Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

gezin

Geachte minister-president en geachte ministers, 

Regelmatig vraag ik me af of u zich kunt herinneren dat u ooit geboren werd uit uw vader en uw moeder die u gevoed hebben zodat u kon opgroeien tot de volwassene die u nu bent. En of u zich wellicht herinnert dat er een warm huis was, een bed en voeding om u de geborgenheid te schenken die een kind nodig heeft. En in latere instantie gaf datzelfde ´thuis´ u een mogelijkheid om te kunnen studeren. Waarschijnlijk hadden uw ouders de middelen beschikbaar om dat aan u te geven. Dat u over kennis beschikt waardoor u zich een vooraanstaande positie in de maatschappij hebt kunnen verwerven wil nog niet zeggen dat u uw innerlijke wijsheid, welke zetelt in het hart, ook ontwikkeld heeft. Zorgt u er wel dagelijks voor dat dit in balans blijft?

Kijkt u weleens met oprechte aandacht om u heen, naar de mensen die anders zijn en een ander bestaan leiden zodat u kunt constateren dat mensen prachtige individuen zijn, maar dat er heel veel onvrede en verdriet is in de samenleving die u meent te moeten leiden?  En komt het weleens bij u op dat het om die reden de hoogste tijd is voor verandering in ons land?

Of kijkt u enkel naar Brussel en naar de Verenigde Staten omdat daar mensen aan het roer staan die zich slechts bezig houden met economische belangen en financieel gewin? En probeert u daar dan werkelijk een vriendschappelijke band mee te onderhouden zodat u uw eigen positie kunt handhaven? Ik vraag me regelmatig af of u met die gedachte prettig in slaap valt.

Bent u zich er weleens van bewust, dat uw focus op het buitenland u blind maakt voor alles wat er achter u en om u heen gebeurt omdat u alleen met uw aardse ogen de wereld ziet? Terwijl, wanneer u vanuit uw hart en uw intuìtie ‘kijkt’  álles kunt waarnemen, zelfs datgene wat zich aan uw zicht onttrekt? U heeft dit als kind ooit geweten, in die fase waarin alles er voor u was: een thuis om bescherming en geborgenheid in te ervaren. Is dat niet een basisrecht van ons allemaal?

Stelt u zich eens voor dat u datzelfde thuis nu kwijt raakt en dagelijks, zoals vele honderdduizenden, in angst en onzekerheid moet leven. Terwijl wij allen weten dat de aarde en alle bestaansmiddelen gemeengoed is van alle levende wezens.  Waarom staat u nog steeds dagelijks toe dat er mensen zijn die menen dat tot hun eigen bezit te moeten maken, zonder dit te hoeven delen?  Zijn deze mensen werkelijk uw steun waard?

Het woord ´revolutie´ impliceert zeker niet altijd geweld, ook al laat de doctrine in onze geschiedenisboeken ons anders geloven. Daar hoeft u dus geen angst voor te hebben, en u bent daar met uw geleerde kennis goed van op de hoogte. Een revolutie kan zeer vreedzaam gaan en zeker wanneer u deze zelf initieert.  Wij zullen u er dankbaar voor zijn.  Is het angst voor de verandering?  Angst om op hetzelfde welvaarts-bestaansniveau te leven als ieder ander, omdat we allemaal even veel rechten hebben en evenveel waard zijn als humaan wezen? Of bent u dat inzicht wellicht kwijt geraakt toen u op de Haagse zetel plaatsnam en steeg u die dag boven de mensheid uit.

Tijdens de kroning van onze koning hebben we u de hand zien opsteken terwijl velen van u de tekst prononceerde:  ´Zo waarlijk helpe mij God almachtig´,  terwijl de andere leden plechtig ´Dat beloof ik´ uitspraken.

Daarbij vraag ik me het volgende af. Durft u zichzelf in de spiegel aan te kijken en namens diezelfde God waarin u gelooft te beweren dat deze Almachtige u zal helpen om armoede onder diegenen te zaaien die u verkozen hebben om hen politiek te leiden en hun vertrouwen dag na dag te beschamen? Bent u er echt van overtuigd dat uw God u bijstaat om mensen uit hun huizen te drijven, kinderen zonder voedsel naar school te laten gaan, en velen in angst te laten leven voor deurwaarders die hen bedreigen in hun dagelijkse zekerheid, terwijl er geen werkgelegenheid is? 

