Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Mondialisering

corporateDoor mondialisering zijn overheden niet langer in staat multinationals tot de orde te roepen. Niet alleen zijn zij soms groter dan staten (Shell heeft ongeveer dezelfde omvang als Griekenland), door liberalisering zijn zij ook steeds beter in staat om de vuist van de staat te ontwijken. Bonusplafonds? Dan gaan we naar Singapore! Hogere milieuheffingen? Dan gaan we naar de Verenigde Staten. Strengere regels voor tabaksreclame? Dan klagen wij u aan bij schimmige arbitragehoven.Correspondent Jesse Frederik schreef hier al eens over.

Verdere Europese integratie is volgens sommigen dan ook de enige manier om de doorgeschoten macht van multinationals aan banden te leggen: de Europese Unie als temmer van het grootzakelijke monster.

Het is duidelijk dat deze behoefte niet bij alle politieke partijen even sterk leeft. VVD, D66 en CDA zijn alle drie ongegeneerde cheerleaders van de ‘platte wereld’ van Thomas Friedman en hebben nauwelijks oog en oor voor de klachten van de zogenoemde ‘mondialiseringsverliezers.’ Schaalvergroting als hoogste goed – en als daarvoor meer Europese integratie nodig is dan zij het zo. Zolang zij er maar wat klein grut in de vorm van een kleinere Europese takenlijst voor terugkrijgen.zie hier voor discussie over die Europese takenlijst

Meer oog voor de keerzijde van mondialisering en schaalvergroting vind je bij GroenLinks en de PvdA. GroenLinks wil milieuvervuiling bestrijden, China het hoofd bieden, roofzuchtige banken temmen, agressieve belastingontwijking aan banden leggen, pal staan voor mensenrechten en de internationale rechtsorde – allemaal zaken die de bewegingsvrijheden van het grootbedrijf beperken, dus geld kosten en daarom effectieve tegenmacht vereisen. En juist voor dat Andere Europa willen GroenLinks en haar Europese zusterpartijen het Europees Parlement gebruiken.zie hier voor programma GroenLinks

Iets soortgelijks vind je bij de PvdA. Zoals de titel van het programma – Voor een Europa dat werkt Hier vind je het programma van de PvdA – aangeeft, ligt de nadruk bij werkloosheidsbestrijding. Met als belangrijkste inzet dat het mandaat van de Europese Centrale Bank (ECB) niet alleen een inflatiedoelstelling, maar ook een werkloosheidsdoelstelling moet bevatten. Als de werkloosheid de 5 procent overschrijdt, wil de PvdA de ECB verplichten een ruimer monetair beleid te voeren. Verder grossiert het programma in ongeveer dezelfde vrome wensen als GroenLinks: ‘De banken weer gezond en dienstbaar maken, korte metten maken met belastingontwijking en een einde maken aan doorgeschoten marktdenken.’ zie hier voor programma Pvda Welkom in het Andere, progressieve Europa.

De Europese Unie, ook wel: Brussels Business

europaHoe realistisch is dit? En hoe waarschijnlijk is het dat juist het Europese Parlement het instrument is om dat Andere Europa te realiseren? Laat ik er niet omheen draaien: weinig realistisch en onwaarschijnlijk. Progressieve Europeanen leven namelijk in een droomwereld die haaks staat op de grimmige realiteit van het huidige Europa.

Begonnen als poging Europese staten te binden aan wederzijdse afhankelijkheden die Europese oorlogen onmogelijk moesten maken, is het vanaf de jaren zeventig – met het vervagen van de herinnering aan de oorlog en het oprukken van het marktdenken – gekaapt door het Europese grootbedrijf.

De fraaie documentaire Brussels BusinessHier kun je de hele documentaire Brussels Business terugkijken. laat bijvoorbeeld zien hoe het initiatief voor de interne markt lag bij Europese multinationals.zie hier voor meer informatie over deze documentaire Onder leiding van Pehr Gyllenhammer van Volvo en Wisse Dekker van Philips heeft de European Roundtable of Industrialists Brusselse steun gezocht (en gevonden) voor Europabrede marktintegratie om het concurrentievermogen van Europese multinationals te vergroten.

De Europese Commissie onder leiding van Jacques Delors heeft de voorstellen van Gyllenhammer en Dekker vervolgens zonder blikken of blozen omgewerkt tot de Europese Akte van 1986. Daarmee werd de bodem gelegd voor het Verdrag van Maastricht en de latere Europese Monetaire Unie. Let wel: ter meerdere eer en glorie van het concurrentievermogen van het Europese grootbedrijf, niet voor uw en mijn welvaart, laat staan voor onze democratische grondrechten.

Het grootzakelijk DNA van de Europese Unie en vooral de Europese Monetaire Unie steekt op allerlei plekken door de burgervriendelijke retoriek heen. Het verhaal van groei, werk, kennis, concurrentie, dynamiek en consumentenkeuze verhult een werkelijkheid van verconsumentering van burgerschapsrechten, ontpolitisering van de economie, ontdemocratisering van de politiek, verschraling van banen en uitholling van zekerheden.

ewald engelen3Lees verder op: DeCorrespondent.nl


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl