Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Wat is Remote Viewing?

Remote Viewing is de praktijk van het zoeken naar impressies over een ver of onzichtbaar doel, gebruikmakend van subjectieve middelen.  Van een remote viewer wordt verwacht dat informatie gegeven wordt over een object, gebeurtenis, persoon of locatie, die fysiek verborgen is en op afstand gescheiden. Remote Viewing wordt beschreven als een pseudo-wetenschap. De term ‘Remote Viewing’ werd in 1970 bedacht door de natuurkundigen Russell Targ en Harold Puthoff, onderzoekers aan het “Stanford Research Institute”.

Remote viewing werd populair in de jaren 1990 na de declassering van bepaalde documenten met betrekking tot het “Stargate Project”, een onderzoeksprogramma van $ 20.000.000, dat in 1975 was begonnen en werd gesponsord door de Amerikaanse regering, in een poging om een ​​mogelijke militaire toepassing van paranormale verschijnselen te bepalen.

De aanslagen van 11 september 2001

Onlangs beleefden we de ‘13th anniversary’ van de 9/11 catastrofe. Het zal niemand zijn ontgaan en meer dan ooit zie je nu berichten verschijnen die de druk opvoeren om de waarheid rond deze ramp te onthullen. Eén van de bijdragen aan deze onthulling komt van Dr. Courtney Brown van The Farsight Institute en hij is ongetwijfeld geen onbekende van de lezers van dit artikel.

The Farsight Institute houdt zich bezig met Remote Viewing, een wetenschappelijke en strikte methode om informatie op te halen en te verzamelen vanuit het ´onderbewuste´. De verkregen ´data´ worden verzameld, uitgewerkt en kunnen, indien deze een gebeurtenis in de geschiedenis betreffen, direct getoetst worden aan de fysieke realiteit.

Dit keer heeft CourtneyDaz en Dick Brown ervoor gekozen om de gebeurtenissen vóór, en tijdens 9/11 te laten onderzoeken alsook de personen die hiervoor verantwoordelijk waren. Ook dit keer heeft hij de twee beste en meest ervaren Remote Viewers van de wereld ingezet: Daz Smith (Engeland) en Dick Allgire (Hawaï).

Aangezien er meerdere (conspiracy) theorieën de ronde doen die de officiële lezing van de VS tegenspreken, was Courtney Brown er aanvankelijk van uitgegaan dat de officiële lezing bevestigd zou worden door dit onderzoek. In zijn eigen woorden zegt hij onder meer: ‘Nobody was more flabbergasted, more set back than myself, when the actual data started to come in and I realize that the official story wasn’t right.’ En hij heeft dan nu voor zichzelf de bevestiging dat het een pure ‘inside job’ was. Iets dat een hele andere geschiedenis gaat schrijven dan welke we tot nu toe officieel kenden.

Dit onderzoek heeft bijna vier uur video opgeleverd en Courtney heeft dan ook besloten om er twee delen van te maken. Ik heb beide delen direct gedownload en inmiddels een aantal keren bekeken. Omdat het zo’n omvangrijke gebeurtenis is geweest –met meerdere attacks op dezelfde tijd en diverse plaatsen- hebben ze met verschillende doelen gewerkt, zeven in totaal, dus 7 onderzoeken voor beide RV’ers. Daarna konden de data naast elkaar gelegd worden en bleek er concensus te zijn over hetgeen gemeld werd door beide viewers, afzonderlijk van elkaar.

Ook dit keer werd er, zoals te doen gebruikelijk met RV, blind gewerkt. Dat wil zeggen, de RV’ers hebben geen idee van het doel. Ze werken aan de hand van een code en met behulp van een snel gemaakt ‘ideogram’ werken ze naar steeds specifiekere ‘data’ toe. Een ideogram is een soort ‘onbewuste’ krabbel die volgens een vaststaand protocol wordt uitgewerkt. Wanneer er bijvoorbeeld een hoek in voorkomt, weten ze dat het om een ‘structuur’ gaat (bijv. een gebouw of iets materieels). Zie hieronder een voorbeeld.

ideogram

Ideogram duiding Duiding van een ideogram

Zit er een krul in, weten ze dat er sprake is van ‘life’ (levende wezens). En zo zijn er allerlei ‘lijnen’ die in die krabbel ‘onbewust’ zijn ontstaan maar die informatie geven over ‘waar’, ‘wat’ en ‘hoe’. Met deze manier van ‘starten’ kan er naderhand steeds meer worden ingezoomd op hetgeen gezocht wordt (het blinde ‘doel’).

