Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Niets rechtvaardigt een nucleaire oorlog

Rusland en het Westen zijn in oorlog, een oorlog over fruit, groeNuclear_Blastnten, varkensvlees en bankleningen.

De oorzaak is Oekraïne, een enorme leegte, voorheen zo goed als onbekend in de westerse wereld maar nu een vitaal veiligheidsbelang, waardig geacht voor het riskeren van een beangstigende oorlog.

Economische embargo’s zoals gelanceerd door de VS tegen Rusland, lijken relatief onschuldig. Dit zijn ze echter niet. Handelssancties zijn een vorm van strategische oorlogvoering die maar al te vaak wordt gevolgd door kogels en granaten.

Beangstigend

Vandaag zijn er hoge functionarissen in Washington die daadwerkelijk overwegen een mega botsing te bewerkstelligen in Oekraïne tussen Russische troepen en de NAVO, ten behoeve van een uitbreiding van de Amerikaanse militaire macht.

Intensivering van aanvallen door Oekraïense regeringstroepen (bewapend en gefinancierd door de VS) tegen de pro-Russische separatisten en doelen in het oosten van Oekraïne, leveren steeds meer gevaar op dat Moskou gaat optreden om de pro-Russische bevolking te beschermen.

Een grootschalige militaire botsing zou kunnen beginnen met een door Rusland uitgeroepen “no fly” zone boven het Oosten van Oekraïne, zoals de VS dat indertijd oplegde boven Irak. Het doel van Rusland zou zijn om de beschietingen en bombardementen van de Kiev luchtmacht op de rebellerende steden te stoppen.

poetin1Vladimir Poetin staat in eigen land onder toenemende druk van de bevolking om het doden van pro-Russische Oekraïners door Kiev een halt toe te roepen. Niet vergeten moet worden dat deze Russische Oekraïners tot 1991 volwaardige Sovjet staatsburgers waren.

Afgelopen vrijdag zijn de Verenigde Staten begonnen met het uitvoeren van luchtaanvallen op Noord-Irak, zogenaamd om een religieuze minderheid, Yezidi’s, te  beschermen. Hoewel deze luchtaanvallen duidelijk gericht zijn op de versterking van de door de VS gesteunde Koerden in Noord Irak tegen de oprukkende ISIS extremisten, noemde Washington de luchtaanvallen een bescherming van Iraakse christenen en en Yezidi’s.

Sinds het einde van de Koude Oorlog zijn de strijdkrachten van de VS, NAVO, maar ook het Russische leger sterk geminimaliseerd door bezuinigingen. Tot aan de 0ekraïne crisis was er zo goed als geen vooruitzicht van een oorlog in Europa. Het enthousiasme voor oorlog tussen Europeanen en Russen is zéér laag. Duitsland en Turkije, twee zwaargewichten van de NAVO, willen een conflict met Rusland voorkomen en blijven misschien wel aan de kant staan. Beide landen doen grote zaken met Rusland en zijn ontevreden over de kunstmatig vervaardigde Oekraïense crisis.

Een militaire confrontatie in Oekraïne zal aanvankelijk in omvang en intensiteit worden beperkt. Maar een confrontatie kan snel escaleren tot een gevaarlijke crisis. De Koude Oorlog heeft geleerd dat kernmachten nooit direct met elkaar moeten vechten. Laat de Oekraïners hun verschillen zelf uitzoeken per referendum.

Op de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog moeten we opnieuw constateren dat;

onze leiders spelen met vuur.

