Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Het Patroon van de Tirannie

 Tirannie is vermomd als cultuur en wetgeving .

dictatuurAlles wat het kwaad zoekt is de vernietiging van de vrijheid – om de waarde van mensen te vernietigen. Het patroon van tirannie is eenvoudig . Het doel is om de geest van een volk tot slaaf te maken door het creëren van een cultuur van gehoorzaamheid . Om de gehoorzaamheid van mensen te verkrijgen, is een uitgekiend proces nodig dat genomen moet worden. Dit proces is het patroon van de tirannie .

 

 

Oorlog

Vóórdat een autoriteit kan worden vastgesteld , moet oorlog plaatsvinden . Oorlog is de implementatie van het geweld in de samenleving. Het is het instrument dat het kwaad gebruikt om gezag te vestigen . Alle oorlogen in de geschiedenis hebben zich voorgedaan als gevolg van de wens om een nieuw gezag over mensen uit te voeren. Op kleine schaal gebeurt dit via een proces van bedreiging en berusting. Dat is het gedrag van pestkoppen , misdadigers , en maffia . Om het gezag op grote schaal  te vestigen loopt het uit op grootschalige, gewelddadige, gevechten. Dat is het gedrag van de volken en naties.

Creëren van vijanden

Om een uitweg uit het oorlogsgeweld  te bieden zullen nieuwe autoriteiten de mensen duidelijk maken dat, als ze aan hen gehoorzaam zijn,  de oorlog zal eindigen. De basis van macht is gehoorzaamheid. De autoriteiten conditioneren de mensen tot gehoorzaamheid door hen te beloven dat zij hen zullen beschermen tegen gevaarlijke vijanden. De geschiedenis leert dat theocratieën godslasteraars benoemden als de ‘vijand’ De nazi’s kozen de joden en het communisme had het op de ‘rijken’ voorzien,

Bescherming

Om een machtsstructuur te installeren moet het vrije denken worden gemanipuleerd door een vijand te creëren. Het is voor de degene die uit is op de macht niet belangrijk wie die vijand is. In ruil voor gehoorzaamheid bieden de machtsbelusten bescherming tegen deze vijanden,  Of je nou wel of niet wil dat iemand autoriteit over je heeft, besef heel goed dat verlies van vrijheid de prijs is die voor veiligheid betaald moet worden. Zo niet dan wordt er teruggekeerd naar geweld. De vijand is alleen maar gecreëerd om de geestelijke last van gehoorzaamheid in de gedachten van de mens te verzachten. Culturele vijanden zijn een illusie.

eindtijdBenjamin Franklin vertelde dat degene die zijn vrijheid opgeeft ter wille van veiligheid, helemaal niets zal hebben. Dit is geen loze opmerking. Het patroon van tirannie laat duidelijk zien, “u ervan te overtuigen dat u behoefte heeft aan veiligheid”. De vraag naar veiligheid wordt wordt aangewakkerd door degenen die aan de macht zijn, door denkbeeldige vijanden te creëren. Het is niet de vijand die de tirannen zijn. De echte vijanden zijn de op macht beluste psychopaten die erop uit zijn om de mens via wetgeving in zijn totaliteit te onderwerpen aan hun desastreuze grillen en grollen.

De illusie van maatschappelijke vijanden is enkel ontworpen om het denkvermogen van de mens te beperken. Het is ontworpen om de mens ervan te overtuigen dat de échte vijand niet het kwaad is dat over hen heerst, maar een denkbeeldige vijand, Een soort van demon die hen kwaad zal doen, Dit is de leugen van de tirannie, en het vereist uw gehoorzaamheid om u te kunnen redden. Tirannie is vermomd als cultuur en wetgeving.

Sociaal bewijs

Als mensen zich, onder dwang beginnen te onderwerpen aan de wil van de nieuwe autoriteit is dit in principe een maatschappelijk en sociaal bewijs dat de autoriteit wordt gehoorzaamd en des te waarschijnlijker wordt het dat anderen zullen volgen. Het ‘normaal’ zijn van gehoorzaamheid wordt een deel van het dagelijkse leven. Het is natuurlijk gedrag om te willen ontkomen aan het geweld van de overheid. Mensen die leven onder onderdrukking van de staat of misdadigers zullen onvermijdelijk het aanbod van gehoorzaamheid aanvaarden. Een overvaller belooft niet te schieten als u hem uw portemonnee zal overhandigen. Verkrachters beloven u niet te doden als u doet wat zij van u verlangen. Overheden laten u bestaan als de wetten worden nageleefd.  Iemand die wordt blootgesteld aan pijn of dood aan de ene kant, zal voor bescherming door de andere kant uiteindelijk zijn vrijheid verliezen.