Het voordeel van blind werken is, dat je geheel onbevangen kunt waarnemen. Als het doel bekend is sluipt de valkuil van ‘invullen, fantaseren of denken’ om de hoek. Blind werken is wel zo prettig, dat is ook mijn ervaring in mijn werk. Hoe minder je weet en hoe sneller je werkt, hoe betrouwbaarder hetgeen is dat je ‘doorkrijgt’.

 

Dit waren de 7 targets die werden aangeduid met de code 10. Let wel, het doel was uiteraard opgesteld door Courtney Brown, terwijl Dick en Daz deze ‘formulering’ NIET kenden. Zij werken slechts met 10-A, 10-B, etc.

Target 10-a: Het doel is de oorzaak van de instorting van gebouw 7 van het World Trade Center complex in New York op 11 september 2001. De remote viewer moet de feitelijke ineenstorting van het gebouw waarnemen, alsook de directe oorzaak van de instorting ervan. inclusief de activiteit vóór de val die kan worden gerelateerd aan de val.

Foto targetsWe zien dan Dick Allgire aan het werk en hij meldt vrijwel direct dat het een complete ineenstorting is een gebouw (structuur) en dat het extreem gewelddadig is. Termen als ‘witheet’, ‘zwaar metaal, staal wordt in één moment ‘vaporized’ (verdampen onder druk) worden gevolgd door ‘een nucleaire explosie’, die hem doen denken aan ‘Hiroshima’, zoals Dick zegt. Hierna treedt hij steeds meer in details. Het blijft voor mij indrukwekkend om dit te zien. Hij probeert te beschrijven welk explosief hier gebruikt is, maar dat is, zoals we kunnen verwachten vanuit de andere theorieën (gebruik van nano thermiet), nauwelijks ergens aan te relateren. Het is bijna eng om te zien hoe hij dan de punten tekent waarop de explosieven in het gebouw zijn aangebracht.

Terwijl Daz Smith later inzoomt op de mannen die het doen en hoe ze het doen. Zelfs in welk vervoermiddel ze ernaar toe rijden en hij beschrijft de groep die dit werk doet.

Target 10-b: Het doel is de oorzaak van de verticale “opeenstapeling” en ineenstorting van de zuidelijke toren (WTC 2) van de Twin Towers in New York op 11 september 2001. De RV-er moet de feitelijke ineenstorting waarnemen van het gebouw alsmede de directe oorzaak ervan, inclusief activiteiten ervóór die kunnen worden gerelateerd aan deze ineenstorting.

Hier begint het al een beetje ‘creepy’ te worden omdat beide mannen inzoomen op de mensen die de voorbereidingen treffen, van de politieke planning ervan (lijkt op een naargeestig soort ‘pokerspel’, allemaal zeer in het geheim, vooral ‘geniep’) tot en met de mannen die in het geheim infiltreren en ‘dirty work’ doen. Griezelig omdat je telkens bewust bent van het feit dat hier duizenden mensen bij omgekomen zijn. Willens en wetens de dood ingejaagd waarbij gezinnen tot op de dag van vandaag geruïneerd zijn.

Target 10-c: Het doel is de oorzaak van de verticale “opeenstapeling” en ineenstorting van de noordelijke toren (WTC 1) van de Twin Towers in New York op 11 september 2001. De RV-er moet de feitelijke ineenstorting waarnemen van het gebouw alsmede de directe oorzaak ervan, inclusief activiteiten ervóór die kunnen worden gerelateerd aan de ineenstorting.