Bron: InfoWars.com

 


 • W. den Engelsman

  Volledig mee eens. Deze crisis is eigenlijk gevaarlijker dan de vorige Koude Oorlog, doordat nu meerdere (onberekenbare) partijen betrokken zijn dan destijds de 2 machtsblokken. Toen was de situatie overzichtelijker, alhoewel af en toe ook dreigend, zoals tijdens de Cuba-raketcrisis en andere incidenten tussen oorlogsschepen en vliegtuigen b.v. Alle leiders dienen trachten te de-escaleren, i.p.v. olie op het vuur te gooien. Dat is onverantwoord gedrag. Er dient Internationaal overleg te komen tussen alle betrokken partijen in de UN te NY, te Genève te Den Haag, of waar dan ook.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Femke

  Deze ellende had nooit mogen gebeuren, de Russen hebben die raket niet af geschoten maar separatisten maar de Russen krijgen de schuld omdat ze wapens leveren aan de separatisten maar dat doet de VS ook wapens leveren aan landen die in oorlog zijn, en met die wapen doen ze nou eenmaal geen brood smeren. Voor mij mogen de landen NL en Duitsland wel uit de NAVO stappen en zich aan sluiten bij de Russen, anders komt er zeker een wereldoorlog en dat levert alleen maar verliezers op.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Nee die ander

  Ik heb maar één ding te zeggen: Wat een wereld… Zijn we hiervoor in de luiers gelegd? 🙁

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • merel

  Gedenk 4 en 5 mei nog maar eens of zijn we dat met z’n allen vergeten??

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • HB

  De Koude Oorlog had – in het verlengde van WOII – als vertrekpunt de strijd om de wereldmacht tussen twee tegengestelde ideologieën, het kapitalisme en het communisme.

  Wat is NU de quintessence? (Failliete) kapitalistische machtsblokken die – ONDER ÉÉN EN DEZELFDE REGIE, de ‘Global Banks’ – met elkaar in de clinch gaan. Om geopolitieke redenen? Om de energiemarkt? Om de wereldmunt?

  Af en toe mag ook de gewone burger best een beetje dieper nadenken; informatie krijgt hij tegenwoordig immers meer dan genoeg.

  Inderdaad, deze crisis is gevaarlijker dan de Koude Oorlog. Niet omdat er grote tegenstellingen zouden bestaan, maar juist vanwege de globale overeenkomsten in de monetaire en economische problemen die kennelijk zonder grote chaos en de dreiging van een gemanipuleerde wereldbrand niet meer op te lossen zijn.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bij nader inzien

  Ach, als je bedenkt dat we steeds bleven beweren dat Poetin die oorlog in Oost-Oekraïne zou voeren dan zou dus de conclusie moeten zijn dan het ratjetoe leger van Oekraïne sterker is dan dat van wereldmacht Rusland. Een wel heel erg fantasierijke gedachte.

  Feit is volgens mij dat de Russen in Oost-Oekraïne uiteraard heel veel familiebanden hebben met volksgenoten in Rusland, dat ligt voor de hand. En dat ze hun ooms en neven, vaders en zoons om hulp vragen in hun onafhankelijkheidsstrijd is ook niet denkbeeldig. Daar zou dat verhaal vandaan kunnen komen wanneer het over “hulp uit Rusland” gaat. Al ons Poetin-bashing ten spijt is nooit bewezen dat die man daar ook maar iets mee te maken had. Sterker nog, hij heeft nadrukkelijk gezegd dat hij onder geen beding wilde dat de oostelijke Russischsprekende provincies van de Oekraïne bij Rusland zouden worden gevoegd.

  Zoals ik begrijp zal de doodsstrijd van de Volksrepubliek Donjetsk niet zo heel lang meer duren, zullen de Oekraïense troepen het deel dat zich afscheidde wellicht over afzienbare tijd weer volledig onder controle hebben. Wat ik me daarbij wel afvraag is waarmee we in Godsnaam al dat geboycot dan nog kunnen rechtvaardigen. Toegeven dat we de situatie verkeerd hebben ingeschat zullen we uiteraard nooit.

