Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Alle gemeenten en provincies frauderen

rijksoverheid-logoBoekhoudfraude komt niet alleen voor in het bedrijfsleven. Boekhoudfraude komt ook voor bij nagenoeg alle gemeenten en provincies. Onderzoek van de jaarrekeningen van inmiddels alle gemeenten en provincies leert dat de omvang Nederland-breed vele miljarden euro’s bedraagt. Gemeenteraden en burgers worden met boekhoudfraude totaal op het verkeerde been gezet. Met instemming van accountants.

 

 •     Bij Amsterdam gaat het bijvoorbeeld inmiddels om circa 3,6 miljard euro (periode 1998-2012),
 •     bij Rotterdam om 125 miljoen euro (periode 1998-2012),
 •     en bij Den Haag om 306 miljoen euro (periode 1997-2012). De slachtoffers zijn de belastingbetalers.

Met de verzwegen miljoenen had met groot gemak hier en daar de OZB geheel overgeslagen kunnen worden. Bijvoorbeeld in Amsterdam. In ieder geval waren de vele verhogingen van de lokale lasten in veel gemeenten totaal overbodig.

Verzwijgen van tekorten

In de recente afgelopen jaren komt ook het omgekeerde veelvuldig voor: diverse gemeenten verzwijgen grote verliezen, m.n. bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Bijvoorbeeld:

 •     Rotterdam verzweeg circa 900 miljoen euro (periode 2007-2012),
 •     Den Haag verzweeg 324 miljoen euro (periode 2008-2012),
 •     Utrecht verzweeg ruim 350 miljoen euro (periode 2008-2012),
 •     Eindhoven verzweeg circa 240 miljoen euro (periode 2006-2012).

Deze verzwegen tekorten hadden allemaal betrekking met “Griekse jaarrekeningen” bij Nederlandse gemeenten en provincies!.

Justitie legt aangiftes naast zich neer

Justitie legt de aangiften van boekhoudfraude gewoon naast zich neer. Het Gerechtshof (Amsterdam) zegt simpelweg: “Belastingbetalers, uw aangiften van boekhoudfraude doen we niets mee, niet zeuren, gewoon uw belasting betalen, u heeft geen recht op correcte informatie over wat er met uw belastinggeld gebeurt!”

Afromen economie

Gemeenten verhulden met boekhoudfraude afroming van de economie met miljarden euro’s

euroosVeel gemeenten en provincies kregen de afgelopen jaren veel meer geld binnen dan zij uitgaven. Zij roomden daarmee de nationale economie af, terwijl stimulering van de economie gewenst was. Met boekhoudfraude verhulden zij dat. Onderzoek van registeraccountant drs. Leo Verhoef heeft uitgewezen dat het om miljarden euro’s gaat. In de slechte economische situatie van de afgelopen jaren hebben veel gemeenten ieder jaar de OZB verhoogd, vaak met percentages die hoger waren dan de inflatie, terwijl dat niet nodig was. Verschillende gemeenten hebben zelfs OZB geheven terwijl de hele OZB niet nodig was om financieel rond te komen. De drie grote gemeenten hielden in de afgelopen circa dertien jaar zo’n 6,6 miljard euro over. Zij deden het in hun jaarrekeningen voorkomen of dat circa 2,6 miljard euro was. (Wat op zichzelf al uiterst merkwaardig is, want waarom zouden deze gemeenten zoveel geld moeten overhouden?)
De gemeenteraden van deze drie gemeenten zijn al jaren achtereen door Leo Verhoef gewaarschuwd, maar weigerden om in te grijpen. Leo Verhoef heeft ook boekhoudfraude geconstateerd bij verreweg de meeste andere gemeenten en provincies. Daarmee zit de grootste boekhoudfraude die zich ooit in Nederland heeft voorgedaan, niet bij het bedrijfsleven, maar bij de overheid zelf.

Nederland-Fraudeland houdt niet op bij de gemeentegrenzen

Het is een misverstand te denken dat boekhoudfraude alleen in het bedrijfsleven zou voorkomen. Het verschil is dat in het bedrijfsleven boekhoudfraude wordt aangepakt. Lees eens hoe gemeenteraden reageren op de waarschuwingen van Leo Verhoef. Lees hoe gemeenteraden niets met de waarschuwingen van Leo Verhoef (willen) doen. Want, ach, het gaat maar over zoiets onbelangrijks als de belastinggelden van de burgers, vinden ze. Lees de uiterst bedroevende ver onder de maatse reacties zonder inhoud van gemeenteraden en colleges van b&w op de brieven van Leo Verhoef. Als ze al reageren met iets anders dan “voor kennisgeving aangenomen”, of “uw toon staat ons niet aan” van het Amsterdamse gemeentebestuur. Verbijsterend!