Gelooft u werkelijk dat uw God het toestaat dat er voedselbanken uit de grond rijzen als paddenstoelen terwijl Hij de aarde aan ons allemaal heeft geschonken als een bron van voedsel, medicatie en ruilmiddelen?

Een voorbeeld doet goed volgen. Wanneer u in uw tomeloze ambitie om Nederland op de kaart te zetten in de wereld een groot succes wilt bereiken, hoeft u slechts een voorbeeld te worden van hoe een samenleving kan functioneren door het hart erin terug te brengen. Een samenleving die de term ‘SAMEN’-leving recht doet.

U weet ongetwijfeld, wanneer u echt in deze God gelooft dat je zult oogsten wat je zaait. Ik wens u vanuit heel mijn hart veel succes bij de oogst!

Irma Schiffers


 • HB

  Goed bedoelde en geschreven brief. Helaas gericht aan het verkeerde adres.
  De minister-president en de ministers van dit land zijn niet meer dan filiaalhouders, namens…? Brussel? Bilderberg? Obama? Wall Street/NYC?

  Laat het in ieder geval bij voorbaat een excuus zijn voor het uitblijven van een reactie.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Femke

  Als het liegende kabinet al reageert sturen ze je toch met een kluitje het riet in. Dit kabinet staat voor leugenaars die alles beloven en vervolg het tegenoverstelde doen. Maar verwacht er maar niks van want ze zullen net zo veel doen wat ze tot nu toe hebben gedaan, iedereen een poot uitdraaien.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Adrianus Bakels

  Wie zich nog langer door dit kabinet wil laten regeren moet zich laten nakijken.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • arno

  Dit land word net als alle andere landen ter wereld gerund door banken en corporaties, die het hele aspect mens allang zijn vergeten, en die alleen nog maar geld en rijkdom begrijpen, dus zoals Ramses Shaffie al zei, Vluchten kan niet meer, dus tijd om de kop der voor te gooien met zijn allen, en ons recht op Evolutie die ons is ontnomen terug pakken!!!!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Sjoerd63

  Inderdaad een mooie brief, hij is dan wel gericht tegen onze huidige politieke leider zelf maar had beter gericht kunnen zijn naar de gehele politiek. Mark Rutte wordt op alle ellende persoonlijk aangesproken, dat komt natuurlijk omdat hij de Minister President is.
  Maar hij heeft alle politieke beslissingen niet zelf genomen, dat kan een Minister President niet noch dat hij de in meerderheid genomen beslissingen kan tegenhouden.
  Hij is slechts woordvoerder. Er spelen in de beslissing een wet of maatregel door te voeren slechts een beperkte rol. Hij is de Ambassadeur van dit kabinet, de spreekbuis, de verbindende factor maar geen zelfstandig beslisser.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • John_Rambo

  Waarom verwacht mensen dat de politiek iets voor hen doet?
  Dat hebben ze ergens in de prehistorie misschien gedaan, maar nu is dat allang niet meer zo.
  Stemmen is net als een terdoodveroordeelde de keus geven tussen de strop en de kogel.
  Democratie is het opofferen van het individu voor het algemeen belang.
  Jouw mening telt niet, in het algemeen belang.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Irma

  Als je de brief goed leest, zie je dat deze ook aan ALLE ministers is gericht!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bij nader inzien

  Ach, het klinkt allemaal zo hoogdravend maar is het niet gewoon een kwestie van karakter? De een heeft nu eenmaal meer empathie dan de ander. Sommige mensen doen dingen omdat ze zich het lot van hun medemensen aantrekken, maar helaas heb je ook veel anderen die primair denken aan hun eigen carrière, de mensen die je op weg in dat carrièreverloop te vriend moet houden en de belangen van die niet zelden welgestelde vrienden.

  En dat heb je nog hen die oprecht dwalen, zichzelf oprecht hebben laten wijsmaken dat een land alleen maar gelukkig kan zijn als de hoeveelheid spullen die je in huis kunt halen maar steeds blijft groeien, en dat je moet beginnen met de rijken veel rijker te maken omdat dat dan de armen vanzelf ook op een hoger niveau brengt. “the trickle down theory” is de in Amerika gangbare term daarvoor, als je rijk bent geef je vanzelf werk aan de armen en die worden dan daardoor ook minder arm. Dat dat niet werkt zie je aan het enorme aantal arme en zelfs dakloze mensen in het rijkste land van de wereld.