Opmerkelijk hieraan is dat Dick Allgire bij dit doel zich ineens voor zijn gevoel ‘bevindt’ in de cockpit van een vliegtuig. Hij tekent een man, die als een ‘piloot’ wordt benoemd en hij beschrijft wat daar in dat vliegtuig gebeurde, inclusief de emoties die er bij de mannen in die cockpit gaande waren op dat moment. Dit kan gebeuren in dit geval omdat alles ongeveer ‘tegelijkertijd’ plaatsvond. Dan krijg je ‘verwarrende’, of beter gezegd chaotische informatie, maar het bleek uiteraard heel erg relevant wat hij doorkreeg en tekende. Ook wel schokkend, want het lijkt of je in een spannend filmplot zit (dat wordt door Daz ook zo benoemd) maar je beseft dat het harde realiteit is geweest! Regelmatig zie ik bij de mannen dan ook emoties bij de waarnemingen. Herkenbaar, maar des te meer respect heb ik voor hun werk, dat immers de hele mensheid dient en de toekomst kan veranderen, omdat de historie hiermee is veranderd.

Foto pentagon

Pentagon na de aanslag

Target 10-d: Het eerste doel is het lanceren of het opstijgen van ‘welk’ object dat uiteindelijk schade heeft veroorzaakt aan het Pentagon en vanuit welke richting dit is opgestegen op 11 september 2001. De RV-er moet de afmetingen beschrijven, de vorm van het object, interne kenmerken, en de activiteit in de lucht.

 

Uitgebreide beschrijvingen van Daz Smith. Hij kruipt zelfs af en toe in de energie van de ontploffing, maar ook tekent hij het projectiel van binnen en van buiten. Akelig precies!

Target 10-e: Het doel is het beschrijven van de oorzaak van de inslag en de schade aan het Pentagon, op het moment dat de schade zich heeft voorgedaan op 11 september 2001. RV-er moet de directe oorzaak van de beschadiging van het gebouw waarnemen, met inbegrip van elke activiteit voorafgaand aan het moment waarop het gebouw beschadigd werd, die verband kunnen houden met de oorzaak van de schade.

Target 10-f: Het doel is het vliegtuig van American Airlines, vlucht 77 van 11 september 2001, waarbij het doel is om het te traceren op 12 september 2001 in de middag, Oost-Amerikaanse tijd. De Remote Viewer moet het luchtvaartuig, de staat, en de ligging viewen op de middag van 12 september 2001, Oost-Amerikaanse tijd.

Dick Allgire komt op enig moment in dit verband met een ‘verrassende’ onderzeeër op de proppen (die kenden we nog niet in onze theorie, volgens mij) maar ook met een Awacs met aan boord een drietal mannen die achter computerschermen zitten. Dat vliegtuig is dus nog gewoon ‘in dienst’. Lachen moet ik als hij bij de onderzeeër de naam Popeye doorkrijgt, en niet één keer. Hij snapt er zelf ook geen barst van. Dat raadsel zullen we wellicht nog eens opgelost krijgen, want mijn ervaring is dat je zoiets nooit ‘over boord’ moet gooien als je dat zo duidelijk doorkrijgt. Hij zal het –zoals ik dat zelf altijd noem- wel voorlopig moeten ‘parkeren’ tot het op z’n plek valt.

Target 10-g: Het doel is welke preparaten de ineenstorting hebben veroorzaakt van de de noordelijke toren (WTC 1) van de Twin Towers in New York op 11 september 2001. De RV-er moet de voorbereidingen waarnemen van de preparaten, met inbegrip van activiteiten die verband kunnen houden met het aanbrengen ervan die de ineenstorting hebben veroorzaakt.

Aan het einde van de tweede video waan je je echt in een film als The Matrix. Hier gebeurt het, en het is toch wel shocking wanneer je Dick Allgire over een man hoort praten (de grote baas achter dit alles, ‘kil als een monster’) en wanneer je hem deze herhaaldelijk ziet tekenen. Tot je uiteindelijk in het gezicht kijkt van…. zou die het zijn?

