Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Thierry Henri Philippe (Thierry) Baudet (Heemstede, 28 januari 1983) is een Nederlands publicist, historicus en jurist.

Thierr) Baudet

Thierry Baudet

Baudet studeerde rechten en behaalde een bachelor-graad Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde op 21 juni 2012 aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden, waar hij onder leiding van Paul Cliteur en Roger Scruton aan een proefschrift werkte over nationale identiteit, Europese eenwording, en multiculturalisme. Aan die universiteit was hij tevens als docent verbonden. Momenteel is hij als post-doc verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

Europese Unie

‘We moeten het beter uitleggen’. Voorstanders van de Europese Unie wringen zich in allerlei bochten, maar een echt antwoord hebben ze niet, meent Thierry Baudet.

Ultieme test
EUWanneer ik spreek met voorstanders van het Europese project stel ik hen altijd de vraag: ‘wat zou iemand moeten aantonen, of wat zou er moeten gebeuren, om u van uw overtuiging af te brengen?’ De vraag komt van Karl Popper, die in het vermogen deze vraag te beantwoorden de ultieme test zag voor een rationele, wetenschappelijke benadering. Falsificatie noemde hij dat. Wie een stelling poneert – bijvoorbeeld dat Europese integratie noodzakelijk of belangrijk is – dient daarbij aan te geven wat er zou moeten worden aangetoond of gebeuren om die stelling onderuit te halen. Kan iemand dat niet, dan heeft hij geen rationele of wetenschappelijke opvatting, maar een religieuze of ideologische.

Marxisme ontmaskerd
Popper wist met deze vraag het Marxisme te ontmaskeren. De gedachte dat de geschiedenis de uitdrukking is van een ‘klassenstrijd’ en dat er vroeg of laat een ‘wereldrevolutie’ zal komen, kan op geen enkele wijze worden gefalsificeerd. Het is een gesloten theorie, met een visie op het verleden (‘onderdrukking’) en een visioen van de toekomst (‘revolutie’), en niets kan die theorie doen wankelen. Het Marxisme levert een verklaring voor alles dat er kan gebeuren. Als de arbeidersklasse in opstand komt is dat een bevestiging van de marxistische theorie. Als de arbeidersklasse niet in opstand komt, dan is dat evengoed een bevestiging van de marxistische theorie. Kennelijk wordt de arbeidersklasse dan namelijk nog onderdrukt. ‘We moeten het beter uitleggen’, luidt de eenvoudige conclusie. Wat er ook gebeurt, aan het gelijk van Karl Marx hoeft nooit te worden getwijfeld.

Rond
Precies hetzelfde zien we bij het Europese idee. Op mijn vraag wat iemand zou moeten aantonen, of wat er zou moeten gebeuren, om voorstanders van hun overtuiging af te brengen, krijg ik dan ook nooit antwoord. In plaats daarvan volgt een rituele herhaling van het officiële EU-verhaal. In het verleden was er ‘oorlog’, in de toekomst zal er ‘eenwording’ zijn. Als je dan wijst op het veel grotere belang van de NAVO voor die vrede, op de Koude Oorlog, op het ontstaan van een democratisch Duitsland, op de demografische en technologische ontwikkelingen, enzovoorts, dan luidt het antwoord: maar de EU leidt tot welvaart. Wie dan laat zien dat handel drijven ook zónder Brusselse bureaucratie mogelijk is en dat de euro verschillende lidstaten aan de rand van de economische afgrond heeft gebracht, die krijgt te horen dat het werkelijke belang van de EU gelegen is in het vormen van een ‘blok’ tegen ‘opkomende machten’ als China en Brazilië. Wie zijn gesprekspartner vervolgens voorlegt dat de EU juist de grote, unieke kracht van Europa – namelijk de bestuurlijke en culturele diversiteit – ondermijnt, en dat alle bepalende gebeurtenissen in de Europese geschiedenis, zoals reformatie, Verlichting, en industriële revolutie, juist door die bestuurlijke decentralisatie konden plaatsvinden, dan luidt het antwoord dat we toch niet moeten vergeten dat we al zestig jaar vrede hebben. Zo zijn we weer rond.