Leo Verhoef

leo verhoefDrs. Leo Verhoef (1947), registeraccountant, was tot aan 1995 werkzaam als accountant, achtereenvolgens bij Van Dien+Co (opgegaan in PricewaterhouseCoopers) en vanaf 1989 bij VB Accountants (opgegaan in Deloitte), het vroegere Verificatiebureau der Nederlandse Gemeenten.
Hij heeft als accountant, maar ook als bestuurder van verschillende organisaties, grote ervaring opgedaan zowel bij het bedrijfsleven alsook bij overheid en non-profitorganisaties.

Bijzonder was het om in 1987 als lid van de Raad van Toezicht van de plaatselijke Rabobank tegen een omvangrijke boekhoudfraude bij de Rabobank-organisatie aan te lopen. Deze ontdekking nam niemand hem in dank af. Ook niet De Nederlandsche Bank (waar Van Dien+Co, de werkgever van Leo Verhoef, de accountant was). .. (meer hierover) .. De Rabobank en De Nederlandsche Bank waren gepikeerd en Van Dien+Co schopte Leo Verhoef er “dus” uit.
Toezichthouders die hun werk goed doen, zijn in Nederland niet welkom.

Aldus trad Leo Verhoef op 1 januari 1989 in dienst bij VB Accountants. Op dat moment waren vrijwel alle Nederlandse gemeenten en provincies cliënt bij VB Accountants. Leo Verhoef bleek in dienst te zijn getreden bij een accountantskantoor waar kwaliteit en kwaliteitszorg ver onder elke professionele norm zaten, m.n. ook die van de eigen beroepsorganisatie (NIVRA). Wat een accountantscontrole van een jaarrekening inhield, was er volstrekt onbekend. Dit uitte zich in het doorlopend van goedkeurende accountantsverklaringen voorzien van jaarrekeningen van gemeenten en provincies, maar ook van andere organisaties, die volstrekt niet voldeden aan de daaraan te stellen eisen, i.c. een volstrekt misleidend beeld gaven van de financiële positie en van de opbrengsten en de kosten en het saldo daarvan. (Boekhoudfraude avant la lettre, bovendien bij de overheid zelf, op een schaal waarbij bijvoorbeeld de boekhoudfraude bij Ahold volledig verbleekt.) Leo Verhoef heeft ruim 5 jaar lang geprobeerd de misstand aan de orde te stellen en verbetering te krijgen. In 1994 werd hij door de kantonrechter ontslagen (“U hoort wat uw werkgever zegt: “U bent lastig”), “uiteraard” zonder een noemenswaardige ontslagvergoeding. Het toenmalige GAK kende hem per gratie een ww-uitkering toe, wèl met de hoogste strafkorting die te bedenken viel (“U bent verwijtbaar werkloos”).
Accountants die hun werk goed doen, zijn in Nederland niet welkom.

Sindsdien is Leo Verhoef bezig de misstand van de enorme boekhoudfraude bij gemeenten en provincies en hoe accountants die hun controlewerk goed doen, behandeld worden, zichtbaar te maken.

Bron: LeoVerhoef.nl


 • dvhaaren

  Deel dit op uw Facebook en andere sociaalmedia met verzoek de politieke partijen, zeker waar u lid van bent, mee te confronteren. kijk ook op de website http://www.leoverhoef.nl

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bij nader inzien

  Het probleem is dat overal waar mensen aan het werk zijn er zwarte schapen zijn die fraude plegen. Maakt niet uit of het om Philips of het Provinciehuis, de slager om de hoek of een dorpsbeambte gaat. Zelfs in ziekenhuizen en verpleegtehuizen worden bezittingen van patiènten gestolen.

  Wat mij in deze context dwars zit is de eenzijdige focus op overheidsdienaren. Dat je deze mensen hard zou moeten aanpakken als ze op fraude betrapt worden is evident, daar hab ik absoluut niets op tegen. Maar de link te leggen van `het is mijn belastinggeld dus ik betaal minder` is net zo onzinnig als te zeggen dat je aan de benzinepomp minder wilt gaan betalen nadat je hoorde dat er een Shell medewerker fraudeerde of zelfs dat Shell illegaal steekpenningen in Nigeria betaalt. Je komt er niet mee weg en het zou ook onzinnig zijn als dat wel zo is. Tenzij het je doel is om de hele organisatie van ons land zo effectief mogelijk plat te leggen. Fraude kost geld en door nog meer geld aan het systeem te onttrekken werk je feitelijk betere opsporing tegen omdat daar dan ook geen geld meer voor is. Feitelijk zou je meer moeten willen bijdragen op voorwaarde dat dat extra geld voor fraudeopsporing en bestrijding wordt uitgegeven.