  Of gaan we dan uiteindelijk toch nog met de nodige krokodillentranen kijken naar de manier waarop de Oekraïners met degenen die in opstand kwamen omgaan? Velen zijn naar hun familie in Rusland gevlucht maar dat zal zeker niet voor iedereen even gemakkelijk zijn geweest. Ik houd mijn hart vast voor hen die ze te pakken krijgen, onze grote vrienden in Kiew.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • HB

  Weet u wat het is? ‘We’ hebben de situatie NIET verkeerd ingeschat. Deze puinhoop én de ongetwijfeld volgende nóg grotere chaos was exact de bedoeling. Waarom? Dat heb ik bij een eerdere reactie al dunnetjes uitgelegd.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bij nader inzien

  Het lijkt me zinvoller om mensen niet op een zoektocht naar Uw bijdragen te sturen maar gewoon hier te zeggen wat U vindt. Zonder te weten waarom het gaat wil ik wel opmerken dat je het meest geloofwaardig bent indien je je aan bekende en controleerbare feiten houdt. Hypothesen over “wat de bedoeling was” zijn niet meer dan dat, je kunt absoluut nooit zeker weten wat de bedoeling van een ander was met uitsluitend een theorie zonder handvaste bewijzen. En waarom zou je ook? De werkelijkheid zolas we die allemaal van dag tot dag meemaken is op zich al erg genoeg.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Johan

  Nostradamus krijgt nog gelijk als het zo doorgaat.
  Escalatie in een nucleaire oorlog en daarna 1000 jaar vrede om dit alles te boven te komen.
  Daarna begnt het spel opnieuw.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • HB

  Ook nog lange teentjes? Gewoon even verder kijken dan je neus lang is. Zelfs voor een gewone krantenlezer (ja, de MSM) is het niet zo moeilijk.

  Houden we ons aan de feiten dan zien we dat Rusland binnen zeer korte tijd is getransformeerd van ‘vriend’ tot vijand. Een ‘nieuwe Koude Oorlog’ komt blijkbaar uitstekend van pas. Hoezo? Er zijn geen ideologische verschillen meer, zoals vroeger. Poetin is een raskapitalist, pas geleden nog gewaardeerd lid van de G8. Samenwerking en integrale uitwisseling tot voor kort op letterlijk alle vlakken, zelfs militair.

  Maar intussen is het kapitalisme – door de onbeheersbare schuldenbergen, de fraaie zeepbellen, de toxic papers, de gammele banken, de latent haperende economie, de chronische werkloosheid, verarming en het totale gebrek aan vertrouwen bij consument en producent én het falen van uitgemolken monetair gereedschap – wel zo goed als failliet.
  Of is dat ook een ‘hypothese?

  Ook duidelijk zal moeten zijn dat de politiek – mede daardoor – diep in de zak zit van de financiële heersers, de ‘Global Banks’, die de agenda bepalen. Voor hun lange termijnplanning zal er hoe dan ook iets structureels moeten gebeuren, een algehele ‘schoonmaak’ of ‘defragmentatie’, een vereffening van de schulden en een herverdeling van inkomstenbronnen, gepaard aan een nieuwe wereldmunt. Of, zoals Christine Lagarde van het IMF het aangaf: een ‘global economic reset and recovery’.

  De nodige veranderingen zullen vanuit een zo onoverzichtelijk mogelijke wereldsituatie moeten worden opgelegd. Uiteraard niet tégen, maar mét een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak, waarbij – zoals in het verleden – kunstmatig opgeroepen tegenstellingen en ‘vijanden’ moeten dienen als aanmaakhout.

  Niemand weet wat ons te wachten staat, al mag wel worden aangenomen dat ‘Oekraïne’ meer is dan een ‘vergissing’ van een op macht belust stel technocraten in Brussel.
  Voorlopig zijn de argeloosheid en de onverschilligheid van de massa de grootste vijand van het volk.
  MH17 lijkt al verleden tijd. De start van de kabouter(voetbal)competitie krijgt in ieder geval meer aandacht dan de reële dreiging van een kernoorlog.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bij nader inzien