Twee keer bijna twee uur… Een ramp die in véél kortere tijd plaatsvond in 2001. Die sneller ging dan we konden verwerken. Degenen die de puzzelstukken bij elkaar willen brengen, zou ik zeker willen adviseren deze video’s te downloaden. (Zie hier de trailer)

Als je daarnaast de lezingen en bevindingen leest (of al kent) van bijvoorbeeld Architects and Engineers for 9/11 Truth, of de artikelen van Wanttoknow.nl en je plakt dit aan elkaar, dan kan het niet anders dan dat je the real story hebt van deze afgrijselijke aanslagen die tot ongelooflijke veranderingen in de samenleving hebben geleid. Persoonlijk ben ik deze drie heren heel dankbaar, omdat ze zich maandenlang op non-profit basis hebben ingezet voor iets wat, mits het serieus wordt opgepakt, de toekomst van de samenleving ten goede kan veranderen! Onze geschiedenis bepaalt immers de toekomst, dus als de geschiedschrijving verandert…

Het was al indrukwekkend
Het is gruwelijker dan we ‘wisten’
Het ís ‘conspiracy’
Het moet stoppen
Het ligt bij ons, bij jou, bij mij
Het ligt bij bewustwording op grote schaal
En dat kan nu écht beginnen…

© Irma Schiffers


 • Irma

  Er is een groep veteranen actief: Veterans Today truth warriors (inmiddels zijn ze uitgebreid met veteranen uit Duitsland 🙂 ) en op 11 september plaatsten ze dit artikel waar bijna woordelijk de ‘teksten’ van deze remote viewers in vrijgegeven worden. Zie hier: http://www.veteranstoday.com/2014/09/11/the-day-the-world-fell-down-9-11-was-a-nuclear-attack/

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • pjeausseau

  Voor de duidelijkheid “Popeye” = Israeli Air Force “Popeye” missile (met nuke), which uses a solid propellant rocket motor. http://fas.org/nuke/guide/israel/missile/popeye-t.htm

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • pjeausseau

  Luister deze foto zegt genoeg http://cryptome.org/eyeball/911/P200048-1.jpg . De hitte was zo erg dat zijn ledematen samensmolten en hij sloeg wit uit. Dat doet extreem hoge hitte en druk in een korte tijd want anders zou hij zwart verkoold eruit zien zonder wit. Deze persoon die is dus opgeofferd voor de nieuwe wereld orde. God zegen hem en de daders mogen naar de hel waar zij eeuwig zullen branden.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Irma

  Volgens dit artikel zogenaamd in 2002 voor Israel getest. Nee, dat was reeds in 2001 dus op het Pentagon! http://i-hls.com/2013/03/popeye-turbo-cruise-missile-the-main-israeli-weapon-for-a-second-strike-capability/

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • pjeausseau

  Ik zeg alleen waar de RV’ers naar zouden kunnen verwijzen, wijsneus. “Onderzeeër” “Popeye” begint het al te dagen? Wat denk je dat ik erbij was toen ze het plan hebben geschreven? In mei 2000 werden er al testen mee gedaan en in 2002 kwamen ze met Popeye II, waar is Popeye I gebleven, zou het enige idee van bewijsverduistering bij je op doen komen? Blijkbaar niet. D’r werd ook gezegd dat wat er in het pentagon vloog alleen een klein soort vliegtuig geweest kon zijn, deze ‘Popeye I’ missile lijkt verdacht veel op een vliegtuig als je goed kijkt. Doe je eigen onderzoek en kom dan terug.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Irma

  Ja natuurlijk is dat verduisterd. ik bedoelde dit als aanvulling op wat jij schreef. Foto voldoet exact aan hun beschrijving

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • pjeausseau

  Je hangt de slimmerik uit maar je weet niet waar de kleppel hangt op voorhand. Ga alsjeblieft verder kijken dan de neus lang is voor je antwoord geeft, dank je wel en een fijne avond.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • pjeausseau

  Het is trouwens jouw artikel waar ik op reageer Irma. Je zegt “nu kan het bewustwordingsproces pas echt beginnen” maar jij houdt cruciale informatie tegen omdat je zelf niet verder kijkt dan je neus lang is. Jammer dat je externe informatie zo slecht kan verwerken voor jezelf want dat is nu juist waar het om draait, anderen die de draad mee oppakken.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Irma

  Echt geen idee waar je op reageert. Ik ga nergens tegen je in, ik vulde alleen maar aan met de link naar een ‘onwaar’ artikel. Maar eh.. succes met je kwaadheid 🙂

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bastarde grande

  Herderziend zijn is meestal wel leuk. Behalve wanneer het belangerijk is. Dan moet je eerst iemand overtuigen van het bestaan van helderziendheid. En dat kan alleen door een weerlegbare bewering te doen, die in zijn geheel uitkomt.
  Met andere woorden,screw sceptici, ik ga er geen seconde tijd meer aan besteden aan lui met een verstand en een gewaarwording van een knikker. Sterker nog, als ik dat soort figuren real time tegenkom, wordt ik opeens een Dordtse aso, en sla je direct, zonder conversatie, tegen de vlakte.
  Onaardig, he?
  Maar goed, ik ben helderziend, en heb de aanval op vlucht MH17 gezien.
  Rusland heeft niks met het incident te maken. Het was Kiev. Verder is degene die de lanceerinstallatie bediende al lang vermoord. Het was een jochie van een jaar of 18-20
  Zijn commandant is een klein, dik menneke met een alcohol kop.
  Ik herken hem zo weer.
  Hij wist precies wat hij aan het doen was. Toen de raket afgevuurd was, realiseerde hij zich wel degelijk welke misdaad hij heeft gepleegd.
  Toen ze wilden wegrijden konden ze de tank niet in zijn achteruitversnelling krijgen.
  De paniek was goed te voelen.
  Het jochie in de tank vreesde direct nadat hij op de vuurknop had gedrukt voor zijn leven. Onderweg terug naar het bos is hij 5 minuten na het drama vermoord.
  De tank was een roestbak, met gele en bruine camo op de acherkant.

  Wat betreft de nabije toekomst: die is verschrikkelijk, het wordt alleen nog maar slechter en en gaan miljoenen mensen op gruwelijke wijze aan hun einde komen. Ook hier in nederland.
  Wat me aan andere helderzienden ergert is dat ze bang zijn om het slechte nieuws te brengen.
  Nou, ik breng het. Nogmaals, de toekomst van dit land en de wereld is alles behalve rooskleurig.
  Er komt een menshatend fascistisch systeem aan, en alles om dat te realiseren is inmiddels in stelling gebracht.
  Alles wat we ooit hebben gedaan is opgeslagen. Alles. Telefoongesprekken, mail, foto’s. Alles. Ja, hier in nederland. Door nederlanders. Omdat we een erger naziland zijn dan duitsland ooit is geweest.
  En dat gaat allemaal tegen ons gebruikt worden.

  Maar, in het nuchtere nederland gaat het volgens de media weer voorzichtig de betere kant uit.
  Overigens is dat dezelfde media die Joris Demmink helemaal geen viezerik vindt, en die mensen wijsmaakt dat we in Volkel geen nucleaire kruisraketten hebben.
  Je weet wel, die pers die het wel belangerijk vindt dat je volledig op de hoogte bent van de reetneuk avonturen van Onno Hoes.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • pjeausseau

  Ik ben niet kwaad maargoed daarmee verdraai je wat ik eigenlijk bedoel te zeggen, dat moet je zelf weten maar het komt onzeker over. Ik heb al gemerkt dat je wazig bent in je uitspraken. Een link naar een ‘onwaar’ artikel ook nergens op gebaseerd. Mensen verdienen het om in het ootje genomen te worden door ongefundeerde teksten en aannames maar ik doe daar niet aan mee dus dit was het laatste wat ik te zeggen heb. Ik snap ook niet wat het aandeel is van dit soort mensen over het grotere geheel. Ze zullen door hersenspinsels weggezet worden als gekken dat is één ding dat zeker is.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bart

  Lol, ik las remote viewing in de titel en wist gelijk van welke zweefteef dit artikel afkomstig was. Knap he, ben ik nu helderziend Irma Schiffers?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Irma

  Nog steeds in je boze ‘vooringenomen vooroordelen-rol?’ Als je via facebook binnengekomen zou zijn, zou je gezien hebben dat het artikel waar ik naar verwees door iemand was ‘gevonden’. Hier ging dat gewoon ‘verder’ want daar was ik verrast over. Maar oordeel gerust gewoon voordat je weet waar het over gaat. Het zal je vast veel vrienden hebben opgeleverd!

