Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

leven-in-vrijheid28 september 2016, de datum waarop Coöperatie De Vrije Media UA de website publiceert komt snel dichterbij. Het artikel dat over De Vrije Media op dit blog werd geplaatst heeft veel positieve reacties teweeggebracht. We zien daardoor de toekomst van dit baanbrekende initiatief met vertrouwen tegemoet. Er waren ook vragen waaruit interesse bleek, maar ook onduidelijkheden. Een paar terugkerende vragen worden hieronder beantwoord.

 

Waarom een coöperatie?

De oprichters hebben voor deze vorm gekozen, omdat samenwerken en gedeelde verantwoordelijkheid belangrijk zijn in deze tijd, waarin verandering een noodzaak is geworden. De leden dragen met elkaar De Vrije Media. Initiatieven zoals deze staan al snel onder (te) grote druk als hierin een paar mensen centraal in staan. Hoe breder het draagvlak, hoe groter de kans van slagen. Er komt geen hiërarchie, geen top-down benadering in de ouderwetse trant van “wij weten wat goed voor jullie is”, maar een initiatief van onderen op. De mening van de leden zal daarom ook regelmatig worden geraadpleegd over meerdere onderwerpen, zoals aan welke thema’s aandacht wordt besteed, met welke professionals De Vrije Media een samenwerking aangaat en of het nieuws wordt gedeeld met de collega’s op internet en zo ja tegen welke voorwaarden. Het democratisch principe van de meerderheid beslist zal worden geëerbiedigd. Ook de hoogte van de contributie zal besproken worden in de ledenvergadering.

Hoe hoog is de contributie en wat wordt er met het geld gedaan?

De oprichters hebben tot een contributie van 10 euro per maand besloten. Dit is 120 euro per jaar. Voor dit geld wil De Vrije Media veel doen. Er wordt een internationaal netwerk opgebouwd van met De Vrije Media samenwerkende correspondenten, documentairemakers, journalisten, auteurs, wetenschappelijk onderzoekers en instituten die de doelstelling van De Vrije Media onderschrijven. Het maken van professionele, betrouwbare , goed onderbouwde, informatieve producties, zoals artikelen, video’s, onderzoeksrapporten, interviews kosten geld. Zeker als daarvoor beroep wordt gedaan op bijvoorbeeld laboratoria om de samenstelling van de uitlaatgassen van vliegtuigen (chemtrails) op een wetenschappelijk verantwoorde manier te meten, wetenschappelijke instituten die een diepgaand onderzoek doen naar bijvoorbeeld de pensioenfondsen, de samenstelling van vaccinaties, het (onvrijwillige) donorschap, de werking van ‘alternatieve’ geneesmiddelen enz. enz.. Teveel om op te noemen. De ambitie van De Vrije Media reikt ver en het aantal leden bepaalt hoever kan worden gesprongen.

Hoe verantwoordt De Vrije Media zich voor de financiële gang van zaken?

In de ledenvergadering die jaarlijks wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het vorige volledige boekjaar, wordt het financiële jaarverslag ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. Het bestuur geeft tijdens de vergadering antwoord  op vragen van de leden naar aanleiding van het jaarverslag.

Logo De Vrije Media

Coöperatie De Vrije Media UA is een ledenorganisatie;
de leden vormen een paraplu boven De Vrije Media.

 

Wat betekent UA?

UA betekent uitgesloten aansprakelijkheid. De leden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor financiële verliezen en tekorten van de Coöperatie. Hiervoor is gekozen om de leden te beschermen en een belangrijk bezwaar om lid te worden op voorhand weg te nemen.

 

In eerste instantie draait het om Irma Schiffers en Ad Broere?

ad-broere

Ad Broere

irma3

Irma Schiffers

Het vertrekpunt ligt bij de twee bewogen en gemotiveerde duizendpoten Irma en Ad. Beide zijn ze al lang actief om mensen te informeren over wat ze onderzoeken, om de desinformatie/misinformatie van de mainstreammedia te debunken en om het bewustwordingsproces mee te ondersteunen. Hierbij lopen zowel Irma als Ad tegen de grenzen van hun kunnen aan. Zowel de energie als de middelen leggen beperkingen op. Met meer middelen kunnen ze dieper in de ‘rabbithole’ duiken, waardoor hun publicaties nog meer worden onderbouwd. Dit is een plus, maar niet het doel. Het doel is, dat de leden het Irma en Ad mogelijk maken om uit het centrum te stappen en een grote groep van professionals, wereldwijd, het werk te laten doen. Dan wordt Coöperatie De Vrije Media het initiatief waarvoor het bedoeld is en speelt het de voortrekkersrol die de internetmedia betrouwbaarder gaat maken dan de mainstreammedia. We zitten op het juiste spoor als niemand meer het ‘conspiracy etiket’ op het werk van De Vrije Media DURFT te plakken en de publicaties op alle niveau’s van de samenleving serieus worden genomen.