Wetten

Wetten worden geschreven en afgekondigd om gehoorzaamheid te legitimeren. Een wet imiteert principes. Mensen wordt geleerd dat de wet juist is. Hen wordt niet geleerd te doen wat juist is, maar om te gehoorzamen aan de wet. Het doel van de samenleving is de legitimiteit van de wet. De samenleving gebruikt wetten om de mensen te laten geloven dat zij zonder deze niet in staat zijn om te zoeken naar waarheid of in vrede te leven. Het leert dat de wet legitiem is in plaats van de menselijke geest.

Geschiedenis

De oprichting en de uitoefening van gezag over de mensen wordt genoemd; het patroon van de tirannie.

dictatorDit patroon is makkelijk te volgen in de geschiedenis. Adolf Hitler creëerde een vijand in de joden. Al heel vroeg werden de Duitsers zodanig gemanipuleerd  dat ze joden ‘vies’ en ‘graaierig’ vonden. Een zonderling en eigenaardig volk dat zich alleen met zichzelf bezig hield. Al snel was de Duitse samenleving een plaats waar mensen gestraft en gekastijd werden als ze joden verdedigden. De volgende stap van Hitler was het aanwijzen van de joden als een volwaardige vijand. De joden werden verantwoordelijk gehouden voor alle sociale en economische misstanden. Als oplossing voor dit probleem moest Adolf Hitler aan de macht geholpen geholpen worden, zodat hij het Duitse volk kon redden van deze ‘vijand’. Maak niet de vergissing door te denken dat Hitler achter de joden aanzat. Hij zat achter de Duitsers aan en was gewoon bereid om miljoenen joden op te offeren om aan de macht te komen. Denk niet dat Hitler een racist was, maar volg het patroon waaruit blijkt dat hij in korte tijd de hele natie regeerde en alle Duitsers dwong om hem en zijn legers te dienen. Zijn echte ambitie lag miet in het racisme maar in de totale wereldheerschappij.

Kennelijk heeft de mens nog steeds niets geleerd van de geschiedenis. Momenteel wordt de een na de andere vijand gecreëerd om de mensheid gewillig te maken zijn vrijheid in te leveren voor ‘veiligheid’. Al Qaida en terrorisme als ‘vijand’, de “Patriot Act” en de de grootschalige spionageactiviteiten van geheime diensten als ‘bescherming . Het gemak waarmee de mens zijn vrijheid en recht op privacy laat afpakken, zijn hier schrikbarende voorbeelden van.

Bron: Visiomair.nl

 


 • kenn

  degenen die in complot niet geloven ,adviseer ik jullie om dit artikle goed te lezen met het gebruiken van jullie hesenen.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • John_Rambo

  Zo wordt het altijd al gedaan. Alleen lukt het nu beter. Men is luier, en geneigd eerder iets te geloven omdat een ‘autoriteit’ het hen vertelt.
  Dan gaat men weer over tot de orde van de dag.
  Het zal hun tijd wel duren.

  Hoe groter de leugen of het complot is, hoe makkelijker men het gelooft.
  Zelfs al liggen de bewijzen er.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Ludovikaa

  O ik dacht dat het weer over Wilders zou gaan. Hij probeert nu toch de Marokkanen als grote vijand af te schilderen? Of ziet u een gezamenlijk complot van Obama en Wilders?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • hitler was een occultist, zat diep in occultisme.
  de hele politiek en wereldsbanken worden door occultisten bestuurd.
  we leven in satanische wereld waarbij de eliten globalisten die diep in de occultisme zitten de overheden runnen.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Hoe door trapt

