Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Bron: Het Nederlands opinieplatform CitaReg  Auteur: Bart Uienpeller

Werkgevers willen gratis personeel

hans de boer

voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW

Werkgeversorganisaties zien niets in een algemene loonsverhoging van 3 procent om de bestedingen te stimuleren. ‘Dat is juist kostbaar, inefficiënt en schadelijk voor de Nederlandse economie’, zegt voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW in reactie op de voorstellen van verschillende Nederlandse economen om de lonen te verhogen. Sinds 2008 zijn de lonen nauwelijks gestegen. Het besteedbaar inkomen van de meeste Nederlanders is sinds het begin van de crisis achteruit gehold door de bezuinigingen en lastenverzwaringen. Het redden van de banken heeft de schatkist miljarden gekost.

Nieuwe voorzitter VNO-NCW is rauwdouwer

De kersverse directeur van VNO-NCW, Hans de Boer, is een rauwdouwer. Zijn voorganger Bernard Wientjes, ook geen lieverdje, is met de Boer vergeleken een brave koorknaap. De Boer maakte met veel lawaai en provocaties zijn entree in de polder. Van dat laatste moet de Boer overigens weinig hebben. Zo wilde hij gemaakte afspraken in het Sociaal Akkoord het liefst terugdraaien, zoals de compensatie voor de verkorte WW. Staatssecretaris Jette Klijnsma (PvdA) kreeg al meteen de wind van voren, zodat een verontruste premier Rutte (VVD) zich genoodzaakt voelde een telefoontje richting de VNO burcht te plegen, of het misschien een tandje minder kon.

nullijnNu dan het protest tegen een loonsverhoging. De nullijn is door VNO-NCW heilig verklaard. Geldt dat ook voor de werkgevers? Dat zijn praktisch allemaal managers in loondienst. Het doorsnee inkomen van directeuren stijgt sinds 2010 elk jaar tussen de 4 en 8 procent. Is dat misschien niet ‘kostbaar, inefficiënt en schadelijk voor de Nederlandse economie’? Het inkomen van de gemiddelde werknemer is in die periode met 1,3 procent gestegen. Bepleit Hans de Boer dat de huren, gemeente- en waterschapslasten, OZB, benzineaccijnzen, vervoer, zorgpremies alsmede alle andere kosten voor het levensonderhoud ook niet verder zullen stijgen, dus ook op de nullijn worden gezet? Daar horen we van het VNO-NCW nooit iets over.

Eigenlijk is het wensenlijstje van de werkgevers voorspelbaar. Decennialang is het mantra dat in slechte tijden werknemers op de nullijn moeten, om de economie er weer bovenop te helpen, en wanneer deze aantrekt de nullijn gehandhaafd moet worden om te voorkomen dat de economie weer verslechtert. De bovengemiddelde bedrijfswinsten en de toegekende bonussen worden gemakshalve vergeten. Staat het VNO-NCW er wel eens bij stil hoe het komt dat het reëel besteedbaar inkomen van de gemiddelde werknemer sinds de jaren negentig van de vorige eeuw nauwelijks is toegenomen? Dat twee of anderhalve inkomens nodig zijn, daar waar vroeger één inkomen voldoende was?

Ik heb een beter voorstel. Zullen we de inkomstenbelasting voor de hoogste schijf weer terugbrengen naar 72 procent, zoals dat nog tot in de jaren negentig van de vorige eeuw het geval was? Laten we zeggen vanaf € 150.000. De problemen in Europa zijn voornamelijk veroorzaakt doordat de banken onverantwoorde risico’s hebben genomen in hun hebzucht naar nog meer geld en de heersende klasse te weinig belasting heeft betaald. De crisis is niet door de veroorzakers betaald, de werkgevers, maar door de modale werknemer.

nul euroAls we Hans de Boer moeten geloven dan mag de Nederlandse werknemer niets kosten. De wens voor minder werkgeverslasten wordt volledig afgewenteld op de werknemers. In het nieuwe pensioenplan gaan de premies omlaag zodat de werkgever minder hoeft te betalen. De werknemer zou tegelijkertijd iets meer in de huishoudbeurs overhouden voor extra consumptie, ook goed voor het bedrijfsleven. Dat diezelfde werknemer op termijn van een fatsoenlijk pensioen wordt beroofd zal de VNO-NCW een worst wezen. Voor de werkgeversorganisatie is de werknemer een wegwerpartikel dat vooral niet teveel mag kosten. Gratis werknemers, dat is de natte droom van Hans de Boer.