Met wie wil De Vrije Media samenwerken? Noem eens namen…

Er zijn journalisten, onderzoekers, instituten, nieuwsmedia die op het internet een goede naam hebben opgebouwd, bijvoorbeeld James Corbett, Paul Graig Roberts, F. William Engdahl, Global Research, WantToKnow en WeAreChange, Follow The Money, om er enkele te noemen. Coöperatie De Vrije Media streeft naar een collegiale samenwerking met deze professionals en instituten. Het betekent niet dat de informatie van anderen klakkeloos wordt overgenomen. Het wordt toegepast bij eigen onderzoek, met bronvermelding als er uit het werk van anderen wordt geciteerd. Verder zal worden ervaren welke journalisten, zoals Arnold Karskens,  zich durven te verbinden met De Vrije Media. We zullen zien. In elk geval sluiten we niemand uit, die de doelstellingen van De Vrije Media onderschrijft en die de kwaliteiten heeft om toegevoegde waarde te kunnen leveren.

Bij hoeveel leden is er een voldoende basis om succesvol te kunnen zijn?

Om echt te kunnen waarmaken wat De Vrije Media voor ogen heeft, zijn er minimaal 10.000 leden nodig. Dit aantal legt de vereiste basis dat er voor alle producties die De Vrije Media gaat maken voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

En als het ledenaantal op een lager niveau blijft steken?

De oprichters, Irma Schiffers en Ad Broere zetten zich twee jaar ervoor in om De Vrije Media op het gewenste niveau te brengen. Mocht dit niet lukken dan wordt aan de ledenvergadering voorgelegd wat het vervolg zal zijn.

Hoe kan ik mij aanmelden als lid?

Op de website, die op 28 september 2016 zal worden gepubliceerd, staat een link naar een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap van De Vrije Media. Alleen personen kunnen lid worden van De Vrije Media. Bedrijven en instellingen, die sympathiseren met de doelstellingen van De Vrije Media kunnen geheel vrijblijvend een donatie storten -evenals particulieren trouwens- op NL67TRIO0391208659 ten name van Coöperatie De Vrije Media UA.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren


 • Bartje

  Waarheidsvinding en geen propaganda.
  Wat voor de een waarheid is, is voor de ander propaganda.
  Een treffend voorbeeld, Communisme en kapitalisme wat is beter voor de mensheid?.
  Feitelijk is er geen verschil maar met het communisme heeft de mensheid als geheel een betere toekomst als met het kapitalisme maar waarom.
  Simpel, dat zien heden aan het reilen en zeilen van de wereldgemeenschap.
  Een kleine groep mensen op de wereld bezit 99% van het kapitaal en de rest 1% daar moet gehele bevolking van de wereld mee leven en dat geeft armoede, armoede en nog eens armoede.
  Toch als er verkiezingen worden gehouden stemt ook bij de armen de meerderheid voor het kapitalisme.
  Dat komt doordat mensen opportunisten zijn en verwachten dat kapitalisme hun verder brengt.
  De mens is een wreed en zelfzuchtig wezen was de mens sociaal ingesteld dan waren vele wantoestanden van heden allang uitgeroeid.
  Het gevolg is dat schrijven over en aanhalen van deze wantoestanden geen enkele zin heeft omdat de mens uiteindelijk toch voor zijn eigen wil kiest wat inhoud zonodig oorlog voeren, moorden enzovoort.
  Als je over Rusland leest tijdens de sovjet periode dan was alles slecht maar als je heden aan het volk van Rusland vraagt wat zij vinden van het heden en hun verleden.
  Zegt de overgrote meerderheid dat het communisme veel beter was dan heden ondanks dat zij het heden veel beter hebben als in het verleden.
  Dat heeft alles te maken met propaganda en niets met waarheid.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Hoop maakt z’n eigen magie

  Het klinkt hoopvol.
  Dapper ook, dit initiatief.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • De Paus

  Wie beslist of het kapitalisme of communisme wordt ?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • kc

  Ik juich het initiatief tot oprichten van betrouwbare en onafhankelijke vrije media van harte toe. Het klinkt goed.

