Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie

Pauw en Timmermans

door op Oct.10, 2014, onder Columns
Mobiel

Die Timmermans moet zich wel in een soort achtbaan wanen, zou het niet? Timmermans in achtbaanZo sta je met je wagentje op het hoogste puntje van de ‘Python’ in de schijnwerpers van de Europese Commissie die je beloont met een goeie job en zo kletter je op diezelfde achtbaan met een rotvaart weer naar beneden. Hoogmoed komt voor de val, luidt het spreekwoord. Benieuwd hoe lang zijn vrouw hem nog Brussels lof voorschotelt. Dat zal voorlopig wel ‘snert’ worden! Eerst staat hij zo trots als een pauw met zeven staarten voor elke camera en dan komt hij ineens een ‘echte Pauw’ tegen die die ene echte veer weer uit z’n kont trekt met een gemene vraag. Het haalt zelfs de internationale pers!

Timmermans lijkt wel zo’n dol steigerend paard dat de hele tweede kamer even tijdelijk heeft moeten opsieren met deze nijpende affaire die nu in de doofpot geparkeerd is. Hij heeft zichzelf namelijk regelrecht de Europese Commissie ingehuild met zijn speech en nu moet hij met de billen bloot en Mea Culpa roepen voor zijn zogeheten ‘naïviteit’. Maxima heeft hier weliswaar niets mee te maken maar Mea Maxima Culpa is in dit geval toch nog even beter op z’n plaats. Maar ach, vooralsnog heeft dat geen consequenties, want diplomatie is vele malen belangrijker dan menselijke normen en waarden welke alleen maar vanuit waarheid en eerlijkheid kunnen bestaan. Daar hebben we geen boodschap meer aan in deze wereld want dat is iets van het klootjesvolk, toch? De economie is nog het enige speerpunt!

Ik zou tegen Jeroen Pauw willen zeggen, volg wat vaker de alternatieve media, alhoewel ik niet uitsluit dat hij dat heimelijk al doet. Een vraag zoals hij die namelijk stelde aan Timmermans komt eigenlijk meer uit onze kringen en je ziet meteen wat het effect is. Je drukt de draaikonten zo in de hoek met de waarheid, waarmee ze in één zin door de mand vallen omdat het menselijke ego niet zo van transparante vragen en deukjes houdt. Het vervelende is dat het geen enkele consequentie heeft omdat het hele kabinet continu met boter op het hoofd zit te debatteren. Niet met de roomboter van Albert Heijn, althans nu niet meer, want ik vermoed dat deze grootgrutter als PR-stunt de roomboter in de kleur van schoensmeer gaat verkopen om de zaak nog een beetje te redden. Nee, met roomboter van de natuurwinkel want alle kamerleden zijn immers financieel draagkrachtig genoeg om daar hun dagelijkse boodschappen te kunnen doen. Die boter maakt tevens dat moties van wantrouwen of grove fouten als deze nog soepeler van tafel glijden.

Het kabinet moest eens vallen, zeg! Dan komt er misschien ineens een regiment aan altruïstische en radicale waarheidslievende ministers die alle straaljagers die over de grens actief zijn linea recta laat terugkeren, de gulden weer terug laat komen, Monsanto met hun kankerverwekkende GMO’s in de ban doet, de corrupte farmaceutische industrie streng laat controleren, Pieter van Vollenhoven eindelijk zijn Klokkenluidershuis laat bouwen, en de agrariërs hier op grote schaal laat zorgen voor een gezonde en toereikende voedselketen. Een paar windmolens erbij en Nederland is weer de welvaartsstaat waartoe het zeker in staat is! Maar dat kan natuurlijk niet, gezichtsverlies lijden is vele malen erger dan een flinke reductie van de bevolking die door aanslagen of met behulp gecreëerde ziektes zoals ebola, waarvan de patenten sinds 2009 bij de Amerikaanse vriendjes berusten, weggesaneerd wordt. En ze hebben zoveel varianten gecreëerd en gepatenteerd dat die wel op zijn minst allemaal uitgeprobeerd moeten worden. Wellicht denken ze niet alléén aan gezichtsverlies maar ook en vooral aan het begrotingstekort dat ineens verdwenen is als sneeuw voor de zon!