  “Houden we ons aan de feiten”, tja deden we dat maar. Het ellendige is dat ik verdomd weinig feiten zie die enigerlei agressie van Russische kant laten zien terwijl wij volop bezig zijn met macht uitbreiding en haatzaaien. We moeten doen alsof het geven van een boete als je met minderjarigen over homoseksualiteit spreekt ontzettend veel erger is dan zoals veel met ons “bevriende” landen dat doen homo’s opsporen en voor 10 tot 15 jaar in gevangenissen steken, we moeten doen alsof het niet gewoon tot de volgende verkiezingen wachten maar een coup plegen de volstrekt normale norm is en alsof het dan natuurlijk vreselijk is dat de minderheid die door die coup ernstig in het gedrang kwam daartegen in opstand komt. Het feit dat die opstand toch steeds meer neergeslagen is en het grootste deel van hun territorium al door troepen uit Kiew is bezet lijkt me toch het ultieme bewijs voor het feit dat Rusland daar niet aan het vechten is.

  Of dit zoals je stelt allemaal met het global banking verhaal te maken heeft? Ik betwijfel het. Immers, de Oekraïne is een volledig bankroete staat, het is economisch ongelofelijk bergaf gegaan sinds die door ons zo bejubelde oranje revolutie.

  Waar je vroeger nog vrij duidelijk kon zien dat de haat van de westerse wereld tegen het communisme een direct gevolg was van het feit dat ze daar geen geld konden gaan verdienen geldt dit nu allerminst voor onze buren in het Oosten. Elke Russische stad van betekenis heeft wel zijn McDonald’s en nog veel meer Amerikaanse en Westeuropese bedrijven. Wat het belang is bij het vergroten van invloed in deze corrupte en bankroete staat weet ik niet. Zo heel veel valt er toch niet te halen lijkt me. Of het moet zijn dat het gezien de gunstige bodemgesteldheid misschien een super-proeftuin voor Monsanto en co zou kunnen zijn? Voor de rest zal het eerder een kostenpost dan een wingewest worden, in elk geval voor de afzienbare tijd.

  Nee, zelf zie ik een en ander als een manier van de wapenindustrie om ons aan het kopen te houden. In een rapport van een jaar geleden werd verteld dat de NAVO twaalf keer zove nog steeds niet genoeg. Ook is bekend dat in veel landen het gevoel overheerst dat de NAVO niet veel nut meer heeft, dat moet ook koste wat kost bestreden worden. Als je nou maar doet alsof we op het “randje van aangevallen worden” staan dan wil men wel weer nieuwe wapenaankopen verrichten is de filosofie. En helaas, zo zal het wel lopen. Die Deense meneer met zijn kraaienstem is dat net als zijn voorgangers zonder ophouden aan het verkondigen. En wij maar zo dom zijn om erin te trappen?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • HB

  Je ziet het goed.

  Oekraïne is op zich volstrekt onbelangrijk, tenzij het land door zijn ligging, geschiedenis en interne problemen – zoals nu – wordt gebruikt als handvat om tegenstellingen te creëren.

  Zeker lijkt in ieder geval dat factoren als ‘toeval’ of ‘vergissing’ in dit verband absoluut geen rol spelen.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Peter

  Het is een geldprobleem en we moeten ons daar niet toe laten verleiden en misleiden.
  Feit of niet. Ik weet het niet.
  Hebben jullie de vermogens van Porosjenko en (ben z’n naam weer kwijt) de vorige president gezien ?
  Arm waren ze niet.
  Dus het is zondermeer alleen daar al een elite strijd tussen de rijksten.
  Ook Putin is niet onbemiddeld. Medvedev weet ik niet.

  De rijken gaan over lijken en hitsen iedereen op.
  Beiden gebruiken dezelfde methodes.
  Is China failliet ? India ?
  Het westen wel. Rusland inmiddels ook of nog steeds.