  Vervolgens is dus, wat in het artikel staat niet waar, namelijk dat die raket pas in 2002 is getest. Er wordt hier dus -inderdaad- info verduisterd. Ik kan jou niet uit je slachtofferrol halen, dat zul je zelf moeten doen. Wanneer je je afvraagt wat ‘dit soort mensen’ hier voor een aandeel levert, is het antwoord dat de wereld er vriendelijker en menslievender uitziet dan met mensen zoals jij, die zich meteen aangevallen voelen zonder dat dat zo bedoeld is, en b) roepen over anderen dat ze naar de hel mogen. Daar krijgt de wereld geen vrede van.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • pjeausseau

  Je slaat de plank mis maargoed lees je eigen tekst er maar op na dan begrijp je me misschien. Je geeft gestandariseerde antwoorden zonder daadwerkelijk te lezen wat ik type want nergens zit ik in een slachtofferrol. Hoe kan ik nou vooringenomen vooroordelende aanvallende kwade houding hebben en tegelijkertijd het slachtoffer zijn, dat is een contradictio in terminus. Je bent dus zelf alleen maar een doorgeefluik/ papegaai zonder eigen gedegen onderzoek maar wel met kritiek op reacties zonder dat je daar een weerwoord op duld(passief agressief). De daders(psychopathische inslag) hebben geen medelijden of zijn niet vriendelijk en menslievend want als ze veel geld ergens ruiken mijden ze moord en doodslag niet en dat vind ik weerzinwekkend. Dat lage gedeelte van de mens kunnen mensen maar heel moeilijk loslaten, zo is dat nu eenmaal in het dierenrijk des omnivoren. Ze mogen van mij naar de hel en daar zullen ze met hun daden zeker terecht komen. Veel succes verder and if you can’t stand the heat, stay out of the kitchen. Ps: hoe kun jij oordelen of ik wel of geen vrienden heb, dat is helemaal niet aan de orde op dit forum en ook niet interessant voor het onderwerp maar een aanval op de persoon

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Irma

  Mooi nummer is trouwens ‘An Englishman in New York’ van Godley & Creme, ken je dat?. Speelt maar door m’n hoofd en het vrolijkt op :-P.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Irma

  hi Bart, dat was je al je hele leven, net als iedereen. Maar we leren het af in het westen. Kwestie van je (eerste) gevoel voorrang geven. Dus het antwoord op je vraag is: zeker weten! 😉

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Woestijnroeper

  Ja een goede weergave van wat er is Irma, jammer dat er zo ongenuanceerd gereageerd wordt hieronder, dat je het ergens niet mee eens bent is natuurlijk goed maar om nu ook gelijk te gaan schelden….(zweefteef), Op gewoon nieuws-facebook heeft idd iemand een link gepost over “Popeye” en die link staat hier gewoon onder dus…….

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Mo

  Gaaf ja! ik heb die videos ook al eenpaar keer bekeken. Ben aan het zoeken nav die tekeningen naar die ene kerel waar ze het over hebben. begint weleen beeld te vormen.
  Irritant trouwens altijd maar weer die commentaren van nonbelievers, zoas van bart ^& pjoozoo. Ik denk dat hij jou link heeft genegeerd en denkt dat jij op zijn link reageert. Mensen lezen niet en hebben meteen een mening klaar. Trek je er niks van aan op een dag wordt het duidelijk voor iedereen. Zie ook hier deze link = leuk! http://www.remoteviewed.com/remote-viewing-911-attacks-2/

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Irma

  Mo, dat probeerde ik ook te vertellen, maar ik kan geen goed doen blijkbaar. Dus ik geef dat maar op…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • twix

  Zou helderziend verklaard kunnen worden uit het gegeven dat eigenlijk alles al vast ligt en sommige mensen met een bepaalde gevoeligheid hier een kijkje in kunnen nemen?
  Hoe dan ook, vrees dat we straks iets gaan krijgen waarbij de hel van Dante nog een feestje lijkt.
  Kun je ook iets zien omtrent het tijdstip wanneer de hel losbreekt?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bastarde Grande

