Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Bron: Het Nederlands opinieplatform CitaReg  Auteur: Joost de Weter

Nieuwe belastingplannen een drama voor gepensioneerden

pensioenenEen drama? Ja, zo zou je het wel kunnen noemen. De nieuwe belastingplannen die het kabinet eind deze zomer zal presenteren pakken desastreus uit voor gepensioneerden.

Wat is het geval. In opdracht van de toenmalige staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) kreeg de Commissie Van Dijkhuizen in 2012 de opdracht een voorstel uit te werken voor een vereenvoudiging van het belastingstelsel. Addertje onder het gras was dat bankier Van Dijkhuizen van mening was dat het lage belastingtarief voor gepensioneerden gelijk getrokken moest worden aan dat van niet gepensioneerden, die waren immers rijk genoeg. Een mening die ook door PvdA-leider Diederik Samsom gedeeld wordt. Gemakshalve vergat de Commissie dat het lage belastingtarief een vast onderdeel was van het totale pensioenplaatje. Dat lage tarief was onderdeel van het pensioenstelsel. Met de opbouw (franchise) en premieafdracht was daar al rekening mee gehouden. In de nieuwe plannen wordt daar volledig aan voorbij gegaan.

Lage belastingtarief verdwijnt

Het voorstel waarmee het kabinet komt is als volgt. In 18 jaar tijd zal de AOW premieafdracht met 1 procent dalen, tot na 18 jaar de AOW premie nul is. Tegelijkertijd zal het belastingtarief in de eerste twee schijven elk jaar met 1 procent stijgen. Voor niet gepensioneerden zal dat weinig uitmaken omdat de belastingverhoging wegvalt tegen het niet langer betalen van AOW premie. De huidige premiegrens voor AOW is 34.000 euro jaarinkomen.

Gepensioneerden betalen echter geen AOW premie meer wanneer ze met pensioen gaan. Het wegstrepen van belasting tegen premieafdracht geldt voor gepensioneerden dus niet. Zij krijgen een ordinaire belastingverhoging voor de kiezen van 1 procent per jaar, en dat 18 jaar lang. Op die manier trekt het kabinet de belastingtarieven na 18 jaar gelijk voor gepensioneerden en werkenden.

Wat betekent dat financieel? De jaarlijkse stijging van de belasting met 1 procent wordt geheven over het aanvullende pensioen. De AOW zelf wordt niet belast. Voor het eerste jaar is de belastingverhoging maximaal 250 euro. Immers het premie inkomen van 34.000 euro min de AOW van 9.000 euro levert een maximaal belastbaar aanvullend pensioen van 25.000 euro op. Na 18 jaar is het te betalen bedrag aan belasting over die 25.000 euro opgelopen tot 4.500 euro. In feite betaald de gepensioneerde dan de helft van zijn AOW zelf. Het gemiddelde aanvullende pensioen in Nederland is 700 euro per maand. Dat betekent voor het eerste jaar 7 euro extra belasting per maand oplopend naar 126 euro na 18 jaar.

Gepensioneerden financiële schietschijf

uitvindersbeursHet kaalplukken van gepensioneerden houdt dus niet op. Eerst haalde de overheid een truc uit met de Zvw. De algemene belastingverhoging in 2012 werd voor werknemers gerepareerd doordat ze geen 7,5 procent Zvw premie meer hoefden te betalen. Dat nam de werkgever voor zijn rekening. Gepensioneerden hebben geen werkgever meer en dus mogen zij het naar beneden gestelde tarief van 5,4 procent over hun maximale premie-inkomen van 51.414 euro zelf betalen, zonder dat er enige compensatie is voor die belastingverhoging.

Laten we eens alle feiten op een rij zetten.

Sinds 2008 zijn de pensioenen niet meer geïndexeerd vanwege de crisis en de nieuwe rekenrente vastgesteld door de DNB. Dat is een inkomensverlies in zeven jaar tijd van 13,33 procent.

In 2013 en 2014 zijn voor de meeste gepensioneerden de pensioenen gekort met gemiddeld 3,7 procent.

Er is géén compensatie voor de algemene belastingverhoging in 2012. Gepensioneerden betalen 5,4 procent Zvw over hun maximale premie-inkomen van 51.414 euro. Voor werknemers is de belastingverhoging gerepareerd.

Vanwege strengere regels voor indexering van pensioenen, de grens wordt opgetrokken van 105 naar 120 procent of hoger, zullen ook de komende vijf tot tien jaar de pensioenen niet geïndexeerd worden.

Het lage belastingtarief voor gepensioneerden zal in 18 jaar gelijk getrokken worden via een jaarlijkse stijging van 1 procent.

Inkomensverlies van 50 procent in 17 jaar

Het inkomensverlies voor gepensioneerden tussen 2008 en 2015 is door alle overheidsmaatregelen nu al opgelopen tot ruim 23 procent. Daar mag voor de komende tien jaar minimaal 25 procent bij opgeteld worden: gemiddelde jaarlijkse inflatie van 1,5 procent plus de jaarlijkse belastingverhoging van 1 procent. In 17 jaar tijd, tussen 2008 en 2025, zal het totale inkomensverlies voor gepensioneerden tot bijna 50 procent zijn opgelopen. Dat komt dan nog eens bovenop de bezuinigingen in de zorg.

Gepensioneerden die aanvankelijk dachten van een fatsoenlijk pensioen te kunnen genieten komen dus bedrogen uit. Jaar na jaar zullen ze merken dat de kosten voor het levensonderhoud en de belasting door de overheid gestaag toenemen, terwijl het inkomen op hetzelfde peil blijft staan als in 2008. De vraag mag gesteld worden hoe de overheid ouderen eigenlijk ziet. Als een overbodige niet productieve bevolkingsgroep of als melkkoe? Misschien beide. Ouderenarmoede, zelfs voor gepensioneerden die daar nu nog geen weet van hebben, zal in de komende jaren fors toenemen.

Bron: CitaReg


ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2018 gewoon-nieuws.nl