  Maak je niet druk om die paar komkommers.
  Tsja, het is nog steeds komkommertijd.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bij nader inzien

  Op de Duitse televisie zag ik ooit een programma waarin verteld werd dat Putin een bruto salaris van 55.000 euro per jaar zou krijgen, ongeveer de helft van wat de Amerikaanse president verdient en een kwart van wat de Nederlandse premier krijgt.

  Of die informatie juist is kan ik uiteraard op geen enkele manier controleren, maar heb jij dan wel zoveel meer objectieve informatie dat je dat zomaar kunt stellen?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • HB

  Met een opgebouwd privévermogen van naar schatting $ 70 miljard (Wiki etc.) is Poetin een raskapitalist en zit hij waarschijnlijk toch ietsje boven de Balkenendenorm.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • HB

  MH17 zou ons wakker hebben moeten doen schrikken en een einde hebben moeten maken aan de komkommertijd. Zo niet, dan hebben 300 volkomen onschuldige en totaal niet betrokken mensen, waaronder 200 landgenoten EN KINDEREN, voor niets het leven gelaten.
  Foutje, bedankt!? ‘Zij lieten hun leven voor de vrijheid’? Vervolgens gaan wij over tot de orde van de dag?
  FOEI! Wij hebben het hier over een koelbloedige massamoord, waarvoor het loont om massaal de straat op te gaan, niet in stilte, maar om luidkeels verantwoording te eisen!
  Schrijver Leon de Winter zegt zeer juist: ‘We hebben er ZELF de lucifers voor geleverd.’
  Zijn we al zóver afgezakt in onze welvaartsnarcose en ‘bondgenootschappelijke verplichtingen’ dat we dit gewoon maar (moeten) pikken?

  Wat die paar komkommers betreft: zelfde laken een pak, ‘maak je niet druk’.
  ‘Och, het kost ons niet meer dan hooguit 0,1% van het bbp’. Wat een mentaliteit!
  Ten eerste is een handelsoorlog met Rusland helemaal niet nodig, maar past die blijkbaar in een door het westen gewilde confrontatie. Ten tweede worden de gevolgen voor Europa (én Nederland) bewust gebagatelliseerd.

  Gaat dit nog even zo door dan zijn de directe en indirecte gevolgen niet alleen voelbaar in de Land- en Tuinbouw, maar zitten we zó weer in een recessie, waarvoor de geachte belastingbetaler weer zal moeten dokken.
  Maar misschien is juist dát de bedoeling van het spel.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bij nader inzien

  Misschien heb je gelijk, maar aangezien ikzelf ook nog wel eens iets heb bijgedragen aan Wikipedia weet ik uit ervaring dat je daar wel dingen kunt neerzetten zonder dat je bewijzen ervoor hoeft aan te voeren. En gezien de door Amerika georchestreerde voortdurende haatcampagne tegen die man heb ik eerlijk gezegd er geen idee van of zo’n melding te vertrouwen is.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • HB

  Leuk artikeltje dienaangaande in Quote:
  http://www.quotenet.nl/Nieuws/Poetin-is-het-machtigst-maar-hoeveel-is-hij-waard-93663

  In ieder geval wil Wladimir iedereen doen geloven dat hij – ondanks de uitverkiezing door Forbes tot de machtigste man van de wereld (2013) – héél gewoon is gebleven.
  Héél clever is hij zeker.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Sracerr

  “volwaardige Sovjet staatsburgers waren” dat was wel een kunstmatige aanname. Vele mensen in de USSR dachten diep van binnen wel anders. Een deel van die gedachtes zie je nu terug in de Oekraïne. oprotten met die Russen uit ons land denken vele niet Russen en terecht mijn inziens. Een nucleaire oorlog kan er makkelijk komen vandaag de dag. Het is bekend dat er tegenwoordig kleine kernbommen in omloop zijn, die zijn speciaal ontwikkeld voor het (kleine) oppervlakte v/h slagveld. en van het een kan het ander ontstaan.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bij nader inzien

  Ik kan er geen zinnig woord over zeggen. En intussen gaat de onzin door. “Wat zit er allemaal in die vrachtwagens met zogenaamde hulpgoederen?” Verzinsels over dat het een soort paard van Troje zou zijn, of alleen water en zout zoals de Oekraïense multimiljonair vanavond zei.

  Klinkklare onzin want wat voor verschil zou het in de wereldpolitiek maken of er nu Russische militairen gewoon bij Donjetsk in legervoertuigen de grens over kwamen of verstopt in witte vrachtwagens? Het moment dat het Russische leger hun landgenoten daar zouden gaan helpen zullen we sowieso doen alsof de wereld vergaat, daarbij maakt het echt geen ene moer uit of ze via vrachtwagens, via parachutes of via tanks zouden komen.

  Maar al die verdachtmakingen. Ze klinken zo heerlijk en ze werken zo goed om al die simpele zielen weer eens helemaal op het verkeerde been te zetten. Zolang ze Russen en vooral Poetin maar blijven wantrouwen en haten, dat is het enige dat van belang is. Of dat tijdschrift Forbes te vertrouwen is wanneer ze iets beweren? Geen flauw idee, het behoort niet tot mijn standaard leesportefeuille. Ze mikken naar ik aanneem op een nét iets ander publiek dan waar ik toe behoor.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • KlaasO

  Het is de bedoeling dat er een oorlog komt. Je ziet de druk vanuit de NAVO en VS en zij schromen leugens en propaganda niet. Nog steeds geen bewijzen over MH 17 ook terwijl de Russen al vanaf de tweede dag met satelliet en radarbeelden kwamen plus het gesprek waarbij MH 17 naar de plek van executie werd gedelegeerd. Rusland wacht dan ook nog steeds op de 10 vragen die zij hebben gesteld aan de VS en NAVO.

  De bedoeling van deze valse vlag operatie was natuurlijk om het legitiem te maken om Rusland aan te vallen. Net als in de jaren 60 in de Cuba crises. Deze rapporten zijn nu door de VS vrijgegeven en daarin staan de valse vlag operaties genoemd en het doel van deze operaties was om een invasie te rechtvaardigen. Zo staat het er zwart op wit. Dus het is zeer gebruikelijk om zaken te laten escaleren. Ook 9/11 hoort daar bij. Allemaal met het doel om controle te krijgen over landen en mensen. Vooral om de schatten van die landen zodat ze leeg worden gezogen als een spin zijn prooi leegzuigt. Mensenlevens zijn niet belangrijk en dus ook niet de 300 die om zijn gekomen tijdens het neerschieten van MH 17.

  De BRICS lijkt ook een van de oorzaken om een oorlog te beginnen en niet om de oorlog maar om de chaos. Deze chaos kan dan gebruikt worden om wetten van kracht te laten worden die ons naar een dictatuur brengen. Ze liggen al klaar in Brussel. De dollar zal in gaan storten en ik denk volgens plan van Rothschild. Door BRICS, waar Rothschild ook de leiding heeft, is er de kans voor een nieuwe wereld munt. Ik wilde het eerst niet geloven en zag wel iets in die BRICS maar na een artikel gelezen te hebben dat goed onderbouwd was ben ik ervan overtuigd dat dus alles in het agenda van de NWO past. Ik schrok ook van het wapen van Rusland en het wapen van de Rothschild er is geen verschil. De Rothschilds hebben ook de 18 oktober revolutie in Rusland veroorzaakt waardoor de sha’s van Rusland zijn opgeruimd en Rothschild alle rijkdom heeft kunnen roven. En natuurlijk de controle over geldstromen.