  Daarbij de vraag om nog meer transparantie – maar als dit werkelijk een coöperatie gaat worden dan zal dit ongetwijfeld komen – op het vlak van onafhankelijkheid en financiën. Het is mij ondanks de toelichting nog steeds te vaag.

  – Hoe garanderen jullie de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid, welke waarborgen kunnen jullie daarvoor noemen? Waarom zouden jullie dat beter kunnen gaan doen dan dat het nu gebeurt?

  – Jullie vragen om een bijdrage van een tientje per maand en streven naar 10.000 leden. Dat levert 100.000 euro per maand op. Wat gebeurt er met dat geld? M.a.w. een begroting graag. Ik krijg sowieso geen goed gevoel van alle sites die om een donatie vragen, het is mij vaak totaal niet duidelijk wat er met dat geld gebeurt. Ik begrijp dat er ook brood op de plank moet kopen, maar maak dat dan inzichtelijk.

  Alvast bedankt, en veel succes met dit initiatief.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • matchline

  Ik stelde een goed geformuleerde vraag die na twee minuten verwijderd werd . Tot zover de transparantie ..

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Onlyyou

  Moet echter door mijn meer dan 10j ervaring met surfen op nieuwe media van het hart dat ze vaak door omkoping? of door ruzie of andere oorzaken, dat heel het geloof erin de lezer doen gaan twijfelen? Voorbeelden te over….Michakat, argusoog , vrijland etc? Kijk Het liever nog Af!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bartje

  De mensen zoeken een manier om geld te verdienen en als ik zo begrijp 10000 X120 euro per jaar dat is 1,2 miljoen bruto.
  Dat is een boel geld maar wel in de mode crondfunding noemt meen dat.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • matchline

  Bij twijfel niet inhalen

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bartje

  Politieke stroming aan de macht na omwenteling en of staatsgreep.
  Sovjet Unie heeft tussen 1924 en 1980 uitstekend gewerkt maar helaas de hr Bresnjev ging aan Nepotisme lijden .
  Dat heeft tot gevolg zelfverrijking en verheerlijking en om dat vol te houden vriendjes vaak incapabele mensen op essentiële plaatsen binnen bestuursmodel.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • matchline

  Ok das duidelijk , als je maar weet dat ik de baas ben.
  Wij de leden van het Vaticaan Wallstreet en Amerika vormen
  de schijnheilige drieëenheid.

  …………………de Paus

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • bezoeker

  “We zitten op het juiste spoor als niemand meer het ‘conspiracy etiket’
  op het werk van De Vrije Media DURFT te plakken en de publicaties op
  alle niveau’s van de samenleving serieus worden genomen.”

  Een afwijkende visie zal altijd bevraagd worden. Dat is op zich terecht.Ook daar is en moet vrijheid blijven gezien er inderdaad OOK in alternatief een boel bij-elkaar verzonnen wordt, naast de wel feitelijke sites of mengelmoes waarheid en fictie.
  Ook al noemen ze het conspiracy. Wij bevragen hen en zijn ons.
  Vaak bij de info van de waarheidszoeker in zijn algemeenheid, zijn al genoeg wetenschappelijke onderzoeken te tonen, om hun snode plannen bloot te leggen, wat dat aan gaat zijn ze al serieus.

  Ik vind dat jullie wel een enorm bedrag verwachten, en vraag me af of dit nodig is om waarheid te zoeken en te brengen.

  De waarheid is niet duur, het vergt wat zoek en samenwerking, waar geld in een PRINCIPE geen rol bij speelt. Is mijn bescheiden mening.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • matchline

  Waarom staat er bij het aantal reacties 10 ik tel er elf .
  Bij de reactie van Kc staat er al twee dagen deze reactie wacht op goedkeuring . Wel zichtbaar na aanklikken niet geteld. .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • bezoeker

  Ik verbaas me ook enorm wat er allemaal voor raars gebeurd..
  Mijn comment was verser en is naar beneden geschoven.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • matchline

  Blijkbaar zijn de belangen groot , zomaar even 1,2 miljoen vragen er gaan dagen voorbij dat ik zulke bedragen niet in mijn portemonnee heb zitten . Het doet me denken aan het openen van een nieuwe zaak , je verstuurd 135 uitnodigingen en er komen er nog geen 50 opdagen . Zet je doelstellingen op papier, een Coöperatie deelt zijn kantoor met anderen . Je hoeft geen 40 uur op kantoor aanwezig te zijn met tien personen. De struktuur van gelijkwaardig vind je bv bij de Piratenpartij in België . 1 keer per week Piratenbier in verschillende cafés, ludieke acties organiseren.
  Een bakfiets voor presentaties door de leden zelf betaald ( volledig aftrekbaar van de belasting ) motivatie maakt groot
  geld corrumpeert.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Delmar Atkins