  Geachte heer/mevrouw Gewoon Nieuws,
  Uw nieuws site spreekt mij erg aan. En ook uw artikelen zijn zeer de moeite waard.
  Echter het forum waar jullie gebruik van maken is een corrupt forum. De provider disqus is corrupt en schendt de privacy van de mensen die gebruik maken van jullie forum.
  Zij blacklisten op verzoek van sites die zij facilliteren zoals b.v. Z24, bezoekers van sites op open fora wat sinds deze maand wettelijk verboden is door de Nederlandse overheid. Echter als de beheerder van de site erom vraagt bij disqus worden mensen met een te kritische houding geweerd in samenwerking met disqus. Disqus zit in het buitenland en is derhalve verder niet te traceren.Ook houdt disqus data van de mensen bij en maakt hier een profiel van op die zij in diverse catogorien onderbrengt als b.v. maatschappelijk te critisch en in de gaten houden, als onschuldig kan geen kwaad.
  Ik zet daarom mijn vraag tekens bij de onafhankelijkheid van u en uw site. En adviseer u dan ook een andere moderator te gaan gebruiken dan disqus.

  Het bevreemd mij namelijk dat een dergelijke site als de uwe met deze partij zaken doet. Bent u een product van de overheid om zo inkaart te brengen wat er onder anders en echt nadenkende mensen leeft ? Wie bent u en waarop basseert u uw onafhankelijkheid?

  Disqus koppelt IP adressen en data van gebruikers van verscheidenen fora aan elkaar en monitort wie waar als een en dezelfde persoon verschijnt, en maakt daar een risico profiel van en geeft dit aan websites door. Hoe zit dit bij U?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bij nader inzien

  Hoewel ik het in principe eens ben met de onderliggende gedachte is dit wel erg “van dik hout zaagt men planken”. De wijze van presentatie schrikt mij eerlijk gezegd eerder af.

  Niet in de laatste plaats door het van rechts komend en steeds populairder geworden dogma dat fascisme en communisme over één kam geschoren zouden moeten worden.

  Zeker, als je de misdaden van Stalin bekijkt zal ik het ook nooit in mijn hoofd halen om die man te vereren. In zoverre zijn we het met elkaar eens. Maar als je wat dieper nadenkt over oorzaak en gevolg dan is er toch wel reden tot contemplatie.

  Is het niet zo dat de keren dat men socialisme/communisme zonder repressieve middelen jegens hen die zich koste wat koste op hun medemensen wilden blijven verrijken steeds tot een drama leidde? ik hoef maar te verwijzen naar het Chili van Salvador Allende, het leeuwendeel van de bevolking stond achter hem maar hij bleef geloven in de democratie, nam geen controle over het leger en werd uiteindelijk door dat leger met Amerikaanse steun en leiding gedood en vele duizenden met hem.

  Zelf ben ik pacifist en zou ik op geen enkele manier andere mensen willen doden, niet in een oorlog en zeker niet in een binnenlands conflict. maar het probleem is en blijft hoe je het voor elkaar krijgt dat een kleine elite geen vrede heeft met een eerlijk aandeel aan de welvaart, hoe die zich ten koste van letterlijk alles willen blijven verrijken onder het motto “freedom”.

  Een oplossing weet ik niet, maar je kunt aan het uiteenvallen van de Sowjet Unie zien dat een enkele zwakke leider al voldoende is om een land dat op gelijkheid van burgers is gebaseerd te verwoesten. Gorbachow zelf heeft altijd gezegd dat hij het communisme wilde hervormen maar zeker niet afschaffen. De ellende is dat het moment dat je de deur een klein kiertje open zet onmiddellijk het recht van de sterkste geldt, en de sterkste is altijd degene die de macht en het geld heeft om anderen om te kopen om er vervolgens dan zelf beter van te worden.

  In ons land worden mensen als Cholodkovski die in luttele jaren van gewoon Sovjet burger tot multimiljardair werd slechts als slachtoffer van Putin weggezet. Geen hond die zich afvraagt hoe misdadig de man is bezig geweest door zich in zo’n extreme wijze van het (staats-) eigendom van zijn medeburgers meester te maken. Wolven heb je overal, en het gekke is dat niet de wolven maar degene die die wolven willen verjagen of in toom houden hier als de grote misdadigers worden gezien.

