Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Rondkomen van 700 euro per maand

partnertoeslagHet lijkt me goed om u te attenderen op de toekomstige rampzalige inkomenssituatie van een grote groep mensen die de komende jaren wordt gepensioneerd. Wellicht hoort u ook tot die groep en weet u het nog niet (uit onderzoek blijkt dat 2/3 van de betrokkenen nog niet op de hoogte is !). Het gaat om gehuwde mannen of vrouwen die vanaf 2015 de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en waarvan de partner jonger is en zelf geen eigen inkomen heeft. Deze groep zal vanaf 2015 slechts de helft van het huidige AOW bedrag ontvangen.

Dit betekent dat mensen die aanspraak hebben op geen of weinig aanvullend pensioen, dan moeten zien rond te komen met een bedrag van in totaal zo’n 700 euro. Het is helder dat twee mensen in Nederland niet van zo’n bedrag kunnen leven, ook niet als ze 65 zijn.

Onbekendheid door onvoldoende en verhullende voorlichting
Wat opvalt is, dat velen, die dit lot boven het hoofd hangt, nog geen enkele – of slechts zeer beperkte – notie hebben van hun toekomstige rampzalige situatie. Dit laatste is vooral het gevolg van het gebrek aan voldoende en gerichte voorlichting vanuit de overheid. Hoewel in 2009 aan alle jongere partners door de Sociale Verzekeringsbank een brief over dit onderwerp is geschreven, was de inhoud daarvan dusdanig verhullend, dat menigeen toen kennelijk niet heeft begrepen dat het om zulke grote bedragen zou gaan (de helft van het huidige aow-bedrag). In de brief wordt slechts gewag gemaakt van het ‘vervallen van de partnertoeslag’ per 2015. Nu zijn er weinig mensen te vinden die nog voor hun pensionering weten wat een aow-partnertoeslag is en hoe hoog die is. In die brief werd dit ook niet duidelijk gemaakt.
Ondanks dat bekend is dat slechts 1/3 van de betrokkenen op de hoogte is van deze maatregel (zelfs na de publiciteitscampagne van 2009), zijn er geen tekenen dat er voldoende politieke wil ontstaat om compenserende maatregelen te treffen. Dit betekent dat 2/3 van de betrokkenen zal worden ‘verrast’  door deze halvering van de AOW.

70% : vergeet het maar.
Decennia lang hebben overheid, werkgevers, vakbonden en pensioenfondsen u voorgehouden dat zolang je maar braaf iedere maand je pensioenpremie betaalde, je uiteindelijk bij je pensionering kon rekenen op een redelijk inkomen. Dat inkomen zou bestaan uit een AOW-uitkering en aanvullend pensioen van het pensioenfonds, bij elkaar zou het bedrag ca. 70% van het verdiende arbeidsinkomen vormen. Aldus heeft u daadwerkelijk 40 jaar pensioenpremie betaald en u wordt 65 jaar in 2015.

Check
Dus gaat u maar eens uitpluizen met hoeveel inkomen u tegen die tijd moet rondkomen zodat u een globale begroting kunt gaan maken. Pensioengegevens erbij zoeken, aow-normbedragen erbij, klaar. Enfin de uitkomst ziet er sober maar acceptabel uit.

Maatregelen
Tot u ontdekt dat het ‘feestje’ dramatisch zal worden verstoord door twee bezuinigingsmaatregelen : de verhoging van de pensioenleeftijd en het vervallen van de aow-partnertoeslag voor jongere partners.
De effecten daarvan zijn voor een grote groep toekomstige gepensioneerden, waar u ook toe behoort, schrikbarend. Ter illustratie volgt hieronder een korte inventarisatie van de concrete gevolgen in een willekeurige situatie : totaal 30.000 euro schade en een ernstig verstoorde aanvang van de pensioenperiode.

Situatie
U bent vutter en in 2015 wordt u 65. Dan stopt uw vut-uitkering. Uw vrouw is 2,5 jaar jonger en werkt niet (en heeft ook 0% kans op werk : afgelegen woonomgeving, leeftijd, gezondheid, etc).

Leeftijdsverhoging aow
Door de aow-leeftijdsverhoging moet u in 2015 drie maanden aow-uitkering missen. De vraag is of de pensioenfondsen de ingangsleeftijd voor de pensioenen ook gaan verhogen. In dat geval zal die drie maanden ook geen pensioen worden uitgekeerd en zal er dan in het geheel geen inkomen zijn.

Vervallen partnertoeslag aow
In 2015 is bovendien het vervallen van de aow-parnertoeslag in volle omvang van kracht, hetgeen betekent dat u 2,5 jaar lang iedere maand een AOW-bedrag ontvangt van 750 euro bruto en de aow-partneruitkering van eveneens  750 euro zult moeten missen. U ontvangt immers alleen AOW voor uzelf. Uw vrouw krijgt pas AOW als ze ook 65 wordt. Let op : het AOW-bedrag voor een echtpaar is in deze situatie (die heel lang kan duren en zeer veel voorkomt) dus een stuk lager dan het bedrag voor een alleenstaande ! Gegarandeerd dat Drees ligt te woelen in z’n graf.

Lees verder op: StopDeBankiers.nl

 


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl