Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Bron: Het Nederlands opinieplatform CitaReg  Auteur: Bart Uienpeller

Wat doet kabinet Rutte II eigenlijk wél goed?

rutte ascherMeer dan de helft van de gemeenteambtenaren verwacht een stroeve overgang als de taken op het gebied van jeugd, zorg en werk van de rijksoverheid en provincies per 1 januari 2015 naar de gemeenten overgaan. Eén op de vijf ambtenaren voorziet zelfs het uitbreken van chaos. Het zijn de uitkomsten van een onderzoek door het tv-programma Altijd Wat.

Je vraagt je zo langzamerhand af wat dit kabinet eigenlijk wél goed doet. In de bijna twee jaar dat premier Rutte zijn VVD/PvdA-regering leidt is er veel misgegaan. Allereerst de disproportionele bezuinigingen en lastenverzwaringen die de Nederlandse economie hebben kapot bezuinigd, waardoor de binnenlandse bestedingen zijn teruggelopen en de werkloosheid tot recordhoogte is gestegen. Vooraanstaande economen en internationale organisaties als het IMF en de OESO hebben Nederland hiervoor gewaarschuwd, maar het kabinet bleef stokdoof en ging eigengereid verder met het destructieve beleid. Dan de miscalculaties van dit kabinet.

De financiële missers

Het plan voor een algehele huishoudtoeslag is mislukt. Het kabinet dacht hiermee 600 miljoen euro te besparen en had dat al in de begroting opgenomen. Gepensioneerden mogen nu de schade via een ordinaire belasting- en premieverhoging repareren.

De accijnsverhoging op motorbrandstoffen heeft in plaats van de te verwachten opbrengst van 250 miljoen een verliespost van 253 miljoen opgeleverd. Koos Burgman, algemeen directeur van BOVAG: “Pomphouders in de grensstreek worden enorm gedupeerd door het Haagse beleid, waarvan de schatkist geen euro wijzer wordt.” De maatregel door het kabinet heeft gezorgd voor tal van faillissementen en werkloosheid in de grensstreek. Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes (VVD) blijft desondanks in de ontkenningsfase.

Ook de oldtimerregeling levert veel minder op dan was voorzien. Van de 120 miljoen euro die de regeling zou moeten opleveren, komt dit jaar slechts 35 miljoen euro binnen. Minder dan een derde van de oorspronkelijk begrootte 140 miljoen euro, blijkt uit onderzoek van Stichting Autobelangen.

Het totale bedrag aan miscalculaties door dit kabinet in nog geen twee jaar tijd is bijna 1 miljard euro, de talloze mislukte overheidsprojecten op ICT-gebied niet meegerekend. Daarbij komt nog het tekort aan belastinginkomsten vanwege het achterblijven van de verwachte economische groei in 2014, waardoor het begrotingstekort in 2015 zal oplopen tot boven de ingeplande 467 miljard euro. Onder Rutte I en II is de staatsschuld opgelopen van 373 miljard euro in 2010 naar 454 miljard in 2014. Een stijging van 21,7 procent. Het blijft onder premier Rutte (VVD) dweilen met de kraan open.

Dan de belofte om het aantal ambtenaren in te krimpen. In 2013 is het aantal rijksambtenaren met 264 voltijdbanen afgenomen. Dat is een vermindering van 0,2 procent. Maar het Rijk huurt wel weer meer tijdelijke werkers van buiten in. De kostenstijging is daardoor toegenomen met 10 procent tot meer dan 1 miljard euro. Ook het voornemen de kosten op rijksambtenaren te verlagen blijkt een wassen neus te zijn.

Het woningakkoord van minister Stef Blok (VVD), met als grote miskleun de verhuurdersheffing, zorgt er niet alleen voor dat huurders jaarlijks een onverantwoord forse huurverhoging voor de kiezen krijgen, waardoor de huren voor veel huurders onbetaalbaar worden, maar heeft er ook voor gezorgd dat corporaties niet meer investeren in onderhoud en nieuwbouw. Gevolg? Oplopende werkloosheid in de bouw.

Het is typerend voor dit kabinet hoe onzorgvuldig en ondoordacht plannen worden uitgevoerd. Menig bedrijf zou over de kop zijn gegaan bij een dergelijk beleid. Zo niet deze regering die alle missers voor rekening van de belastingbetaler laat komen.

Afbraak van het zorgstelsel

Tot zover de financiële missers van Rutte II. Groter is de impact van het kabinetsbeleid op het welzijn van de Nederlandse burger. Het snijden en schrappen van voorzieningen in het zorgstelsel trekt diepe sporen in de Nederlandse maatschappij. Hulpbehoeftige ouderen en gehandicapten staan met de rug tegen de muur. Het sprookje van de participatiesamenleving is uitgegaan als een nachtkaars. Tweeverdieners met kinderen hebben geen tijd om ook nog voor hun ouders te zorgen. Daarbij kan gewenste professionele hulp niet zomaar vervangen worden door goedwillende familie of vrijwilligers.

Ook het eenzijdig verdelen van de lasten zorgt voor een tweedeling in de samenleving. Jongeren worden opgezet tegen ouderen, die door allerlei lastenverzwaringen onevenredig belast worden zonder dat daar ook maar enig perspectief op inkomensverbetering tegenover staat.

Met de onvoorbereide overheveling van jeugd, zorg en werk van de rijksoverheid en provincies naar de gemeenten per 1 januari 2015 vraagt dit kabinet om moeilijkheden. Het is van de gekke dat de zorg van mensen straks afhangt in welke gemeente ze wonen. Arme gemeenten zullen nog meer op zorg gaan bezuinigen dan de rijksoverheid nu al doet.

Geen visie werkgelegenheid

Onder Rutte II is de werkloosheid opgelopen van 510.000 mensen in 2012 naar 632.000 in 2014. Dat is een stijging van 23,9 procent. De op Prinsjesdag door minister Lodewijck Asscher (Sociale Zaken) beloofde 100.000 banen is ook weer een slag in de lucht. Die banen komen er niet. Dezelfde minister Asscher (PvdA) moest gisteren in een lezing in Amsterdam toegeven dat er op korte termijn een groot banenverlies bij de lagere- en middengroepen te verwachten is door robotisering en toepassing van geavanceerde ICT-systemen. Verder dan wat algemeenheden, beter onderwijs en levenslang leren, als antwoord op dit probleem heeft de minister niet in huis. Die te verliezen banen zullen het aantal nieuwe banen straks ver overtreffen. Waar al die baanloze mensen straks van moeten leven kan de minister ook niet beantwoorden. Hoe verhouden zich overigens deze ontwikkelingen met de regeringsmaatregelen om ouderen te laten doorwerken tot 67 jaar?

We zijn pas halverwege met dit kabinet. Rutte II heeft een spoor van vernieling getrokken door de Nederlandse samenleving. Het lijkt erop of Nederland bestuurd wordt door incompetente leiders die niet gewend zijn om eerst goed na te denken, daar ook de tijd niet voor te nemen, alvorens beleid te maken, waarbij het kabinet zich, onder druk, ook nog eens laat opjagen door de opportunistische Alexander Pechtold van gedoogpartner D66. Rutte II is het schoolvoorbeeld van de zesjescultuur waar Nederland om bekend staat.

Bron: CitaReg


 • Twan

  Tja, en dan zijn er nog veel, heel veel mensen die vertrouwen hebben in deze hansworsten, het is ON-BE-GRIJ-PE-LIJK. De volgende verkiezingen gaat NL weer massaal stemmen op jawel …..
  Ik heb nog nooit zo’n achterlijk en blind volk gezien.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Astrix

  Ze doen het heel goed. Voor de grote bedrijven regelen alles al het geld naar europa, veel geld aan economsich waardelose vluchtelingen die belasting kan het Nederlandse volk ook nog best dragen. Ja jongens dan maar iets langer met alles doen en gaan loten wie van jullie kindertjes later evenuteel mag gaan studeren, de andere kindertjes moeten werken voor de oude dag van pa en ma en en meebetalen aan de studie voor diegene die het juiste lot heeft getrokken.
  Op zaterdag, eueuueh ik bedoel zondag ( want op zeter dag moet je ook doorwerken om in ieder geval net onder de armoede grens te blijven en niet volledig de armoede in gezogen te worden) op zondag ga je dus met het gezin door het park lopen dat tegenwoordig ook in bezit is van de elite, dus wel een kaartje kopen van dit is jullie allemaal geschonken door graaiers als Molletjes die de politie prive voor hen hebben werken en de media.
  Pret parken bestaan niet meer dat zijn opvang centra’s geworden De MOs die bagger ondernemer ging bijna failliet en maakte nog net een dealtje met Rutte en Teeven en kreeg €50.000.000,- aan belastingbetalers geld dus verkapte staatssteun om zijn imperium kunstmatig in stand te houden. Net als die kunstmatige Nederlanders die nog steeds slapen. Medischce zorg is alleen voor de molletjes en BN-ers weggelegd, jullie niet aangezien jullie de miljarden winsten van de zorgverzekeraars niet genoeg spekten. En de premies die best laag waren ( vonden jullie gekozen politici) konden jullie niet meer opbrengen.
  Jullie kwamen niet in opstand, ondanks dat jullie een konining hebben die zich van euhm burgermeisje heeft op(af)gewerkt tot de wolf. Geboren in een staat waar haar vader zich heeft opgewerkt door aan een regime deel te nemen dat een massamoordenaars regime was. Komt als vluchteling uit een land dat is opgebouw door gevluchte nazi’s mogelijk is zij ook een afstammeling hiervan.
  En daarom verdienen jullie Nederlander alle ellende die julie maar kan treffen. Jullie zijn passief ,verwend, dom en kwamen niet in opstand. Vertrouwen blindelings in jullie politici, bank multinationals en Brussel. Jullie verdienen ellende dom volk.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • ciska

  We mopperen wel ik ook hoor maar we doen er niets aan jammer

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Femke

  Ja, we zitten wel mooi opgescheept met dit stelletje amateurs ik ben er dit jaar 1400 euro op achter uitgegaan en zit te denken om te gaan emigreren want zo als hier de belastingen, huren en de zorgkosten op lopen kan ik niet tegen op werken ik geen recht op toeslagen, maar ik heb wel intussen net zo veel te besteden als iemand met een bijstand uitkering door al dat nivelleren.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Dick

  Vergeet IJlstra niet,, ook zo een wakkere zlaper.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bor

  Oh, maar er zijn wel zaken waar Rutte met zijn kabinetten wel goed in zijn hoor! Verantwoordelijkheden afschuiven, miljarden over de balk gooien (ook de grens over), ouderen het verzorgingshuis uit gooien, de jeugdige scholieren met schulden opzadelen, enz. En wat de werkgelegenheid betreft, je leest al verhalen dat door de aanstaande robotisering 3 miljoen banen op de tocht staan. Daar zit de afbraak van de zorg niet eens bij en die zou volgend jaar ook nog kunnen leiden tot 100.000 ontslagen. Nu wordt wel des te meer duidelijk waarom ze blijven roepen dat ze banen willen creëren: om kiezers te trekken en niets meer dan dat.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Gerry1211

  Jeetje ik heb absoluut geen idee waaar ik op zou stemmen als ik terug kom naar Nederland. Geen Rutte, Geen Wilders. Wie wel?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Spruit

  Bron:CitaReg heeft goed haar huiswerk gedaan!! Beter dan de SP.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • cees dijt

  wilders is je man

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Gerry1211

  Wilders should be locked up! He is a bigoted low-life. Do you have problems reading?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Een Mede Mens

  Als U van Uw naaste houd stemt U allen gewoon niet en hiermee trek U consent in om nog langer te worden “regeert” Het is Gewoon een spel dat pas stopt als men er niet meer aan deel neemt. Democratie betekend slecht dat de wil van de meerderheid onder dwang van de monopoly op geweld word opgedwongen aan de minderheid. Maar in het alledaagse leven vind men dit verwerpelijk, U gaat ook niet naar Uw buren met de mededeling dat ze het een en andere aan U afstaan Onder dwang van geweld. Maar als dat via een omweg gebeurt. Vind men dit volstrekt normaal en draagt men er nog vrijwillig aan bij ook.

  Iets om over na te denken, Uw mening te vormen, te delen met anderen en gezamenlijk tot consensus te komen.

  Leef en heb lief.

  Ps: leuke lees tip “Het einde van al het kwaad” beetje moeizame vertaling maar dat neemt U met een Vrachtwagenje Jozo.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Gerry1211

  Ik ben bang dat dat wat kortzichtig is want dat houd de slechterikken will aan het bewind. Iemand moet er regeren….Het probleem is echt heel fout gegaan toen Glass Steagal Act in de VS uitgeschakeld werd en de VS van de Europeanen eisten dat Europa ook alle Bank reguleringen (?) weg zou doen. Toen is het gezijk begonnen met de IMF, (Griekenland) the junkbonds waardoor alle pensioen fondsen grof verloren en de algemene diefstal van het volk naar de elite. The EU only benefits the elite niet de bevolking, and the ECB only creates debt. Door NIET te stemmen verandert men de zaak dus niet.

  Thumb up 0 Thumb down 0

ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

INTERESSANTE WEBSITES

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2017 gewoon-nieuws.nl