Bron: CitaReg.nl


 • ik ben een mens

  . het redden van de banken heeft de schatkist miljarden gekost. .. daar begint alle ellende bij de banken. … er is een overschot aan geld op de balans… waarom ziet nienand dit?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • E DIJKEMA

  Dit is een vrijmetselaar de brillegreep voert de instructies van de elite uit .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • BB

  Straks ontstaat er een orde voor de mens en kunnen dit soort dieven nergens meer heen en worden ze één voor één afgeslacht. Van mij mogen ze gelijk al beginnen…..

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • nn

  loonbelasting afschaffen en naar grondstoffen verschuiven. Via de grondstoffen worden er miljarden uit de econmie getrokken tengunste van slechts enkele Daar staan we dus als slaven voor te werken. Dit wordt steeds erger tot het spaak loopt.
  Steeds harder werken steeds slechtere producten op de markt en voor wie??

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Een econoom van de kouwe grond

  Wat een kletsverhaal! De vanzelfsprekendheid waarmee oorzaken en gevolgen als een spaghetti worden gehusseld… deze man gelooft in sprookjes…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Peter

  Ik maak me er niet druk meer om. Ze blijven maar afknijpen die (grote) werkgevers. Ze chanteren de boel. Als drogreden gebruiken ze zelfs dat ze dan maar naar lage lonen gaan als NL geen laag loon land wordt. Ook dat ze ze goed top personeel aantrekken met een steeds onbetaalbaarder wordende hoge loon en bonus is ook al een drogreden. Ze brengen top bedrijven en woning korporaties ten val. Feitelijk gooien werkgevers hun eigen glazen in. 1 voor 1 zie je alles langzaam in elkaar storten waarbij eerst het lager personeel ontslagen wordt. En dan heb je de echte werknemers te pakken, want het gros van de top presteert niks. Uiteindelijk verliezen ze allemaal hun baan en worden ze elders binnen gehaald om het bedrijf van binnen uit kaal te plukken en op te eten. De schuldigen worden nooit aangepakt laat staan gestraft. Met een stalen gezicht blijven volhouden dat je het goed gedaan hebt is ook geen kunst voor bepaalde mensen.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Femke

  Hansje kan natuurlijk de boom in, en laat de bonden maar 10% eisen dan kunnen ze nog iets zaken. Wel de salarissen van de top tot wel 20/30% verhogen maar voor de gewoneman kan er niks van af.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Cw Boog

  Logisch dat de top 20%/30% bijkrijgt, weet je wel hoeveel werk zij doen?

  Juist nada noppes….het is gebakken lucht….

  De Nederlandse Nobelprijswinnaar economie Jan Tinbergen toonde het al aan: de beloning van topmanagers staat in geen relatie tot hun productiviteit. Tegen hun zelfverrijking is wel degelijk iets te doen: ontmantel de conglomeraten, saneer de toplaag.

  Al sinds de jaren zestig wordt het inkomen van managers onderzocht. In 1977 werd al geconstateerd dat het ”onzin” is de hoge inkomens van topleiders te willen zien als de prijs die de markt wel moet betalen; nee, het gaat vooral om het naar zich toe halen van inkomen vanwege een positie van macht in de bestuurlijke hiërarchieën van grote ondernemingen.

  De Nederlandse Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen (1903-1994) heeft dit getest. Voor een aantal westerse landen berekende hij de bijdrage van diverse beroepsgroepen aan het nationaal inkomen. Voor lager geplaatste werkers bleek dit positief te zijn, maar voor het management was het nihil, in vakjargon: niet significant van nul te onderscheiden.

  Daarmee is de claim van topmanagers weerlegd, dat hun inkomen hun toekomt vanwege de markt. Er is immers geen relatie met hun productiviteit. Het is wel degelijk zo dat zij zich hun topsalarissen toeëigenen op basis van hun machtspositie.
  Marktconform inkomen betekent inkomen gerelateerd aan productiviteit. Dit is ook een geaccepteerd beginsel bij het bepalen van de loonruimte voor lager personeel. Het valt niet in te zien waarom dit niet ook zou gelden voor topmanagers, die immers ook werknemers zijn.