Als Jeroen Pauw de alternatieve media heimelijk wel volgt, dan petje af dat hij zichzelf telkens weer in de plooi (c.q. in de Matrix) kan frommelen om politiek correcte vragen te stellen binnen de kaders zoals ze gedicteerd worden door de persburo’s van Rotschild. Maar mocht hij zijn ogen werkelijk sluiten voor de alternatieve nieuwsberichten, zou ik hem sterk willen adviseren om zichzelf die doodzonde toe te staan. Hij zal erachter komen dat het volk niet zo dom is als nu gedacht wordt en dat men het helemaal beu is om voorgelogen te worden met propagandistische sprookjes die de mainstream media verkopen. De wereld waarin we nu leven willen we niet en er zijn er relatief maar een paar die hier draconisch van genieten en financieel helemaal binnenlopen.

Powned

PowNed.tv

Er is echt een manier om van die nare recensies af te komen zoals ‘Pauw scoort ook niet met Timmermans’. Want het ligt volgens mij niet eens aan zijn kwaliteiten die zouden ontbreken. Hij hoeft alleen maar namens het volk te gaan spreken en alle vragen te stellen die onder de mensen leven en waar maar geen eerlijk antwoord op komt. Daar kan hij dagenlang talkshows mee vullen. Hij kan beginnen met journalist Udo Ulfkotte eens uit te nodigen. Misschien inspireren ze elkaar. En omdat dat niet mag binnen dit staatsomroepen-bestel, kan hij altijd nog zijn eigen omroep beginnen samen met de alternatieve media die qua kwantiteit flink domineren. Dan wordt hij de Nederlandse Alex Jones of James Corbett. Wedden dat ie scoort? Het is hoog tijd voor échte journalistiek op TV. En een klinkende naam hoeft hij niet te bedenken, die brengt hij zelf al mee: ‘PauwNet’.

©Irma Schiffers

 


 • W. den Engelsman

  Een goed politicus en zeker een Min. van BUZA dient over een grote mate van zelfbeheersing te beschikken. Vaak worden hen uitlokkende vragen gesteld. Hierop ingaan zonder die vereiste zelfbeheersing raakt aan hun competentie voor die functie.
  Dhr. Timmermans wordt straks de onderkoning van de EU als de rechterhand (1e vice-voorzitter EC) van dhr. Juncker. (Wellicht mag hij zeer blij zijn dat zijn optreden bij Pauw niet plaats vond vóór zijn “eind-examen” voor het EP – waar zijn opzichtig “gekoketteer met zijn buitenlandse-talenkennis – die overigens zeer goed is – blijkbaar veel indruk maakte – ). Ik weet niet in hoeverre hij zich bij de EU zal gaan bezig houden met het Buitenlands beleid. Ik hoop in ieder geval dat indien hij dit zal gaan doen, de verhoudingen met Rusland i.p.v. verder op scherp gesteld te worden, meer ontspannen zullen geraken. Daarvoor zou hij zijn kennis van de Russische taal (beter dan alleen voor het EP) heel goed kunnen gebruiken, bij voorbeeld in een persoonlijk overleg met Min. Lavrov en/of Pres. Poetin. Wellicht kan hij na alle opvoering van de spanningen (op de barricades te Kiev en als pleitbezorger van harde econ. sancties) tussen Oost en West, dit in de nabije toekomst goed maken door die spanningen te verminderen. Dan krijgt hij van mij een échte veer om mee te pronken.
  Hard-liners krijgen (gelukkig) nooit een Nobelprijs voor de vrede. En wie wil zo’n prijs niet ontvangen? Ik denk zeker ook wel de niet-per-definitie onijdele heer Timmermans. Dus: “Go for it”!
  Het is nooit te laat om van koers te wijzigen voordat er een fatale aanvaring is. “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”.
  In de kantlijn van MH17 nog deze opmerking: Bij zijn laatste persconferentie van gisteren, 10 okt. uitte dhr. Rutte zijn woede tegenover Kiev en de P.R. separatisten over het door beide partijen niet mogelijk maken van veilig onderzoek op de crash-site. Helemaal correct. Echter….met geen enkel woord sprak hij over de al sinds eind juli klaarliggende (Austr.) VN-ontwerpresolutie bij de Veiligheidsraad om in geval van te onveilige situatie aldaar (zoals ook door de Ned. Reg. is gesteld), deze resolutie in te dienen om een gewapend VN-detachement de crash-site en omgeving veilig te laten stellen. Kiev en de P.R. separatisten zouden zich hierbij gewoon hebben moeten neerleggen (en waarschijnlijk ook gedaan hebben). Rusland had al aangegeven niet zijn Veto te zullen gebruiken. Niets leek de indiening (en uitvoering) in de weg te staan. Maar toch is het niet gebeurd. Wat zijn de achterliggende redenen? Geloofde Nederland de gebleken loze belofte van Oekraine om de crash-site “wel eventjes” veilig te stellen? Heeft Oekraine de indiening van de resolutie tegengewerkt? Probeerde Oekraine met opzet uitgebreid onderzoek onmogelijk te maken? En/of dacht de Ned. Reg. dat het Ned. polderoverlegmodel (met Oekraïners en P.R. separatisten – overigens met de laatste partij slechts door indirect overleg via de OVSE, omdat Ned. niet rechtstreeks met hen onderhandelde wegens niet-erkenning, zonder hen overigens terroristen te noemen – ) óók wel zou werken bij Slavische volken? Dat is dus een totale misvatting gebleken. Deze mensen hebben slechts ontzag voor macht en kracht. Een softe benadering zoals Nederland heeft voorgestaan/gedaan wordt direct afgeserveerd. Een totaal verkeerde inschatting (met al die vetbetaalde Reg. adviseurs) van de mentaliteit aldaar. En nu staan “we” (dhr. Rutte + kabinet) te stampvoeten. Maar dat is dan wel stampvoeten tegen de eigen onkunde en nalatigheid. De laagbetaalde marechaussees en politieagenten moesten hun gevaarlijke werk ongewapend doen, onbeschermd door een cordon van VN-blauwhelmen dan wel door Ned/Austr./Maleis. militairen, waar eerst nog even sprake van was. Al met al is het niet veilig stellen van de crash-site voor het grootste deel te wijten aan de falende overall-leiding van Nederland. Er was te weinig doortastendheid. Die “wereldwijd” geroemde speech van dhr. Timmermans, dat was het dan. Er kwam geen krachtig Internationaal vervolg op. Men leunde tevreden (m.n. dhr. Timmermans) achterover.
  Als laatste: Niet één enkele politicus (Minister, Staatssecretatis of Kamerlid) is ook maar enigszins in de buurt v/d crash-site geweest (“te gevaarlijk”?). Een geweldig fijne en moedige ondersteuning van de mensen die daar hun gevaarlijke werk deden.
  Dhr. Timmermans produceerde nog een “geweldig” excuus daarvoor, toen hij destijds in Kiev (stuitend handenschuddend met Poroshenko) was: “Ik wil de mensen daar niet voor de voeten lopen”. Ja, ja, en wij geloven/accepteren dat?
  De Nederlandse Regering moet maar eens zeer indringend bij zichzelf te rade gaan.
  Dit optreden is bepaald geen 10 waard.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bij nader inzien

  De situatie was vrij simpel. Natuurlijk heeft hij door absurde overdrijving de VN gewoon voorgelogen, Hij stond voor de keuze om dat óf toe te geven, óf met een argument te komen waarmee hij die leugens geloofwaardiger dacht te kunnen maken. Hij koos voor het laatste en viel daarbij grandioos op zijn mond.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bij nader inzien

  Hardliners krijgen nooit een Nobel Vredesprijs? Waar haal je die wijsheid vandaan? Ik hoef maar naar de uitreiking van die prijs aan Henry Kissinger te verwijzen… en hij was echt de enige niet!

  Overigens is het politiseren van dat ongeluk c.q. die aanslag de werkelijke reden van het falen. De Maleisiërs waren er al binnen een paar dagen. Hoe? Heel eenvoudig, door contact te leggen met degenen op wiens grondgebied dat vliegtuig is neergestort en dat was nu eenmaal de zelf uitgeroepen Volksrepubliek Donetsk. Het was hun grondgebied en het was onder hun controle of je dat nu leuk vindt of niet.

  Door niet met degenen die de feitelijke controle over het gebied hebben afspraken te maken maar in plaats daarvan met hen die dat gebied graag willen veroveren ben je gewoon ontzettend dom bezig, Of in elk geval heb je volstrekt lak aan de belangen van de nabestaanden. En dat is wat er gebeurde.

  Hoewel ik het veel voor de hand liggender vind dat de strijders voor Oostoekraïense zelfstandigheid het vliegtuig per ongeluk neerschoten (ze werden tenslotte door vliegtuigen van kiew gebombardeerd en ook werden er Oekraïense troepen met vliegtuigen binnengevlogen om hen te doden) vind ik het gedrag van de Oekraïne uitermate verdacht.

  Het begon er dal mee dat ze doodleuk tegen de Nederlandse overheid zeide dat ze maar 6 dagen moesten wachten op een antwoord op hun verzoek de site te mogen onderzoeken want voor die tijd wilden ze het parlement niet samen laten komen, daarna gingen Oekraïense troepen uitgerekend toen onze onderzoekers daar eindelijk bezig waren juist daar proberen dat stukje gebied te veroveren zodat het er te onveilig werd en uiteindelijk sloten ze een verdrag af waarin stond dat ze een veto recht hadden op het naar buiten komen van alle bevindingen waarvan Kiew vindt dat ze niet bekend mochten worden.

  Ik was er echt van overtuigd dat de strijders voor een vrije Oekraïne deze vergissing hadden gemaakt maar deze opstelling van Kiew doet heel sterk vermoeden dat zij een rol speelden in het gebeuren van deze ramp.

  Overigens, aan diegenen die vinden dat “de daders terecht moeten staan”: kunt U mij vertellen waarom U dat niet riep toen de Amerikanen vanaf een vliedekschip in de Perzische golf per ongeluk een Iraans passagiersvliegtuig met ongeveer net zoveel mannen, vrouwen en kinderen hebben neergeschoten?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Gerry1211

  Kostelijk geschreven…..Allemaal waar.

  Walchelijke leugenaar en opportunist die Timmermans. Dhr Timmermans hoort het verschil te weten tussen zijn eigen gedachten van “hoe het allemaal mischien zou zijn geweest” en de fijten die toen bekend waren….Het neerstorten van een vliegtuig met zoveel doden is dramatisch genoeg and hoeft niet aangedikt te worden door een dramatische vent in orer to advance his own political career. Revolting!!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Gerry1211

  Timmermans en de hele Nederlands onderzoekers hap zitten de zaak te bedonderen. Nog geen uitslag van de Black boxes…..Het fijt dat en de VS en Kiev zonder ook maar enig bewijs onmiddelijk de vingers wezen naar Rusland en later Oost Ukraine getuigd van een complicity in deze affaire. Ondertussen heeft idereen, zelfs de VS alle Radar en Satelliet fotos gezien die Rusland heeft vertoont en de aanwezigheid van een Ukie fighter jet. Rusland verkondigde OOK nog dat the VS zelf een satelliet boven het gebied had en dus dezelfde gegevens heeft. Verder is aan de wrak stukken te zien dat er op MH17 is geschoten en dat die gerich waren op de bemanning. MH17 verdween van het Amerikaanse geheugen op August 4 en sedert dien horen wij nergen meer van. Vermoedelijk omdat hun eigen gegevens NIET vertonen wat zij altijd hebben beweert. Men lult maar wat aan.
  Dat Timmrmans hier aan mee doet om America’s complicity in deze vreselijke affaire te verbergen maakt hem en anderen van het onderzoek team medeplichtig aan de vreselijke dood van 196 Nederlanders and 102 buitenlanders.
  ik geneer me voor hoe Nederland met deze tragedy omgaat. Profesioneel is het absoluut niet. And no one is making any demands.
  Een vreselijk onbetrouwbaar mannetje die Timmrmans. His only claim to fame is that he speaks a bunch of other languages. Big deal; you live in a country for over a year I expect you learn the language.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bij nader inzien

  Dat klopt. Hoewel ik het aanvankelijk heel onwaarschijnlijk vond lijkt nu wel zo ongeveer aangetoond dat er heel wat te verstoppen valt en verstopt is door ons en onze zogenaamde bondgenoten. En dan maar blijven brullen hoe corrupt en intransperant meneer Putin en Rusland zijn. Het is meer dan beschamend dat onze journalisten die de mond o zo vol hebben als het over landen gaat die we geacht worden te haten nu in alle toonaarden zwijgen over alles wat u zojuist noemt. En dan maar blijven volhouden dat we in een democratie leven en je door je stemgedrag kunt meebepalen hoe we geregeerd worden.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Gerry1211

  Het moment dat men mee gaat doen met de VS zit men al fout. De VS heeft Hitler gefinancierd. Hitler was a hero want hij haatte de Commies. Hij as “man of the Year” on Time Magazine’s front page in 1938. He was better than white bread. Mensen die de geschiedenis van de VS niet kennen weten niet dat ze te maken hebben met een Macchiavelli achtig krimineel kabaal die over lijken loopt als het hun uitkomt. Maar die wel verkondigen dat zij Europa bevrijd hebben. De Soviet verwoesten de Wehrmach en Luftwaffe in Dec. 1941 gedurende Barbarossa ten koste van 20 millioen Russische levens. 2.5 jaar later pas kwamen de “geallieerden” naar Normandy voor de mop up action.
  Op het ogenblik leef ik hier in a faschistisch land waar de politie gemilitariseerd is overal….Het nieuwste is als een van je familileden iets fout doet/zegt kunnen al je bezittingen van je afgenomen worden, zelfs je huis en dit zonder rechtzaak. .Of je verdwijnt gewoon.
  Het is een uitermate corrupt,en lawless land die zich met de hele wereld bemoeid and terror zaait en Nederland moet daar aan mee doen vanwege NAVO. .
  ISIL is een asset of the US/CIA/MI6/Mossad. We fund them/train them and arm them in Jordan and now we bomb them in Syria….Wow war sure is lucrative.Mensenlevens not so much.
  BAh…Niets geloven wat NOS journaal verteld. Het is een regelrechte vertaling van de Amerikaans propaganda in het Nederlands. En die arme Arjen v.d. Horst die naar Washington komt for NOS krijgt iedere dag een script van de CIA voor en als hij zich hier niet aan houd krijgt hij geen script meer en heeft dus niets te melden en dan gaat hij het land uit. Nieuws kan en mag hij niet geven.
  Is den Haag bang voor Washington?. Worden ze bedrijgt? Of word den Haag goed beloond voor deze oorlogs misdaden waar ze aan meedoen. Amerika heeft nooit een democratie gehad en op het ogenblik is Nederland dat ook niet. Amerika geeft de spelregels en Nederland volgt Amerika het ravijn in.
  Wie is die Hennis, die Schoevers heeft gedaan en daardoor plotseling begaafd is on Minister van Defensie te zijn. Is er iemand in den Haag die aan Nederland denkt!!!!
  End of rant!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bij nader inzien

  Hoewel je in grote lijnen gelijk hebt wil ik toch één kanttekening maken. De zin dat Amerikanen Hitler zouden hebben gefiancierd is als zodanig onjuist. Wel is waar dat er in de VS met name in het bedrijfsleven grote sympathieën voor Hitler waren, met name van mensen als Henry Ford is bekend dat ze in hem een groot ziener zagen. De Ford fabrieken in Duitsland zijn nog tot diep in de oorlog in Duitsland blijven produceren, Maar er waren ook veel tegenstanders en als je bedenkt dat de toenmalige president Roosevelt die van begin af aan Hitler hatte al vanaf 1932 aan de macht was zie je dat je een dergelijke stelling niet zomaar mag maken zonder ongeloofwaardig over te komen. Maar uiteraard wil dat niet zeggen dat er geen steun uit het Amerikaanse bedrijfsleven voor Hitler kwam, maar dat is niet anders dan nu, nu wordt diezelfde soort steun aan Wilders gegeven.

  Ik zei het al, in grote lijnen heb je gelijk maar het moment dat je met globale statements komt maak je jezelf erg kwetsbaar en door de gedeeltelijke onjuistheid ervan ook totaal ongeloofwaardig. En ik mag toch aannemen dat dat niet je doel is. Voor mij is vaak de vraag in hoeverre mensen misleid worden en in hoeverre ze zelf misleiders zijn, Dat gevoel van “geloof je echt zelf in wat je zegt?” heb ik niet bij mensen als Timmermans, die man weet verdomd goed hoe de wereld in elkaar zit en kiest er kennelijk voor om zich bij bepaalde groeperingen populair te maken ten koste van de waarheid. Maar er zijn ook mensen in de politiek die volgens mij te naïef zijn om te begrijpen hoe de wereld echt in elkaar zit. Soms denk ik dat het geloof in de Amerikanen zo ongeveer net zo gaat als het geloof in een god. Ik heb mensen gekend die op het laatst van hun leven plots godsdienstig werden, deels uit angst voor de dood maar vooral omdat ze dat als klein kind al was ingeprent als “de geruststellende waarheid” waar ze zich in bange dagen naar terug trokken omdat het zo verdomd vertrouwd voelt. Ook al is het allesbehalve rationeel en staat het haaks op de werkelijkheid. Voor godsdienst kan dat geen kwaad, maar je zult maar door de VS als vijand worden verklaard, dan is het uitgemoord worden haast voorgeprogrammeerd. Of in elk geval het door de wereld totaal geïsoleerd worden zonder dat je er iets aan kunt doen zonder je eigen regeringsvorm aan hen op te offeren zoals Iran of Cuba.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Gerry1211

  Henry Ford wrote extremely anti-semitic rants called “the international Jew” He published them over many months. These rants eventually formed a booklet which was translated into German. When Hitler was in jail (I believe 1921) he read the German translation of Henry Fords rants and was extremely impressed. This prompted Hitler to write “Mein Kampf” of which whole passages come directly from Henry Fords extremely inflamatory antisemitism.
  Er is niet globaals in de notie dat Amerika Hitler financierde. Dit zijn feiten.
  Your claim is standard rhetoric by those who don’t know and are too lazy to investigate for themselves and immediate go to “conspiracy theory”. Had I been YOU I would have immediately started investigating rather than come here with the lame notion that because YOU don’t know something it can therefore not be true. .Let me enlighten you…there are lots of things you don’t know. The older I get the less I know is a truism. You can take my word for it. .
  I have not known this information for a very long time, BUT as a survivor on WW2 and 3 fire bombings by the U.S. Army Air Corps (the Airforce did not exist) in March 1945 I take great exception to being sanctimoneously told that they liberated me, while in fact THEY created Hitler. That infuriates me. And for these war crimes they were never tried or charged. And the reason I know that the Americans bombed ME is simply this; the British only bombed at night time and flew over my house EVERY night on their way to Germany where they carpet bombed the place – which is a war crime. The Americans only bombed during day time. I was bombed during daytime. They claimed a faulty atlas and thought they were in Germany rather than Holland. I will accept ONE mistake but not 3. That leaves the question why were at least 35 other Dutch cities (including Rotterdam) bombed while none of them were anywhere NEAR the German border. Or why the dykes?….These are war crimes.
  The Nuremberg laws were written ex post facto (after the fact) and were therefore illegal. In addition they were written in such a way that they only applied to Nazi actions and not to those of the “allies” . It had therefore nothing to do with Justice but solely with vengeance.
  I suggest you read this.
  http://www.reformation.org/wall-st-hitler.html

  When the allies rolled into Germany all they found were Ford trucks and military vehicles……..Ford made a bundle.
  Fast forward, when the Americans were fighting the Vietcong they again encountered all sorts of Ford vehicles. Turns out Ford had a factory in the Soviet Union.

  Prof. Noam Chomsky: “If the Nuremberg laws were in effect today, every American President after WW2 would have been hanged on war crimes and crimes against humanity”

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bij nader inzien

  I guess you completely misread what I said. I fully agree with you that Henry Ford was an admirer of Adolf Hitler from the very outset. And yes, I know that pro nazi sympathies were strong in certain parts of the US, especially in the Midwest of Americas and in Pennsylvania where there were many people of German descent. But I think to claim that America as a whole was pro-nazi is not correct. There was a fair balance of pro and contra within the population that lasted well into the first years of the war. People like FDR were definitely not among the Hitler-followers even though they were indeed reluctant to go to war. Pearl Harbor was the first step and then of course the fact that pro-British sympathies.combined with the war damage to shipping (German submarines) is wat tipped the balance against Hitler.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Gerry1211

  No I did not misread what you wrote. Becaus you write more nonsense which is based on story telling and has NO truth in fact. . Please pay some attention to nuance here. .You read what you want to read but what I did not say. An informed person knows that the U.S. is run entirely by Corporate America or Wall Street. So when the notion of America funding Hitler comes up, no one is not speaking of the American people but those in charge, capiche? Clearly you have no idea how bad the situation was in the U.S. Corporate America FUNDED Hitler. Wall Street FUNDED Hitler. The average Amerians were starving, their main concern was to get bread on the table… There was a big depression. All they knew was that they did not want war!!!! Oh they did know that World Jewy declared war on Hitler in 1933.
  https://www.google.com/search?q=judea+declares+war+on+germany&biw=1366&bih=629&tbm=isch&imgil=bqBZPl8uY3gKyM%253A%253B-urluT3LFV02xM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.biblestudysite.com%25252Fjudeawar.htm&source=iu&pf=m&fir=bqBZPl8uY3gKyM%253A%252C-urluT3LFV02xM%252C_&usg=__K1EjuzO1yWTUrGOYNJFKDYc4Qwc%3D&ved=0CCkQyjc&ei=oeI_VIPZE8ymyASAtYDACA#facrc=_&imgdii=_&imgrc=bqBZPl8uY3gKyM%253A%3B-urluT3LFV02xM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.biblestudysite.com%252Fjudea%252520declares%252520war%252520-800px.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.biblestudysite.com%252Fjudeawar.htm%3B809%3B585
  I am told they did it again in 1939 but don;t know whether that is so.
  And no, Franklin Delano did not dislike Hitler one bit. The FDR Foundation provide/invested funds to Hitler’s war machine. It was lucrative, and that is all that matters to Americans.. One way of getting out of a depression is to make war. But the Amerian people did not want war. And talking about there being a fair balance between pro and contra Nazi, are just stories not based on facts….. Americans had no opinion about Hitler or Nazism because they were not informed.properly to have an opinion. Pennsylvania holds only the Pennsylvania Dutch, a very religious sect originally from Southern Germany who which forbids any ativities or opinions on politics and that included Nazi Germany. They are called the Amish. They live essentially by the Bible and so your notion is wrong. Amerians wanted bread on the table and no war. That the few Germans spread across the U.S. might have been pro Germany was to be expected but totally irrelevant. But FDR could not wait to get into the action. American historians have known for a long time that FDR provoked the Japanese into action. But once attacked, that was all the Americans needed to be convinced that war was the only thing to do. And WW2 got America out of the depression. As America (not the citizenry who didn;t have a pot to piss in) funded Hitler WE, the US Government sent military hardware to the Soviets…..Read that again. So America was funding both sides. It always has. At the end it was the Soviets who completely decimated the German Wehrmacht and the Luftwaffe in December 1941 during Barbarossa at the cost of over 20 million Russian lives. It took another 2.5 years for the “allies” to come for what became a mop up action and making sure the Soviets would not overrun the whole of Europe.
  In order to build a Military Industrial Complex with which to dominate the world, the PNAC (Project for a New American Century) spells out that America would need another Pearl Harbor. 911 was the new Pearl Harbor. America is now a fascist police state. It currently bombs or drones 8 countries simultaneously. with impunity and Nederland gladly participates in the war crimes the U.S. has been engaged in since the fall of the USSR and NATO became an agressive global force that commits war crimes every time they invade or bomb another ountry around the globe. If that is the sign of a democracy where peoples’ wishes and needs are met I have a bridge to sell you in the Sahara desert. NATO is an American tool with which to controle the EU and requires it to participate in every foolhardy ilega Americanl military exersize around the globe, which makes Nederland a vasal of the U.S.
  You need to get some different sources.
  You might want to start with
  “War is a Racket” U.S.Marine Major General Smedley Butler
  http://www.ratical.org/ratville/CAH/warisaracket.html

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bij nader inzien

  Dear Sir,
  I find your lack of respect for those who have another opinion than yours rather unpleasant. For that reason I’d like to conclude with a simple question: If “America” was lock, stock and barrel pro Hitler than please explain why they participated in the war at the side of Britain. It’s more than obvious that public opinion was split and that due to the course of events the choice fell against Hitler at the end.