  Omgekeerd is iedereen altijd heel negatief geweest oner de socialistische-communistische landen van de wereld. Socialisme zou armoede veroorzaken. Ja, ten dele is dat waar, maar mensen vergeten te vertellen waar ze zich op baseren. Waar kijk je naar als je in een vreemd land op vakantie gaat? Niet zelden zijn dat de bouwwerken van de gepriviligeerden, de prachtig gerestaureerde monumentale panden, kerken, hotels, banken. Praalwerken die in een socialistisch georienteerde maatschappij geen prioriteit hebben. Maar het kijken naar rijtjeswoningen en flats is altijd iets negatiefs, ook al zullen veel bewoners je vertellen dat hun leven een stuk gemakkelijker is geworden sinds ze over alles beschikken wat ze voor een normaal leven nodig hebben.

  Zo is het leven van de Roma er in het Oostblok enorm op achteruit gegaan. Gewoon, omdat het niet langer een recht hebben op werk en dus een vast inkomen, op medische verzorging en een fatsoenlijk dak boven je hoofd alle poorten tot uitbuiting en discriminatie opent zoals die in elk kapitalistisch land bestaan.

  Maar of je elke politicus daarop aanspreken kunt? Vaak is het ook domheid en ongeìnformeerdheid. Zoals Van der Staay van de SGP die de situatie in de Oekraìne aangrijpt om een campagne te beginnen om meer geld aan defensie uit te geven. De goede man zal vast niet weten dat de NATO ongeveer 13 keer zoveel geld uitgeeft aan bewapening als Rusland. Maar kennelijk is 13 keer zoveel nog niet genoeg…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bij nader inzien

  Tja, en hoe kunnen die banken dat doen? Omdat mensen nog steeds zo dom zijn om massal op rechtse partijen te stemmen. Er is nog NOOIT een linkse meerderheid in Nederland geweest, zelfs niet ten tijde van het kabinet den Uijl. In andere landen van de EU wel, waarom denk je dat rehcts ons zo blijft aanzetten de EU te haten? Als een Verenigd Europa in meerderheid voor links stemt (en dan heb ik het over echt links, SP links, niet PvdA die alleen maar doet alsof ze links zijn) dan kan er wel degelijk iets veranderen. Maar of dat ooit zal gebeuren? Ik hoor voortdurend mensen beweren dat linkse mensen de grootste zakkenvullers zouden zijn, enz. enz. terwijl dat in geen relatie staat tot wat van rechtse kant op dat gebied gebeurt. Zwarte schapen heb je overal maar als je als reactie op de grootste graaiers stemt dan ben je wel enorm dom bezig.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • CharleyW

  Ja raar toch hoed dat gelopen is. Natuurlijk is er geen werk meer, een hoop is overgenomen door robots. Iets simpels als een bestuurder en 2 beladers op een vuilniswagen zijn 1 bestuurder een controleur en een robot arm geworden. Die mensen raken in de WW en dan in de steun, hebben steeds minder uit te geven waardoor er weer minder werk is en dit gaat maar door en door. Hogere lasten voor de overheid aan steun en steeds meer mensen die daardoor in de steun raken. In Den Haag is er geen plan om dit te doorbreken. Het lijkt wel net als verhalen van mijn oma over de oorlog dat je op de bon eten ging halen behalve dat er geen oorlog is hier.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bij nader inzien

  Het probleem moet je niet in eerste linie zoeken in `full-employment` want dat is wel gebleken op afzienbare tijd nagenoeg onbereikbaar te zijn. Maar als je voor iedere burger een basisinkomen afspreekt dan ziet de situatie er plots veel acceptabeler uit. ook voor hen die van de koopkracht van hun klanten afhankelijk zijn.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • rosemarie

  het was niet ramses die dat liedje zong maar frans halsema met Jenny Arean http://www.youtube.com/watch?v=sE2yz-L64ag, verder kan ik het wel met je eens zijn

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • CharleyW

  Ik denk dat je gelijk hebt, als je mensen dat geeft en ze laat werken voor luxe dat het overal veel beter gaat. Al het geld steeds meer naar elite verplaatsen loopt in ieder geval fout. Zelfs een simpel mens als ik vind dit nog wel een goe plan.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bij nader inzien