Lees verder op: RTLNieuws.nl


 • Bij nader inzien

  Ik vrees dat het met Europa net zo zal gaan als bij andere vraagstukken: mensen worden pas wakker als het water hen aan de lippen staat. De kloof tussen rijk en arm wordt in record tempo groter, de invloed van het internationale bedrijfsleven en vooral de VS is nu al zo enorm dat we er meer door worden geregeerd dan door Den Haag, en de trend is steeds meer versnellend. Het is niet voor niets dat de hetze tegen Putin’s Rusland steeds verder wordt opgevoerd zodat we de maatschappelijke ontwikkelingen zoals de VS die ons dicteren blijven slikken. Weg met de zorg voor elkaar, en steeds langere uren werken om steeds meer onzinnige prullaria te kopen. “Shoppen” als enige vrijetijdsbesteding en alles wat je doet in waarde ten aanzien van de heilige economie waarderen.

  Dat er ooit een eind aan komt kan ieder kind zien. Grondstoffen raken op, het milieu te zeer vervuild, mensen steeds langer laten werken voor steeds minder geld, het zijn tamelijk rechte lijnen die de laatste decennia te volgen zijn. Uiteindelijk mogen we tegen het loon niveau van Zuid-Oost Azië gaan werken om de heren en dames aandeelhouders een nog luxer leven te verschaffen. Om van het zinloos immorele oorlogen voeren onder leiding van VS/NAVO maar te zwijgen.

  Het enige wat deze trend kan doorbreken is het hebben van een eigen federatieve EU waarbinnen we als Europeanen krachtig genoeg zijn om zelf te beslissen wat goed voor ons is in plaats van dat we ons door Washington laten regeren zoals nu het geval is. Waarom denk je dat Wilders met zijn anti-EU standpunten zulke bakken geld uit de VS en Israël ontvangt? Die strategie werkt: steeds meer mensen worden overgehaald om zich vooral niet door een “machtig Brussel” te laten regeren. Dan kennelijk liever een machtig Washington. Het feit dat we door ons stemgedrag in Europa wel invloed in Brussel maar nooit invloed in Washington kunnen hebben ontgaat deze fantasten helaas volkomen. Het zij zo.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Passant

  Wat maakt het uit of je door de kat gebeten wordt of door de hond?
  Het zal u zijn ontgaan dat de kiezer OOK geen invloed heeft op het Europese kernbeleid, dat niet door het parlement, maar door de (niet gekozen) Europese Raad – aangestuurd door Wall Street – wordt bepaald. Toenemend bestaat het Europese ‘bezit’ immers uit schulden.
  Een zo sterk mogelijke ‘Europese federatie’, die tegengas kan bieden aan de grote machtsblokken, resulteert onherroepelijk in een volledige integratie. Iets, dat de zwakke staten in het zuiden graag zien gebeuren, uiteraard ten koste van het noorden. Wat lost het op aan de grote economische en sociale onevenwichtigheden? Het blijft ook dan powerhouse Duitsland (met een paar satellietstaten) tegen de rest.

  De eenheidsmunt blokkeert ten enenmale een structureel herstel van de periferie en zal daarom hoe dan ook moeten worden gesplitst voor betere concurrentieverhoudingen.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bij nader inzien

  Tja, en heb je er ooit wel eens over nagedacht hoe dat gekomen is? Denk je echt dat de EU en de daarbij behorende beleidslijnen door een soort amorfe goden tot ons zijn neergedaald? Nee beste Passant, de gehele werking van de Europese Unie is niet door “Brussel” maar door Den Haag en de in alle andere Europese landen gekozen regeringen tot stand gekomen. De decennia lange hegemonie van CDA, VVD en PvdA en vergelijkbare clubjes in andere EU landen zoals het CDU, FDP en SPD in Duitsland zijn degenen die besloten hoe de EU eruit moest komen te zien. Een van de perverse ondemocratisch regels kun je terugvinden in de voorgestelde grondwet voor Europa, namelijk dat de Europese unie gebaseerd zou moeten zijn op een vrije markteconomie. Ranzig ondemocratisch gedrag: als de meerderheid van Europese kiezers de nadelen van een vrije markteconomie groter vinden dan de voordelen dan mag je zo’n grondwetsregel niet hebben om de democratische rechtsgang te belemmeren. Om die reden stemde ik tegen in het in Nederland hierover gehouden referendum.

  Maar als je iets wilt veranderen dan is het je verder terugtrekken uit de EU wel het allerdomste wat je kunt doen. Dan geef je je letterlijk over aan Wall Street, aan Goldman Sachs, aan imperia als die van Rupert Murdoch. Dat is niet zomaar een ander hondje waardoor je gebeten wordt, geloof me.

  Ben je trouwens zelf iemand die belangen heeft in de bankenwereld? Het moet haast wel, als je niet de gigantische voordelen ziet die de Euro voor ons land heeft gebracht. Heimwee naar de tijd dat je bij elke grensoverschrijding eerst naar wisselkantoortjes moest waar je naast een vaak oneerlijke koers ook nog commissie mocht betalen en soms in lange rijen op je beurt moest gaan staan wachten? Vraag het de vrachtrijders anders maar eens die soms meerdere dagen lang bij de douane inklaring van elk land moesten doorbrengen voordat ze aan de beurt waren. En hoeveel miljoen wil je weer gaan uitgeven om alle landsgrenzen weer te gaan bewaken? heb je er zo’n heimwee naar dat een bezoekje aan Duitsland als je even pech had een half uur wachten voor de Duitse grens en aan het eind van de middag eenzelfde wachtrij voor de Nederlandse opleverde? En hoe je niet zelden kleinerend door douaneambtenaren werd gecontroleerd of je niet een flesje wijn teveel in je auto bleek te hebben? Hoeveel miljoenen denk je dat al die bewaking en controles op jaarbasis kostten?

  Nee, een ongelijkheid in economie heb je in elke grotere en zelfs kleinere staat. Toen Nederland met de eenheidsmunt “gulden” begon had je rijke kooplieden aan de Amsterdamse grachtengordels en straatarme turfstekers in plaggenhutten in Drente. Als je naar de VS kijkt dan zie je dat ze met gigantische verschillen in armoede en productiviteit zaten tussen enerzijds staten als Alabama, Mississippi en Louisiana en anderzijds powerhouses als New York en California. Daar hebben ze ook niet zo kleinzielig zitten zeuren, ze hebben aangepakt en naar mogelijkheid de welvaart over het hele land verspreid, niet in de laatste plaats doordat ze het aantrekkelijk maakten voor burgers om in elke willekeurige staat waar ze wilden te gaan wonen. Kan hier ook, we doen het zelf al ten aanzien van België, Duitsland en Spanje waar het gepensioneerden betreft maar dat kan ook qua zakenleven.

  Over kleinzielig gesproken: is het je ooit opgevallen hoe wij over de verkiezingen voor het Europese Parlement praten? We hebben het geen moment over de belangen van onze EU, we praten alleen maar over het behartigen van de Nederlandse belangen tegenover de EU. Denk je heus dat Amerikanen ook zo kleinzielig denken, niet aan het landsbelang USA maar alleen maar aan de deelstaat waarin ze wonen? Dat is de echte reden waarom we geen stap meer vooruit komen.

  Linkse en rechtse partijen hebben geen gelijke belangen, maar als ze dom nationalistisch denken dan wel, dan stemmen ze allemaal voor dezelfde ondemocratische rechtse prak waardoor de rijken en multinationals onevenredig bevoordeeld worden en de gewone man het nakijken heeft, Er wordt over werkgelegenheid geluld maar er zou moeten worden gesproken over een eerlijke verdeling van arbeid en loon. Ik stem zelf normaliter altijd SP maar door hun lamlendige houding weet ik niet meer wat te doen. Hoe anders ware het geweest als meneer Roemer samen met mensen als Daniel Cohn-Bendit en Gregor Gysy op campagne was gegaan om te strijden voor een echt sociaal Europa. Nederland heeft nog nooit een linkse regering gehad, de ons omringende landen wel. Europa is een kans, niet een bedreiging. Een kans die Nederland in zijn eentje nooit zal hebben, kijk maar naar de stelselmatige uitsluiting van de SP na elke landelijke verkiezing. Maar zeur genoeg en wees defaitistisch, dan weet je zeker dat er nooit iets zal veranderen en de zaken- en bankenwereld ons zal blijven leegzuigen!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Timmers

  Los van de gebruikelijke verkiezingsbabbels en achterhaald links/rechts-gekakel is er nog maar één politieke ideologie die er toe doet: hoe houden wij onze/elkaars schulden betaalbaar?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bij nader inzien

  Sorry maar als je in een tijd waarin de kloof tussen arm en rijk met enorme snelheid groter wordt en daardoor het aantal mensen dat van hun arbeid niet meer menswaardig leven kan steeds groter wordt spreekt van “achterhaald links/rechts gekakel” je werkelijk helemaal niets van politiek en samenleving begrijpt.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Timmers

  Het is niet zo moeilijk. Bekijk ‘t een beetje vanuit vogelperspectief (macro-economisch). Politieke ideologieën doen er nauwelijks nog toe sinds grenzenloze hebzucht de westerse samenleving in een schuldenval heeft gedreven, waaruit geen ontsnappen mogelijk is.
  Dat is de kern van het probleem, die noopt tot een strategie van ‘hozen of verzuipen’ om in ieder geval zo lang mogelijk het moment van executie uit te stellen.

  Natuurlijk zijn er verschillende (technische) opvattingen over de manier waarop. Maar geen enkele variant – of het nu streng bezuinigen is, belasting-, lastenverhogingen, herverdeling, nivelleren of juist stimuleren – kan los worden gezien van de vereiste kredietwaardigheid van de schuldenaar. Die niet wordt bepaald door de politiek of de samenleving, maar door de geldmarkten of schuldeisers. Niet nationaal, maar internationaal.
  Het draaiboek van het IMF fungeert daarbij als blauwdruk, die nu eenmaal voorziet in het minimaliseren van sociale verworvenheden ten gunste van meer systeemrelevante zaken, zoals het verkleinen van overheidstekorten, de economische groei en het saneren van banken.
  Door de EU heeft Nederland te maken met financiële verplichtingen en garanties die de eigen grens ver overschrijden.
  Terwijl dit land er zelf allesbehalve florissant voor staat. De publieke en private schulden, samen met de waardevermindering op het vastgoed, komen overeen met 3 x bbp.
  Het betekent dat we nu met z’n allen drie jaar voor niets zouden moeten werken (en leven) om dit (steeds groter wordende) gat te stoppen.

  Ziet u werkelijk nog ruimte voor structurele verschillen tussen ‘links’ en ‘rechts’ beleid?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bij nader inzien

  Uiteraard zie ik dat. Feit is dat privaat gezien ons land semen met veel allerrijkste landen ter wereld ongelofelijk rijk is terwijl alleen onze overheden straatarm zijn. Of in simpele taal gezegd, we zijn grenzeloos egoïstisch geworden, “ikke ikke ikke en de rest kan stikke”.

  De overheidstekorten kunnen op heel eenvoudige wijze met een blijvende belastingverhoging als sneeuw voor de zon verdwijnen. Daarvoor is wel nodig dat we onze medische zorg, onze zorg voor onze kinderen en onze bejaarde ouders belangrijker vinden dan de vraag of we niet kunnen leven zonder onmiddellijk elke nieuwe versie smartphone, elke twee jaar weer een nieuwe auto en elke vijfjaar een geheel nieuwe badkamer of keuken te installeren.