  Your manner of speech indicates that it was a period that you have consciencously experienced, If that is so, your age must be at least 85 or more. I’m not in the habit of insulting elderly people so I hereby graciously withdraw from this discussion.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Gerry1211

  Arguing with those who base their opinions on what they have heard or always understood to be so is a waste of my time. I was there myself not too long ago. You will be hard pressed to deny that those who survived Nazi occupation would have a somewhat different and more factual account of the war than those who did not and were born AFTR the war. Having lived in the U.S. for the past 50 years might also provide a somewhat more nuanced view of the American pshyche. Having been married to a 3 term elected official in New Jersey would add a familiarity of American politics to my personal experience. How’m I doing so far? When you suffer an egotistical brain dent from preceived insult, that prevents rational thinking there is little I san say to change that. What is it that you didn’t understand about America playing, arming BOTH sides. Corporate America funded Hitler and the Government sent Military hardware to the Soviets….and surplus planes to Britian….Ever heard of the comment “follow the money”? . Obviously you did not read Gen. Smedley’s booklet “War is a Racket.” which would have taken you all of 10 minutes. Had you done so you would have understood why we have wars. You are entirely forgiven for believing what I used to believe until about 5 years ago when my daughter who has a BA in Psychology and a MA in International Relation/Political Science informed me pointblank that the allies did not win the war but the Soviets did….WHAT???? Having paid for her studies I made it a point of listening to her. I subsequently did my own research and found that my money was well spend and she was right. The first casualty of war is TRUTH.
  So you are not entitled to questioning the facts as I relayed them earlier because they interfere with what you know. You may question them only if you have contradictory evidence. So far you have not provided any. Truth is not based on our personal ideology or what we like to believe. It is based on facts, no matter how unpleasant they might be.

  The British started the war (Churchill….yes he did) Hitler did not want one. Many historians believe WW2 did not start in 1939 but in 1919 with the disastrous Versailles Treaty that required huge compensation by Germany to the rest of Europe and had Germany carved up with whole pieces deeded to other countries, the population suddenly finding themselves in another country with an entirely different culture.. If you are looking for a black and white scenarios or good/vs bad you will learn there is no such thing. There is mostly grey. And the older you get the less you know. I am in my 70s and a Ma’am. Not that it matters one wit.

  You might want to investigate the FIRST and original Versailles Treaty in the late 1800s (yes there are TWO)
  Happy digging and get your head untwisted.If you’re too old to learn than what is your purpose being here?

  My hope was that my writing would sufficiently piss you off to do some digging/investigation of your own. So far I have not succeeded you prefer to remain in your own delusional comfert zone and resort to whining about my arrogance.

  One of us is clueless and the other arrogant for pointing it out. Take your pick!!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Superboos

  Dit is gewoon een figuur die er alles aan doet om van zijn 23000 € per week 30.000 te maken al is het ten koste van de burger en die gaan zelfs over lijken ; over het Oekraïne verhaal daar heeft deze crmineel flink de hand in , conclusie even afleveren bij het Internationaal gerechtshof die oorlogsmisdadiger !

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Freba

  Jammer dat er geen tijdmachines bestaan; het zou toch mooi zijn als je over 100 eens zou terug kunnen kijken. Je zou dan uiterst precies de data moeten invoeren, anders je het idee krijgen dat je in Middeleeuwen beland was. Onbegrijpelijk dat zo’n onbenul zo’n belangrijke post heeft gekregen. Als een winkelbediende dezelfde leugens zou hebben rondgestrooid, was hij/zij op staande voet ontslagen.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Freba

  De Heer Timmermans heeft voor een man een opvallend dikke bilpartij. Ik denk dat daar zijn verstand in zit.!!!! Na uren nadenken, waar zijn onzin vandaan zou kunnen komen, kan ik er niet anders van maken. Helaas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

INTERESSANTE WEBSITES

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2017 gewoon-nieuws.nl