  Beste Irma,
  RV is geen kolder, en ik ben blij dat je dit aan mensen probeert duidelijk te maken. Maar laat die trolletjes in hun eigen soepje gaar koken. De achterstand die ze hebben met betrekking tot spirituele zaken is dermate groot, dat het gewoon zielig wordt.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • twix

  Bastarde, had nog een vraagje uitstaan, wellicht heb je dit gemist.
  Overigens dachten vele mensen dat 21-12-2012 de datum zou zijn dat het mis zou gaan omdat helderzienden niet verder konden kijken dat dat.
  Weet jij daar iets meer van?
  Blijf benieuwd of jij kan zien wanneer we het voor onze kiezen gaan krijgen.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • bastarde grande

  Tja, je stelt een moeilijke vraag. Ik weet ook niet waarom sommigen zoveel moeite hebben om voorbij een bepaalde datum te kijken.
  Ik ben nog geen beperking tegengekomen, maar ik krijg die dromen van andere wezens. Nu klinkt dat al helemaal vaag, dat begrijp ik. Maar zo is het.
  En zolang mij die dromen worden openbaart, blijf ik helderziend.
  Wanneer dat gebeurt? Nou, volgens mij nog voor de winter.
  Je bedoelt dat de tering goed gaat uitbreken, met rellen, etc?
  Ja, dit jaar nog.
  Ook wordt er een historische stad in Nederland heel zwaar getroffen door een aangestoken brand.
  Ook dit jaar nog.
  Wat mij betreft begint de ellende al aan het eind van deze maand, begin volgende maand.
  Ik kan er naast zitten, maar hooguit met enkele maanden, en geen jaren.
  Dat de ellende gaar uitbreken, en op een onvoorstelbare schaal, dat staat vast.
  Koop een waterfilter, een hele goeie.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • matchline

  sting

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • twix

  Wellicht staat mijn reactie nu dubbel want er ging iets mis.
  Allereerst heel erg bedankt voor jouw reactie, was precies wat ik niet wilde horen, maar wel al bang voor was.
  Ook zonder helderziendheid wordt elke dag meer duidelijk hoe alles in een stroomversnelling gaat.
  Dat het tegen deze winter wel eens goed mis kan gaan was ook mijn inschatting.
  Dat waterfilter heb ik, alsmede wat andere zaken maar of ik daar blij mee zal zijn is de vraag aangezien dit een scenario lijkt te worden waarin de levenden de doden zullen benijden.
  Volgens mij zijn die “wezens” van jou niets meer of minder dan jou voorouders waarvan een deel van hun herinneringen en persoonlijkheid erflastig met jou meegedragen wordt in de rechterhersenhelft.. Iets waar wij als mensen geen contact meer mee hebben, maar sommigen nog een beetje.
  Zal maar zeggen dat ik niet enige die vaag kan zijn.
  Blijft kudt allemaal, is niet waarvoor ik een kind op de wereld heb gezet om dit alles te moeten meemaken.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • guitarman12

  Nee,
  ‘t is mij ook niet duidelijk waarom pjeausseau zo agressief reageert.

  Misschien is ‘pjeausseau’ Marsiaans voor ‘altijd pissig’?

  En is discussie niet zijn ding?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Manus

  Why the hell, zou je dit soort acacadabra willen gebruiken als het al lang duidelijk is wat er is gebeurd. De feiten zijn al opgeschreven door de ooggetuige van het complot die nauw bevriend was met de daders, Dimitri Khalezov. Tja je moet wel even lezen, 1300 pagina’s in totaal. Maar dan weet je wel bijna alles wat er te weten is over 911, hoe torens ingestort zijn, wie erachter zat, waarom ze het deden en hoe ze de us government chanteerden (die mensen in de regering die niet al medeplichtig waren dan…)met fotobewijzen en ondersteunende rechtbankdocumenten waaruit blijkt dat Khalezov (onterecht)gevangen zat op verdenking van Terrrorisme
  google Khalezov en scribd..
  Kan je meteen zien of deze mensen het goed remote-geviewd hebben, als je daar iets mee hebt..

  Thumb up 0 Thumb down 0

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

INTERESSANTE WEBSITES

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2017 gewoon-nieuws.nl