  Je kunt je geld maar één keer uitgeven en de mentaliteit van tegenwoordig is “laat iedereen maar stikken zolang ik mijn dagelijkse dosis luxe speelgoed maar heb en minstens elk jaar naar de wintersport kan om over de zomeruitgaven nog maar niet te spreken. Ga eens kijken wat er in milieusrtraten allemaal voor waardevols aangeboden wordt en zet dat in perspectief tot demente bejaarden die soms hele dagen lang in overvolle luiers in verpleegtehuizen liggen weg te rotten.

  Dat, mijn waarde, is het meest schrille verschil tussen links en rechts dat een ieder maar bedenken kan. maar laat me raden, U verdient hoogstwaarschijnlijk modaal of hoger zodat u die zorgen (nog) niet betreffen. maar de tijd komt, helaas voor verreweg de meesten van ons.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bij nader inzien

  Overheidstekorten ontstaan doordat de overheid meer geld uitgeeft dan ze binnenkrijgt. De belangrijkste reden waarom de overheid gelden uitgeeft ligt in het feit dat we nu eenmaal heel veel dingen niet individueel voor onszelf kunnen regelen. Dat begint al bij hele simpele dingen als het aanleggen van wegen en snelwegen.

  Ons probleem is dat we door de jaren heen steeds meer de waanzinnige Amerikaanse manier van denken hebben overgenomen waarbij we niet denken aan de overheid als een organisatievorm die het ons mogelijk maakt om goed georganiseerd samen te leven maar als een soort rovershol dat ons onze zuurverdiende centjes probeert afhandig te maken. Dat we zonder dat “rovershol” nooit de infrastructuur hadden gehad om al dat geld te verdienen komt slechts bij een enkeling in het hoofd op. Leve de rechtse propaganda!

  We zijn over de jaren steeds meer bezig geweest om de kip die de gouden eieren legt om zeep te helpen, of in elk geval het leven zo moeilijk mogelijk te maken. We zijn wel bereid geweest om twintig keer zoveel voor een huis uit te geven dan vroeger maar niet om twintig keer zoveel aan de zorg uit te geven. En die zorg moeten we om humanitaire redenen toch blijven geven terwijl we steeds maar meehuilen hoe slecht het betalen van belastingen toch wel is. uiteraard zonder ons af te vragen of al dat egoïstisch uitgegeven geld voor onze eigen lolletjes wel allemaal zo noodzakelijk is.

  Dat is de basis voor de schuldencrisis. Dat IMF en andere leuke jongens er misbruik van maken om ons een steeds asocialer beleid op te dringen is een absoluut feit. In feite is door hun toedoen een destijds zeer populair leider in Roemenië ten val gekomen; eerst drong het Westen hem gigantische leningen tegen zeer gunstige voorwaarden op en daarna klapte de val dicht, moest hij die leningen dermate dramatisch afbetalen dat hij in feite de hele verzorging van zijn volk eraan opofferen moest. het kostte hem uiteindelijk zijn leven.

  Als we van die dwingelandij af willen meoten we onze eigen broek ophouden, niet alleen als Nederland maar als verenigd Europa. Maar dat eigen broek ophouden vereist allereerst de nodige opofferingen en saamhorigheid. Kunnen we nalaten en gezien de huidige populistische sfeer gaan we dat nalaten. maar de prijs die we daarna gaan betalen, of in elk geval die onze kinderen en kleinkinderen gaan betalen gaat rampzalig zijn. Een wereld met een klein groepje excessief rijken en de rest dat op een niveau leeft dat niet zo gek veel zal afwijken van het leven van de gemiddelde Chinees of Cambodjaan.

  Overigens, macro verhalen zijn natuurlijk heel leuk maar ook heel relatief. Neem 10.000 van de honger omkomende mensen en sluit die op tezamen met Bill Gates en dan kun je zeggen dat je een kamer vol miljonairs hebt als je naar het gemiddelde kijkt. De stervende mensen sterven echter gewoon verder.

  Thumb up 0 Thumb down 0

ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

INTERESSANTE WEBSITES

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2017 gewoon-nieuws.nl