  Ik begrijp de negatieve reacties niet! Ja, het lijkt veel geld en is het ook maar laten we even een paar belangrijke zaken niet vergeten. Als je gedegen onderzoek wilt doen, als je echt diep wilt gaan, als je interviews wilt gaan doen, interessante gasten wilt uitnodigen, buitenlandse produkties wilt vertalen, etc etc dan heb je een team van mensen nodig en ja… dat kost nu eenmaal geld. Voor degenen die Duits spreken, luister eens een keer aan KenFM (https://kenfm.de) deze man maakt zeer interessante uitzendingen. Het is ook zo dat Irma en Ad zich zeer veel moeite geven om de mensen te informeren, moet dat allemaal om niet? Lijkt me niet redelijk om dat te verlangen. Daarnaast is het zo dat deze kosten over velen verdeeld gaan worden, dus een tientje per maand om een super initiatief te steunen lijkt mij meer dan redelijk. Het allerbelangrijkste is het resultaat, als dit initiatief succesvol wordt dan is een tientje/maand meer dan zijn geld waard. Waarom? Als er niets gaat veranderen dan is het zeer waarschijnlijk dat de volgende generatie (onze kinderen!) geen cash geld meer op zak hebben en betalen met een RFID chip onder het mom van ‘veilig en handig’! Dat nu al het merendeel van de bevolking loonslaaf is, is een erg vervelende situatie maar is misschien nog omkeerbaar, als onze kinderen gechipt worden is het te laat! Voor degenen die nog niet op de hoogte zijn van Agenda21 raad ik ten zeerste aan om dit eens te bestuderen. En als men dan een tientje/maand nog te veel vindt…..tsja, dan kan ik alleen maar medelijden hebben met jullie kinderen. Ik juich dit initiatief toe en zal zeker lid worden en naar ik mag hopen, velen met mij. Ter afsluiting, een spreekwoord van de native Indians, We do not inherit the earth from our ancestors; we borrow it from our children!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bartje

  Allemaal waarheid als een koe, helaas leven wij in een Neo liberaal kapitalistisch klimaat wat inhoud dat men er ook na moet handelen.
  Alles van de gedrukte media word eerst gemaakt en dan verkocht.
  Diegene die goede journalistiek bedrijft heeft succes en word mogelijk een vermogend mens, zoals bv Dirk Sauwer.
  Wat goed is bewijst zichzelf in grote oplage.
  Maar deze groep draait a la het communisme de rollen om, eerst betalen en daarna ziet de koper (abonnee) maar of hij goed vind.
  En dat werkt niet dat weten wij allen uit de sovjet tijd.
  Ik zelf geef soms geld via een creditcard aan diverse vrije media zoals spudnik en Russia insider en deze lopen als een tierelier omdat zij bewezen hebben dat zij goede stukken schrijven en als het van elders komt staat het er netjes bij.
  Heb een tijdje lid geweest van follow de money nou daar zakte mijn broek van doodgewoon omdat naar mijn mening en gevoel er verdomd weinig onderzoek is gedaan voor publicatie.
  Ik lees ca 64 sites per dag internationaal van Russisch tot Engels en Nederlands.
  En het Nederlands is verdomde slecht

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • bezoeker

  Een tientje per maand is voor de leden ieder 120 euro pm, en 1.2 miljoen per jaar voor de coöperatie. Dit gaat de agenda 21 en de NWO niet stoppen beste. Degene die hier reageren hebben vooralsnog de meeste info gedeeld over agenda 21.
  Liever niet over gaan op emotionele chantage. Dat is een zwaktebod.

  Overigens leven er iets van 500.000 gezinnen onder de armoede grens dus ja voor hen is dat veel geld.

  Ik ben van mening dat vrije nieuwsgaring niet afhankelijk is van geld maar van de juiste motivatie.

  Dat is geen negatieve reactie echter een mening en die mag er zijn.Uiteraard wens ik ze succes.
  Nog een vraag voor Ad broere en Irma Schiffers, zijn de artikelen alleen voor leden te lezen, of voor ieder vrij toegankelijk?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • bezoeker

  excuses, pm moet pjr zijn uiteraard..

  Thumb up 0 Thumb down 0

ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

INTERESSANTE WEBSITES

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2017 gewoon-nieuws.nl