  De Rothschilds zijn al vanaf 1773 bezig met de agenda om de wereld onder controle te krijgen. Rockefellers horen daar ook bij. Als je wat studie doet dan zie de dat alle puzzelstukjes in elkaar passen. Om misselijk van te worden en ik ben het ook. Ik heb ervaren dat wanneer ik 1 puzzelstukje niet geloof, het later toch weer past tussen de rest. De grootste tegenstander is dat ik het niet wilde geloven en mij er voor af wilde sluiten. Dat heet; cognitive dissonantie.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • matchline

  Heb op de site van Martin vrijland filmpje gevonden over vliegtuig crash in Oekraine. Het corbett rapport .Mijn vermoede was juist Royal dutch shell

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • matchline

  Binnen nu en veertien dagen derde wereldoorlog.Begin maar te tellen

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • matchline

  Defcom 1 is nu van kracht. De oorlogschepen gaan vanuit de zwarte zee aanvallen. 10.000 soldaten over land. Amerika gaat Rusland en China aanvallen first strike. En dan alle uigaande raketten vernietigen.Je zal zien dat Rusland verder gedemoniseerd wordt de komende tijd. Ze zijn knettergek maar dat wisten we al.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • matchline

  Nato en Amerika hebben besloten 4000 manschappen permanent in Ukraine te
  plaatsen.Komende dagen gaan troepen uit polen en andere Us hoeren Putin provoceren..De Zionisten neocons zijn op oorlog uit. Rusland heeft geen keus en zal
  reageren. China Nrt Korea India Syrie Nrt Amerika Iran .En een groot aantal kleinere landen hebben steun aan Rusland toegezegd.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • dreamteam1

  Weet je de aarde zou zich moeten opschonen, en resetten van alles waar de leugen regeert een andere wending zou geven. De mensen zijn moe van al het verraad wat al eeuwenlang speelt op onze geliefde aarde, schande, pijn en verdriet. Maar laten we hopen ? dat is wat de kerk ons leert. Tot op heden worden wij als een marionet gebruikt.
  Dan de Elite die denken dat ze god zijn om ons als mens als slaaf te laten functioneren, van onderdrukking en mindcontrol. En de goddelijke Farmaceutisch Industrie ons maar met medicatie blijven voorliegen, Oorlogvoeren snel stuur de F16 maar naar ISis, echter word er getest met een ander wapen waar ze meer mee kunnen doden. Gek zijn ze in de wereld, oh ja tot slot laten we hopen dat het verandert maar hoe lang werkt onze geest nog op deze manier, het slaat het vergif die verspreid word door de gangsters-criminelen, van georganiseerde misdaad door: Ellite, Banken, Illegaliteit en van een Koningschap die officieel niet tot een echte Koning behoord, liever getrouw de hoedjes in een ceremonie van opoffering van kinderen, moorden en sexueel misbruik van kerk en staat , waarheen leid de weg die we moeten gaan .?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • justmy

  ik snap er allemaal niks meer van en zeker niet van deze dure woorden alleen wil ik weten waar staat Nederland nou en wat gaat er nou gebeuren komt er nou wel oorlog of niet zijn we wel veilig als mens of niet kan iemand mij het vertellen of uitleggen waar wij nou staan als mens ben een moeder van een kind van 17 maand dus wil wel meer zekerheid dus wie verteld mij

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Nee die ander

  Zeker niet. Dat was ook uit verdediging en zullen we zeker niet vergeten. Maar ik bedoel, als er niemand is die oorlog veroorzaakt, is er ook geen reden tot verdedigen. Nu creëer ik wel een ideaal plaatje, dat weet ik wel, maar zou het maar zo zijn dan was oorlog overbodig geweest.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Nee die ander

  Wisten we het maar… Het is al erg genoeg dat er mensen onthoofd worden bah :/ het idee alleen al. Het is misschien ver van ons bed maar het gebeurd wel. Arm kindje als het gebeuren zou hoop het niet voor jullie en voor niemand niet. Denk niet dat er zo snel iets zou gebeuren in Nederland, maarja dat zeiden ze in 1940 ook. Laten we het niet hopen.

  Thumb up 0 Thumb down 0

ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

INTERESSANTE WEBSITES

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2017 gewoon-nieuws.nl