  Hiermee ligt dan ook de bal bij de topmanagers. Laten ze maar aantonen dat hun productiviteit hun topsalaris rechtvaardigt. Ze zullen het niet kunnen.
  Men wijst erop dat de salarissen ook elders worden getoucheerd. Inderdaad, het is elders ook niet best; het onderzoek van Tinbergen was dan ook internationaal.

  Ook alle andere smoezen om de eigen bevoorrechte positie te rechtvaardigen – weglekken van talent, enzovoorts – zijn allang onderzocht en naar het rijk der fabelen verwezen. Trouwens, welk talent: de toplui bij Ahold, Shell et cetera die frauderen om er zelf beter van te worden?

  De maatschappelijke schade van zulk gedrag en de demotiverende werking op lager personeel, moeten niet worden onderschat.

  De code opgesteld door de voormalig Unilever-topman Tabaksblat is natuurlijk een wassen neus. Zelfregulering en zelfreiniging door een belangengroep zijn altijd dubieus.

  Naast het leggen van de bewijslast voor hun productiviteit bij de topmanagers, stelt Tinbergen een reeks van maatregelen voor om het managersinkomen aan te pakken.

  Een daarvan is de ontmanteling van conglomeraten en de bijbehorende toplaag; in kleinere eenheden wordt met meer productiviteit gewerkt en met meer arbeidsvreugde.

  Uiteindelijk stond Tinbergen een inkomensverdeling voor ogen gebaseerd op de twee beginselen van productiviteit en rechtvaardigheid, binnen een land en tussen landen. Er is zeker nog een lange weg te gaan, maar met het aanpakken van zelfverrijking door topmanagers kan worden begonnen.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • mimi

  Slavernij is nooit weggeweest.
  Er komt een dag , dat ze hun portie moeten betalen…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Dick

  In Nederland is het heel gemakkelijk azijn te verkopen voor witte droge wijn.
  Koopmansgeest noemt men dat,, ofwel anderen omwille eigenbelang verraden.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bert

  Sommige mensen leren het NOOIT. Hij is daar een voorbeeld van.
  We hebben niet voor niets een gezegde: Loon naar werken.!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • zjoske

  Ach, het is al decennialang dezelfde langspeelplaat die wordt afgedraaid. Weten jullie nog, eind jaren ’90 vorige eeuw, toen het zó goed ging met de economie, dat die zelfs oververhit dreigde te raken? Ook toen kwam het VNO/NCW met dit verhaal. Wij mensen moeten gewoon stoppen met het serieus nemen van clowns als deze Hans de Boer.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bor

  Het is toch heel simpel. Als je als werknemer gratis zou moeten gaan werken dan ga je toch niet werken. Als je geen geld verdient dan heb je geen voeding en ga je dood. Als de werknemers uitsterven hebben de werkgevers geen bedrijf en dus gaan ze ook dood want ook zij hebben geen inkomsten. Een bedrijf is een macht structuur in de vorm van een piramide. De werkgever zit eenzaam in de top maar de basis van het bedrijf is de productie. Geen productie, geen bedrijf. Geen vreemde beeld is in Nederland alleen, op alle vlakken, dat de massa of de meerderheid zich laat onderdrukken door ee enkeling of een klein groepje idioten die de weg volledig kwijt zijn. Dat terwijl je met zijn allen zo over die mafketels heen loopt als je met elkaar voor je eerste levensbehoeften en mensenrechten op komt. Maar Nederlandse burgers zijn net als de politiek. Iedereen is alleen maar bang voor zijn eigen hachje. Dat geeft de machthebbers juist alle ruimte om zo door te gaan. 225 mafketels in het Binnenhof bepalen voor miljoenen hoe het eruit moet gaan zien terwijl ze 7 kleuren schijten als die miljoenen gezamelijk opstaan en zeggen ‘nou is het godverde gloeiende tyfus tering afgelopen’. Maar wat doet Nederland? Aan zijn PC gaan zitten klagen en discusseren. De één weet het nog beter dan de ander. Maar niemand staat op. Het volk is dan net zo dom als de politiek en andere machtsfiguren zelf. Niemand hecht voldonde waarde aan zijn leven om ervoor op te staan. Droom lekker verder, schaapsvolk!

  Thumb up 0 Thumb down 0

ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

INTERESSANTE WEBSITES

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2017 gewoon-nieuws.nl