  Dat gezegd hebbend zou ik me zelfs kunnen voorstellen dat het steeds verder dicht knijpen van overheidsbudgetten juist die fraudecontrole sterk aangetast zou kunnen hebben, gewoon omdat dat een van de eerste dingen is die je kunt wegbezuinigen zoder dat het volk in opstand komt. Met alle gevolgen vandien.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Marg00tje

  Dat is al een tijdje bekent. Op zijn site kun je van alle gemeenten lezen hoe het ervoor staat. Vraag me af hoe dat dan bij het Rijk zelf zit? Hebben die niet de zelfde sjoemel register accountants?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • hans blieb

  het is duidelijk weer tijd voor de rubriek, ongedierte!!!!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • ruud

  De hele top van deze instellingen vervangen. Corupte bovenlaag van de maatschappij. Pleeg zelf maar eens fraude meineed en valsheid in geschriften krijg je meer dan die pool die drie mensen doodrijd. Ed deze geldwolven blijven maar op vrije voeten. Beslag leggen op hun hele hebben en houden. Nederlanders word wakker weg met deze regering. Laten we voor een regering kiezen die voor ons werkt en zo niet stemmen we die ook weg. Als wij stoppen met werken hebben zij ook niks. Ed de gewone mens kan wel een stap terug doen maar die 30% rijken die gaan janken.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Von

  En wie zijn weer de dupe, natuurlijk de gewone mens en belasting betaler. Elk jaar worden wij zwaarden belast door fouten, fraude, en ga zo maar door. Het fraaie van alles is als iemand opstaat en actie wil voeren op welke wijze dan ook door bv een stichting staat deze persoon er alleen voor. In Nederland heeft iedereen een grote mond maar er gebeurt niets. Kijk eens naar Frankrijk of Italië daar gooien ze het land plat, al meerdere jaren een aantal x per jaar.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Marcello

  Ik word vluchteling en meld me aan bij de zogenaamde terroristen de grootste idioten zitten hier wel in Nederland dit pikken we gvd tog niet ben er helaas klaar mee ik kan dit probleem van de overheid niet meer aan blaas ze liever op dan nog maar 1 cent te betalen aan deze kut EU. Oplossing grenzen nld dicht geen contact meer met EU laat ze maar stikken in hun eigen rommel want ik betaal niks meer en emigreer bij deze naar een land waar het beter is want wij betalen 150% van alles ik meld me aan bij de ISIS om te laten zien wat. Een zelfmoordvrijwilliger nou wil
  Olie jatten geld jatten mensen naar de klote laten gaan denk nog steeds dat iedereen het niet eens is met dit beleid op de hele wereld

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Beatrix

  Hele kabinet is crimineel bom erop

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Omaing

  en op wie moet je dan stemmen? ze zijn allemaal corrupt

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Omaing

  dit is al jaren geleden openbaar gemaakt door een accountant die dit niet meer wilde verantwoorden

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Mary

  Als dit waar was was dit al lang een schandaal geweest. Verhoef mailt al jaren raadsleden plat met zijn beschuldigingen, ook van oppositiepartijen die alles aan zouden grijpen om een college te laten vallen. Maar feit is gewoon dat de man een frustratie heeft en bedrijfsregels loslaat op gemeentebegrotingen. Gemeenten moeten zich echter aan de regels voor gemeenten houden. Het gaat hier dan ook niet om geld wat verdwenen of weggefraudeerd is, het gaat om een andere manier van opschrijven dan verhoef wil. En waarom zou die man als hij zo’n fantastisch accountant is in 19 jaar niet een baan hebben kunnen vinden, al was het maar als zelfstandige…. Prima om frustratie te hebben over de politiek maar om een site van een onkundige psychiatrisch patient als voor waar aan te nemen…..triest

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • happyme

  Doofpot? Net als de IRT uit 95? Je kan ook gewoon naïef zijn:) happy 4 u

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Denso

  En maar bezuinigen op de meest behoevende en belangrijke voorzieningen in ons land. Omgekeerde wereld.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • hugo van de weerd

  Het is een mooi verhaal ,behalve,als ze ongeveer 4 miljard gepikt hebben is dat meer als genoeg om de daders te pakken en berechten,dus terughalen ,hoe ?,je moet weer gewoon niet erover praten maar ze verplichten dat te doen ,dus weer baas worden,dat lukt waarschijnlijk niet ,daarom is zelfs hitler zeer waarschijnlijk gewoon in Argentinie gestorven op leeftijd,iedereen zegt van alles ,doet niets,perfect voor de witte boorden criminelen,die doen gewoon door

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • FRED MARRIS

  WAS ALLES AL BEKEND ???? WE WORDEN GEWOON VERKOCHT EN VERADEN?? WAAROM GEEN EEN BOEKHOUDER KAN UIT LEG ? GEVEN WAAROM NIET /// OMDAT GEWOON UITGENOMEN WORDEN ..NL HET BELASTING BETAALD MEEST HIER IN NEp