  Verder is er een gegeven wat ik hier ook vind ontbreken. Ja, je kunt terecht bezwaar maken tegen de houding mensen tot “gehoorzame burgers” te willen manipuleren. Op zich stuit zoiets tegen de borst, ook mij. Maar ik denk wel dat je een duidelijke scheiding tussen berichtgeving en doelstelling moet maken. Berichtgeving, de media, dienen alle kanten van het nieuws of van een probleem te laten zien. Dus niet zoals bij ons de laatste jaren, bijvoorbeeld het conflict in Syrië uitsluitend vanuit het zicht van de opstandelingen. Alles begint met een eerlijke objectieve berichtgeving waarbij niet de journalist maar de kijker of lezer voor zich bepaalt welk standpunt hij het meest redelijk vindt. Maar een staat kun je nu ook weer niet runnen met een kruiwagen vol kikkers, er moet werk gedaan worden om mensen minimaal politieke kennis en bewustwording bij te brengen. Dus geen slogans als “de EU is één grote zooi waar we het best uit kunnen stappen” maar een eerlijke opstelling van de voordelen en de nadelen van EU lidmaatschap. Wat het met name zou kosten als we er geen lid van zouden zijn en of die kosten misschien wel eens veel hoger zouden kunnen zijn dan wat we nu aan zwakkere lidstaten als Griekenland kwijt zijn.

  En lasrt but not least een eerlijke beoordeling van de vraag welke aspecten systematisch en welke politiek bepaald zijn. Om concreet te zijn: stel dat bij de komense EP verkiezingen de meerderheid van EU burgers socialistisch zou stemmen, wat zou er concreet (kunnen) veranderen en waar zou een eventuele linkse EU regering tegenop lopen? Pas als je dat soort dingen eerlijk en tot in detail uitwerkt kun je spreken van dingen als een “EU als middel van de rijken om nog rijker te worden”. Vooralsnog denk ik dat het net als binnen Nederland een kwestie van stemgedrag is. Je kunt moeilijk verwachten dat mensen die in meerderheid rechts stemmen dan toch een linkse regering krijgen. Dat ligt niet aan land of unie maar aan de mensen zelf.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Beste Hoe door trapt,

  Wij maken gebruik van Disqus omdat we het een mooi systeem vinden. Om op uw argument te reageren willen wij u erop wijzen dat elke site kan bepalen om specifieke bezoekers te blokkeren. Wij hebben op onze site nog nooit klachten gehad over het niet kunnen plaatsen van een reactie. Reacties kunnen echter wel worden gevlagd, hierdoor het kan zijn dat deze pas zichtbaar is als de reactie ernaar heeft gekeken. Er is bij ons geen enkele gebruiker geblokkeerd. Mochten wij ooit tot een blokkade overgaan dan komt dit doordat men zich misdraagt of haatdragende teksten publiceert.

  Helaas is het vandaag de dag zo dat als u niet wilt dat de overheid en of corporaties een record van u bijhouden, dat u beter geen gebruik van de telefoon en het internet kunt maken.
  Zolang wij geen klachten krijgen van gebruikers zien we gezien het bovenstaande geen reden om van Disqus af te zien.

  Met vriendelijke groet,

  Gewoon Nieuws

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Jenny Cok

  Wij maken gebruik van Disqus omdat we het een mooi systeem vinden. Om op uw argument te reageren willen wij u erop wijzen dat elke site kan bepalen om specifieke bezoekers te blokkeren. Wij hebben op onze site nog nooit klachten gehad over het niet kunnen plaatsen van een reactie. Reacties kunnen echter wel worden gevlagd, hierdoor het kan zijn dat deze pas zichtbaar is als de reactie ernaar heeft gekeken. Er is bij ons geen enkele gebruiker geblokkeerd. Mochten wij ooit tot een blokkade overgaan dan komt dit doordat men zich misdraagt of haatdragende teksten publiceert.

  Helaas is het vandaag de dag zo dat als u niet wilt dat de overheid en of corporaties een record van u bijhouden, dat u beter geen gebruik van de telefoon en het internet kunt maken.
  Zolang wij geen klachten krijgen van gebruikers zien we gezien het bovenstaande geen reden om van Disqus af te zien.

  Met vriendelijke groet,

  Gewoon Nieuws

  Thumb up 0 Thumb down 0

ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

INTERESSANTE WEBSITES

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2017 gewoon-nieuws.nl