  Mensen die zichzelf simpel vinden hebben vaak de beste meningen, gewoon omdat ze zich niet laten afleiden van de zaken waar het echt om gaat 🙂

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Hoewel wij langzamerhand de status van slaven krijgen, wil ik mij toch hier tegen verheffen. Wetende dat Rutte, Samson, en het hele kabinet er genoegen in Scheppen om ons te onderdrukken, ons uitleveren aan Brussel, het BEEST en dat Balkenende hier al volop de weg heeft bereid, dat Zalm ons heeft verraden met zijn geld truc, dat wij niet meer geacht worden. Het kabinet en hun voorgangers zijn behept met eigenschappen om ons uit te zuigen, wij hebben geen macht meer om ons te verzetten of toch noch?
  Komen wij in opstand tegen al deze vreselijke onderdrukkende uitzuigende maatregelen en proberen dat nu al vast in onze gemeente Emmen op gang te brengen en zeker is dan dat de victorie door zal groeien. Burgers wordt Wakker en houd Wakker Emmen aan hun beloften.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • cocx m.j.kunen

  Lees het artikel zo juist, mooi terecht maar moet even bijkomen omdat het zo uit mijn hart geschreven is. Daarvoor wil ik u danken.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Martin007

  Je hebt het mis. Stemmen is niet kiezen tussen de strop en de kogel. Wij, de bevolking, kunnen kiezen tussen A een maatschappij waarin mensen elkaar helpen en wij met zijn allen een hoger level bereiken of B een maatschappij waarin het recht van de sterkste geldt en iedereen alleen met zichzelf bezig is. Zoals helaas nu het geval is. Er is een methode om aan deze negatieve maatschappij te ontsnappen, maar niemand wil het. Die methode heet SP. http://www.politiek9.webnode.nl/blog

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • John Rambo

  Wat hebben politici dan gedaan de afgelopen jaren, behalve hun eigen zakken vol duwen, en mooie baantjes voor mekaar regelen?
  De burger, die alles weer kan betalen is het slachtoffer.

  We helpen mekaar niet, want daar is de overheid voor. Iedereen bemoeit zich gewoon met zijn eigen zaken, terwijl we op onze smartphone kijken wat onze ‘vrienden’ op Facebook aan het doen zijn.

  SP? De ‘Soosjalistiese Partij’? LOL!
  Er is niet één mens ter wereld die weet wat goed is voor alle mensen in één land. Het is altijd ‘One Size Fits All’.
  Het individu telt niet. Alleen het algemeen belang telt.
  Dat merk je als je een klein beetje het nieuws volgt.
  Dat gaat ook niet anders, want ze kunnen niet naar iedereen luisteren, en het iedereen naar de zin maken.

  Maar dat alles gaan we de komende jaren nog wel merken.
  En dan gaat het niks uitmaken of de SP of een ander het voor het zeggen krijgt.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Doeterniettoe

  Jij bent echt heeeeeeeeel erg in de war…..

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bij nader inzien

  Ja, met dat soort opmerkingen kom je echt overtuigend over. Ik bewonder je intellect, logica en overrredingskracht, en natuurlijk alle moeite die je hier deed om anderen van je standpunt te overtuigen. Dat geeft de burger weer moed!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • John_Rambo

  Waarom zijn er dan steeds meer werklozen? Waarom worden bejaarden uit hun tehuizen geknikkerd? Waarom wordt alles steeds duurder? Waarom is het onderwijs zo bar slecht? Waarom worden we verraden door Brussel en Den Haag? Zonder regering mag jij anderen best helpen. En anderen zullen jou ook helpen, omdat ze dan weten dat jij dan ooit iets terugdoet voor hen.
  De huidige maatschappij is gedoemd.
  Help jij anderen wel eens, Martin? Zonder er iets voor terug te verlangen?
  Moet je eens doen. Het geeft jou ook een goed gevoel.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • matchline

  Ze zullen door de media worden afgemaakt…Of ze vervalsen de verkiezingen…Als de NOS de uitslagen bekend maakt dan kan je het gewoon vergeten…

  Thumb up 0 Thumb down 0

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

INTERESSANTE WEBSITES

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2017 gewoon-nieuws.nl