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • FRED MARRIS

  wie zijn hier gek -? ? het nederlandse volk toch we worden jaren uitgenomen WAAR IS ONS GELD ??? AL DIE GEMEENTE BEDRIJVEN STAATSBEDRIJVEN WAAR IS DAT GELD GEBLIJVEN ?? GAS WE ZOUDEN RIJK WORDEN / ONS ZUUR VERDIENEN BELASTING WORDT OP GEVRETEN DOOR NIEUWKOMERS WANDELD MET 700000 werkelozen GEMAAKT DOOR KAPITALISTEN ONS GELD VERDWIJNT BRUSSEL GENOEG IS GENOEG OUD HEB ZIJN ZAKKEN GELEEGD

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Ik denk dat het allemaal nog veel erger is. Maar bleef het daar maar bij, veel erger is het dat we geterroriseerd worden door 450 000 ambtenaren. Deze zijn bijna allemaal van mening dat ze de baas zijn, ze bedenken allerhande onzinnige regels, om zelf aan het werk te blijven. Dat veroorzaakt veel meer ellende dan de genoemde bedragen. Waarom krijgt een moordenaar gratis een dure advocaat die moet voorkomen dat hij overgeplaatst zal worden. En waarom moet ik € 100 000,– proceskosten betalen als ik tegen de staat moet procederen, tegen onrechtmatige wetgeving, wat een hele bedrijfstak wordt aangedaan. Waarom krijg ik geen gratis advocaat toegewezen en al mijn eigen kosten vergoed. Waarom verdwijnen zorg fraudeurs niet in de gevangenis. Als een ziekenhuis voor 10 miljoen fraudeert, dan moeten ze soms een gedeelte terug betalen, maar niemand krijt straf? We kunnen artikel 1 van de grondwet beter afschaffen, voor de wet is immers iedereen in de praktijk ongelijk.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • André

  Duco, ik kan je een hand geven.
  http://www.vipnight.nl

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Beste André Gebruikt jullie Touringcarbedrijf ook Groene Reisbladen boekjes. Die bij de KIWA € 65,45 kosten? En bij mij 10 voor € 100,00

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • André

  Beste Duco, communiceer een en ander via ons emailadres (zie contactgegevens op onze website).

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • cailey

  en dan pakken ze een oma die op haar kleinkinderen past, dit land is behoorlijk de wegkwijt

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • bram

  De mensen moeten eens een keer in opstand komen en laten zien waar ze voor staan.Zoals nu gaat alles naar de klote.Rutte en nog veel meer die doen maar wat ze willen en wij doen niks .Kom achter die muur vandaan en laat zien dat we Nederlanders zijn en dat we niks meer pikken.Andere landen doen dat ook.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • easy

  zolang we niet ,de straat op gaan ,gaan zij door,niets net klein kind die eerst moet huilen voor dat er melk word gegeven,en sommige blijven huilen omdat ze de taal niet spreken goed

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • rvd

  Het vertrouwen in de overheid em de banken verdwijnt. Grote zorg voor de politiek. Hoe komt datzo. De grote staatsroof wordt weggewuifd. Juridisch laakbasr gedrag wordt niet aangepakt em gaat door en door.
  Wat eem bende en gebrek aan verantwoording van hoog tot laag.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bzjan

  Als ado den Haag niet kan voetballen of Groningen gaat men massaal de straat op om te protesteren maar als ze de huren, de zorg etc. onbetaalbaar maken dan zie je alleen hier en daar wat protest op social media. What the F*ck is wrong with us.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Jan van Eechoud

  Gaat-ie lekker? Maar zijn we nu verbaasd? Nee toch?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • J.Out

  Helemaal gelijk Duco, ik heb 10 jaar geproduceerd en niet gewonnen……

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Manon

  “Mary” Vrouw van een fraudeur?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • koomen w

  KLOKKENLUIDERSZE KUNNEN MILJARDEN BEZUINIGENKUNT U ONS VERTELLEN<<WAAROM ZIJ DAAR WILLEN DOEN???KOMT HET OMDAT DIT FRAUDEREN MEESTAL IN DE TOP GEBEURT???.GEEF DE KLOKKENLUIDERS ALLE STEUN,EN 10PROCENT<VAN HET TE WINNEN BEDRAG>>OF HET OOIT GEBEURT>>>?????

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Henk

  <<“”GEEN=”>”===

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • D

  Kan je niet gewoon Nederlands typen?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • D

  Snoep afnemen van een kind-mentaliteit. Die zijn het makkelijkst te pakken en als iedereen decaandacht daar op heeft, kunnen ze zelf de zakken vullen want niemand kijkt daar naar

  Thumb up 0 Thumb down 0

ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

INTERESSANTE WEBSITES

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2017 gewoon-nieuws.nl