vergiftigen het volk door gespletentongentaal en het sluitend maken van de dubbele agenda. Geld corrumpeert de machtigen der aarde, die met brood en spelen de massa probeert onwetend te houden, zodat ze door kunnen gaan met het exploiteren van slaven (het slavenkoor houdt een gastconcert voor de slavenburgse bank, die al lang verzand is) Door de bank genomen is het gros van de Nederlandse bevolking door de Bank genomen en oren aangenaaid. Het wordt tijd, dat hier werkelijk verandering in komt, tot dusverre schiet het niet erg op.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Wieberen Tjeerdsma

  We gaan nu de bank die ons probeerde te slachten naar het slachthuis brengen. Dat wordt een feest maal, wat smaakt naar moddervette bankdirecteuren die zich te goed hebben gedaan aan de schaapjes van de grote kudde. Op de grote stille heide dwaalt de herder eenzaam rond. De herdershond doet het dagboek open en vertelt verhalen over wissel en woeker. De woekeraar wordt gestraft en als onkruid in de brandende oven gegooid. De herdershond krijgt drie koppen en bewaakt de schaapjes van onze lieve Heer, die hiermee op het droge zijn. En zij leefden nog lang en gelukkig. Wat mensen nog niet voldoende door hebben is, dat met God niet valt te spotten. Kun je doen, maar je spot met je eigen leven.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Wieberen Tjeerdsma

  Helemaal mee eens. Het besef wordt met de dag groter dat de dagen van het instituut Bank geteld zijn. Dit is de basis, als de baas niet meer de baas is wordt hij geknecht door de knecht en is de knecht de baas. Onze lieve Heer laat zich niet knechten door de Geldgod. De schepper loopt langer mee dan de poenscheppers. Dit zijn in de ogen des Heren opscheppers en putjesscheppers. Onkruid is niet hetzelfde als kruid. Onkruid woekert en woeker wordt gestraft. De ovens branden.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Ben je mason?ben zo diep gezonken, goes geheraenspoeld door nwo msm dat je blij bent chaos te zien en bloedvergieten?
  Maar jah tis niet raar als de leden van vrijmetselaarij van dat soort dingen blij zijn.het is gewoon een demonische, satanische instelling met satanische hidden agenda…
  Maar Jesus houdt ook van u !en Die gaat u ook veranderen.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • hans de brink

  Ok dan

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Mr WILSON BRIAN

  Hola,
  En busca de un préstamo de negocios, préstamos personales, préstamos hipotecarios, AutoLoan, préstamos estudiantiles, préstamos de consolidación de deudas, préstamos sin garantía, capital riesgo, etc … o negado un préstamo por el banco o institución financiera por una o más razones? Estás en el lugar correcto en las soluciones de crédito! Somos un prestamista privado, los préstamos a empresas y particulares en un bajo interés y precio asequible de 2%. Así que si usted está interesado en un préstamo rápido y fácil. Póngase en contacto con nosotros vía e-mail; [email protected] y llenar el formulario de solicitud de préstamo y volver a nosotros

  Nombre Completo: _______________
  Monto del préstamo necesario: _______
  Sexo: _____________________
  Relación: _______________
  País: ___________________
  Edad: ______________________
  Teléfono: _____________________
  Duración del préstamo: ________________
  Ingreso Mensual: _______________
  Ocupación: __________________
  Propósito: ____________________
  Religión: ______________________
  Póngase en contacto con nosotros vía e-mail; [email protected]

  Thumb up 0 Thumb down 0

ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

INTERESSANTE WEBSITES

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2017 gewoon-nieuws.nl